Ples sester

Oficiální ples České asociace sester!

Více informací

 

Nejbližší akce

Certifikovaný kurz Péče o stomika (pozvánka) - KURZ JE PLNĚ OBSAZEN

Sekce traumatologicko - ortopedická
12.03.2018 - 09.04.2018

Partnerský den s ČNS - Význam nutriční terapie v konzervativní léčbě CKD (program), pořádá Fresenius Kabi

Sekce nefrologická
14.03.2018

3. dny novorozeneckých kazuistik (pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice)

Sekce neonatologická
22.03.2018 - 23.03.2018

Drenážní systémy používané na KCH FN Hradec Králové

Sekce kardiochirurgická
23.03.2018

IX. Mikrobiologický den

Sekce zdravotních laborantů
27.03.2018

6. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (pozvánka, přihláška)

Sekce chirurgických oborů
04.04.2018

Péče o cévní vstupy

Sekce kardiochirurgická
11.04.2018

XX. celostátní konference (pozvánka)

Sekce farmaceutických asistentů
14.04.2018

Multioborová péče o pacienty

Sekce zdravotních laborantů
01.05.2018

Pražské chirurgické dny 2018 (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
10.05.2018 - 11.05.2018

Aktuality

Ples sester 2018

Srdečně všechny zveme na Ples sester 2018, který proběhne v pátek 16. března 2018 na pražském Žofíně (pozvánka).

14.02.2018

Fórum delegátů

V pátek 19. 1. 2018 proběhlo Fórum delegátů. Hlavním bodem programu se stala úprava stanov ČAS. Zprávu z Fóra naleznete zde, fotografie zde.

8.02.2018

XLII. ročník brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (první oznámení), které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Pro více informací a registraci navštivte www.onkologickedny.cz.

2.02.2018

Ukončení činnosti sekce č. 51 - Ošetřovatelská lůžka - geritarie

Usnesením prezidia ČAS z 9.1.2018 byla ukončena činnost sekce č. 51 Ošetřovatelská lůžka - geriatrie. Sekce bude sloučena se sekcí interní č. 10, je možný přestup i do sekce jiné.

1.02.2018

Setkání s s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se v pondělí 22. 1. 2018 osobně setkala s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Pracovní schůzka proběhla v přátelském duchu, pan ministr byl velice vstřícný a pozorně vyslechl názory, podněty a připomínky paní prezidentky. Diskutovalo se zejména o problémech, které trápí české všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese. Tedy o personální krizi ve zdravotnictví, systému vzdělávání 4 + 1, který prezidium ČAS dlouhodobě kritizuje, dále o nutnosti upravit rámcový vzdělávací program pro školy, o nadměrné zátěži administrativou a o výši platů. Ministr Vojtěch vyjádřil, že počítá s účastí ČAS při klíčových jednáních. Martina Šochmanová připomněla, že před pár dny požádala ministerstvo o zapojení ČAS do Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR. Prezidentka ČAS vyslovila naději, že spolupráce s novým ministrem bude přínosná pro obě strany a společnými silami přispějí k řešení nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví.

31.01.2018

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Zpráva z 10. podzimní konference ČAS

30.01.2018

V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnila 10. podzimní konference ČAS (program). Jejím klíčovým tématem se stala Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí . Program konference popsala v měsíčníku Zdravotnictví a medicína bývalá ministryně zdravotnictví a současná senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Celý článek naleznete zde.

Vstupenky na ples

18.01.2018

Prodej vstupenek na PLES SESTER (pozvánka) byl zahájen. Vstupenky objednávejte na telefonu 602 230 512 nebo e-mailu ekonom@cnna.cz.

PhDr. Marie Rozsypalová, jedna z prvních autorek moderních učebnic ošetřovatelství v České republice, oslavila 15. ledna 2018 úctyhodné 90. narozeniny. GRATULUJEME!

17.01.2018

Paní Rozsypalová je známá nejen jako autorka učebnice „Ošetřovatelství I a II“. Byla také recenzentkou ošetřovatelských učebnic, například učebnice „Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I“ a rovněž spoluautorkou publikace „Sestry vzpomínají – Příspěvek k historii ošetřovatelství“. Spolu s Evou Haladovou napsala také knihu „O sestrách pro sestry“, ve které se věnovala způsobům, jak zlepšit fyzickou a psychickou kondici všeobecných sester, aby mohly snáze vykonávat své náročné povolání. Již v osmdesátých letech minulého století se dr. Rozsypalová věnovala prevenci následků nesprávného zatížení hybného systému a ergonomickým podmínkám práce sestry. Paní Marie Rozsypalová je významná a nezapomenutelná osobnost českého ošetřovatelství. Mezi gratulanty proto nemohla chybět ani Česká asociace sester. Prezidentka ČAS, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, popřála oslavenkyni pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let a předala jí gratulační list a kytici květin (foto). „Dlouho jsem nezažila tak milé a příjemné setkání, plné životního optimismu. Paní profesorku si pamatuji z doby svých studií a již tehdy pro mě a mé spolužáky byla inspirující osobností. Nesmírně mě však překvapilo, že si paní profesorka pamatuje mě! Připomněla mi moment, kdy byla hospitalizovaná v nemocnici a já jsem ji přišla pozdravit,“ říká Martina Šochmanová.

Výzkumné šetření EUPRON

12.01.2018

Mgr. Jana Heczková, přednostka ÚTPO 1.LF UK, by ráda pozvala všechny členy ČAS k výzkumnému šetření EUPRON, jehož cílem je z pohledu lékaře, farmaceuta a sestry detailněji popsat a porozumět současné roli sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče. Bližší info včetně odkazu na elektronickou verzi dotazníku naleznete zde.

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů - volná místa

11.01.2018

Certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelské péče o rány u dospělých a dětských pacientů nabízí dvě poslední volná místa. Více informací vč. odkazu na přihlášení naleznete zde.

Internetová učebna ČAS

10.01.2018

Internetová učebna ČAS je i přes zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání stále v provozu.

Revize hospodaření sekcí a regionů

8.01.2018

Revize hospodaření sekcí a regionů proběhne 10. a 11. února 2018 a 17. a 18. února 2018. Zájemci se musí přihlásit předem na email mi-noc@seznam.cz.

Vánoce 2017

22.12.2017

Prani

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]