Členství v ČAS

Staňte se členem a získejte spoustu výhod!

Více informací

Dovolená

17.07.2017

Členská evidence, ekonom a kancelář má ode dneška do 30. 7. 2017 dovolenou.

Novela zákona

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů www.sbirka.cz/POSL4TYD/17-0720.htm. S novelou souvisí také změny ve vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - více na www.nconzo.cz/web/guest/aktuality-all.

17.07.2017

Organizační normy

Pracovní postupy v sekci Organizační normy byly aktualizované. Pracovní postupy ČAS/PP/2008/0005 Pracovní skupina pro projektu EU a ČAS/PP/2008/0004 Pracovní skupina pro poskytovatele ošetřovatelských služeb byly zrušeny bez náhrady. Pracovní postup ČAS/PP/2010/0001 Léčba závislosti na tabáku byl nahrazen publikací Užívání tabáku – Informace a pracovní postup pro intervenci sestry www.slzt.cz/dokumenty/pokyny_pro_sestry.pdf. Další organizační normy budou upraveny v návaznosti na změny zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.

17.07.2017

12. česko-slovenský kongres

Srdečně Vás zveme na 12. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny (pozvánka), který proběhne 10. a 11. 11. 2017 v Praze. Více informací naleznete na www.sdaim-kongres.cz.

12.07.2017

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

TZ Národní soustava povolání

4.07.2017

30. 6. 2017 byla Českou asociací sester vydána tisková zpráva na téma ČAS se aktivně podílí na revizi popisů povolání nelékařských zdravotnických pracovníků pro Národní soustavu povolání. Tisková zpráva je k nahlédnutí zde.

Sekce ZL - celostátní pracovní konference

29.06.2017

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, program) - akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnické pracovníky. Své přihlášky posílejte na grecova@centrum.cz.

KK - dovolená

29.06.2017

Kreditní komise, evidence členské základny a kancelář ČAS má v období od 3. do 30. 7. 2017 dovolenou.

9. Soběslavská konference

20.06.2017

Pediatrická sekce srdečně zve všechny sestry, členky i nečlenky ČAS na již 9. ročník Soběslavské konference pro sestry, která se koná 9. 9. 2017. Více na www.sobeslavskakonference.cz

Sympozium dekubitů 11. 11. 2017

20.06.2017

Česká asociace sester ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány všechny srdečně zve Sympozium dekubitů, které se uskuteční 11. 11. 2017 v Brně (pozvánka v češtině, pozvánka v angličtině).

Chyba serveru

19.06.2017

Rádi bychom se všem členkám a členům omluvili za deaktivaci některých uživatelských účtů, která byla způsobená chybou serveru. Ti, kteří letos vstoupili do ČAS, členský poplatek pro tento rok neplatí.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]