Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 20% na předplatném časopisu Florence
 • Nabídka zvýhodněných telefonních tarifů společnosti TRS servis s.r.o.
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

05. 02. 2016 Co nového na stránkách Více...
31. 01. 2016 Co nového na stránkách Více...
30. 01. 2016 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2015. Seznam naleznete zde. Více...
29. 01. 2016 Nové úřední hodiny Kreditní komise ČAS: úterý 12 - 16 hodin,
středa 8 - 16 hodin a pátek 8 - 12.30 hodin.
Více...
27. 01. 2016 Dotazník pro sestry: Názory všeobecných sester na získávání jejich odborné způsobilosti, více informací včetně možnosti vyplnění naleznete zde. Více...
25. 01. 2016 Ministr Němeček dá vládě v březnu zákon o vzdělávání sester, ČAS ani odbory s tímto návrhem nesouhlasí, článek MF naleznete zde. Více...
12. 01. 2016 Nakladatelství Ambit Media nabízí možnost přístupu do elektronického archivu odborných titulů vydavatelství, včetně časopisu FLORENCE. Součástí tohoto archivu jsou všechna čísla odborných zdravotnických titulů vydaných v loňském roce včetně jejich příloh. Více...
10. 01. 2016 Dne 9.12.2015 se uskutečnilo setkání zástupkyně prezidia Mgr. Veroniky Di Cara s panem místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem. Pan místopředseda byl velmi vstřícný a ochotný, sestry považuje za důležité v našem systému. Návrat vzdělávání sester na středoškolskou úroveň považuje za nevhodné z mnoha příčin, zmínil zejména "co dřív byla maturita, je dnes bakalář", "většina podobných oborů se dnes studuje na vysoké škole". Slíbil ČASu další podporu. Více...
07. 01. 2016 Dnes byly rozeslány e-mailem a SMS zprávou pokyny k platbě členských příspěvku na rok 2016. Více...
03. 01. 2016 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 1/2016 Více...
02. 01. 2016 Společnost pro léčbu závislosti na tabáku spolupracuje na mezinárodním projektu "Sestry východní Evropy - Centrum Excelence pro kontrolu tabáku". Součástí projektu je e-learningové školení s možností získat zdarma kreditní body, více informací naleznete zde. Více...
28. 11. 2015 Vyjádření České asociace sester k obrazu zdravotní sestry v českých médiích, naleznete zde. Více...
19. 11. 2015 Vystoupení České asociace sester z ICN (Mezinárodní rady sester) Více...
12. 11. 2015 Stále jsou pro naše členy k dispozici vstupenky na ples ČAS, který se uskuteční 12.2.2016 v Národním domě na Vinohradech, objednání vstupenek je možné na e-mail adrese: ekonom@cnna.cz. Více...
11. 11. 2015 Článek z deníku Právo s názvem "Návrat ke středoškolskému vzdělávání sester se nelíbí odborům ani ČAS", naleznete zde. Více...
03. 11. 2015 Dne 30.10.2015 se konala konference Prezidia ČAS, zprávu z akce naleznete zde. Více...
01. 11. 2015 Článek prezidentky ČAS na téma vzdělávání sester, který vyšel v říjnovém čísle časopisu Florence, naleznete zde. Více...
21. 10. 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá 13.11.2015 seminář na téma: Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, více informací naleznete zde. . Více...
11. 10. 2015 Dne 1.10.2015 se konala na půdě MZČR akce na téma Kompetence zdravotních sester v zahraničí a České republice, zprávu z akce naleznete zde. Více...
30. 09. 2015 Česká asociace sester oslavila Mezinárodní den sester. Zprávu z oslav naleznete zde, fotografie zde. Více...
24. 09. 2015 Vyplňte krátkou anketu, která má za cíl zkvalitnit poskytování informací na portále Dekubity.eu, anketu naleznete zde. Více...
20. 09. 2015 19. listopadu 2015 je vyhlášen Celosvětovým dnem Stop dekubitům. Více informací naleznete zde. Více...
09. 09. 2015 Vyjádření vedoucí Pracovní skupiny soudních znalců ČAS Ivany Dvořáčkové ke vzdělávání sester, článek naleznete zde. Více...
18. 08. 2015 Zpráva Veřejného ochránce práv ohledně péče o seniory. "Povinná četba" pro každou sestru, která pečuje o seniory a pro management. Konkrétně popisuje postupy, které jsou nevhodné a nepřípustné. Více naleznete zde. Více...
11. 06. 2015 V květnu 2015 proběhlo sloučení Společnosti instrumentářek s Českou asociací sester. Všichni zájemci o členství v ČAS ze Společnosti instrumentářek vyplní členskou přihlášku zde a budou zařazeni do Sekce perioperačních sester (pokud nebudou chtít jinak). Členský poplatek se bude hradit až následující kalendářní rok. Více...
11. 06. 2015 Prezidium ČAS děkuje za velký zájem členů ČAS o práci v pracovních skupinách ČAS. Jsem potěšeni Vaším zájmem a těšíme se na spolupráci. Kontakty zájemců byly předány vedoucím pracovních skupin. Více...
10. 06. 2015 Zápis Pracovní skupiny pro přípravu novely Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb neleznete zde. Více...
06. 06. 2015 Pracovní skupina ČAS pro legislativu obdržela z MZ ČR dne 2.6.2015 návrh zákona, který má nahradit Zákon č. 96/2004 Sb. Více...
05. 06. 2015 Česká asociace sester spolupracuje se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, více informací naleznete zde. Více...
05. 06. 2015 Prezidium a členové ČAS připomínkovali technickou novelu Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb., která umožní transpozici Směrnice EU/55/2013 do naší legislativy. Další změny, které jsme za ČAS navrhli, mohou být uplatněny při úpravách těchto prováděcích předpisů, které budou následovat po přijetí zákona nahrazujícího Zákon č. 96/2004 Sb. Více...
04. 06. 2015 Prezidium ČAS opakovaně připomínkovalo Akční plán MZ ČR o celoživotním vzdělávání nelékařů Zdraví 2020, tak aby bylo umožněno financování aktivit, které jsou v praxi potřebné. Více...
27. 05. 2015 Včera byla jmenovaná nová hlavní sestra MZ ČR Alice Strnadová, předsedkyně Sekce primární péče České asociace sester. Přejeme hodně pracovních úspěchů. Více...
12. 05. 2015 Prezidium České asociace sester přeje všem sestrám k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester krásný sváteční den a pevné zdraví - přání. Více...
09. 05. 2015 Prezidium ČAS zaslalo společnosti Emco vyjádření k reklamě na jejich výrobek, naleznete zde. Více...
16. 04. 2015 V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí a Sekce gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. Sloučena byla také Sekce hojení ran se Sekcí chirurgických oborů. Více...
19. 03. 2015 Mezinárodní konference s panelovou diskusí na téma: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví proběhla 16.3.2015, zprávu z akce naleznete zde. Více...
18. 03. 2015 Vítězkou soutěže Sestry roku 2014 v kategorii Management a vzdělávání se stala Mgr. Jindra Kracíková, předsedkyně Nefrologické sekce ČAS, gratulujeme! Více informací ze soutěže naleznete zde. Více...
19. 02. 2015 EFN (Evropská federace sesterských asociací) připravila dotazník o připravenosti sester na setkání s vysoce nakažlivými infekcemi, např. s Ebolou. Dotazník v českém jazyce k vyplnění naleznete zde. Více...
18. 02. 2015 V nakladatelství Maxdorf vyšla publikace "Výkladový slovník pro zdravotní sestry", spoluautorkou je také Eva Kašáková, předsedkyně Pneumologické sekce. Více informací naleznete zde. Více...
03. 02. 2015 Portál www.dekubity.eu k prevenci proleženin / dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Více...

[BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG Miss sestra 2015 Sestry na sál 2015 Výukové filmy Odznaky [LOGO] DLF [LOGO] Florence Linet Scholaris

Partneři ČAS:

[LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]