Léčba závislosti na tabáku

Navštivte stránky společnosti

Více informací

 

Nejbližší akce

Prevence dekubitů, péče o rány a dekubity

Sekce kardiochirurgická
26.09.2018

CK Péče o stomika (pozvánka) - KAPACITA NAPLNĚNA

Sekce traumatologicko - ortopedická
01.10.2018 - 30.10.2018

Workshop pro perioperační sestry Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš (pozvánka)

Sekce perioperačních sester
13.10.2018

CK Komplexní ošetrovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů (pozvánka) - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Sekce traumatologicko - ortopedická
15.10.2018 - 06.11.2018

16. liberecké psychologické dny - Síla okamžiku (pozvánka, program)

Sekce pedagogická
17.10.2018

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXI. (pozvánka, program)

Sekce psychiatrická
18.10.2018

Podzimní konference: Hygienické zabezpečení stomatologické ordinace (program)

Sekce stomatologická
20.10.2018

Estetika v dermatologii

Sekce kardiochirurgická
30.10.2018

5. podzimní pracovní den Naučili jsme se žít se stomií (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
06.11.2018 - 01.01.2018

Celostátní konference hematologických laborantů (program)

Sekce zdravotních laborantů
15.11.2018

Aktuality

Vyjádření JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, k článku JUDr. Jana Macha, uveřejněnému v časopise Tempus Medicorum č.9/2018

S tvrzením JUDr. Macha samozřejmě nesouhlasím. Existence dokumentace ošetřovatelské péče výslovně vyplývá z ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 137/2018 Sb. Říká se zde: „Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje záznamy o poskytnuté ošetřovatelské péči, včetně záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně rehabilitační péči /…/.“ To, že jsme zrušili obsahové podrobnosti dokumentace ošetřovatelské péče v příloze č. 1 k citované vyhlášce, na tom nic nemění.

24.09.2018

Reakce ČAS na článek JUDr. Jana Macha v Tempus Medicorum

ČAS odmítá některé formulace článku JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK, uveřejněné v zářijovém čísle Tempus Medicorum. Článek vyznívá tak, že vedení ošetřovatelské dokumentace je vyhláškou MZ ČR zrušeno. Takové informace jsou mylné, zavádějící a mohou způsobit bezprecedentní chaos v dané problematice. Celé vyjádření Martiny Šochmanové, prezidentky ČAS, naleznete ZDE.

21.09.2018

5. podzimní pracovní den Naučili jsme se žít se stomií

Sekce traumatologicko - ortopedická všechny srdečně zve na svůj 5. pracovní den s názvem Naučili jsme se žít se stomií (pozvánka). Akce proběhne 6. 11. 2018 ve VFN v Praze. Přihlášku naleznete zde.

20.09.2018

Sekce nutričních terapeutů ČAS garantem soutěže

Sekce nutričních terapeutů ČAS je garantem soutěže Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování, která proběhne ve dnech 10. a 11. 11. 2018 v Makro akademii v Praze (leták).

20.09.2018

XXV. kongres ČSARIM

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče všechny srdečně sve na svou XXV. konferenci, která se uskuteční 3. - 5. 10. 2018 v Kongresovém centru na Vyšehradě v Praze. Více informací o akci naleznete na www.csarim2018.cz.

19.09.2018

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

14.09.2018

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí má v období od 19. do 30. 9. 2018 dovolenou.

Mozkocvična II - zrušení akce

5.09.2018

Region Praha oznamuje zrušení školící akce Mozkocvična II, která se měla uskutečnit v pátek 15. 9. 2018 ve FN Motol. Děkujeme za pochopení

Nová tisková zpráva

3.09.2018

Česká asociace sester vydala dne 28. 8. 2018 novou tiskovou zprávu na téma Větší kompetence nelékařů? Česká asociace sester představila Ministerstvu zdravotnictví ČR svůj návrh. Celé její znění naleznete zde.

Dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu

24.08.2018

S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením. V případě zájmu o vyplnění dotazníku klikněte sem.

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

23.08.2018

RZP, a. s. vás ve spolupráci s Českou asociací sester srdečně zve na odborný kurz Neodkladná resuscitace a urgentní stavy. Kurzy se budou konat od září do prosince hned v několika městech České republiky (pozvánka). K online registraci na kurz klikněte sem.

Liberecké psychologické dny

23.08.2018

Rádi bychom vás pozvali na na Liberecké psychologické dny, které se budou konat 17. 10. 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Více informací naleznete zde.

Nová tisková zpráva

21.08.2018

Česká asociace sester vydala dnes Stanovisko ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů ze 17. srpna 2018. Jeho znění naleznete v nejnovější tiskové zprávě zde.

Dekubity - anketa

9.08.2018

Vážené kolegyně a kolegové,

na www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety/ je již uveřejněna anketa, která je v letošním roce zaměřena na bolest související s dekubitem. Vyhodnocení ankety bude prezentováno na jednání 6. kulatého stolu k otázkám dekubitů, který pravidelně pořádá MZ ČR v listopadu u příležitosti Světového dne STOP dekubitům. Výsledky šetření budou podkladem k doporučení pro dobrou praxi v nemocnicích i domácí péči. Děkujeme za vaši účast.

Dále si Vás dovolíme upozornit na vydaný leták Evropským poradním orgánem pro otázky dekubitů (EPUAP) ke Světovému dni STOP dekubitům, který vychází v letošním roce na 15. listopadu. Věříme, že opět podpoříte svými akcemi tuto mezinárodní akci.

Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU) pořádají III. sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se koná 10. listopadu v Brně (první oznámení v češtině, první oznámení v angličtině, program).

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER