Členství v ČAS

Staňte se členem a získejte spoustu výhod!

Více informací

 

Nejbližší akce

Relaxační den

01.06.2017 - 30.09.2017

Degenerativní onemocnění sítnice

Sekce oftalmologická
05.09.2017

XXIII. královehradecké ošetřovatelské dny

07.09.2017 - 08.09.2017

9. ročník Soběslavské konference pro sestry registrace

Sekce pediatrická
09.09.2017

8. psychoonkologické sympozium (program)

13.09.2017

XXV. Výroční sjezd ČOS Brno

Sekce oftalmologická
14.09.2017 - 16.09.2017

4. ZLÍNSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ KONFERENCE PRO NZP, akce je hodnocena 4 ( pasivní), 4 + 5 (spoluautor) a 4 + 10 (aktivní) kredity

Sekce gastroenterologická a hepatologická
15.09.2017

II. RELAXAČNÍ VÍKEND (pozvánka)

15.09.2017 - 17.09.2017

5. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce (program, přihláška)

Sekce chirurgických oborů
22.09.2017 - 23.09.2017

Celostátní pracovní konference (pozvánka, program) - akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnické pracovníky

Sekce zdravotních laborantů
22.09.2017

Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů

V pátek 22. září se uskuteční Celostátní pracovní konference, která je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnický personál (pozvánka, program). Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu grecova@centrum. cz. Těšíme se na brzkou shledanou.

18.08.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

17.08.2017

Workshop a konference perioperačních sester

Ústřední vojenská nemocnice vás srdečně zve na Workshop a konferenci perioperačních sester, který se uskuteční 22. a 23. 11. 2017. Více informací naleznete zde.

11.08.2017

Dopis PhDr. Martiny Šochmanové, MBA

Prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA vytvořila dopis, který je určen všem zájemcům o vydávání souhlasných stanovisek se vzdělávacími akcemi. Celé znění tohoto dopisu naleznete zde.

8.08.2017

Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

Neurologická sekce, AMKP, FNO a YAKNA všechny vás srdečně zvou na kurz Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, který se uskuteční v termínu od 9. do 13. 10. 2017 v Ostravě (pozvánka).

26.07.2017

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií

25.07.2017

Workshop pro perioperační sestry s mottem "Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií" (pozvánka) - Sekce perioperačních sester ČAS Vás srdečně zve k účasti na workshopu 7.10.2017 ve FN Brno. Aktivně se můžete vyzkoušet manipulaci s přístroji, nástroji a dalšími moderními technologiemi.

Dovolená

17.07.2017

Členská evidence, ekonom a kancelář má ode dneška do 30. 7. 2017 dovolenou.

Novela zákona

17.07.2017

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů www.sbirka.cz/POSL4TYD/17-0720.htm. S novelou souvisí také změny ve vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - více na www.nconzo.cz/web/guest/aktuality-all.

Organizační normy

17.07.2017

Pracovní postupy v sekci Organizační normy byly aktualizované. Pracovní postupy ČAS/PP/2008/0005 Pracovní skupina pro projektu EU a ČAS/PP/2008/0004 Pracovní skupina pro poskytovatele ošetřovatelských služeb byly zrušeny bez náhrady. Pracovní postup ČAS/PP/2010/0001 Léčba závislosti na tabáku byl nahrazen publikací Užívání tabáku – Informace a pracovní postup pro intervenci sestry www.slzt.cz/dokumenty/pokyny_pro_sestry.pdf. Další organizační normy budou upraveny v návaznosti na změny zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.

12. česko-slovenský kongres

12.07.2017

Srdečně Vás zveme na 12. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny (pozvánka), který proběhne 10. a 11. 11. 2017 v Praze. Více informací naleznete na www.sdaim-kongres.cz.

TZ Národní soustava povolání

4.07.2017

30. 6. 2017 byla Českou asociací sester vydána tisková zpráva na téma ČAS se aktivně podílí na revizi popisů povolání nelékařských zdravotnických pracovníků pro Národní soustavu povolání. Tisková zpráva je k nahlédnutí zde.

Sekce ZL - celostátní pracovní konference

29.06.2017

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, program) - akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnické pracovníky. Své přihlášky posílejte na grecova@centrum.cz.

KK - dovolená

29.06.2017

Kreditní komise, evidence členské základny a kancelář ČAS má v období od 3. do 30. 7. 2017 dovolenou.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]