Přihlášení

Jak získat přístup | Zapomenuté heslo

Bankovní spojení: KB Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100
IČO: 00537161

Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 20% na předplatném časopisu Florence
 • Nabídka zvýhodněných telefonních tarifů společnosti TRS servis s.r.o.
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

27. 05. 2015 Včera byla jmenovaná nová hlavní sestra MZ ČR Alice Strnadová, předsedkyně Sekce primární péče České asociace sester. Přejeme hodně pracovních úspěchů. Více...
16. 05. 2015 Co nového na stránkách Více...
16. 05. 2015 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2015 (leden - duben). Seznam naleznete zde. Více...
13. 05. 2015 Zápis Pracovní skupiny pro přípravu novely Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb neleznete zde. Více...
13. 05. 2015 ICN vydalo k Mezinárodnímu dni sester balíček; "Sestry: Hybná síla změn Zásadní zdroj pro zdraví", naleznete zde. Více...
12. 05. 2015 Prezidium České asociace sester přeje všem sestrám k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester krásný sváteční den a pevné zdraví - přání. Více...
09. 05. 2015 Prezidium ČAS zaslalo společnosti Emco vyjádření k reklamě na jejich výrobek, naleznete zde. Více...
05. 05. 2015 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 3/2015 Více...
02. 05. 2015 Co nového na stránkách Více...
01. 05. 2015 Společnost pro léčbu závislosti na tabáku aktualizovala Informace a doporučený pracovní postup pro intervenci sestry, naleznete zde. Více...
16. 04. 2015 V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí a Sekce gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. Sloučena byla také Sekce hojení ran se Sekcí chirurgických oborů. Více...
19. 03. 2015 Mezinárodní konference s panelovou diskusí na téma: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví proběhla 16.3.2015, zprávu z akce naleznete zde. Více...
18. 03. 2015 Byl vyhlášen 7. ročník Batist Nej sestřička, více informací naleznete zde. Více...
18. 03. 2015 Vítězkou soutěže Sestry roku 2014 v kategorii Management a vzdělávání se stala Mgr. Jindra Kracíková, předsedkyně Nefrologické sekce ČAS, gratulujeme! Více informací ze soutěže naleznete zde. Více...
07. 03. 2015 Dnes proběhly volby do vrcholných orgánů České asociace sester. Výsledky voleb naleznete zde. Více...
28. 02. 2015 Nakladatelství Ambit Media nabízí možnost přístupu do elektronického archivu odborných titulů vydavatelství, včetně časopisu FLORENCE. Součástí tohoto archivu jsou všechna čísla odborných zdravotnických titulů vydaných v loňském roce včetně jejich příloh. Více...
21. 02. 2015 10. ročník celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2015“ byl spuštěn. Více informací naleznete zde. Více...
19. 02. 2015 EFN (Evropská federace sesterských asociací) připravila dotazník o připravenosti sester na setkání s vysoce nakažlivými infekcemi, např. s Ebolou. Dotazník v českém jazyce k vyplnění naleznete zde. Více...
18. 02. 2015 V nakladatelství Maxdorf vyšla publikace "Výkladový slovník pro zdravotní sestry", spoluautorkou je také Eva Kašáková, předsedkyně Pneumologické sekce. Více informací naleznete zde. Více...
03. 02. 2015 Portál www.dekubity.eu k prevenci proleženin / dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Více...

EPUAP.ORG International Nurses Day Miss sestra 2014 Sestry na sál 2014 Výukové filmy Odznaky [LOGO] DLF [LOGO] Florence Linet Scholaris Sestra +

Partneři ČAS:

[LOGO] B Braun [LOGO] Holubová [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] Podologie [LOGO] Diagnoza [LOGO] ČSJ [LOGO] [LOGO] AVDZP