Členstvím v ČAS získáváte následující výhody

 • zdarma přístup do internetové učebny
 • přístup na webové stránky ČAS, www.cnna.cz, kde naleznete aktuální informace o dění v ČAS a ve zdravotnictví ČR
 • právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva – AKŠ Praha
 • První telefonická konzultace - zdarma
 • První osobní konzultace problému v advokátní kanceláři – zdarma
 • Právní zastupování člena ČAS za zvýhodněných podmínek
 • sleva 30% na předplatném časopisu Florence
 • Každé 2 měsíce obdržíte na váš e-mail Zpravodaj ČAS obsahující aktuality týkající se nelékařských povolání
 • zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými sekcemi a regiony ČAS (nižší účastnický poplatek, lepší informovanost o probíhajících akcích)
 • sleva 10% na knihy vydavatelství Grada nakoupené v elektronickém obchodě www.grada.cz
 • možnost ovlivňovat dění v oboru, kterému se věnujete

Aktuality

22. 04. 2014 Prezidium ČAS oslovilo kandidáty stran a hnutí do voleb Evropského parlamentu. Volby se uskuteční 23. a 24. května 2014. Informace včetně odpovědí kandidátů na naše otázky naleznete zde. Více...
22. 04. 2014 6. jarní konference Prezidia ČAS se uskuteční 22. května 2014 v Praze na téma Mezinárodní rady sester pro rok 2014 - „Sestry: Síla pro změnu, životně důležitý zdroj pro zdraví“. Pozvánku včetně možnosti přihlášení naleznete zde. Více...
18. 04. 2014 Co nového na stránkách Více...
18. 04. 2014 Krásné prožití velikonočních svátků Vám přeje Česká asociace sester. Více...
17. 04. 2014 Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR získala statut právnické osoby, více informací naleznete zde. Více...
17. 04. 2014 Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2014 (leden - březen). Seznam naleznete zde. Více...
15. 04. 2014 Prezidium České asociace sester zaslalo dopis ministru zdravotnictví ČR týkající se nově vznikajícího zákona o podmínkách výkonu zdravotnických povolání. Celé znění dopisu naleznete zde. Více...
01. 04. 2014 Co nového na stránkách Více...
31. 03. 2014 V únoru 2014 proběhl workshop na téma: Osteosyntéza v praxi. Více...
30. 03. 2014 Informace z pracovní schůzky zástupců ČAS s hlavní sestrou MZ ČR naleznete zde. Více...
01. 03. 2014 Výzkum profesorky L. Aiken a jejich kolegů v Evropě potvrdil, že pracovní zátěž a vzdělání sester ovlivňují úmrtnost pacientů! Tiskovou zpravu EFN naleznete zde, odkaz na odborný článek v časopise Lancet naleznete zde. Více...
01. 03. 2014 Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 2/2014 Více...
27. 02. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spustil podobné dotazníkové šetření mezi českými zdravotníky, jaké provedla ČAS v létě 2013 na téma pracovních podmínek zdravotníků. Výsledky budou použity pro vyjednávání s MZ ČR. Prosíme zdravotníky, aby dotazník vyplnili a přispěli tak k řešení problémů ve zdravotnictví, o nichž se nyní, díky našemu šetření, již otevřeně hovoří! Dotazník naleznete zde. Více...
01. 02. 2014 Mezinárodní rada sester (ICN) a Evropská federace sesterských asociací (EFN) vyzvalo politiky, aby se podíleli na podpoře a rozvoji ošetřovatelství, především v oblasti pracovních podmínek sester. Více naleznete zde. Více...
06. 01. 2014 Dnes byly rozeslány e-mailem a SMS zprávou pokyny k platbě členských příspěvku na rok 2014. Více...
03. 01. 2014 Česká asociace sester uzavřela s Veřejným ochráncem práv memorandum o spolupráci na poli prevence špatného zacházení na místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Celé znění memoranda naleznete zde. Více...
01. 01. 2014 Téma Mezinárodní rady sester pro rok 2014 - "Sestry: síla pro změnu. Životně důležitý zdroj pro zdraví". Více...
16. 12. 2013 Dne 2.12.2013 se konal ve Varšavě European Biosafety Summit. Tato akce se týkala přijetí Směrnice o poranění ostrými předměty do národních legislativ a ovlivnění současné praxe touto směrnicí. Zprávu z akce, včetně výsledků dotazníku týkající se přijetí Směrnice naleznete zde. Více...
16. 12. 2013 Česká asociace sester zaslala dopis tvůrcům seriálu Ordinace v růžové zahradě ve věci portrétu zdravotní sestry v populárním seriálu. Dopis naleznete zde. Více...
04. 12. 2013 Česká asociace sester pro zlepšení pracovních podmínek zdravotníků v ČR navrhuje zavádění supervize do zdravotnictví. Více informací k danému tématu neleznete zde. Více...

International Nurses Day Sestra roku 2013 Výukové filmy Odznaky [LOGO] Das [LOGO] Florence Linet Scholaris Sestra +

Partneři ČAS:

[LOGO] Hartmann [LOGO] B Braun [LOGO] Holubová [LOGO] Medin [LOGO] Eurostaff [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] Diagnoza [LOGO] ČSJ [LOGO] [LOGO] AVDZP [LOGO] Euni