Přihlášení

Jak získat přístup | Zapomenuté heslo

Bankovní spojení: KB Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100
IČO: 00537161

Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 20% na předplatném časopisu Florence
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

19. 09. 2014 Žádost ministerstva zdravotnictví o spolupráci na novelizaci Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Více...
15. 09. 2014 Co nového na stránkách Více...
11. 09. 2014 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2014 (leden - srpen). Seznam naleznete zde. Více...
05. 09. 2014 Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR zaslalo otevřený dopis týkající se přínosu vysokoškolsky vzdělaných sester, celé znění naleznete zde. Více...
03. 09. 2014 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 5/2014 Více...
03. 09. 2014 Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče k problematice poskytování paliativní péče, naleznete zde. Více...
02. 09. 2014 Co nového na stránkách Více...
27. 08. 2014 Reakce Prezidia ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde. Reakci EFN (Evropské federace sesterských asociací) naleznete zde. Více...
12. 08. 2014 Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) – projekt pro východní Evropu. Při zapojení do projektu lze získat 3 kreditní body zdarma. Více...
23. 07. 2014 Prezidium České asociace sester zaslalo ředitelům zdravotnických a sociálních zařízení dopis upozorňující na nepříznivé pracovní podmínky sester a porodních asistentek. Znění dopisu naleznete zde. Více...
30. 06. 2014 Článek České asoaciace sester v odborném časopise EONS Magazine naleznete zde. Více...
23. 06. 2014 Zpráva z Workshopu Evropské komise o celoživotním vzdělávání. Více informací naleznete zde. Více...
21. 06. 2014 Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry MZ ČR uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Více informací naleznete zde. Více...
10. 06. 2014 Zpráva ze semináře na téma: Bezpečné podávání KCl. Více...
08. 06. 2014 Česká asociace sester oslavila Mezinárodní den sester. Zprávu z oslav naleznete zde, fotografie zde. Více...
16. 05. 2014 U příležitosti Mezinárodního dne sester vyzývá Evropská federace sesterských asociací budoucí europoslance, aby jejich prioritou bylo zajištění dostatečného množství správně vzdělaných zdravotníků s takovými pracovními podmínkami, aby mohli poskytovat individualizvanou péči. Více...
06. 05. 2014 "Vliv edukačního programu pro sestry na jejich aktivity při odvykání kouření klientů" - odborný článek českých sester v zahraničním impaktovaném časopise, neleznete zde. . Více...
04. 05. 2014 7. března 2015 proběhnou volby do Prezidia ČAS. Volit se bude prezident/ka ČAS, členové Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS. Více...
22. 04. 2014 Prezidium ČAS oslovilo kandidáty stran a hnutí do voleb Evropského parlamentu. Volby se uskuteční 23. a 24. května 2014. Informace včetně odpovědí kandidátů na naše otázky naleznete zde. Více...
22. 04. 2014 6. jarní konference Prezidia ČAS se uskuteční 22. května 2014 v Praze na téma Mezinárodní rady sester pro rok 2014: Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? Pozvánku včetně možnosti přihlášení naleznete zde. Více...

International Nurses Day Miss sestra 2014 Sestry na sál 2014 Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence Linet Scholaris Sestra +

Partneři ČAS:

[LOGO] Hartmann [LOGO] B Braun [LOGO] Holubová [LOGO] Medin [LOGO] Eurostaff [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] Podologie [LOGO] Diagnoza [LOGO] ČSJ [LOGO] [LOGO] AVDZP