Slavnostní setkání

při příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové - 23. 5. 2018


 

Nejbližší akce

Pražské chirurgické dny 2018 (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
10.05.2018 - 11.05.2018

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX a jarní konference ČAS Region plzeňský - Nemocnice podporující zdraví (program, více informací)

Region plzeňský
14.05.2018

Co by se stát nemělo - Právo a etika (pozvánka)

Region jihomoravský
14.05.2018

Laboratorní diagnostika v onkologii (první oznámení)

Sekce zdravotních laborantů
16.05.2018 - 18.05.2018

XXIII. konference pneumologické sekce - Co můžete chytnout nebo získat během dovolené (program)

Sekce pneumologická
19.05.2018

Celostátní pracovní konference (pozvánka, přihláška)

Sekce kardiochirurgická
25.05.2018

Na Sněžku pro Matýska - Charitativní výstup na podporu nadačního fondu KlaPeto (prezentace, pozvánka)

Region Motol - Praha
26.05.2018

Novinky napříč obory (program)

Sekce managementu
30.05.2018

Multioborová péče o pacienty (program)

Sekce zdravotních laborantů
31.05.2018

37. kongres ČNS v Praze; abstrakta posílejte prosím nejpozději do 15.3.2018; více informací vč. registrace na kongrescns2018.cz

Sekce nefrologická
04.06.2018 - 06.06.2018

Aktuality

Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS

Ve dnech 13. – 14. dubna 2018 se v Brně konal Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS. Na programu jednání bylo kromě zhodnocení hospodaření v roce 2017 a rozpočtu na rok 2018 i podání aktuálních informací o stavu členské základny. Zazněly zprávy o činnosti pracovních komisí a jednotlivých sekcí či regionů, které budou uveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti ČAS.

Celý zápis ze Sněmu ČAS si můžete přečíst zde.

18.04.2018

Společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR

Na sobotním Sněmu předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS vydala Česká asociace sester společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR). Společné prohlášení podepsaly zástupkyně obou institucí, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Jaké jsou hlavní cíle prohlášení naleznete zde.

16.04.2018

10. soběslavská celostátní odborná konference zdravotních sester

Pediatrická sekce všechny zve na již 10. soběslavskou celostátní odbornou konferenci zdravotních sester, která se uskuteční 8. 9. 2018 v Soběslavi.
Více informací o programu a přihláškách naleznete zde.

12.04.2018

Konference Kouření v nemocniční péči

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku všechny srdečně zve na konferenci Kouření v nemocniční péči (pozvánka, program), která se uskuteční 22. května 2018 ve Vojenské fakultní nemocnici Praha. Na konferenci vystoupí mnozí významní odborníci na danou problematiku, jako např.: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Referenčního centra pro závislé na tabáku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, aj.
Vstup na akci je zdarma.

11.04.2018

Den sester 2018

Ve středu 23. května 2018 se v Divadle U Hasičů u příležitosti Dnu sester (pozvánka) uskuteční slavnostní setkání. Cena jedné vstupenky je 250 Kč, objednávat můžete na e-mailu ekonom@cnna.cz.

Těšíme se na brzkou shledanou!

9.04.2018

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Ples sester 2018

23.03.2018

V pátek 16. 3. 2018 se na pražském Žofíně uskutečnil Ples sester. Role moderátora se zhostil Petr Rychlý, o celovečerní zábavu se postarala celá řada známých osobností – herečka Dana Batulková & tanečník Jan Onder, kapela Golden Big Band Prague, zpěvák David Deyl, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch či zpěvák Jožka Šmukař. Slavnostní atmosféru plesu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Nová tisková zpráva

15.03.2018

Česká asociace sester včera vydala novou tiskovou zprávu na téma Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR. Její znění naleznete zde.

Co můžete chytnout nebo získat během dovolené - konference pneumologické sekce

15.03.2018

Pneumologická sekce vás srdečně zve na svou XXIII. konferenci - Co můžete chytnout nebo získat během dovolené (program), které se bude konat 19. 5. 2018 v kinosále FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 .

Výzkum RN4CAST

14.03.2018

Sestry z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK 2/3/2018 za přítomnosti hlavních výzkumníků z Belgie a SRN informovaly odbornou veřejnost o přípravách pilotního otestování výzkumu RN4CAST v ČR. Tento výzkum byl již proveden v USA a následně v devíti zemích EU. Nezávisle na zdravotnickém systému studované země se opakovaně zjistilo, že zvýšení pracovní zátěže sestry o jednoho pacienta, zvyšuje pravděpodobnost úmrtí pacienta v období 30 dní od příjmu o 7 %. Každé 10 % zvýšení počtu sester s bakalářským vzděláním ale snížilo tuto pravděpodobnost o 7 % (Aiken at al., 2014). www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/abstract.

Česká asociace sester vítá provedení tohoto pilotního výzkumu ve dvou pražských nemocnicích a plně podporuje následné provedení celonárodního výzkumu. Výzkum přináší vědecké důkazy pro to, co si každá sestra na svém oddělení jasně uvědomuje každou směnu – bude-li se starat o příliš mnoho pacientů, budou jejich zdravotní výsledky výrazně horší, než když bude sester ve směně dostatečné množství. Velmi nás zajímají výsledky vlivu vzdělání a klinické zkušenosti sestry na mortalitu a komplikace pacientů v ČR, zejména ve světle novely zákona o vzdělávání sester. Zástupci MZ ČR a MPSV podpořili provedení pilotního projektu, který umožní získat v ČR chybějící data. Zástupce ÚZIS informoval přítomné o možnostech sběru požadovaných dat z již fungujících registrů a zdrojů, upozornil na nutnost právního ošetření sběru takových dat pro účely projektu.V zájmu optimálních výsledků našich pacientů je ČAS připravena spolupracovat a podpořit projekt RN4CAST v ČR!

Zdroj: Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 - 1830

Nursing Now

13.03.2018

ICN ve spolupráci s WHO 27/2/2018 odstartovala kampaň nazvanou Nursing Now www.nursingnow.org/launch/ a www.facebook.com/NursingNow2020. Jedná se celosvětovou kampaň k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Záštitu nad kampaní převzala kromě jiných osobností i vévodkyně z Cambrige, princezna Kate. Kampaň bude ukončena v roce 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Česká asociace sester se aktivně připojuje k této celosvětové kampani s cílem zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky.

IX. mikrobiologický den

12.03.2018

Sekce zdravotních laborantů zve na celostátní konferenci IX. mikrobiologický den (program), která se uskuteční v úterý 27. března 2018 v kinosále FN Brno.

Zaměstnání ve zdravotnictví 03/2018

6.03.2018

Všem aktivním členům a členkám ČAS bylo právě na e-mail rozesláno aktuální číslo měsíčníku Zaměstnání ve zdravotnictví. Tento měsíčník shromažďuje volné pracovní pozice pro lékařský i nelékařský personál v rámci celé ČR.

Konference interních oborů

27.02.2018

Interní sekce všechny srdečně zve na Konferenci interních oborů (program), která se bude konat 24. 3. 2018 ve VFN v Praze. Přihlašovat se můžete v kategorii domácí akce - sekce interní. Těšíme se na brzkou shledanou.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]