Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 20% na předplatném časopisu Florence
 • Nabídka zvýhodněných telefonních tarifů společnosti TRS servis s.r.o.
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

19. 08. 2015 Co nového na stránkách Více...
18. 08. 2015 Zpráva Veřejného ochránce práv ohledně péče o seniory. "Povinná četba" pro každou sestru, která pečuje o seniory a pro management. Konkrétně popisuje postupy, které jsou nevhodné a nepřípustné. Více naleznete zde. Více...
13. 08. 2015 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2015 (leden - červenec). Seznam naleznete zde. Více...
03. 08. 2015 Co nového na stránkách Více...
01. 07. 2015 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 4/2015 Více...
01. 07. 2015 Krásné počasí a příjemné prožití vašich dovolených všem přeje Česká asociace sester. Více...
11. 06. 2015 V květnu 2015 proběhlo sloučení Společnosti instrumentářek s Českou asociací sester. Všichni zájemci o členství v ČAS ze Společnosti instrumentářek vyplní členskou přihlášku zde a budou zařazeni do Sekce perioperačních sester (pokud nebudou chtít jinak). Členský poplatek se bude hradit až následující kalendářní rok. Více...
11. 06. 2015 Prezidium ČAS děkuje za velký zájem členů ČAS o práci v pracovních skupinách ČAS. Jsem potěšeni Vaším zájmem a těšíme se na spolupráci. Kontakty zájemců byly předány vedoucím pracovních skupin. Více...
10. 06. 2015 Zápis Pracovní skupiny pro přípravu novely Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb neleznete zde. Více...
06. 06. 2015 Pracovní skupina ČAS pro legislativu obdržela z MZ ČR dne 2.6.2015 návrh zákona, který má nahradit Zákon č. 96/2004 Sb. Více...
05. 06. 2015 Česká asociace sester spolupracuje se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, více informací naleznete zde. Více...
05. 06. 2015 Prezidium a členové ČAS připomínkovali technickou novelu Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb., která umožní transpozici Směrnice EU/55/2013 do naší legislativy. Další změny, které jsme za ČAS navrhli, mohou být uplatněny při úpravách těchto prováděcích předpisů, které budou následovat po přijetí zákona nahrazujícího Zákon č. 96/2004 Sb. Více...
04. 06. 2015 Prezidium ČAS opakovaně připomínkovalo Akční plán MZ ČR o celoživotním vzdělávání nelékařů Zdraví 2020, tak aby bylo umožněno financování aktivit, které jsou v praxi potřebné. Více...
27. 05. 2015 Včera byla jmenovaná nová hlavní sestra MZ ČR Alice Strnadová, předsedkyně Sekce primární péče České asociace sester. Přejeme hodně pracovních úspěchů. Více...
13. 05. 2015 ICN vydalo k Mezinárodnímu dni sester balíček; "Sestry: Hybná síla změn Zásadní zdroj pro zdraví", naleznete zde. Více...
12. 05. 2015 Prezidium České asociace sester přeje všem sestrám k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester krásný sváteční den a pevné zdraví - přání. Více...
09. 05. 2015 Prezidium ČAS zaslalo společnosti Emco vyjádření k reklamě na jejich výrobek, naleznete zde. Více...
16. 04. 2015 V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí a Sekce gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. Sloučena byla také Sekce hojení ran se Sekcí chirurgických oborů. Více...
19. 03. 2015 Mezinárodní konference s panelovou diskusí na téma: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví proběhla 16.3.2015, zprávu z akce naleznete zde. Více...
18. 03. 2015 Byl vyhlášen 7. ročník Batist Nej sestřička, více informací naleznete zde. Více...

[BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG International Nurses Day Miss sestra 2015 Sestry na sál 2015 Výukové filmy Odznaky [LOGO] DLF [LOGO] Florence Linet Scholaris Sestra +

Partneři ČAS:

[LOGO] B Braun [LOGO] Forinel [LOGO] Holubová [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] Podologie [LOGO] Diagnoza [LOGO] ČSJ [LOGO] [LOGO] AVDZP