Ples sester

Oficiální ples České asociace sester!

Více informací

 

Nejbližší akce

Certifikovaný kurz Péče o stomika (pozvánka) - KURZ JE PLNĚ OBSAZEN

Sekce traumatologicko - ortopedická
12.03.2018 - 09.04.2018

Konference interních oborů (program)

Sekce interní
24.03.2018

IX. mikrobiologický den (program)

Sekce zdravotních laborantů
27.03.2018

6. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (pozvánka, program, přihláška)

Sekce chirurgických oborů
04.04.2018

Péče o cévní vstupy

Sekce kardiochirurgická
11.04.2018

XX. celostátní konference (pozvánka)

Sekce farmaceutických asistentů
14.04.2018

Multioborová péče o pacienty

Sekce zdravotních laborantů
01.05.2018

Pražské chirurgické dny 2018 (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
10.05.2018 - 11.05.2018

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference Regionu plzeňský ČAS "Nemocnice podporující zdraví" (více informací

Region plzeňský
14.05.2018

Co by se stát nemělo - Právo a etika (pozvánka)

Region jihomoravský
14.05.2018

Aktuality

Nová tisková zpráva

Česká asociace sester včera vydala novou tiskovou zprávu na téma Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR. Její znění naleznete zde.

15.03.2018

Co můžete chytnout nebo získat během dovolené - konference pneumologické sekce

Pneumologická sekce vás srdečně zve na svou XXIII. konferenci - Co můžete chytnout nebo získat během dovolené (program), které se bude konat 19. 5. 2018 v kinosále FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 .

15.03.2018

Výzkum RN4CAST

Sestry z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK 2/3/2018 za přítomnosti hlavních výzkumníků z Belgie a SRN informovaly odbornou veřejnost o přípravách pilotního otestování výzkumu RN4CAST v ČR. Tento výzkum byl již proveden v USA a následně v devíti zemích EU. Nezávisle na zdravotnickém systému studované země se opakovaně zjistilo, že zvýšení pracovní zátěže sestry o jednoho pacienta, zvyšuje pravděpodobnost úmrtí pacienta v období 30 dní od příjmu o 7 %. Každé 10 % zvýšení počtu sester s bakalářským vzděláním ale snížilo tuto pravděpodobnost o 7 % (Aiken at al., 2014). www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/abstract.

Česká asociace sester vítá provedení tohoto pilotního výzkumu ve dvou pražských nemocnicích a plně podporuje následné provedení celonárodního výzkumu. Výzkum přináší vědecké důkazy pro to, co si každá sestra na svém oddělení jasně uvědomuje každou směnu – bude-li se starat o příliš mnoho pacientů, budou jejich zdravotní výsledky výrazně horší, než když bude sester ve směně dostatečné množství. Velmi nás zajímají výsledky vlivu vzdělání a klinické zkušenosti sestry na mortalitu a komplikace pacientů v ČR, zejména ve světle novely zákona o vzdělávání sester. Zástupci MZ ČR a MPSV podpořili provedení pilotního projektu, který umožní získat v ČR chybějící data. Zástupce ÚZIS informoval přítomné o možnostech sběru požadovaných dat z již fungujících registrů a zdrojů, upozornil na nutnost právního ošetření sběru takových dat pro účely projektu.V zájmu optimálních výsledků našich pacientů je ČAS připravena spolupracovat a podpořit projekt RN4CAST v ČR!

Zdroj: Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 - 1830

14.03.2018

Nursing Now

ICN ve spolupráci s WHO 27/2/2018 odstartovala kampaň nazvanou Nursing Now www.nursingnow.org/launch/ a www.facebook.com/NursingNow2020. Jedná se celosvětovou kampaň k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Záštitu nad kampaní převzala kromě jiných osobností i vévodkyně z Cambrige, princezna Kate. Kampaň bude ukončena v roce 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Česká asociace sester se aktivně připojuje k této celosvětové kampani s cílem zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky.

13.03.2018

IX. mikrobiologický den

Sekce zdravotních laborantů zve na celostátní konferenci IX. mikrobiologický den (program), která se uskuteční v úterý 27. března 2018 v kinosále FN Brno.

12.03.2018

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Zaměstnání ve zdravotnictví 03/2018

6.03.2018

Všem aktivním členům a členkám ČAS bylo právě na e-mail rozesláno aktuální číslo měsíčníku Zaměstnání ve zdravotnictví. Tento měsíčník shromažďuje volné pracovní pozice pro lékařský i nelékařský personál v rámci celé ČR.

Konference interních oborů

27.02.2018

Interní sekce všechny srdečně zve na Konferenci interních oborů (program), která se bude konat 24. 3. 2018 ve VFN v Praze. Přihlašovat se můžete v kategorii domácí akce - sekce interní. Těšíme se na brzkou shledanou.

Ples sester 2018

23.02.2018

Ještě jednou bychom rádi všechny pozvali na Ples sester (pozvánka), který se uskuteční 16. března 2018 v Paláci Žofín. Program si můžete prohlédnout zde.

Fórum delegátů

8.02.2018

V pátek 19. 1. 2018 proběhlo Fórum delegátů. Hlavním bodem programu se stala úprava stanov ČAS. Zprávu z Fóra naleznete zde, fotografie zde.

XLII. ročník brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

2.02.2018

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (první oznámení), které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Pro více informací a registraci navštivte www.onkologickedny.cz.

Ukončení činnosti sekce č. 51 - Ošetřovatelská lůžka - geritarie

1.02.2018

Usnesením prezidia ČAS z 9.1.2018 byla ukončena činnost sekce č. 51 Ošetřovatelská lůžka - geriatrie. Sekce bude sloučena se sekcí interní č. 10, je možný přestup i do sekce jiné.

Setkání s s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

31.01.2018

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se v pondělí 22. 1. 2018 osobně setkala s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Pracovní schůzka proběhla v přátelském duchu, pan ministr byl velice vstřícný a pozorně vyslechl názory, podněty a připomínky paní prezidentky. Diskutovalo se zejména o problémech, které trápí české všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese. Tedy o personální krizi ve zdravotnictví, systému vzdělávání 4 + 1, který prezidium ČAS dlouhodobě kritizuje, dále o nutnosti upravit rámcový vzdělávací program pro školy, o nadměrné zátěži administrativou a o výši platů. Ministr Vojtěch vyjádřil, že počítá s účastí ČAS při klíčových jednáních. Martina Šochmanová připomněla, že před pár dny požádala ministerstvo o zapojení ČAS do Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR. Prezidentka ČAS vyslovila naději, že spolupráce s novým ministrem bude přínosná pro obě strany a společnými silami přispějí k řešení nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví.

Zpráva z 10. podzimní konference ČAS

30.01.2018

V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnila 10. podzimní konference ČAS (program). Jejím klíčovým tématem se stala Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí . Program konference popsala v měsíčníku Zdravotnictví a medicína bývalá ministryně zdravotnictví a současná senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Celý článek naleznete zde.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]