Přihlášení

Jak získat přístup | Zapomenuté heslo

Bankovní spojení: KB Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100
IČO: 00537161

Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 20% na předplatném časopisu Florence
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

18. 10. 2014 Co nového na stránkách Více...
17. 10. 2014 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2014 (leden - září). Seznam naleznete zde. Více...
09. 10. 2014 Výzkumný grant: Zkušenost, názory a postoje zdravotníků týkajících se mateřství žen s mentálním postižením. Více...
03. 10. 2014 Reakce členky ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde. Více...
01. 10. 2014 Co nového na stránkách Více...
26. 09. 2014 Nové úřední hodiny v Evidenci členské základny ČAS. Více...
24. 09. 2014 Dne 15. - 18.10.2014 se v Praze koná XV. světový kongres World Forum for the Hospital Sterile Supply. Členové ČAS mají slevu na registračním poplatku. Více...
19. 09. 2014 Žádost ministerstva zdravotnictví o spolupráci na novelizaci Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Více...
05. 09. 2014 Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR zaslalo otevřený dopis týkající se přínosu vysokoškolsky vzdělaných sester, celé znění naleznete zde. Více...
03. 09. 2014 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 5/2014 Více...
03. 09. 2014 Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče k problematice poskytování paliativní péče, naleznete zde. Více...
27. 08. 2014 Reakce Prezidia ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde. Reakci EFN (Evropské federace sesterských asociací) naleznete zde. Více...
12. 08. 2014 Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) – projekt pro východní Evropu. Při zapojení do projektu lze získat 3 kreditní body zdarma. Více...
23. 07. 2014 Prezidium České asociace sester zaslalo ředitelům zdravotnických a sociálních zařízení dopis upozorňující na nepříznivé pracovní podmínky sester a porodních asistentek. Znění dopisu naleznete zde. Více...
30. 06. 2014 Článek České asoaciace sester v odborném časopise EONS Magazine naleznete zde. Více...
23. 06. 2014 Zpráva z Workshopu Evropské komise o celoživotním vzdělávání. Více informací naleznete zde. Více...
21. 06. 2014 Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry MZ ČR uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Více informací naleznete zde. Více...
10. 06. 2014 Zpráva ze semináře na téma: Bezpečné podávání KCl. Více...
08. 06. 2014 Česká asociace sester oslavila Mezinárodní den sester. Zprávu z oslav naleznete zde, fotografie zde. Více...
16. 05. 2014 U příležitosti Mezinárodního dne sester vyzývá Evropská federace sesterských asociací budoucí europoslance, aby jejich prioritou bylo zajištění dostatečného množství správně vzdělaných zdravotníků s takovými pracovními podmínkami, aby mohli poskytovat individualizvanou péči. Více...

International Nurses Day Miss sestra 2014 Sestry na sál 2014 Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence Linet Scholaris Sestra +

Partneři ČAS:

[LOGO] Hartmann [LOGO] B Braun [LOGO] Holubová [LOGO] Medin [LOGO] Eurostaff [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] Podologie [LOGO] Diagnoza [LOGO] ČSJ [LOGO] [LOGO] AVDZP