Přehled dokumentů ČAS

ČÍSLO NÁZEV TYP DOKUMENTU NÁHLED (pdf.) KE STAŽENÍ (doc.) PLATNOST OD…
1. ČAS/SM/2022/004 –
Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska ČAS k zařazení do systému celoživotního vzdělávání
SM pdf 1. 1. 2023
2. příloha – Žádost o uznání a garanci vzdělávací akce pdf doc 1. 1. 2023
3. příloha – Hromadná žádost pdf doc 1. 1. 2023
4. příloha – Certifikát o účasti – A4 pdf doc 1. 1. 2023
5. příloha – Certifikát o účasti – A5 pdf doc 1. 1. 2023
6. Darovací smlouva / finanční dar VZOR pdf docx 11. 9. 2023
7. Stanovy ustavující dokument pdf probíhá aktualizace
8. Volební řád RD pdf 8. 9. 2023
9. Jednací řád RD pdf 8. 9. 2023
10. Finanční řád RD pdf 8. 9. 2023
11. Disciplinární řád RD pdf probíhá aktualizace
12. ČAS/RD/2007/0001 –
Dokumentační řád
RD pdf 8. 9. 2023
13. ČAS/SM/2022/0003 –
Směrnice vedení účetnictví sekcí a regionů
SM pdf 1. 1. 2023
14. příloha – 01 – Vyúčtování sekce – VZOR, jak vyplnit pdf xls 1. 1. 2023
15. příloha – 01 – Vyúčtování sekce pdf xlx 1. 1. 2023
16. příloha – 02 – Přehled o činnosti pdf xls 1. 1. 2023
17. příloha – 03 – Přehled o vzdělávacích akcích pdf xlx 1. 1. 2023
18. příloha – 04 – Pokladní kniha – VZOR, jak vyplnit pdf xls 1. 1. 2023
19. příloha – 04 – Pokladní kniha pdf xls 1. 1. 2023
20. příloha – 05 – Hmotná odpovědnost pdf xls 1. 1. 2023
21. příloha – 06 – Seznam dohod pdf xls 1. 1. 2023
22. příloha – 07 – Vyúčtování vzdělávací akce pdf xls 1. 1. 2023
23. příloha – 08 – Cestovní příkaz – viz bod „Náhrady cestovného“ ČAS/SM/2022/0003, Příloha č. 3 CP – vzor AUTO

CP – vzor VLAK
aktuální formulář na vyžádání na kancelar@cnna.cz 1. 1. 2023
24. příloha – 09 – Karta majetku pdf xls 1. 1. 2023
25. příloha – 10 – Inventura hotovosti pdf xls 1. 1. 2023
26. příloha – 11 – Čtvrtletní zpráva o činnosti a hospodaření online formulář 1. 1. 2023
27. příloha – 12 – Kniha došlých faktur pdf xls 1. 1. 2023
28. ČAS/SM/2007/0001 –
Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování
SM pdf probíhá aktualizace
29. ČAS/SM/2018/0002 –
Zpracování osobních údajů ve spolku Česká asociace sester
SM – GDPR pdf 2018

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER