Aktuality

14. ročník soutěže - Sestra sympatie 2024

12.06.2024

Staňte se další "Sestrou sympatie" na 13. reprezentačním plese sester – Sestry na sál!
dne 7. 3. 2025.
Registrace běží od 1. června až do 30. října 2024. Následně bude probíhat tvorba medailonků od přihlášených soutěžících a pak bude spuštěno hlasovací kolo, kdy veřejnost přímo na webových stránkách bude hlasovat o postupu 12 soutěžících do finále, které již tradičně bude součástí plesu Sestry na Sál! na Žofíně v Praze.
Registrace do soutěže běží na webových stránkách soutěže a stejně tak tam jsou k nahlédnutí jak kompletní pravidla, tak i podrobný harmonogram soutěže a informace i z minulých ročníků, které mohou váhajícím zájemkyním pomoci s rozhodnutím se do soutěže přihlásit.
Podmínky pro přihlášení do soutěže jsou: soutěžící musí být žena, která spadá pod zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a zároveň má buď české občanství nebo pracuje v této profesi v České republice alespoň 3 roky (k poslednímu dni možné registrace do soutěže). Zároveň tuto profesi bude vykonávat i po celou dobu konání soutěže. Nesmí být účastnicí finálových kol v minulých ročnících. Zároveň absolutně nesmí být spojena s jakýmikoliv materiály, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
Anonce k soutěži.

Knižní tip - Management kvality a rizik perioperační péče

20.05.2024

Kniha Management kvality a rizik perioperační péče autorů J. Jedličkové, K. Opálkové, T. Svobody a E. Mičudové obsahuje základy managementu všeobecně, management v ošetřovatelství a management kvality v ošetřovatelské perioperační péči na operačním sále pro zajištění bezpečnosti operovaného pacienta.
Jsou rozebrána rizika ve zdravotnickém zařízení a rizika v perioperační péči, včetně skrytých rizikových faktorů na operačním sále. S riziky na pracovišti úzce souvisí i vznik mimořádných událostí, jejich řešení a následné vyhodnocení. Část publikace je zaměřená i na preventivní opatření v perioperační péči. To vše úzce souvisí s certifikací a akreditací pracoviště a s chováním všech pracovníků na sále.
Publikace je určená všem perioperačním sestrám, studentům perioperačního ošetřovatelství i lékařství a lékařům, chirurgům, kteří přicházejí na operační sál.
Cena: 329 Kč, Stran: 144, ISBN: 978-80-271-3461-8

Knižní tip - Přehled anatomie a fyziologie člověka

14.05.2024

Publikace Přehled anatomie a fyziologie člověka – pro nelékařské a zdravotnické obory autorky Lady Stuchlé - podává přehled orgánových soustav lidského těla jak z anatomického, tak z fyziologického hlediska a je vhodná jako základní učebnice pro spektrum studentů studijních oborů vyšších odborných škol zdravotnických.
Obsahem kapitol jsou jednotlivé orgánové soustavy lidského těla, jejichž struktura vždy zahrnuje vstupní anatomické poznámky odpovídající středoškolské úrovni učiva, anatomickou část a fyziologickou část s hlubším zpracováním dané orgánové soustavy. Systematicky prezentované poznatky kladou důraz také na latinskou terminologii s případnými řeckými ekvivalenty. Text je průběžně doplňován schematickými obrázky, grafy a přehlednými tabulkami.
Cena: 399 Kč, Stran: 176, ISBN: 978-80-271-2903-4

Mezinárodní den sester 2024

12.05.2024

Dnes je 12. května.
Den, kdy se před více než dvěma sty lety narodila průkopnice zdravotnického povolání,
Florence Nightingale. Mezinárodní den sester, který slaví celý svět.
Děkujeme vám všem za vaši práci. Nejen sestrám.
Děkujeme vám, všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
S vámi jsme tým, bez vás bychom nebyli úplní a naši pacienti spokojení. Děkujeme.

Setkali jsme se, užili jsme si báječný večer a rozdali ceny Florence Nightingale

9.05.2024

Úterní večer, 7. 5. 2024, setkání v Divadle Lucie Bílé, slavnostní předávání cen Florence Nightingale u příležitosti letošního Dne sester. Slavnostního večera se zúčastnilo mnoho významných osobností, mezi nimi například poslankyně PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR, Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, nebo zástupce slovenské komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
Ceny se, jako každý rok, udělovaly ve čtyřech kategoriích.
Cenu za celoživotní dílo, si letos odnesla Bc. Jitka Nováková, kterou nominoval region Hradec Králové. Od roku 1989 pracuje jako dětská sestra na Dětské klinice FN Hradec Králové. Nejdříve jako sestra v třísměnném provozu, poté jako staniční sestra a od roku 2006 jako vrchní sestra. V roce 2023 ukončila svoji činnost na pozici vrchní sestry Dětské kliniky a nadále působí na poloviční úvazek jako pracující důchodkyně na oddělení matek téže kliniky. Je dlouholetou, zakládající, aktivní členkou ČAS – region HK a působí i v Neonalogické sekci. Od roku 2016 pracuje ve výboru ČAS – region HK. V rámci svého profesního života dětské sestry se podílela na výuce bakalářek ošetřovatelství v pediatrii a v sanitářském kurzu. Je velmi lidská a chápající a to nejen ve vztahu k pacientům, ale i ke kolegyním a kolegům v multidisciplinárním zdravotnickém týmu. Její region k nominaci vedly její životní a profesní zkušenosti, které se promítají do rozhodování v oboru ošetřovatelství, ale i do úrovně další spolupráce. Všichni oceňují, že je otevřená, spolehlivá a vždy věcně komunikující.
Cenu za rozvoj ČAS si odnesla PhDr.Jana Hocková, ze sekce ARIP. Na své první pracoviště, na resuscitační oddělení pro dospělé, nastoupila hned po škole, v osmdesátých letech, práci tam si zamilovala a vrátila se na něj i po mateřské dovolené. O necelé dvě dekády později z ní již byla sestra školitelka a o něco později se stala i staniční sestrou. V průběhu své praxe absolvovala řadu odborných specializovaných kurzů, vystudovala i vysokou školu a dosáhla na tituly PhDr., PhD. a MHA. V posledních letech, kdy ve FN Motol vznikl tým interventů a peearů, se dovzdělala i v této oblasti a stala se členkou skupin, poskytujících psychosociální intervenční pomoc potřebným.
Cenu za rozvoj ošetřovatelství obdržela Bc. Dana Špidlenová, jež byla u zrodu samostatného Neonatologického oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni v roce 1996, tehdy ještě jako staniční sestra. Plzeňská neonatologie se velice rychle rozvíjela jak technicky, tak personálně. Po odborné stránce vychovala a ovlivnila celé generace sester, které se na oddělení rády vrací po mateřských dovolených a zůstávají často až do důchodového věku. Během její éry vrchní sestry byla postavena a zařízena úplně nová budova, kde sídlí perinatologické centrum Plzeňského kraje. Svými organizačními schopnostmi a zkušenostmi Dana významně ovlivnila jeho podobu a fungování. Dále je nutné připomenout podíl na vzniku Centra vývojové péče, dobrou spolupráci s lékaři, tvorbu neonatologických ošetřovatelských postupů a organizaci neonatologických dnů. Vždy se snažila být spravedlivá, lidská a nestranná ke svým podřízeným. Na její funkci vrchní sestry šlo snadno navázat, předávala ji svědomitě a s láskou. Velkým úkolem bude, udržet ji na stejně dobré úrovni, říká současná vrchní sestra Neonatologického oddělení.
Cenu za rozvoj oboru získala Mgr. Světlana Jeřábková, ze sekce chirurgických oborů, jež je ředitelkou Rehabilitačního ústavu v Ústí nad Orlicí, který vede od roku 2019. Po absolutoriu v roce 1984 nastoupila do FNHK do směnného provozu lůžkového oddělení. Během let sbírala zkušenosti na různých odděleních, v roce 1993 nastoupila na ARO jako sestra u lůžka a zůstala dalších deset let, poté se stala staniční sestrou a o dalších několik let později manažerkou operačních sálů. V roce 2012 získala titul Mgr. Na všech pozicích se vždy zasazuje pro zavádění nových postupů a principů. Umí si zdůvodnit, obhájit a prosadit "vše nové" ve prospěch pacientů i personálu. Pořádá množství vzdělávacích akcí na různá témata a podporuje komplexní vzdělávání svých podřízených.
Příjemný, milý a krásnými setkáními nabitý večer byl zakončen vtipným představením "Dokud nás milenky nerozdělí", ve kterém excelovala Veronika Freimanová s Vladimírem Kratinou i dalšími herci.
Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(zleva: Mgr. Světlana Jeřábková, PhDr.Jana Hocková, Bc. Dana Špidlenová, Bc. Jitka Nováková)

Soutěž o knihy z nakladatelství GRADA

2.05.2024

U příležitosti blížícího se Mezinárodního dne sester 12. května jsme si pro Vás s naším partnerem nakladatelstvím GRADA připravili anketní soutěž.
Do soutěžního formuláře nám, prosím, odpovězte na otázku "Život ve zdravotnictví bez nelékařských zdravotnických pracovnic/pracovníků by byl jako..." .
Vylosujeme 5 z vás a jako dárek obdržíte buď knihu Angiologie pro sestry nebo Kožní trhliny. Plus navíc ke každé knize přidá GRADA knihu Buď v Pogodě s podepsáním autorky.
Soutěž trvá od 2. 5. do 20. 5. 2024
Těšíme se na vaše odpovědi.


Pravidla soutěže

1. Česko-Slovenská neonatologická konference

24.04.2024

Neonatologická sekce vás srdečně zve na 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 11. – 12. 10. 2024 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.
Péče o novorozence není jen záležitostí neonatologie, ale též ostatních oborů, jako jsou je například perinatologie a porodnictví. Mezioborová spolupráce je velmi důležitá a i my cítíme potřebu ji podpořit naší konferencí. V prvním ročníku se chceme zaměřit hlavně na témata z porodnictví a neonatologie, která nás společně propojují. Můžete se těšit na přednášející z České republiky i Slovenska - jak na lékaře, tak na zástupce ošetřovatelské profese.
Odborný program bude připraven ve spolupráci s neonatologickou sekcí České asociace sester a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Konference profesně cílí na dětské a všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře a další neonatologické profese.

Pozvánka na akci

Chci se: registrovat na akci

IKEM konference "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků"

10.04.2024

V loňském i předloňském roce jsme Vás zvali na konferenci garantovanou Českou asociací sester, pořádanou v IKEM, s názvem "Co dokáže medicína".
Vzhledem k tomu, že oba ročníky měly velký úspěch, zveme Vás i v letošním roce na další pokračování a nová mimořádně zajímavá témata.
Konference se bude konat dne 14.5.2024, opět v IKEM, v kongresovém sále, v 5. patře hlavní budovy.
V úvodu programu se opět podíváme na misi, tentokrát válečnou, dále se odborníci zaměří na virová onemocnění. Velmi si vážíme toho, že pozvání přijali dva páni profesoři, odborníci, kteří jsou oceňováni za popularizaci vědy.
V přehledu více oborů opět uvidíme to, co převratného dokáže medicína, novinky a zajímavosti z různých pracovišť, techniku, kterou zdravotníci využívají, ale i to, jak vysoce odbornou péči lze aplikovat v domácím prostředí.
Poslední blok byl v minulých ročnících zaměřen na náročnou práci záchranářů, letos jsme se zaměřili na sdělování závažných zpráv, práci interventů a paliativního týmu.

Odkaz na registraci je již zveřejněn a registrace spuštěna.
Pro členy ČAS je cena pouze 200,-Kč.
Celý program a možnost přihlášení

Dnes o čtvrtinu levnější knihy na eshopu Grada

2.04.2024

Nakladatelství GRADA má dnes, 3.4. na eshopu Happy hours a 25% slevu na vše.
Že si také potřebujete doplnit knihovnu ;-) ?

Veselé Velikonoce

29.03.2024

Prosba o vyplnění dotazníku - Přiměřenost orgánové podpory a etické klima v intenzivní péči

28.03.2024

Od projektu DISPROPRICUS – který zkoumal vnímání přiměřenosti poskytované orgánové podpory našim pacientům a etické klima na jednotkách intenzivní péče – uběhlo letos deset let . Dovolujeme si na vás obrátit s prodlevou dekády a zjistit, zda a jak se změnily naše postoje, jakou cestou jdeme jako odborná komunita a jaké je aktuálně vnímané etické klima na našich pracovištích.
Prosíme o vyplnění dotazníku, který je identický s projektem DISPROPRICUS. Projekt byl schválený Etickou komisí Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno (LF MU) a cílí na všechny z vás, kteří pracujete na jednotkách intenzivní péče v pozici sestry nebo lékaře. Jeho autoři jsou pracovníci a studenti z LF MU Brno a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou součástí iniciativy RIPE-ICU ( web )
Hlavním cílem projektu je zjistit úroveň vnímané přiměřenosti orgánové podpory a etické klima v intenzivní péči. Na základě získaných výsledků chceme navrhnout opatření, která by mohla vést ke jeho lepšení a ke snížení poskytování nepřiměřeně poskytované orgánové podpory.
Dotazník je vyplňován prostřednictvím interaktivního formuláře a jeho vyplnění nezabere více jak 10-15 minut.

Další informace k projektu

Efektivní hojení ran jako komplex faktorů -
Kongres pro sestry DP

27.03.2024

Zveme všechny sestry pracující v domácí péči na kongres "Efektivní hojení ran jako komplex faktorů"
Kongres se koná v pátek 14.6.2024 od 9.30 hod v příjemném prostředí kongresového sálu nemocnice IKEM v Praze. Termín jsme vybrali v pátek, abyste mohli využít cestu do Prahy k její prohlídce a odpočinku.
Akce je akreditovaná ČAS. Účastnický poplatek 500Kč je pro členy a členky ČAS zvýhodněn na 300Kč.
Během kongresu budou pro Vás připraveny ukázky atraktivního oblečení pro sestry, které vyrábí firma Clinitex a mobilní pomůcky pro pacienty firmy EGO Zlín.
U stolků v předsálí najdete ukázky produktů firem Aveflor (výrobce Akutolu), Batist (výrobce obvazového materiálu), BIOMEDICA (výrobce Framykoinu), Bioline (výrobce Enterosgelu), Contipro (výrobce Hyiodine), HARTMANN (výrobce HydroClean® a HydroTac® ), NanoMedical (výrobce náplastí s chitosanem), NewWaterMeaning (výrobce gelů a oplachů na hojení ran DebriEcaSan), Viacell (výrobce náplastí a lékárniček).

Chci se podívat: na stránky kongresu.
Chci se: registrovat na akci.

Český transplantační kongres 2024

27.03.2024

Český transplantační kongres 2024
4. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
3. edukační symposium České transplantační společnosti

Odborný obsah kongresu, který se bude konat 24. - 27. 4. ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony je tradičně zaměřen na problematiku transplantační medicíny z různých pohledů jednotlivých odborností. Jedná se o témata naší každodenní praxe, témata výzkumná i o zamyšlení nad současným stavem a budoucností transplantací. Toto setkání nabízí nejen prezentaci odborných témat, ale i možnost diskuzí, jak v rámci oficiálního programu, tak i formou neformální výměny názorů z různých perspektiv.
Kromě bloků postgraduálních přednášek zvaných řečníků bude dán dostatek prostoru pro volná sdělení, která budou vybírána z nejlepších abstraktů. Součástí programu je také blok Mladých transplantologů.
Významnou část programu budou tvořit sdělení sester, která budou představena v několika blocích.
Nepostradatelnou součástí všech transplantačních programů je práce klinických koordinátorů/koordinátorek, jejichž sdělení budou zaměřena na koncepci a úskalí koordinace transplantací.
Transplantační medicína je více než jiné obory založena na multidisciplinární spolupráci, a právě takováto setkání mohou přispět k vzájemnému porozumění a výměně důležitých informací. Proto jsme rádi, že se na plánovaném kongrese setkají zástupci různých transplantačních center a různých odborností.

Chci se: podívat na program.
Chci se: registrovat na akci.

EfCCNa FREE Webinar on Sustainability in ICU

26.03.2024

Every ICU Nurse in Europe can contribute to a more sustainable ICU!
Join the free EfCCNa webinar on sustainability in intensive care. On ZOOM, April, 10th.
More information on program content and speakers can be found on the European federation of Critical Care Nursing associations website

Chci se zdarma registrovat na akci.

Knižní Tip - Kožní trhliny

20.03.2024

Kožní trhliny autorky Simony Saibertové a kolektivu.
Předností této publikace je komplexní souhrn informací o problematice pergamenové kůže a kožních trhlin doplněný četnou fotodokumentací a vysoká praktická využitelnost v klinické praxi.
Publikace čtenáře seznamuje s příčinami vzniku pergamenové kůže, preventivní ošetřovatelskou intervencí i s komplikacemi ve formě kožních trhlin. Nedílnou součástí je rovněž diagnostika poranění křehké kůže pomocí standardizovaných doporučených objektivizujících škál a výčet vhodných terapeutických intervencí.
Kniha je i doplňujícím studijním materiálem ke stávající odborné literatuře zabývající se hojením ran.
Publikace je jedinečnou svého druhu, žádná obdobně zaměřená publikace na českém knižním trhu zatím není k dispozici.

Mezinárodní den žen 2024

8.03.2024

Tulipánový měsíc 2024 ve znamení akce a podpory – přidáte se také?

6.03.2024

Pojďme svou akcí podpořit lidi, kteří se dostávají do izolace, způsobené nemocí, nepochopením či obavami. Můžeme jako protilék nabídnout zájem, chuť vyjít ze stereotypu, něco se dozvědět, naučit nebo vyzkoušet. Využít k tomu můžeme po celý březen pestré nabídky aktivit Center Amelie.
Pojďme spolu přivolat s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké.
„Březen patří už 12 let k Tulipánovému měsíci. Stejně tak k němu patří naděje, dobrovolníci a veřejnost,“ říká Eva Račanová, koordinátorka dobrovolníků Amelie v Praze. „Je to měsíc, ve kterém nás doslova zaplavují desítky výkresů, přáníček a drobných výrobků od veřejnosti, které posílají na výzdobu a pro radost. Je v tom hodně práce, ale i potěšení a změny, která dorazí na onkologická oddělení.“
.....pokračovat ve čtení.

Knižní tip - Pánevní dno a léčba pohybem

23.02.2024

Pánevní dno a léčba pohybem
Aktivní řešení inkontinence a sestupu autorka: Hurtíková Ida
Kniha ze zdravotnického oboru fyzioterapie je primárně určena laické veřejnosti. Cílovou skupinou jsou ženy po traumatickém porodu, pro které může být cvičení první volbou řešení obtíží inkontinence moči, stolice nebo sestupu pánevních orgánů. Kniha ale nabízí i pomoc ženám, které chtějí otěhotnět a cvičení je pro ně důležitou prevencí případných uvedených obtíží. Využijí ji i ženy, které prodělaly urogynekologickou operaci a cvičení zvolí jako sekundární prevenci opětovného zhoršení stavu.
V knize jsou zařazeny i osobní zkušenosti pacientek a pohled lékaře-urogynekologa. Autorka sepsala kromě praktické části, plné ukázek cvičení s bohatou obrazovou dokumentací, i obecnou část, ve které vysvětluje základní pojmy z anatomie a fyziologie pánevního dna.
Cena: 299 Kč, Stran: 104, ISBN: ISBN: 978-80-271-3462-5

XIII. Kongres perioperačních sester

20.02.2024

Sekce perioperačních sester vás srdečně zve na XIII. Kongres perioperačních sester, který se bude konat 31.5. - 1.6. v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci.
Motto letošního ročníku je „Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“ John Powell
Podrobnější informace naleznete v I. oznámení, případně se můžete rovnou přihlásit.

Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická

16.02.2024

Narodila se v roce 1951 a od dětství si přála být zdravotní sestrou. Ze zdravotních důvodů to ale nebylo možné, tak si vybrala obor zdravotní laborant, který ukončila v roce 1970 maturitou.
V roce 1992 ukončila specializační studium Laboratorní metody v lékařské imunologii a v roce 2002 Management v ošetřovatelství. V letech 2004–2007 studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní laborant.
Své poznatky, znalosti a dovednosti uplatňovala ve své práci ve FN Motol na pracovištích Oddělení klinické biochemie a Ústavu imunologie.
To vše také předávala dále mladým generacím, studentkám, studentům a mladým kolegyním a kolegům. Podílela se na výuce studentů bakalářského studia a vyššího odborného studia zdravotních laborantů v oblasti imunologických vyšetřovacích metod jak po stránce teoretické, tak i praktické. Byla školitelkou specializačního vzdělávání pro zdravotní laboranty oboru Alergologie a klinická imunologie, školila laboratorní praxi nastupující absolventy.
Reprezentovala Českou asociaci sester na mnoha veřejných akcích především v době, kdy vykonávala funkci viceprezidentky ČAS, byla dlouholetou členkou Prezidia ČAS, členkou výboru zdravotních laborantů ČAS, předsedkyní profesní organizace zdravotních laborantů, dále členkou Akreditační komise MZ ČR, členkou kreditní komise ČAS a předsedkyní sekce zdravotních laborantů ČAS.
Členky této sekce, její kolegyně a spolupracovnice na ni vzpomínají takto: "ANIČKA – byla zakládající členkou ČAS sekce zdravotních laborantů. Čas rychle uběhl, kdy jsme se s naší kolegyní Aničkou, v roce 1991, poprvé setkaly při ustavující schůzi ČAS sekce zdravotních laborantů.
V té době nás bylo pouze pár, ale díky naší neúnavné aktivitě se naše řady stále rozšiřovaly. Po celá ta léta, od založení naší sekce, se Anička podílela významnou měrou na veškeré práci nejenom ve výboru sekce zdravotních laborantů, ale aktivně pracovala i v prezidiu ČAS, a sice jako statutární zástupkyně prezidentky ČAS, a současně i jako předsedkyně Kreditní komise při prezidiu ČAS. Neúnavně pracovala v sekci zdravotních laborantů, kdy byla námi například delegována pro dohodovací řízení na MZ ČR ohledně zlepšení pracovních i platových podmínek laboratorních pracovníků. Také se účastnila i různých nekonečných jednání na MZ ČR, zejména v otázkách vzdělávání laborantů. I po skončení aktivní práce v prezidiu ČAS, byla nadále stálou členkou Akreditační komise pro obor imunologie a alergologie při MZ ČR. Anička se nevěnovala jenom odborné práci pro ČAS, ale členky brala i jako svoji rozšířenou rodinu, pro kterou organizovala nesčetně zahraničních zájezdů do zdravotnických zařízení po celé Evropě, kde byla možnost získávat nové zkušenosti a navazovat mnohá nová přátelství.
Nejen za svoji práci, ale i za velmi vřelý a otevřený vztah ke svým kolegyním a kolegům laborantům, ale i všem členkám ČAS z jiných odborných sekcí, byla navržena a také oceněna, za svoji celoživotní práci cenou Florence Nightingalové.
Aničko, budeš nám moc a moc chybět……"

_______________________________________________________
Ona sama v rozhovorech mluvila o lásce k profesi a velké lásce ke své rodině.

Věříme, že zůstane v mnoha srdcích lidí,
které svou prací a vědomostmi obohatila.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše kolegyně a vážená osobnost ČAS,
paní Bc. Anička Skalická

13.02.2024

Někteří lidé v nás zanechají viditelnou a trvalou stopu. Někteří lidé zůstanou v povědomí lidí, jako představitelé své profese, které zůstanou věrni celý život. Taková byla i paní Bc. Anička Skalická, naše dlouholetá členka, výrazná tvář a duše České asociace sester, jejíž představitelkou byla od roku 1991 a kde pracovala v prezidiu i v sekci zdravotních laborantů. V rozhovorech mluvila o lásce k profesi a velké lásce ke své rodině. O své profesi vždy hovořila jako o správně vybraném oboru, který se snažila celý život propagovat, své zkušenosti předávat dál, aktivně se zapojovala do práce mnoha výborů a společností. Věříme, že zůstane v mnoha srdcích lidí, které svou prací a vědomostmi obohatila.
Čest její památce
O této významné osobnosti České asociace sester připravujeme nekrolog

Knižní tip - Kazuistiky z ošetřovatelství v pediatrii

30.01.2024

Kazuistiky z ošetřovatelství v pediatrii
Ondriová Iveta, Hudáková Zuzana, Cinová Jana
Publikace reflektuje potřeby studentů nelékařských oborů v klinickém prostředí pediatrie. Uvádí návrhy případových studií/kazuistik se zaměřením na vybrané klinické diagnózy u dětského pacienta a atributy ošetřovatelské péče v pediatrii. Kazuistika, jako jedna v současnosti z nejčastějších využívaných vyučovacích metod, poskytuje prostor pro efektivní simulaci jedinečnosti specifických případů i případů typických s následným řešením ošetřovatelských problémů, které v konečném důsledku přinášejí návrhy a doporučení pro zkvalitnění ošetřovatelské péče.
Zpracování publikace v uvedené podobě je významným přínosem pro studenty nelékařských oborů, kteří svou vyšší erudovaností budou schopni efektivněji a na kvalitativně vyšší úrovni poskytovat ošetřovatelskou péči v pediatrii.
Cena: 279,-Kč, stran: 144, ISBN: ISBN: 978-80-271-3684-1, vydáno: 2024

Novinky v péči o diabetika

28.01.2024

Diabetologická sekce ČAS si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Novinky v péči o diabetika.
Konference se bude konat 23. února 2024 na Novotného Lávce (budova ČSVTS) v Praze.
Akce je určena pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky s profesním zájmem o problematiku diabetu.

Konferenční poplatky:
člen ČDS nebo člen ČAS……….0 Kč
ostatní…………………………….300 Kč

Předběžný program konference
Registrace na konferenci

Knižní tipy

26.01.2024

Jedním z našich dlouhodobých partnerů a podporovatelů je i nakladatelství GRADA.
„GRADA Publishing je nakladatelství pro každého čtenáře, jeho práci, zdraví i zábavu.“
Na trhu si toto nakladatelství drží vedoucí pozici v oblasti nových trendů, vydává největší množství odborných titulů a nabízí nejširší okruh žánrů pro čtenáře všech zájmů. A my jsme rádi, že je zrovna toto nakladatelství naším partnerem.
Abyste z tohoto partnerství mohli těžit především vy, naše členky a členové, budeme vám, mimo jiné, přinášet každý měsíc knižní tipy a novinky, které budou nejen z oblasti odborné, ale také volnočasové. První tři tipy zřejmě potěší zejména ty, které a kteří pracují v oblasti chirurgie.

Ošetřovatelství v chirurgii I a Ošetřovatelství v chirurgii II autorky Lenky Slezákové a kolektivu vychází již ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie.
Kniha splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou v předmětu ošetřovatelství v klinických oborech a je doplněna obrazovou přílohou a množství kreseb a schémat v textu.

Za titulem Ošetřovatelská péče v chirurgii, který je určen zejména pro bakalářské a magisterské studium, stojí autorky Eva Janíková a Renáta Zeleníková.
Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními.
Více informací o titulech

12. ročník reprezentačního plesu "Sestry na sál"

25.01.2024

Aktualizováno:
Na 12. ročníku reprezentačního plesu sester se setkají sestry, lékaři a plesoví nadšenci. V průběhu plesu proběhne soutěž Sestra sympatie, kterou zvolí porota složená z významných osobností nejen z oblasti zdravotnictví. Současně účastníci plesu rozhodnou svým hlasem o tom, která z finalistek získá titul Sestra sympatie plesu. Ples proběhne ve spolupráci s Českou asociací sester.
Pro členky a členy ČAS jsou vstupenky samozřejmě se slevou.
Chci vstupenky s 33% slevou. Slevu získáte tak, že po výběru místa zadáte do pole "Slevový kód", své členské číslo.

Hrdé perioperační sestry - naše budoucnost

19.01.2024

Sekce perioperačních sester pořádá k evropskému dni perioperačního ošetřovatelství pod záštitou managementu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze v seminární místnosti nemocnice dne 16.2.2024 konferenci na téma "Hrdé perioperační sestry - naše budoucnost"
Detail a program akce
Chci se přihlásit.

KURZ - Osobní rozvoj, profesionální komunikace a trestněprávní prevence

18.01.2024

Prague international business school vás zve na kurz, jehož je ČAS odborným garantem. Kurz s názvem Osobní rozvoj, profesionální komunikace a trestněprávní prevence je veden praktickou interaktivní formou a zabývá osobním rozvojem, budováním efektivních návyků, rozvojem vztahů a psychohygienou.
Kurz vysvětluje, jak profesionálně pracovat s lidmi, aby se rozvíjeli a dosahovali svých i týmových cílů. Objasňuje proč je důležité ovládat umění konstruktivní a efektivní komunikace a jak na to a zaměřuje se na vysvětlení trestněprávních vztahů mezi orgány činnými v trestním řízení a lékařským a nelékařským personálem nemocnic.
Důraz bude kladen na základní činnosti PČR jako jsou výslechy, ohledání činu, domovní prohlídky, vyžadování písemností a informací apod. Probrány budou bezpečnostní rizika ze strany agresivních pacientů a dalších forem násilných útoků. Zdůrazněny budou preventivní aktivity a systém reakce na tyto útoky.
Kurz se bude konat v hotel Krystal, José Martího 2, Praha 6 v pěti různých termínech, které naleznete v informacích ke kurzu níže.
Chci vidět: Informace ke kurzu

Chci vidět: Přihlašovací formulář


Ocenění - Purpurové srdce pro Janu Kučovou

7.01.2024

Jana Kučová celý svůj profesní život zasvětila neonatologii. Začínala nejprve v Městské nemocnici v Ostravě, poté přešla do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde již zastávala pozici staniční sestry a nyní funkci vrchní sestry neonatologického oddělení.
A proč je Jana právě tou, která si ocenění zaslouží?
Dokázala skloubit práci na svém úseku s širokou publikační činností, publikuje nejen v odborných časopisech, sepsala také příspěvek do knihy Nedoklubka "Když přichází na svět miminka do dlaně" a do časopisu Nejste v tom sami. Je spoluautorkou publikace Ošetřovatelské péče v neonatologii, která je odbornou knihou nejen pro studenty, ale také pro všechny zdravotníky, kteří se chtějí o ošetřovatelství v tomto oboru něco dozvědět.
Je také odbornou učitelkou na Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě, pro studenty oboru dětská sestra napsala též skripta. Dále předává své znalosti a zkušenosti prostřednictvím kurzů a školení, přednáší na odborných konferencích.
A pro rodiče našich malých pacientů je tvůrcem informačních a edukačních materiálů, které jsou tak potřebné.
Do oboru neonatologie je její jméno již nesmazatelně vtištěno.
K ocenění moc gratulujeme a jsme pyšní, že patří do našich řad.

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nej

26.12.2023

Upřímnou soustrast

22.12.2023

Někdy se život zastaví nepochopitelnou hrůzou.
Upřímnou soustrast všem rodinám a přátelům obětí brutální střelby v Praze.
Jsme s vámi, myslíme na vás.
Děkujeme policii, všem složkám IZS a všem zdravotníkům, kteří se podíleli na záchraně zraněných a ohrožených lidí.

Sekce ARIP vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče

29.11.2023

Gratulujeme sekci ARIP ČAS, která v uplynulém týdnu vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče. Zástupcem byl jmenován člen prezidia a člen ARIP Mgr. Mario Pytel, DiS..
Evropská asociace sester v intenzivní péči (EfCCNa) je síť asociací sester v intenzivní péči v Evropě.
Založena byla v roce 1999 a v současné době (2023) ji tvoří 32 národních členských asociací, které zastupují více než 25 000 evropských sester v intenzivní péči. V roce 2019 během 8. kongresu EfCCNa ve slovinské Lublani oslavila EfCCNa své 20. jubileum za účasti všech zúčastněných členů federace.
Poslání je od jejího vzniku jasné: podporovat spolupráci a rovnost mezi národními asociacemi, které jsou členy v oblasti intenzivní péče, s cílem zlepšit péči o kriticky nemocné pacienty a jejich rodiny.
EfCCNa poskytuje jedinečnou příležitost pro evropské sestry v intenzivní péči, které pracují jako rovnocenní partneři na rozvoji evropské praxe, vzdělávání, řízení a výzkumu v oblasti intenzivní péče.

Obezitologie a bariatrie 2024

28.11.2023

Po úspěšném dalším ročníku konference Obezitologie a bariatrie 2023, která proběhla o víkendu, znají pořadatelé termín ročníku příštího.
Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s raumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester vás srdečně zvou na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2024, která se uskuteční v Táboře ve dnech 21. - 22. 11. 2024.
Pozvánka na akci.

Nový členský benefit - Kurzy za zvýhodněnou cenu v taneční škole HES

27.11.2023

Přinášíme vám společně s taneční školou HES nový členský benefit.
Taneční škola HES patří mezi nejprestižnější a největší taneční školy nejen v Praze, ale i v České republice. Taneční repertoár kurzů je postaven na osnovách SUT (Svaz učitelů tance). Se jménem Hes se pojí dlouholetá rodinná tradice, profesionalita a know-how, řada pedagogických, trenérských, interpretačních i soutěžních úspěchů.
Na parketu vás provedou vynikající učitelé tance a lektoři s uznávaným tanečním vzděláním. Kromě nesporných pedagogických kvalit se škola podílí také na hodnocení tanečních výkonů na různých soutěžích, mladší kolegové na řadě tanečních soutěží také aktivně a se špičkovými výsledky soutěží.
Nyní máte jedinečnou možnost zapsat se do všech kurzů se slevou 300 Kč, která byla vytvořena pouze pro Českou asociaci sester a její členy. Slevu uplatníte přihlášením do kurzu na www.tanecniskola.cz, kde zadáte slevový kód, který naleznete po přihlášení.
Lektoři na vás přenesou taneční nadšení, takže o svých zážitcích budete moci vyprávět i svým přátelům a na plesech rozhodně v koutě stát nebudete. Těšíme se na Vás!
Celý článek

PRAGOMEDICA forum

27.10.2023

Jménem pořadatelů vás zveme na zdravotnickou konferenci PRAGOMEDICA FORUM 2023, která se uskuteční dne 9. 11. 2023 od 10:00 hod v pražských Letňanech - PVA EXPO PRAHA.
PRAGOMEDICA FORUM bude jednodenní odborné setkání významných osobností z oboru zdravotnictví, které nabídne mnoho zajímavých a klíčových témat současnosti a zároveň umožní prezentaci oborových firem, které budou mít zájem o účast na veletrhu PRAGOMEDICA 2024 (podzim 2024) - jediný B2B veletrh svého druhu v České republice (obnoveno po 10 ti leté pauze).
Pokud vás zaujme program konference, můžete si zakoupit vstupenku.

Stanovisko EFN ke konfliktu Izrael – Gaza
(Říjen 2023)

25.10.2023

Opět dochází k tomu, že jsou v konfliktu mezi Izraelem a Gazou dávány v sázku bezpečí a životy zdravotnických profesionálů a zejména sester. Sestry a další zdravotničtí pracovníci musí pracovat v podmínkách, které je ohrožují na životě, mnoho z nich bylo zraněno nebo zabito.
Evropská federace sester je velmi znepokojena tím, v jakých podmínkách a v jakém prostředí tyto sestry pracují a odsuzuje útoky na zdravotnická zařízení. EFN proto žádá všechny strany konfliktu, aby respektovaly mezinárodní princip neutrality při poskytování lékařské a zdravotní péče, dodržovaly a chránily lidská práva, chránily a respektovaly přístup ke zdravotní péči a zajistily bezpečí populace a zdravotnických pracovníků (Ženevská úmluva).
EFN odsuzuje teroristické útoky a požaduje, aby byl urychleně vytvořen bezpečný prostor a bezpečný průchod pro civilisty uvízlé v Gaze. Lidský život musí být respektován bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, etnickou příslušnost nebo profesi.
Pacienti musí mít neomezený přístup ke zdravotní péči. Zdravotnickým profesionálům nesmí být zabraňováno v tom, aby mohli vykonávat své profesionální povinnosti. Jakékoliv aktivity, které jim v tom brání, nebo sankce za poskytování zdravotní péče a ochranu lidských životů odporují mezinárodnímu právu. Přístup ke zdravotní péči je lidské právo. Jakýkoliv útok na zdravotnické pracovníky a jejich pacienty je absolutně neakceptovatelný.
Original - EFN Statement on conflict Israel-Gaza October 2023

XV. konference výukového a publikačního portálu AKUTNĚ. CZ

24.10.2023

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče vás zve na XV. konferenci výukového a publikačního portálu AKUTNĚ. CZ, která se uskuteční 25. 11. 2023 v univerzitním kampusu Bohunice v Brně.
Chci se přihlásit na konferenci.
Pro přihlášení k aktivní účasti v posterové sekci NLZP části, věnované zajímavostem a kazuistikám z anesteziologické, intenzivní, urgentní a přednemocniční péče použijte tento odkaz.

Kurz TARGET – cílená terapie v léčbě nádoru

23.10.2023

Po úspěšném, právě skončeném letošním ročníku chystá VFN ve spolupráci s EONS a ČAS – onkologickou sekcí další Kurz TARGET - cílená terapie v léčbě nádoru. Kurz proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2024 ve II. patře Odboru vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2.
Detail a program akce
Rád/a bych se přihlásil/a.


Vzpomínka na významnou osobnost moderního ošetřovatelství doc. PhDr. Martu Staňkovou, CSc.

13.10.2023

Vážené členky, vážení členové,
letos je to dvacet let od úmrtí paní doc. PhDr. Marty Staňkové, CSc., jedné z nejvýznamnějších osobností českého moderního ošetřovatelství. Všichni ji známe, provázela nás ve svých knihách, svými moudrými výroky, vědomostmi i statečností, jakými prosazovala své názory. „Aby se ošetřovatelství ubíralo žádoucím směrem, bylo vždy potřeba, aby se někdo vzepřel systému své doby a ukázal, že to jde i jinak a především lépe.“
Podařilo se jí docílit toho, aby se ve vzdělávání sester učinily zásadní změny. Její přínos a filosofie, se kterou tak houževnatě prosazovala změny v ošetřovatelství, je nesmazatelný.
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
V předstihu jsme oslovili vás, kolegyně a kolegy, nejen ty, kteří měli tu možnost a čest s ní pracovat, ale i ostatní, co pro vás tato mimořádná osobnost znamená a zde si dovolujeme některé příspěvky uvést.
Podívejte se tedy na celou vzpomínku

Členka prezidia Zuzana Tomášková součástí projektu
"České perinatologické ruce letí do Kambodže"

11.10.2023

Členka prezidia ČAS Zuzana Tomášková je součástí projektu "České perinatologické ruce letí do Kambodže". Tento projekt je veřejným projektem vypsaným Českou rozvojovou agenturou a realizaci zastřešuje nadační fond Vita et Futura. V druhé polovině září Zuzana odjela do kambodžského Phnom Penhu (hlavní město), kde spolu s kambodžskými kolegy pracovala na oddělení jednotky intenzivní péče pro novorozence a dětské pacienty.
Podařilo se jí zmapovat situaci v Národní pediatrické nemocnici na zmiňovaném oddělení a též v nové porodnici. S týmem z tamějšího oddělení se jí podařilo zavést do praxe některé nové standardy péče o dětské pacienty, zjistila, jakou zásadní problematiku je nutné řešit a získala nové informace potřebné k rozvíjení další spolupráce.
Kambodža je velmi chudá země díky čemuž je zdravotní péče odkázána na humanitární podpůrné projekty. Základním problémem je zde nejen chybějící nebo zastaralé přístrojové vybavení (ventilátory, inkubátory nebo obyčejná lůžka pro novorozence), ale chybí i finanční prostředky na zajištění základních pomůcek včetně dostatku desinfekce nebo běžného zdravotnického materiálu, který v naší zemi používáme automaticky bez přemýšlení.
Na odkazech níže se můžete podívat na dva záznamy z TV Nova a ČT1 a prohlédnout si fotogalerii.
Video Studio 6 - ČT1
Video TV Nova

Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023

5.10.2023

Sekce gastroenterologická a hepatologická vás zve na Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023, které se budou konat ve dnech 14. - 15. 11. 2023 v Clarion Congress Hotel Praha. Podrobné informace získáte na stránkách kongresu.
Případně se můžete rovnou registrovat.

I slova léčí - jediná mezioborová konference svého druhu - možnost přihlášení je otevřena

25.09.2023

EDIT:
Mají změny ve společnosti dopad na onkologicky nemocné? To je základní otázka, kterou si jako hlavní téma vybrala připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. Účastníci mohou reflektovat témata, jako jsou roky pandemie, energetická a finanční krize a její dopady na onkologicky nemocné, blízké i všechny pomáhající profese, které se v onkologii pohybují.
Akce proběhne 8. listopadu 2023 v konferenčním centru Green Point na Praze 10. Zváni jsou všichni, koho zajímají psychosociální témata spojená s rakovinou.
Chci se přihlásit.
Poplatek je 300 Kč. Vystavují faktury a potvrzení dle požadavku.
Veškeré dotazy na konferenci na email vzdelavani@amelie-zs.cz

„Konference I slova léčí je již vyhledávanou tradicí. Jsou na ní prezentována poutavá témata se zaměřením na realitu poskytování komplexní onkologické péče s důrazem na psychosociální podporu. To je myšlenka a cíl i v moderní onkologii,“ zve na konferenci MUDr. Alexandra Aschermannová, onkolog Nádorové linky LPR a přednášející na 1. LF UK. „Naplňování myšlenek a cílů však mnohdy vázne z řady důvodů. O těchto okolnostech a osobních zkušenostech se bude na konferenci diskutovat. Zařazení posterů rozšiřuje možnost sdílení poznatků a inspiruje k aktivní účasti na důležitých fórech,“ doplňuje.
Podívat se na program akce.
Chci se podívat na detail akce


Nový benefit pro člen(k)y

21.09.2023

Přinášíme vám společně s Jdu běhat a Rozběháme Česko nový členský benefit.
Projekt Jdu běhat vznikl již v roce 2013. Nabízí běžecké kurzy výhradně pro ženy již od samých začátečnic, které nikdy neběhaly, ale též pro zkušené běžkyně, které by si rády vypilovaly techniku běhu nebo se připravily třeba na půlmaraton nebo se zdokonalily v trailovém běhu. V současné době je Jdu Běhat součástí velké skupiny Rozběháme Česko, z čehož plynou další výhody.
Nyní máte jedinečnou možnost zapsat se do všech kurzů (netýká se kurzů do sluchátek Nauč se uběhnout 5, 10 km) se slevou 500 Kč, která byla vytvořena pouze pro Českou asociaci sester a její členy.
Slevu uplatníte přihlášením do kurzu na www.jdubehat.cz, kde zadáte slevový kód, který naleznete po přihlášení.
Můžete se přihlásit i do již probíhajících kurzů. V této době trénujeme zatím pouze v pražských lokalitách, ale budeme se snažit projekt rozšířit i do jiných měst.
Můžete též využít registrace do projektu Rozběháme Česko na www.rozbehamecesko.cz, kde následně ve svém profilu naleznete slevové kupóny na další kurzy, závody nebo soustředění či nákup sportovního vybavení.
Těšíme se na Vás! Běhu zdar!Celý článek

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXV.

1.09.2023

EDITOVÁNO
Přidán program akce
Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice Vás zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXV.
Konference se bude konat dne 12. 10. 2023 od 10.00 hod. v Divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Registrace účastníků začne v 9:00 hod. Předpokládané zakončení v 16:00 hod. Podrobný program bude rozeslán v průběhu září.
Pozvánka na akci
Chci se přihlásit na akci


Léto ještě nekončí! Využijte nabídky od LH Hotels

21.08.2023

EDITOVÁNO:
Léto ještě neskončilo a vy můžete stále využít nabídky od LH Hotels.
V naší profesi je odpočinek důležitý, podívejte se na speciální nabídku tří výhodných balíčků v síti hotelů LH Hotels, které se nachází v Táboře, v Přerově a v Hluboké nad Vltavou, a která je pouze a výhradně pro členy ČAS.
Jedná se o wellness balíčky, v nichž je například sleva na privátní koupele dle výběru, vstup na letní koupaliště, láhev vína nebo balíček pralinek na pokoji a další.
Abyste mohli slevu čerpat, je potřeba:
- rezervaci udělat přímo přes recepci vybraného hotelu (ideálně e-mailem)
- v objednávce uvést, že jste členem/kou ČAS
- napsat vaše členské číslo, které následně recepce ověří a poté vám bude poskytnuta sleva
Věříme, že budete mít z nabídky radost a nějaký balíček využijete.
Parkhotel Hluboká nad Vltavou - nabídka platí do 10. 9.
Hotel Jana Přerov - nabídka platí do 31. 8.
Hotel Dvořák Tábor - nabídka platí do 30. 9.


Dovolená v kanceláři

14.08.2023

Od 14.8. je v kanceláři dva týdny dovolená. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web lze posílat neomezeně.

Specializační vzdělávaní pro obor Sestra v transfuzní službě

10.08.2023

Po velmi dlouhé době bude otevřeno specializační vzdělávání pro obor Sestra v transfuzní službě. Toto specializační vzdělávání je otevřeno v Brně na NCONZO a otevře se pouze při minimálním počtu uchazečů 25 lidí. Budeme moc rádi, když budete šířit tuto informaci dál mezi své spolupracovnice a spolupracovníky. děkujeme.
Uchazeči se mohou přihlašovat přes stránky NCONZO.
Evidence zařazených uchazečů do SV
VĚSTNÍK MZ 5/2023

XXIX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

25.07.2023

Sekce ARIP vás zve do Prahy, na XXIX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který proběhne 5. - 7. října 2023, v prostorách hotelu Clarion.
Sekce ARIP tradičně spolupracuje na sestavení odborného programu. V rámci sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky se letos můžete těšit na zajímavé příspěvky věnované mezioborové a týmové spolupráci, vztahům na pracovišti, vzdělávání a kompetencím, bezpečnosti pacienta, post-intenzivní péči a novinkám v ošetřovatelské praxi.
Podrobný program včetně podmínek registrace a další informace naleznete na stránkách kongresu.
Chci se registrovat.

ČAS - EPAUP Leeds Conference 2023 promotion - včasná registrace do ZÍTRA, 20. 7. 2023

19.07.2023

Vážené členky, vážení členové, další EPAUP konference se bude konat 13. – 15. září 2023 v Leedsu, ve Spojeném království a ještě do zítřka, tedy do 20. července 2023, můžete provést tzv. včasnou registraci se zvýhodněným poplatkem. Informace k registraci jsou uvedeny na stránkách EPUAP
Neváhejte, program konference je vždy velmi zajímavý.


Celý článek

XXXI. Celostátní konference kardiochirurgické sekce ČAS

28.06.2023

Kardiochirurgická sekce vás zve na XXXI. Celostátní konferenci kardiochirurgické sekce ČAS, která se bude konat dne 20. 10. 2023 v konferenčním sále hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Více detailů naleznete v pozvánce.
Přihlásit se můžete online na našem webu nebo si můžete stáhnout přihlášku ve wordu, tu vyplnit a zaslat podle pokynů.


Zdrav - Edu 2023 -
první národní konference na téma vzdělávání ve zdravotnictví

14.06.2023

Dovolujeme si Vás jménem NCONZO pozvat na první národní konferenci „ZDRAV- EDU 2023“, která se bude konat 23. - 24. 10. 2023 v hotelu International v Brně. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.
Jedná se o první národní konferenci na téma vzdělávání ve zdravotnictví. Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů rezortu zdravotnictví a vzdělávání.
Cílem konference je představení možných směrů v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků. Významná část sdělení bude věnována analýzám stavu vzdělávání ve zdravotnictví, personálním kapacitám ve zdravotnictví a strategiím ministerstva zdravotnictví v optimalizaci vzdělávání. Součástí programu budou tematické workshopy určené účastníkům konference. Protože je v Brně skvěle vybavené simulační centrum při LF MU, nabízíme účastníkům konference a zájemcům z řad studentů zdravotnických oborů exkurzi tohoto centra.
Věříme, že Vás program konference zaujme a těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.
Chci se podívat na detail akce
Chci se registrovat

Návrat do práce po rakovině? Proč ne!

11.06.2023

Návrat do práce po zážitku onkologické nemoci a její léčby je cestou, která není vždy jednoduchá a přímočará. Lidem se převrací hodnoty, fyzické i psychické možnosti a někdy musí změnit zaměstnavatele nebo i práci jako takovou. K tomu jim je určitým průvodcem brožurka „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“. Ta nyní vyšla ve třetím revidovaném a doplněném vydání. Pomoc v dnešním, rychle se měnícím světě, je při návratu do práce důležitá.
Onkologické onemocnění bývá obvykle spojováno se starší populací, ale potkává i lidi v produktivním věku. Tam, kde je léčba úspěšná, se pak lidé vrací do aktivního života a do práce. Léčba onkologického onemocnění je ovšem dlouhá a velmi náročná, přináší řadu následků, a proto návrat není snadný a nejeden nemocný potřebuje pomoci.
„Nádorové onemocnění zásadně ovlivní život člověka a má dopad i na členy jeho rodiny. Pacienti prochází často na náročnou a zdlouhavou léčbu, během které musí překonat mnoho potíží, nežádoucích účinků léčby a řadu omezení, která jim život zcela změní. Pouze malá část pacientů během léčby pracuje, většina je v pracovní neschopnosti. Následkem může být sociální izolovanost, která celou situaci zhoršuje. Zdálo by se, že samotné období léčby je tím nejhorším obdobím pro pacienty. Překvapivě však pacienti často hůř zvládají návrat do běžného života a zaměstnání po ukončení léčby. Proto si vysoce cením brožury „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“, která je velice prakticky zaměřená a může pacientům poskytnout neocenitelné rady.“ Říká k brožuře MUDr. Katarína Petráková Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ.
...číst dále

Celý článek

Odborná konference - Přínosné využívání POCT - již příští týden

6.06.2023

Sekce zdravotních laborantů vás zve na odbornou konferenci Přínosné využívání POCT, která se bude konat dne 15. 6. 2023.
Podívejte se na zajímavý program akce a můžete se rovnou přihlásit.


Obezitologie a bariatrie 2023

5.06.2023

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2023.
Konference se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2023 v Hradci Králové.
Detail a program akce.


Kurz TARGET – cílená terapie v léčbě nádoru

4.06.2023

VFN ve spolupráci s EONS a ČAS – onkologickou sekcí pořádá Kurz TARGET - cílená terapie v léčbě nádoru. Kurz proběhne ve dnech 17. a 18. října 2023 ve II. patře Odboru vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2.
Detail a program akce
Rád/a bych se přihlásil/a.


Letošní ceny Florence Nightingale jsou rozdány

29.05.2023

V sobotu večer, 27. 5. 2023, se v Divadle Lucie Bílé konalo slavnostní předávání cen Florence Nightingale u příležitosti letošního Dne sester. Ceny se opět udělovaly ve čtyřech kategoriích.
Cenu za rozvoj ČAS si odnesla Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA ze sekce domácí péče, která se mimo jiné v době covidu významně podílela na shánění a rozvážení potřebných věcí agenturám DP, významně reprezentuje ČAS a účastní se aktivit ve výběrových řízeních nebo v rámci pracovní skupiny při MZ.
Cenu za rozvoj oboru získala Mgr. Naděžda Fojtů ze sekce zdravotních laborantů. Paní magistra celý svůj profesní život zasvětila především zvolenému oboru, ale i pedagogické činnosti, a to jak v pregraduálním, tak i v celoživotním vzdělávání. Podílela se také na vydání učebnice "Základy preparačních technik".
Cenu za rozvoj ošetřovatelství obdržela PhDr. Jana Nekudová ze sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. PhDr. Nekudová vede v NCONZO v Brně pedagogický úsek. V oblasti vzdělávání se podílí na odborné, metodické, pedagogické, výchovné a koncepční činnosti.Ve své práci v oblasti vzdělávání hledá cesty k inovacím, které by vzdělávání posunuly k vyšší kvalitě a co možná největší názornosti.
Poslední, avšak neméně významnou cenu za celoživotní dílo, získala in memoriam Mgr. Ivana Kupečková, MBA, za niž přišla cenu převzít její dcera Kateřina. Paní magistra Kupečková byla členkou regionu Hradec Králové, pracovala mnoho let jako sestra, nejdříve jako řadová sestra, později jako sestra pro intenzivní péči a staniční sestra. Postupně se vypracovala na pozici vrchní sestry Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde pracovala 25 let. Byla mimo jiné členkou Akreditační komise pro posuzování specializačních vzdělávacích programů při MZČR, zajišťovala výukovou činnost ve specializačním studiu ARIP, v bakalářském studiu ošetřovatelství a sanitářském kurzu a měla bohatou přednáškovou činnost.
Příjemný a emocemi nabitý večer byl zakončen krásným představením "Slaměný klobouk".
Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(zleva: syn a dcera Mgr. Kupečkové, MBA, PhDr. Nekudová, Mgr. Krajíčková, MBA, Mgr. Fojtů)

Studie PEOpLE-C19-EU - prosba o participaci

29.05.2023

Pohledy lékařů a sester na postupy paliativní péče a péče na konci života na jednotkách intenzivní péče po éře COVID-19: Průzkumná studie na evropských jednotkách intenzivní péče.
Obracíme se na poskytovatele zdravotní péče, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče a poskytují paliativní péči přijatým pacientům. Vyplnění průzkumu je anonymní a dobrovolné.
Studie PEOpLE-C19-EU byla schválena ESICM. Vyplnění by nemělo trvat déle než 15 minut.
Vyplňte prosím dotazník.
Cílem studie je poskytnout přehled o tom, jak je paliativní péče poskytována na evropských JIP a jaký je dopad na morální "strádání" personálu JIP po éře COVID-19. Zaměřujeme se na popis současných postupů paliativní péče a identifikaci faktorů vedoucích k morálnímu stresu spojenému s poskytováním paliativní péče na evropských JIP.
Předpokládáme, že získané údaje nám pomohou pochopit, jak my, zdravotníci, poskytujeme paliativní péči po pandemii a jaké jsou možné faktory, které ovlivňují morální distres při poskytování paliativní péče. Rádi bychom naše výsledky porovnali s údaji před pandemií. Tyto výsledky mohou přispět k bezpečnějšímu prostředí na evropských jednotkách intenzivní péče.
Srdečně vás zveme k této ideální příležitosti anonymně se zamyslet nad svými zkušenostmi a možnou zátěží spojenou s paliativní péčí na JIP. Pokud chcete výsledky studie obdržet, zašlete prosím e-mail naší kontaktní osobě.
Řídicí výbor zahrnuje: MUDr: Tereza Prokopová - hlavní řešitel (Česká republika), Jan Hudec (Česká republika), Kamil Vrbica (Česká republika), Kateřina Rusínová (Česká republika), Jan Stašek (Česká republika), Andrea Pokorná (Česká republika), Petr Stourač (Česká republika), Jos Latour - konzultant studie (Velká Británie), Jan Malaska - vedoucí výzkumný pracovník (Česká republika).

Nový termín - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

23.05.2023

Traumatologicko - ortopedická sekce pořádá svůj další, velmi žádaný Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů. Termíny jsou na podzim 2023.
Všechny informace naleznete v detailu akce.
Kurz bývá velmi rychle naplněn, tak neváhejte dlouho.

Certifikovaný kurz MZČR - Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

15.05.2023

Od 6. do 10. listopadu 2023 se můžete účastnit certifikovaného kurzu MZČR - Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Detail kurzu
Chci se přihlásit

Den sester -
zveme vás na slavnostní večer a divadelní představení

14.05.2023

U příležitosti letošního Dne sester, bychom vás rádi pozvali na večer s předáním cen Florence Nightingale a divadelním představením "Slaměný klobouk", které se uskuteční 27. května (sobota), 2023 v divadle Lucie Bílé, Karlova 186/8, Praha 1.
Podívejte se na pozvánku s programem na toto slavnostní setkání a budeme rádi, když naše pozvání přijmete.
V případě zájmu o vstupenky, jejichž cena je nižší než 50% běžné ceny představení, tedy 300,- postupujte, prosím, následovně:
- vyplňte tento formulář
- zašlete peníze dle pokynů níže na 27033021/0100
- platbu označte specifickým symbolem 222 a do zprávy pro příjemce napište „Divadlo, email, počet vstupenek“ (např. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
- nejpozději do 14 dnů obdržíte vstupenky na Vámi uvedený email
Těšíme se na vás.

Mezinárodní den sester 2023

12.05.2023

Dnes je 12. května a jako každý rok si připomínáme narození průkopnice zdravotnického povolání, Florence Nightingale. Připomínáme si ho nejen my, ale celý svět.
Přejeme vám, ať se vám dnešní den vydaří, ať si ho užijete bez ohledu na to, zda budete v práci, nebo s rodinou.
Děkujeme vám za to, že jste!

Konference - "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků"

23.04.2023

V loňském roce jsme Vás zvali na konferenci garantovanou ČAS, pořádanou v IKEM, s názvem "Co dokáže medicína", novinky a zajímavosti. Vzhledem k tomu, že měla velký úspěch, zveme Vás i v letošním roce na konferenci, která volně navazuje a je tentokrát na téma "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků". Konference se uskuteční 23.5.2023, opět v IKEM.
Program je v první části zaměřen na léčbu a hojení ran, v úvodu se podíváme na misi rekonstrukční mikrochirurgie v Etiopii, dále se odborníci zaměří na léčbu antibiotiky, ale také na výživu, jako součást léčby, protože to jsou témata, která je potřeba neustále opakovat a aktualizovat.
V přehledu více oborů opět uvidíme to, co převratného dokáže medicína, hranice, kam jsme se v medicíně dostali, techniku, kterou zdravotníci využívají a jak hranice medicíny stále, až zázračně, posouváme.
Poslední blok je zaměřen nejen na náročnou práci záchranářů, ale i na to, jak mohou nové technologie pomocí virtuální reality připravovat zdravotníky na nebezpečné situace.
Registrace je spuštěna. Pro členy ČAS je cena samozřejmě zvýhodněna.
Podívejte se na celý program a neváhejte se přihlásit.
Těšíme se na Vaši účast.

XXIX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících
v péči o novorozence

12.04.2023

Sekce neonatologická vás zve na XXIX. Celostátní konferenci ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence, která se uskuteční v Congress Hotel Clarion v Českých Budějovicích ve dnech 4. - 5. května 2023.
Prohlédněte si pozvánku a v případě zájmu se můžete rovnou přihlásit.

Dotazník - Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

3.04.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:
EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester
Tento projekt je průřezovou studií, která se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na roli sester při ordinaci léčivých přípravků. Přestože předepisování léčivých přípravků sestrou není v České republice legislativně ošetřeno, rádi bychom Vás požádali o reflexi nad činnostmi, které se k ordinacím léčivých přípravků a managementu této oblasti zdravotní péče vztahují. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi
Podmínky účasti:
Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky. Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 položek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut. Sběr dat probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2023.
Benefity:

Celý článek

Seminář (Ne)důvěra k očkování

27.03.2023

Zveme vás na seminář (Ne)důvěra k očkování. Cílem je představit faktory, které ovlivňují přístup rodičů k očkování dětí (s ohledem na možná specifika ČR v mezinárodním kontextu) a diskutovat postoje váhajících rodičů, jejich zkušenosti a aspekty ovlivňující jejich (ne)důvěru k očkování.
Vzdělávací akce bude věnovat specifickou pozornost i tomu, jakou roli mohou v diskusích o očkování sehrát zdravotníci, zejména PLDD a zdravotní sestry.
Detailakce

II. víkendový seminář - Malá Skála

15.03.2023

Region Praha vás zve na II. víkendový seminář, který se uskuteční od 16. do 18. června 2023 na Malé Skále, v penzionu Jizera. Po loňském úspěchu prvního ročníku je program snad ještě zajímavější. Neváhejte a přihlaste se.
Pozvánka na akci a program

Poděkování

9.03.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za projevenou důvěru, kterou jste prokázali znovuzvolením nejen mě, ale celého prezidia. Věřte, že si toho nesmírně vážíme a je to pro nás hnacím motorem a silou k dalším krokům, které jsou pro naši profesi tak důležité.
Děkujeme vám všem za skvělou spolupráci a těšíme se na další.

V úctě
Martina Šochmanová

Výsledky voleb do prezidia, revizní a disciplinární komise a na post prezidentky

8.03.2023

Martina Šochmanová obhájila post prezidentky ČAS, prezidium zůstává v nezměněné podobě, paní Naděžda Halecká splnila podmínky voleb a stává se tak náhradnicí v případě, že by některý člen / některá členka v průběhu volebního období odstoupil/a.
Revizní komise zůstává ve stejném složení a disciplinární komise se rozrostla o tři nové členky.
Všem zúčastněným i všem zvoleným velmi gratulujeme.
Celková zpráva z voleb

Kurzy šetrné sebeobrany a asertivity

1.03.2023

SORUDOPRO nabízí kurzy, které pomohou udělat bezpečnější nemocnici i z té vaší. I díky vám.
Každý kurz je metodicky plánován a veden pomocí tzv. zážitkové pedagogiky s využitím mnemotechnických pomůcek pro snadné zapamatování postupů. Účastníci kurzu se neučí pouze jednotlivé techniky, ale vždy řešení celé situace od začátku až do konce.
Tato kombinace umožňuje rychlou naučitelnost a snadnou přenositelnost do praxe. Kurz je přizpůsoben na míru pro konkrétní pozice ve vašem zařízení.
Každý kurz povede lektor s certifikací MŠMT ČR – Cvičitel sebeobrany, což dokládá jeho profesionalitu. Dále každý lektor, který kurz povede, má již zkušenosti s výukou desítek kurzů Šetrné sebeobrany vůči agresivním pacientům z jiné Psychiatrické nemocnice.

Informace o kurzu
Obsah kurzů
Ukázka kurzu

Kandidátka do revizní komise - Marie Pekařová

23.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do disciplinární komise - Marie Sochůrková

22.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Máte plány na tento pátek? Pojďte na ples!

20.02.2023

Již tento pátek proběhne 11. ročník reprezentačního plesu sester, na kterém se setkají sestry, lékaři a plesoví nadšenci. Ples proběhne ve spolupráci s Českou asociací sester a pro členy je zajištěno zvýhodněné vstupné.
Chci si koupit vstupenky.
Kdy: 24. února 2023, 19:30 hod.
Kde: palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
Sály: Hlavní sál, Přísálí, Galerie, Primátorský salonek, Malý sál
Ceník:
• 1. kategorie 1 290,- Kč
• 2. kategorie 990,- Kč
Ceník pro členy ČAS:
• 1. kategorie 865,- Kč
• 2. kategorie 664,- Kč
Vstupenky k zakoupení zde.

Pro zlevněnou vstupenku vyberte místo a dále v položce „Slevový kód“ zadejte své členské číslo ČAS.
Detail nabídky s přehledem sálů.

Kandidát do prezidia - Mario Pytel

17.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Zuzana Tomášková

16.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Dana Vaňková

15.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Michaela Kolářová

14.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do disciplinární komise - Sylvie Janniová

13.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do disciplinární komise - Andrea Mašínová

12.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Lenka Kalábová

10.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Renata Tydlačková

9.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidát do disciplinární komise - Jiří Černoch

8.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka na prezidentku - Martina Šochmanová

7.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Lucie Laurýnová

6.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Kandidátka do prezidia - Veronika Hauerová

3.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Sebezkušenostní a zážitkový kurz - pro člen(k)y ZDARMA

3.02.2023

Nabízíme vám ve spolupráci s NCONZO sebezkušenostní a zážitkový kurz Možnosti sebepéče zdravotníků o vlastní osobnost, tělo i emoce. Pro členy ČAS je kurz zdarma v rámci projektu Prevence II.
Kurz je jednodenní a uskuteční se 22. března 2023 v Brně od 9.00 do 16.00 hodin (kapacita 24 účastníků – NCO NZO, Vinařská 6)
28. března 2023 v Praze od 9.00 do 16.00 hodin (kapacita 28 účastníků- místo bude upřesněno).
Link na přihlášení naleznete v sekci Akce.
Informace o kurzu

Kandidátka do prezidia - Naděžda Halecká

2.02.2023

Přečtěte si celý medailon.

Národní chirurgický kongres

2.02.2023

Sekce chirurgických oborů a Sekce traumatologicko-ortopedická společně zajišťují odborný program pro nelékařské zdravotnické profese během Národního chirurgického kongresu. Kongres pořádá Česká chirurgická společnost JEP a bude se konat 10. - 12. 5. 2023 v Praze v Cubex centru.
Program sekce nelékařských profesí se koná ve čtvrtek 11.5. celý den a v pátek 12.5. dopoledne.
Podrobnosti můžete najít jak zde, na stránkách ČAS, tak i na stránkách Národního chirurgického kongresu.
Nyní je možnost časné registrace k aktivní i pasivní účasti.
Informace pro účastníky

Volby 2023

1.02.2023

Přesně za měsíc, konkrétně mezi 1. a 5. březnem proběhnou letošní, již dříve avizované, volby.
V březnu to budou čtyři roky, co bylo zvoleno současné prezidium, prezidentka a členové komisí při prezidiu. Mnoho z vás bylo informováno vašimi předsedy/předsedkyněmi o vybraných jménech. Také jsme posílali newsletter, ale opakování je matka moudrosti a tak můžete jména všech nominovaných najít nyní na webu, na stránce Volby 2023.
Od zítřka vám také budeme všechny nominované představovat v medailoncích, které najdete jak na zmíněné stránce, tak i zde, v novinkách. Na stránce najdete i další informace, které se voleb týkají.

Učte se, veďte, inspirujte - perioperační ošetřovatelství

23.01.2023

Sekce perioperačních sester vás srdečně zve na konferenci, kterou pořádá k evropskému dni perioperačního ošetřovatelství s názvem Učte se, veďte, inspirujte - perioperační ošetřovatelství, pod záštitou managementu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze v pátek, dne 10. února.
Konkrétněji se můžete podívat na informace v prvním oznámení, případně se můžete rovnou přihlásit

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok

23.12.2022

Vážené členky, vážení členové,
přejeme vám všem překrásné a především poklidné prožití vánočních svátků, hodně času stráveného s rodinou, i když víme, že mnoho z vás bude muset být ve službě. Děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši práci i obětavost a věříme, že i mezi pracovními dny si užijete krásný čas Vánoc.
Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, lásky a životního optimismu.
Česká asociace sester

14. pražské mezioborové onkologické kolokvium se blíží

22.12.2022

Na začátku září jsem vás informovali, že vás traumatologicko - ortopedická sekce ČAS zve na své již 14. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které je naplánováno na 25. - 27. 1. 2023 v Clarion Congress Hotel Prague****.
Termín se blíží a tak nezapomeňte sledovat naše stránky nebo webové stránky kongresu, informace budeme průběžně aktualizovat.

Oborové setkání ZSP 2022

23.11.2022

AKTUALIZOVÁNO:
Nově je k dispozici také program oborového setkání, který je plný zajímavých témat a také link na online přihlášení.
Neváhejte, účast na konferenci je zdarma.
Zdravotně sociální sekce vás srdečně zve na Oborové setkání ZSP 2022, odborné setkání studentů, absolventů a kolegů z oboru, které se, prezenčně i online, bude konat 29. listopadu na Fakultě zdravotnických studií, Univerzita Pardubice a také online od 10:00 do 15:00
Detailní informace a možnost přihlášení na stránkách konference.

Pro prezenční účastníky - místo konání: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice, učebna ZE3, Parkování pro registrované účastníky - vpravo od budovy FZS UPCE (proti Metrologickému ústavu) je vyhrazena parkovací plocha. ​Pro účastníky je zajištěno občerstvení.


Očkování proti chřipce zdravotníkům plně hradí stát

18.11.2022

Očkování zdravotníků u nás na rozdíl třeba od USA není povinné, ale je doporučováno a podporováno Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Českou vakcinologickou společností i dalšími respektovanými institucemi. Od letošního roku zdravotníkům plně hradí očkování proti chřipce stát z veřejného zdravotního pojištění. Řada nemocnic a dalších zdravotnických zařízení tento krok vítá a své zaměstnance k očkování motivuje.

Všeobecná sestra Mgr. Renata Skulinová, MBA, LL. M. z nemocnice Havířov se nechává přímo na pracovišti očkovat proti chřipce. „Očkování podstupuji každý rok a dělám to nejen pro sebe, ale i pro pacienty, o které se starám. Mám navíc chronicky nemocné rodiče a ani je nechci zbytečně ohrozit,“ říká.
Jak mohu jako zdravotník tento benefit čerpat? Podívejte se na přehledný diagram.

Léčba rány 2023 - XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

8.11.2022

Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradičním XXI. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, který se tradičně koná v malebném městě Pardubice v prostorách místní univerzity.
Cílem této multidisciplinární odborné akce je představení péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem. Nosné téma letošního ročníku je „Nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.
Budou uspořádány workshopy, které prohloubí Vaše praktické dovednosti, v plánu je i panelová diskuze na téma „Aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích“.
Využijeme také jedinečné příležitosti účasti nově zvolené předsedkyně EPUAP prof. Pokorné, abychom se v bloku věnovaném dekubitům seznámili s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě.
Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy, onkologických ran a využití nových technologií v péči o nemocné s ránou.
Těšíme se na setkání s Vámi v Pardubicích!
Chci se registrovat
Za organizační a programový výbor, doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., předsedkyně ČSLR
Důležitá data
Registrace k aktivní účasti : do 10. prosince 2022
Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022
Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023

STOP dekubitům 2022

7.11.2022

Jako každý rok se letos 17. listopadu koná celosvětová osvětová kampaň STOP dekubitům.
Jak se můžete zapojit?
* Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů.
* Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.
* Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.
* Zvyšte informovanost veřejných činitelů o problému dekubitů.
* Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích.
Můžete si také stáhnout vzdělávací materiály na stránkách epuap a kouknout na video

Vstupenky na ples - prodej zahájen - sleva pro členky a členy ČAS

4.11.2022

Na 11. ročníku reprezentačního plesu sester se setkají sestry, lékaři a plesoví nadšenci. Ples proběhne ve spolupráci s Českou asociací sester a pro členy je zajištěno zvýhodněné vstupné. Chci si koupit vstupenky.
Kdy: 24. února 2023, 19:30 hod.
Kde: palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
Sály: Hlavní sál, Přísálí, Galerie, Primátorský salonek, Malý sál
Ceník:
• 1. kategorie 1 290,- Kč
• 2. kategorie 990,- Kč
Ceník pro členy ČAS:
• 1. kategorie 865,- Kč
• 2. kategorie 664,- Kč
Vstupenky k zakoupení zde.

Pro zlevněnou vstupenku vyberte místo a dále v položce „Slevový kód“ zadejte své členské číslo ČAS.
Detail nabídky s přehledem sálů.

Katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

3.11.2022

Masarykův onkologický ústav, Hlas onkologických pacientů a společnost Roche si vám s kolektivem autorů dovolují představit 1. vydání katalogu “Pacientské a podpůrné organizace v onkologii“. Cílem publikace je představit neziskové organizace, které podporují onkologicky nemocné, pomáhají orientovat se v léčbě i po ní a přinášejí pacientům a pečujícím relevantní informace.
Publikace obsahuje informace o zastřešujících organizacích, organizacích s celorepublikovou působností i těch regionálních. Ne všechny regiony jsou sítí organizací pokryty stejně. Tento katalog vám pomůže se zorientovat a poskytnout potřebným – pacientům i jejich blízkým ten správný kontakt.
Chci si prohlédnout Katalog pacientských organizacíXIV. konference výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ

2.11.2022

Sekce ARIP si Vás dovoluje pozvat k účasti na XIV. konferenci výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ. Program NLZP sekce je pořádán ve spolupráci s ARIP sekcí ČAS.
Konference proběhne 19. 11. 2022, v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.
Registrace je přístupná na stránkách, kde naleznete podrobný program.
Pro přihlášení k aktivní účasti v posterové sekci NLZP části, věnované novinkám, zajímavostem a kazuistikám z anesteziologické, resuscitační, intenzivní, urgentní a přednemocniční péče lze použít tento odkaz.
Těšíme se na setkání s Vámi.


Očkování proti chřipce není povinné, rozhodně je však zodpovědné

1.11.2022

"Očkování proti chřipce není povinné, rozhodně je však zodpovědné", říká
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS v časopise Florence č.4/22.
Ve svém příspěvku vzpomíná na loňskou negativní zkušenost s pandemií covid-19 a přetížené zdravotníky i celý zdravotnický systém. Apeluje na své kolegy, aby na tuto zkušenost nezapomínali a chránili sebe i své pacienty proti neméně závažnému infekčnímu onemocnění – chřipce.
Chci si přečíst celý rozhovor.Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting

31.10.2022

Summit zdravotních sester na téma
Boj proti nuceným odběrům orgánů a prevence těchto odběrů

Út, 1. listopadu 2022 | 10:00 - 14:00 EDT (EST)
Přijměte pozvání na tento bezplatný webinář, kterého se zúčastní 12 předních odborníků z oblasti zdravotnictví, etiky, lidských práv a soudního lékařství. Dozvíte se o dopadu nucených odběrů orgánů na zdravotnictví a společnost a o tom, jak můžete přispět k jejich ukončení.
Po webináři bude následovat online diskuze.
Registraci provedete na stránkách konference
V partnerství: Academy of Forensic Nursing-goAFN.org
Lékaři proti nuceným odběrům orgánů-DAFOH.org (kontakt: nurse.info@dafoh.org)
Co můžete udělat? Můžete například podepsat univerzální "Deklaraci o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci" - Podepsat deklaraci
Pozvánka na webinářKurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

30.10.2022

Sekce gastroenterologická a hepatologická vás zve
na Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii, který se bude konat
od 10. 11. 2022 do 30. 3. 2023, a to jednou za 14 dní ve čtvrtek: 13:00-16 hod..
Termín závěrečné zkoušky bude 20. 04. 2023.
Teoretická část probíhá v posluchárně IV. interní kliniky VFN, U Nemocnice 499/2.
Přihlásit se můžete na stránkách kurzu.
Pozvánka na kurz


Obezitologie a bariatrie 2022

23.10.2022

AKTUALIZACE:
Prohlédněte si nový, detailní program konference.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí ČAS vás srdečně zvou na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2022, která se bude konat v Olomouci od 3. do 4. listopadu.
Přečtěte si detailní informace a budete-li mít zájem, můžete se na akci rovnou přihlásit.

Můžu pro sebe udělat něco víc?

17.10.2022

Když si člověk vyslechne, že má rakovinu, zaskočí ho to. Po čase, ale začne hledat informace a zaměří se na zvládnutí nemoci. Léčba je prvním stupněm, co ale může dělat člověk sám? Na to se ptají jak onkologicky nemocní, tak jejich blízcí, kteří spolu s nimi životem s nemocí procházejí. Možností péče o sebe a další odborné podpory je mnoho, měly by však vytvářet jeden smysluplný celek.
„Člověk by v nemoci neměl plýtvat časem a energií na mnoha frontách, ale cíleně jít za tím, co je efektivní a ověřené,“ vysvětluje metodička Center Amelie Michaela Čadková Svejkovská. „Někdy se stává, že se nedržíme jedné strategie, ale jakoby zkoušíme vše. Zatím běží čas a výsledky se nemají šanci projevit a my se cítíme frustrovaní. I proto vznikla Centra Amelie, aby člověk našel na jednom místě vše, co je funkční,“ doplňuje.
Jako onkologicky nemocný či jeho blízký mohu pro svou podporu kromě léčby využít:
* Podporu psychologa nebo psychoterapeuta
* Podporu sociálního pracovníka
* Sdílet svou situaci se stejně nemocnými při skupinových aktivitách či online
* Věnovat se aktivně výživě a pohybu, myslet na svůj spánek
* Vyhledávat a kriticky třídit informace, které mi jsou k užitku
* V krizi využívat nabídku služeb po telefonu a e-mailu, nebýt na ni sám
* Dbát na svou psychickou a fyzickou kondici a cíleně nad sebou nelámat hůl. Když mi je špatně, odpočívat, když pro sebe opět mohu aktivně něco dělat, pak být aktivní a dělat vše, co mi má omezení dovolí.
Paní Helena z Liberce přibližuje.....číst dále

Celý článek

Výhodná nabídka Luxury Spa & Medical Wellness hotel Prezident Karlovy Vary

13.10.2022

Luxury Spa & Medical Wellness hotelu Prezident z Karlových Varů, který byl klienty oceněn jako nejlepší SPA & WELLNESS hotel v celém Karlovarském kraji. Ceny v nabídce zohledňují příspěvek zaměstnavatele ve výši 8.000 Kč a také cenové zvýhodnění samotného hotelu, které spočívá ve slevě celé poloviny z doplatku nad rámec příspěvku (platí pro pobyty trvající až 7 nocí).
Vedení hotelu by rádo touto formou zvýhodnění podpořilo zdravotníky ve využívání delších a pro jejich zdraví maximálně prospěšných pobytů. Primářka zařízení, MUDr. Milada Sárová, je odbornicí na využívání jedinečných karlovarských minerálních pramenů a hotel ve spolupráci s univerzitami soustavně pracuje na jejich zkoumání s cílem dosáhnout pro jeho klienty toho nejlepšího léčebného a imunitu posilujícího efektu. Díky výzkumům byl prokázán významný pozitivní vliv pitné kúry karlovarských pramenů na reaktivitu autonomního nervového systému, který ovlivňuje nejen funkci vnitřních orgánů, ale také imunitního systému.
Podívejte se, jak to v hotelu vypadá. Jejich nabídka je skutečně lákavá. Pokud jste ještě nečerpali příspěvek zaměstnavatele 8000,-, třeba vás tato nabídka zaujme.
Hotel nabízí celou řadu lázeňských, ale také wellness pobytů, je tedy možné vybírat vhodné balíčky také v rámci čerpání různých variant fondů FKSP (pobytových i lázeňských).
Kdo může příspěvek čerpat?
Celý článek

LINET - videa se všemi produkty na jednom místě

11.10.2022

Zaujala vás instruktážní videa firmy LINET, která představují jednotlivé funkcionality jejich lůžek a křesel? Využíváte produkty této firmy u vás v ordinaci nebo na klinice a neznáte všechny možnosti těchto moderních pomůcek? Prohlédněte si kompletní přehled všech videí na přiloženém letáku.
Naleznete na něm název produktu, jeho podobu a tzv. QR kód.

TIP: Jak se přes QR kód dostanete k videu?
Pokud máte chytrý telefon, do kterého je možné instalovat aplikace, můžete si pomocí Google Play (v případě Androidu) nebo AppStore (v případě iOS - Apple) najít vhodnou aplikaci na čtení těchto kódů.
1. otevřete si "obchod" ve svém telefonu
2. do vyhledávače zadejte "qr čtečka, čtečka qr kódů" nebo něco podobného
3. řiďte se recenzemi a počtem *, tedy hodnocení aplikace - čím lepší aplikace, tím vhodnější výběr
4. instalujte aplikaci do svého telefonu
5. po otevření instalované aplikace "ukažte" telefonem s otevřenou aplikací na QR kód, ten ho přečte a buď vám rovnou otevře zmíněné video, nebo vám ukáže adresu, na kterou kliknete a na video se, pokud máte k dispozici data nebo jste připojeni na wifi, podíváte
Povedlo se? Věříme, že ano. V případě dotazů nám napište na info@cnna.cz

Specializovaná ošetřovatelská péče při diagnostických a terapeutických metodách v digestivní endoskopii
Certifikovaný kurz!

6.10.2022

Sekce gastrologicko-hepatologická vás srdečně zve na akreditovaný certifikovaný kurz „Specializovaná ošetřovatelská péče při diagnostických a terapeutických metodách v digestivní endoskopii“.
Pořadateli a odbornými garanty kurzu jsou II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc, Doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči a Mgr. Petra Bartošová, úseková sestra Endoskopického pracoviště.
Kurz se bude konat na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické, Fakultní nemocnice Olomouc.
Od 31. 10. do 4. 11. 2022 se bude konat teoretická část kurzu, termín absolvování praktické části kurzu je 11/2022 - 2/2023 (40 hodin). Celkový rozsah kurzu je 80 hodin teoretické a praktické výuky.
Profil účastníka je - všeobecná sestra pracující minimálně 1 rok na endoskopickém pracovišti.
Účastnický poplatek za kurz je 9 630 Kč a v ceně je zahrnuto malé občerstvení a obědy.
Kontakt pro bližší informace a přihlášení do kurzu:
Mgr. Petra Bartošová, telefon: +420 588 445 854, email: Petra.Bartosova@fnol.cz

Návrat do práce po onkologické nemoci

13.09.2022

Práce je stále základní náplní produktivního věku. Bez práce člověk přichází o status, finanční soběstačnost, ale i o vhodné návyky, které práci umožňují. Návrat zpět do práce po mnoha měsících či letech, navíc často se změněnými fyzickými možnostmi, není jednoduchý. Před ním však stojí lidé po prodělaném onkologickém onemocnění a léčbě. A často stojí na této cestě sami.
„Lidé by se potřebovali vracet postupně, třeba na práci menšího rozsahu nebo méně náročnou. Někdy je třeba změnit celkové pracovní zařazení, protože jsou profese, zejména fyzicky a psychicky náročné, kde návrat není možný vůbec, ani s odstupem času. Mnoho nemocných potřebuje testovat svůj zdravotní stav a postupně přidávat pracovní zátěž, měnit práci dle svých možností. Na tyto potřeby však současný systém pomoci reflektuje jen velmi omezeně a důvodů je mnoho,“ říká Šárka Slavíková, sociální pracovnice a předsedkyně spolku Amelie, z.s.
Například dostupnost respektive nedostupnost částečných úvazků, ale i obecné zvyklosti v zátěži. Podle posledních statistických údajů je míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší z celé EU a to 2,8 % v ročním průměru roku 2021. Na druhou stranu však patří Česká republika ke státům s nejdelší pracovní dobou v EU (ČR 40 hod týdně, Německo 35 hod, Nizozemí 30,5 hod) a také s nejmenším podílem částečných úvazků, které u nás tvoří pouze 5,7% (největší podíl má Nizozemí 42,7%). Přestože máme nízkou nezaměstnanost, počet lidí se zdravotním znevýhodněním v evidenci Úřadů práce nijak zásadně neklesá.

Celý článek

Liberecké psychologické dny 2022 s podtitulem -
"Život je jen náhoda"

12.09.2022

Pedagogická sekce si vás dovoluje pozvat na Liberecké psychologické dny 2022 s podtitulem "Život je jen náhoda", které se uskuteční 6. 10. 2022 v historické budově liberecké radnice v zasedacím sále č. 11 od 9:00.
Mottem letošní konference je citát Václava Havla, "Lidská pomoc v nouzi obohacuje nejen toho, kdo ji dostává, ale i toho, kdo ji poskytuje.".
Registrace je možná do do 25.9.2022.
Program akce

Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů

6.09.2022

Sekce zdravotních laborantů vás zve na Celostátní pracovní konferenci zdravotních laborantů, na téma "Laboratorní diagnostika u jaterních chorob". Konference se bude konat ve FN u sv. Anny Pekařská 53, Velká konferenční místnost ÚICRC, 7. října 2022 od 10:00 do 15:00.
Program konference je velmi bohatý a pokud vás zaujme, můžete se na konferenci přihlásit.

Prosba o vyplnění dotazníku pro disertační práci

6.09.2022

Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci. V současné době je v České republice stále diskutovaná problematika založení české komory sester, zájem sester o ni, jejich postoj k ní a všeobecně celkový pohled na profesní organizace sester.
Tento výzkum na základě zjištěných názorů sester by měl přispět k vytvoření optimálního řešení této problematiky. Výsledky dotazníku budou sloužit ke zpracování mé disertační práce, která se zabývá touto problematikou. První část dotazníku, který vám zabere zhruba jen 10 minut, je všeobecný úvod, druhá část je samotný dotazník PAMQ , který je poprvé použit v České republice, autorem tohoto dotazníku je S. J. Yeager, který nám udělil povolení ho u nás s Vámi použít. Dotazník je anonymní.
Chci vyplnit dotazník

Děkuji za spolupráci.
Mgr. Helena Svobodová, studentka doktorského studijního oboru Ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích

Graciella - gynekologické křeslo z dílny LINET

6.09.2022

Preventivní vyšetření je jeden z nejběžnějších úkonů prováděných na gynekologických klinikách. Gynekologické křeslo Graciella® pro vyšetření umožňuje lékaři pracovat ergonomicky. Praktické designové prvky křesla pomáhají zvýšit pohodlí a bezpečí pacientek.
Graciella® byla vyrobena s důrazem na detail a s ohledem na časově náročnou práci gynekologů. Základní vyšetření včetně ultrazvuku lze provést ergonomicky na jednom místě, aniž by se pacientka musela přesouvat. Jedinečný dvousloupový design umožňuje jednoduché polohování křesla a zvyšuje důvěru pacientky před a během vyšetření.
Křeslo má jednoduché ovládání, snadné polohování, díky jedinečnému designu jej lze nastavit na míru jednotlivým pacientkám a lze jej snadno vyčistit a zajistit tak maximální míru hygieny.
Ovládání tohoto křesla je velmi jednoduché, snadno lze polohovat opěry nohou, nastavit vstupní polohu, aktivovat kolečka a snadno lze křeslo polohovat pomocí nožního ovladače.

Trendy v pediatrickém ošetřovatelství a porodní asistenci I

5.09.2022

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, sekce neonatologická a pediatrická ČAS, Česká komora porodních asistentek pořádají pod záštitou děkana LF Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS odbornou konferenci Trendy v pediatrickém ošetřovatelství a porodní asistenci I, na kterou vás všichni srdečně zvou.
Konference se koná 23. 9. v Ostravě a možnost přihlášení je do 12. září. Prohlédněte si detaily a program konference a můžete se i přihlásit.

České sympozium EPUAP 2022

5.09.2022

Dovolujeme si vás jménem pořadatelů pozvat na mezinárodní konferenci EPUAP 2022, která se uskuteční ve dnech 14. – 16. září 2022 v Clarion Congress Hotelu v Praze.
Česká sekce webových stránek k dispozici zde.
Český newsletter s odkazem na České sympozium zde.
Stránka s informacemi a možností registrace. Pro české a slovenské delegáty je registrační poplatek se slevou 60%.
Mimo české symposium budou probíhat překlady přednášek v hale ZENIT do češtiny po celou dobu konference. Program je k dispozici.

Poloha pro ultrazvukové vyšetření - LINET

3.09.2022

Moderní vybavení gynekologické ordinace z dílny firmy LINET, řada Gracie. Například ultrazvukové vyšetření lze provést přímo na křesle Graciella aktivací paměťové funkce polohy lehátka pro ultrazvukové vyšetření, tzv. ultrazvukové polohy. Polohu lze snadno upravovat pomocí ručního nebo nožního bezdrátového ovladače.
Jak jednoduché je ovládání tohoto křesla, se můžete podívat v tomto videu.

Pozvánka na koncert Pavla Vítka - 2 vstupenky za cenu jedné

2.09.2022

Po úspěšném koncertě 4 tenorů, který jsme vám zdarma nabídli v květnu letošního roku, pro vás máme další hudební nabídku.
Jeden ze 4 tenorů, Pavel Vítek, slaví 60. narozeniny a 30. září se uskuteční jeho koncert v pražské Lucerně, kam mu přijdou mimo jiné pogratulovat i Jiřina Bohdalová, Monika Absolonová, Adéla Gondíková, Helena Vondráčková, 4 Tenoři, Daniel Hůlka, Josef Zíma, Sabina Rojková, Jitka Zelenková, Josef Maršálek a mnozí další.
Nabízíme vám 50 % slevu na vstupenky (tedy 2 vstupenky za cenu jedné). Ceny jsou 690, 590 a 490 Kč.
Máte-li o tuto nabídku zájem, prosím, vyplňte tento formulář a já Vám na email odešlu, jak přesně postupovat k získání slevy.

Celostátní konference "Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXIV"

1.09.2022

Aktualizováno 1.9.2022
Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice vás zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXIV.
Konference se bude konat 24. listopadu 2022 v divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Pro detailnější informace si můžete přečíst pozvánku na akci, nebo se rovnou přihlásit.

Nově je k dispozici i detailní program.

Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů 2023

30.08.2022

Oba letošní termíny velmi úspěšného a žádaného certifikovaného kurzu traumatologicko-ortopedické sekce „Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“, které se uskuteční ve dnech 10. - 25. 10. a 21. 11. – 16. 12. už jsou obsazené.
Máte-li ale o kurz zájem, jsou vypsány termíny už na první pololetí příštího roku a to na 20. 3. – 5. 4. a 17. 4. – 16. 5.. Veškeré detaily ke kurzu si můžete pročíst na tomto linku.

XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

29.08.2022

Region Hradec Králové vás zve na XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny, které se budou konat 8. - 9. 9. 2022 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové a registrace je možná ještě do 31. 8. 2022.
Prohlédněte si program, který zahrnuje taková témata jako Aktivity odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, informace o činnostech profesní organice ČAS a NCO NZO, Jak dobře pečovat o sebe i druhé, Finský koncept sebepéče Metsamieli a další.
V pozvánce naleznete informace o poplatcích za účast.

Zemřela Hana Zagorová, patronka projektu Nursing Now

26.08.2022

V pátek zemřela zpěvačka Hana Zagorová, které bylo 75 let. Držitelka devíti Slavíků, populární zpěvačka, která nazpívala více než 800 písní byla také českou patronkou projektu Nursing Now spolu se svým manželem, zpěvákem Štefanem Margitou. Zejména jemu, ale i jejím přátelům a blízkým přejeme hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Upřímnou soustrast.

XXVIII. kongres ČSARIM

22.08.2022

Zveme vás do Brna!
Brno letos v září, 15. - 17., bude hostit účastníky již XXVIII. kongresu ČSARIM. Ve spolupráci se sekcí ARIP ČAS se podařilo sestavit velmi zajímavý program, který se věnuje novinkám v ošetřovatelské praxi, aktuálním změnám v legislativě, modernímu způsobu výuky sester, záchranářů. Část programu jsme také zaměřili na práci s lidskými zdroji a na péči o nás samotné. Součástí kongresu budou i skvěle připravené workshopy zaměřené na péče o invazivní vstupy, práce sestry s UZ a simulace kritických stavů v intenzivní péči.
Pojďme se po delší době osobně setkat, třeba i v neformálním prostředí Sono centra za doprovodu skvělé kapely The People.
Podrobný program včetně registrace a dalších informací naleznete
na webových stránkách kongresu.
Registrační formulář

Nový termín plesu Sestry na sál!

19.08.2022

Ani v letošním roce nebylo možné se společně setkat při tradičním plese Sestry na sál! Příští rok by ples měl být ještě lepší než předešlé ročníky, abyste si jej mohli opět užít naplno se všemi svými přáteli!
Zapiště si do svých diářů nový termín - 24. února 2023, kdy se všichni společně opět setkáme v nádherném prostředí paláce Žofín v centru Prahy. Nebude chybět ani finále soutěže Sestra sympatie, kde se Vám představí všechny finalistky a odborná porota zvolí nejsympatičtější sestřičku pro letošní ročník.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

LINET - Zastavení ve 30° / 45°

19.08.2022

Podle klinických standardů, by měl ošetřující personál pacienta posazovat v úhlu 30° až 45°. Poloha v sedě, nebo tzv. Fowlerova poloha zlepšuje dýchání a zajišťuje lepší výměnu plynů. Obvykle je složité odhadnout přesný úhel pro nastavení polohy. Lůžko LINET pro jednotku intenzivní péče proto disponuje funkcí pro zastavení ve 30° a 45°. Jak jednoduché je ovládání tohoto lůžka, se můžete podívat v tomto videu.

Konference v IKEM - "Co dokáže medicína"
- novinky a zajímavosti

18.08.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, garantovanou Českou asociací sester, kterou pořádáme v IKEM 20. 9. 2022 na téma "Co dokáže medicína", novinky a zajímavosti. Program je sestaven tak, aby v průřezu ukázal ve více oborech to, co převratného dokáže medicína, hranice, kam jsme se v medicíně dostali a jak ty hranice stále, až zázračně posouváme. V přednáškách uslyšíte o provedení unikátní mozkové operace, budou i velmi zajímavá sdělení z kardiologie, urgentní medicíny, laboratorních nebo zobrazovacích metod, uvidíte a uslyšíte i to, kam jsme se posunuli v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví.
Odkaz na registraci je již zveřejněn a registrace spuštěna. Můžete se tedy bez potíží přihlásit.
Těšíme se na Vaši účast

Vyšetřovací poloha u lůžka LINET

26.07.2022

Eleganza 4 je elektricky polohovatelné lůžko určené speciálně pro intenzivní péči. Univerzální konstrukce a podvozek umožňují vybavit lůžko různými funkcemi přesně podle potřeb daného oddělení a specifických požadavků pacientů.
Vyšetřovací polohu však využijí všichni napříč odděleními. Jak na ni? Podívejte se v novém videu

Seminář na MALÉ SKÁLE 3. - 5. 6. 2022

19.07.2022

V penzionu Jizera na Malé Skále se ve dnech 3. - 5. 6. 2022 konal první víkendový seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Jeho pořadatelem byl Výbor regionu Praha České asociace sester.
O seminář byl velký zájem, počet účastníků byl limitován ubytovací kapacitou penzionu.
Úvodní slova přednesla paní Marie Pekařová, předsedkyně Výboru regionu Praha, která přivítala všechny přítomné a představila Mgr. Marii Sochůrkovou, moderátorku přednášek.
Připravený odborný program byl rozdělen do pěti bloků a zahrnoval celkem 9 přednášek. Střídala se sdělení z různých oborů, které připravil výbor regionu Praha.
Dis. Marcel Jurek , pracující na dětské kardiologii FN Motol nás seznámil ve své kazuistice „Použití dvou mechanických srdečních podpor jako most ...číst dále.

Nové video LINET - Vaskulární poloha

18.07.2022

Poloha nemocného má značný význam v ošetřovatelské, léčebné a rehabilitační péči. Lůžka LINET pomáhají v manipulaci s pacientem a usnadňují tak práci ošetřovatelskému týmu. Další takovou polohou je poloha vaskulární. Podívejte se na novou ukázku

Trendelenburgova poloha - jak může pomoci lůžko LINET?

11.07.2022

V rámci spolupráce s LINET vám budeme přinášet informace o tom, v čem jsou lůžka LINET unikátní a jak vám mohou pomoci ve vaší práci, jak ji mohou usnadnit. Podívejte se na první ukázku

Předseda psychiatrické sekce ČAS oceněn za rozvoj psychiatrie
v České republice

7.07.2022

Po zdařilém setkání evropských psychiatrických sester v Praze, kde byl do výboru evropské asociace psychiatrických sester Horatio zvolen zástupce České republiky Tomáš Petr, zaznamenal tento obor další významný úspěch. V rámci sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP byla vedle odborného programu předávána také ocenění za vědeckou činnost a rozvoj oboru psychiatrie. Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. byl oceněn za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR. Je to vůbec poprvé, kdy bylo toto ocenění předáno psychiatrické sestře. Výbor psychiatrické společnosti ČLS JEP ocenil zejména dlouholeté úsilí o posílení role sester v péči o duševně nemocné a také zapojení do probíhající reformy péče o duševní zdraví. Mgr. Petr při převzetí poděkoval odborné společnosti lékařů za podporu sester a vstřícnou spolupráci. Koordinace jednotlivých kroků odborných společností sester a lékařů se vyplatila zejména při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, kdy se v posledních letech podařilo prosadit celou řadu změn. K dalším úspěchům patří nárůst počtu psychiatrických sester v komunitních službách, změny ve vzdělávacích programech specializačního studia i v kompetencích sester. Mgr. Petr je předsedou psychiatrické sekce ČAS, a také členem výboru Evropské asociace psychiatrických sester Horatio.

Úspěšná MediParada 2022

19.06.2022

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici se 9. června uskutečnil první ročník akce s názvem MediParada, jejímž jsme byli partnerem. Šlo o módní přehlídku neformálního pediatrického pracovního oblečení s překvapením a tombolou, kterou organizovala nadace Čokoládové děti, o.p.s..
Že pracovní oblečení nemusí být jen jednobarevné, ale může být hravé a pestré nás přesvědčovali nejen herci Divadla Sklep a Dejvického divadla. Mezi modely a modelkami se objevil například David Vávra, David Novotný, Lejla Abbasová, Martina Preissová, Monika Zoubková a další. Příjemné odpoledne divákům zpestřilo i hudební duo Yellow Sisters.
Součástí programu byla vtipná gala ukázka modelů z kolekce modní návrhářky Ivany Follové.„S radostí a velkou chutí jsem přijala zadání na oblečení lékařů a sester v ordinacích. Chtěla jsem svými návrhy usnadnit léčbu malých pacientů, odbourat jejich podvědomé obavy. Ale nemyslela jsem jen na ně, ale i na lékaře a sestry samotné, aby se jim dobře pracovalo a cítili se i v nemocnicích nebo ordinacích příjemně a svěže. Byla to (...) radost. Tak bych si moc přála ať se oblečení líbí dětem i jejich rodičům.“
Těšíme se na další ročníky.

Můžete se podívat na fotogalerii nebo video.

Desátý podcast z dílny firmy LINET, tentokrát o dekubitech a hojení ran

13.06.2022

Dekubity a vůbec hojení ran jsou věčným tématem zdravotnictví i pečovatelství. Prostředků na prevenci i léčbu existuje celá řada, ale i tady platí, že v první linii stojí především sestry a pečovatelky. Jaké jsou jejich možnosti a jak mohou být v tomto boji s dekubity úspěšné? Poslechněte si novou epizodu podcastu Na vlně, k našemu mikrofonu jsme pozvali magistru Markétu Koutnou, specialistku v hojení ran z Interního oddělení Strahov a KARIM Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
Poslouchejte s námi!

XI. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí pod záštitou FZS UPCE

12.06.2022

Ve dnech 3. - 4. června 2022 se v centru Pardubic, v aule Fakulty elektroniky a informatiky uskutečnil XI. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS pod záštitou Fakulty zdravotnických studií UPCE. Kongres zahájila předsedkyně sekce perioperačních sester ČAS a vrchní sestra Centrálních operačních sálů ve Fakultní nemocnici Brno Ing. Jaroslava Jedličková, MBA. Přivítala účastníky, pozvané hosty, seznámila s organizací kongresu. Poděkovala všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. Za FZS oslovila přítomné paní děkanka doc. Ing. Jana Holá, doc. MUDr. Karel Havlíček, rytíř lékařského stavu, primář chirurgie v Pardubicích MUDr. Sákra Lukáš. Za ČAS přišla pozdravit účastníky kongresu paní Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně ošetřovatelské péče ve FN Hradec Králové.
...číst dále.

Prosba o spolupráci na dotazníkovém šetření

2.06.2022

Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci v rámci výzkumného šetření, jehož cílem je posouzení role sestry a praktického lékaře v oblasti preventivní péče. Výzkum probíhá ve spolupráci se SVL ČLS JEP ČR a Českou asociací sester a je určen sestřičkám v ordinacích praktických lékařů.
Rády bychom vás požádaly o vyplnění online dotazníku, které Vám zabere jen několik minut. Získaná data budou využita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná. Vyplněním dotazníku nám velice pomůžete, vaše názory a zkušenosti jsou pro nás nesmírně cenné.
Předem děkujeme za spolupráci, vážíme si jí. Výsledky šetření budou v budoucnu k dispozici.
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (UK Praha, 1. LF a FSV)
Ing. Martina Caithamlová (ČVUT Praha, FBMI)

Prosíme tedy o vyplnění dotazníku.

Nový podcast od LINETu, dnes s ředitelem produktového managementu

30.05.2022

Inovace spolu s designem proslavily LINET, který se díky unikátním funkcím lůžek dostal mezi světovou špičku. Dnešní lůžko dokáže věci, které jsme si dříve ani neuměli představit – můžete s ním komunikovat hlasem, monitoruje naše životní funkce... Co všechno bude umět lůžko za několik let a jak pomůže pacientům i sestrám? Nejen na tyto otázky nám v nové epizodě podcastu Na vlně odpověděl Jan Purkrábek, ředitel produktového managementu LINET.
Poslouchejte s námi!

Exkluzivní benefit pro členky a členy ČAS

27.05.2022

Česká asociace sester ve spolupráci se SATUM CZECH a Českou podnikatelskou pojišťovnou vám nabízí exkluzivní pojištění vozidel s garantovanou obchodní slevou 35% a další slevou za bonus až 50%.

Jak benefit získat?

1. Vyplňte dotazník
2. Nezapomeňte uvést své členské číslo - bez členství a členského čísla nelze benefit čerpat!
3. Vyplněný dotazník si uložte a následně odešlete na adresu benefitycas@satum.cz

Další benefity pro členky a členy najdete zde.

Již osmý podcast z dílny firmy LINET

23.05.2022

Tentokrát s Kateřinou Přepechalovou. Bolesti zad trápí snad každou sestru a pečovatelku. Jejich práce patří k fyzicky nejnáročnějším povoláním. Jak může lůžko usnadnit práci a ulehčit manipulaci s pacientem? Důležité tipy a triky se dozvíte v další epizodě podcastu Na vlně, tentokrát jsme si povídali s Kateřinou Přepechalovou, klinickou koučkou LINETu.
Poslouchejte s námi!

Setkání evropských psychiatrických sester v Praze

18.05.2022

Psychiatrická sekce České asociace sester hostila 9. a 10. května setkání Evropské asociace psychiatrických sester Horatio. V Praze se na dvoudenním jednání sešly psychiatrické sestry ze 14 evropských zemí, aby vzájemně sdílely své zkušenosti a informovaly se o situaci v péči o duševní zdraví ve svých zemích. Na mezinárodní jednání pak navázala konference určená českým sestrám pracujícím na psychiatrii. Na té zazněly příspěvky o činnosti psychiatrických sester např. v Německu, na Faerských ostrovech, Islandu a dalších zemích. Jednání bylo organizováno s podporou Ministerstva zdravotnictví. Vedle zástupce odboru pro reformu psychiatrické péče Pavla Mičky, vystoupila také prezidentka ČAS Martina Šochmanová. Část programu byla věnována reformě péče o duševní zdraví v ČR. Zahraniční hosté měli příležitost navštívit nově vzniklá centra duševního zdraví, ale i lůžková zařízení a diskutovat se sestrami z praxe i s klienty. „Jsem ráda, že se služby pro duševně nemocné v ČR proměňují a nabízejí více možností podpory, včetně tolik potřebných komunitních služeb“: uvedla prezidentka Evropské asociace psychiatrických sester Nina Kilkku.
...číst dále

Celý článek

Nový podcast s Ivanem Dlabačem o designu nemocničních lůžek

16.05.2022

Design je fenoménem lůžek LINET, který nastartoval jejich celosvětový úspěch. LINET vsadil na design a od počátku angažoval špičkové designéry. Proč musí být nemocniční lůžka krásná? V čem je zdravotnický design specifický? A jak dlouho trvá, než se ze skici na papíře stane opravdické lůžko? Nejen to se dozvíte v další epizodě podcastu Na vlně, ve které jsme si povídali s Ivanem Dlabačem, dvorním designérem společnosti LINET.
Poslouchejte s námi!

MediParada 2022

13.05.2022

Pilotní akce, která se uskuteční 9. 6. 2022 od 17:00 ve Fakultní Thomayerově nemocnici, se jmenuje MediParada a jde o módní přehlídku neformálního pediatrického pracovního oblečení s překvapením a tombolou. A na co se účastníci mohou těšit?
1) Programu se účastní herci Divadla Sklep a Dejvického divadla
2) Akce je Children Friendly, vhodné i jako rodinný nebo partnerský teambuilding, vystoupení souboru Yellow Sisters s africkými bubeníky s vložkou pro děti Magdalény „Majdy“ Reifové z Kouzelné školky
3) Součástí programu kromě „módní“ přehlídky pracovního oblečení pro dětské lékaře a sestry je i vtipná gala ukázka modelů z kolekce modní návrhářky Ivany Follové
4) Organizátorem je nadace Čokoládové děti, o.p.s. ( www.cokoladovedeti.cz ), akce má charitativní charakter a případné dobrovolné vstupné bude věnovano čokoládovým dětem (nejen s ukrajinským pasem).
5) Zájemci, kteří by rádi přiložili ruku organizačně k dílu prosíme SMS +420 602 180 980 nebo email na info@cokoladovedeti.cz
Zjistěte více o akci.

Mezinárodní den sester 2022

12.05.2022

Dnes je 12. května a jako každý rok si připomínáme narození průkopnice zdravotnického povolání, Florence Nightingale. Připomínáme si ho nejen my, ale celý svět.
Mezinárodní den sester slavíme po více než dvou letech s pandemií, které byly možná těmi nejnáročnějšími v kariérách mnohých z nás. Začínáme se opět potkávat na různých konferencích, školeních i neformálních setkáních. Obrazně i doslovně se můžeme opět nadechnout. Držme si palce, ať nám to co nejdéle vydrží.
Přejeme vám, ať se Vám dnešní den vydaří, ať si ho užijete bez ohledu na to, zda budete v práci, nebo s rodinou. Jste hrdinky a hrdinové. A to nejen díky uplynulým dvěma letem.
Přání k Mezinárodnímu dni sester od EFN

Startuje II. ročník soutěže pro studenty středních zdravotnických škol – HARTMANN School Awards

4.05.2022

Společnost HARTMANN – RICO pořádá 2. ročník soutěže HARTMANN School Awards. Je určena studujícím 3. ročníků středních zdravotnických škol, kteří jejím prostřednictvím můžou přinášet nápady na zlepšení a inovace v oblastech zdravotní péče a pečovatelství.
„Projekt navazuje na naši dlouhodobou snahu zvýšit prestiž nelékařských zdravotnických oborů. Zapojení studentů do řešení praktických a důležitých témat je motivuje k budoucímu povolání,“ uvádí Jan Civín, Governmental Affairs Manager, a dodává: „Věřím, že se v soutěži najdou náměty, které by mohly praxi obohatit, a že se naše soutěž stane líhní takových nápadů.“
Soutěžící mají letos na výběr ze čtyř témat: Digitalizace zdravotnictví, Co lékaře a sestry naučila pandemie, Přínosy telemedicíny a Zvýšení kvality v domácí péči.
Do soutěže se přihlašují tříčlenné týmy, a to nejpozději do 31. 5. 2022. Vypracované projekty o rozsahu 2 500 – 3 500 znaků se odevzdávají do 15. 7. 2022. Práce bude hodnotit odborná porota.
Zjistěte více o projektu.

Další z řady podcastů, tentokrát se zakladatelem firmy Linet Zbyňkem Frolíkem

2.05.2022

O ikoně českého průmyslu, Zbyňkovi Frolíkovi, už se ví asi skoro všechno. Před více než třiceti lety začal budovat v rozpadlém statku v Želevčicích u Slaného LINET, který je dnes firmou světového formátu. Vychoval tři děti, kterým se daří, a hlavně – už skoro padesát let žije po boku své manželky Nadi. Zdá se vám to neuvěřitelné? Jaký má Zbyněk Frolík recept na spokojené manželství? Proč zrovna on se stal tak úspěšným podnikatelem? Jak si užívá vydělaných peněz? Poslechněte si novou epizodu podcastu Na vlně a vše se dozvíte.
Poslouchejte s námi!

Konal se Ples sester

29.04.2022

V pátek 22. dubna proběhl v prostorách pražského hotelu Ambassador reprezentační́ Ples sester. Plesu se kromě sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, na jejichž počest byl ples pořádán, zúčastnily i přední osobnosti českého zdravotnictví.
Více informací včetně fotogalerie naleznete zde: Fotogalerie

Seminář Zacházení s transgender dětmi při jejich hospitalizaci

28.04.2022

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP JUDr. Vít Alexander Schorm pořádají dne 1. června 2022 seminář Zacházení s transgender dětmi při jejich hospitalizaci.
Podrobné informace a rámcový program naleznete v pozvánce na akci.
Níže pro přehlednost shrnujeme to základní:
Seminář proběhne v sídle Kanceláře v Brně od 9:00 do 15:30 hodin (prezence od 8:45 hod.). Na akci se lze přihlásit k prezenční i online účasti. S ohledem na diskuzní formát setkání je však preferovanou variantou prezenční účast, zejména z toho důvodu, že při připojení skrze videokonferenční systém Lifesize není možné garantovat srovnatelnou kvalitu obrazového a zvukového přenosu.
Účast není zpoplatněna, kapacita je ale omezena.
V případě, že máte o účast na semináři zájem, registrujte se prosím dle formy účasti prostřednictvím příslušného formuláře dostupného pod tímto odkazem (stránku lze z důvodu rekonstrukce systému aktuálně nejlépe zobrazit v prohlížeči Microsoft Internet Explorer).
Registrace bude uzavřena ve středu 25. května 2022.

Sněm předsedkyň a předsedů 2022

26.04.2022

Ve čtvrtek, 14. dubna 2022, se uskutečnil sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. V příjemném předvelikonočním čase se diskutovala důležitá témata ohledně fungování asociace, prezentováno bylo hospodaření a vyúčtování, přehled odborných spolků a komor v zahraničí a povinnosti registrace, nová a rozšířená činnost NCONZO a přehled své činnosti prezentoval i region plzeňský.
Fotogalerie ke shlédnutí

Dnešní podcast s Martinou Šochmanovou

25.04.2022

Dnes pro vás máme nový podcast s prezidentkou ČAS, Martinou Šochmanovou. Obraz zdravotní sestry se radikálně mění. V pandemii se dostaly na výsluní popularity.
Stává se konečně povolání sestry respektovaným a prestižním? Jak mohou sofistikovaná lůžka LINET pomáhat sestrám v jejich náročné profesi? Nejen na tyto otázky odpovídá v další epizodě podcastu Na vlně prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.
Poslouchejte s námi!

Webinář pro profesionály z oboru primární péče

25.04.2022

V roce 2021 byl poslední díl 1. série této talk show věnován rozhovoru s mladými odborníky na zdravotní péči z různých zemí. Ti kladli otázky, na které se nyní snažíme odpovídat s našimi speciálními hosty ve studiu i online.
Zítra, 26. 4. 2022 od 12:00
- Jak posílit prestiž v oblasti primární péče, abychom přilákali mladé profesionály?
- Jaké organizační, kulturní a fyzické aspekty jsou důležité pro inspirativní pracovní prostředí?
- Jak si můžeme do budoucna představit vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků pro primární péči?
Připojte se k živému vysílání a následným rozhovorům, kde se můžete podělit o své názory!

Trendy praktického vzdělávání ve zdravotnictví
Konference při příležitosti 20 let Aesculap Akademie v ČR

21.04.2022

Ve spolupráci s Aesculap Akademií bychom vás rádi pozvali na výroční konferenci pod názvem Trendy praktického vzdělávání ve zdravotnictví, která se bude konat 7. června 2022 v Cubex Centru Praha.
Na úvod konference Vám zahraniční odborníci představí trendy vzdělávání zdravotníků v Evropě, hlavním tématem konference pak budou směry a trendy praktického vzdělávání zdravotníků v České republice.
Do panelové diskuse přijali pozvání klíčoví představitelé Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České asociace sester, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národního centra ošetřovatelství, lékařských fakult a zdravotnických vysokých škol apod.
Na závěr konference bude ukázka příkladů dobré praxe edukace Aesculap Akademie při příležitosti 20 let Aesculap Akademie v ČR.
Prohlédnout si můžete pozvánku na akci, případně se rovnou zaregistrovat.

Nový podcast k poslechu, tentokrát s ředitelem LINETu
Tomášem Kolářem

18.04.2022

V LINETu napsal před mnoha lety svoji diplomku a dnes je ředitelem firmy i celé skupiny LINET. Jaký to je pocit, vyrábět postele, které pomáhají pacientům i sestrám? Jak bude vypadat lůžko budoucnosti? Dokáže ředitele LINETu ještě překvapit nějaký požadavek zákazníků?
Poslouchejte s námi!

Seminář - Kontinuita péče o pacienta po propuštění z nemocnice

14.04.2022

Region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové vás srdečně zve na seminář Kontinuita péče o pacienta po propuštění z nemocnice, který se bude konat 9. 5. 2022 ve FN Hradec Králové, v posluchárně Stomatologické kliniky.
V případě zájmu se můžete podívat na pozvánku, případně se rovnou přihlásit.

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů - Přidaný termín

7.04.2022

AKTUALIZOVÁNO
Vzhledem k velkému zájmu o tento kurz, byl přidán nový termín 21. 11. - 6. 12. 2022. Více informací v pozvánce
*********************
Traumatologicko - ortopedická sekce si vás dovoluje pozvat na Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů. Kurz se bude konat od 10. do 25. října tohoto roku.
Neváhejte, místa rychle mizí.
Přečtěte si více informací o Hojení ran 2022 - detail

Setkání se zástupcem ICN dne 21. 3. 2022

4.04.2022

V souvislosti s aktuální geopolitickou situací na Ukrajině byla Česká asociace sester pozvána, aby se zapojila do diskuse ohledně pomoci ukrajinským sestrám. Iniciativa vzešla z ICN, která tuto pomoc koordinuje s WHO, EFN a dalšími institucemi.
Vzhledem k nedostupnosti kanceláře ČAS se setkání uskutečnilo v prostorách 3. LF UK. Za ICN byl přítomen Howard Catton, výkonný ředitel. Za ČAS Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. s pověřením prezidentky ČAS PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, která je zároveň delegátkou ČAS v EFN. Schůzky se zúčastnila také PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3.LF UK a členka ČAS.
V úvodu Howard Catton informoval o humanitární pomoci i kampani ICN na podporu ukrajinských sester, které zůstávají ve své zemi i těch, které utíkají před válkou do zahraničí.
V rámci kampaně vyzývají organizace, aby vyjádřily podporu ukrajinským sestrám tím, že podepíší petici ICN.

Pokračovat ve čtení.

Online akademie - Inkontinence

1.04.2022

Zveme vás na online akademii zaměřenou na téma Inkontinence.
Akademie má 7 vzdělávacích bloků po 20 minutách. V současné době už jeden cyklus probíhá, ten další začíná 20. 4. 2022. (Konec přihlášek 15. 4. 2022)
"Problematika inkontinence je velmi komplexní. Počáteční diagnostiku komplikuje skutečnost, že je ve společnosti toto téma vnímáno stále jako tabu. Nabízíme Vám zkušenosti, ověřené nástroje, nejnovější poznatky a inspiraci pro další studium. Pomůžeme Vám s přesnou diagnostikou, seznámíme s nejběžnějšími profily pacientů a ukážeme optimální řešení. Neopomeneme ani legislativní novinky, problematiku úhrad, inkontinenční pomůcky a jejich kvalitativní parametry, které Vám usnadní výběr vhodné pomůcky."
Pokud by vás zajímaly další informace, můžete se podívat na web, případně se můžete rovnou registrovat.

Kurz edukace ELILY2 zdarma - zaměřeno na péči o seniory

27.03.2022

Projekt eLILY2: Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People, je zaměřen na zdravotní gramotnost ošetřovatelského personálu pečujícího o seniory, který je řešen na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF Ostravské univerzity. Práce na tomto projektu pokračují a aktuality jsou dostupné na webových stránkách projektu eLILY2 (český jazyk je možno zvolit v dolní části úvodní stránky).
Je dokončen kurz zaměřený na edukaci seniorů sestrami, který byl zpracován v rámci projektu ELILY2, o kterém jsme informovali již v minulosti.
Tvůrci by potřebovali zpětnou vazbu od sester z praxe, zda je kurz zpracován srozumitelně a pochopitelně. Bylo třeba dodržet daný obsah, řešitelský tým je mezinárodní a odlišnosti v práci sester v různých zemích prostě jsou, ale tvůrci se snažili kurz zpracovat tak, aby byl pro české sestry pochopitelný a přínosný.
E-learningový kurz je i v češtině k dispozici na těchto stránkách, před jeho zahájením je nutno se zaregistrovat, odkaz na přihlášení je na dolní straně uvedené webové stránky.
Celý kurz se skládá ze 4 modulů, je zároveň potřeba i vyplnit dotazníky vztahující se ke kurzu. Pokud vyplníte vše, můžete si stáhnout certifikát o absolvování. Reálná délka absolvování kurzu je přibližně 60-80 minut, součástí jsou i hodnotící dotazníky. Ze veškeré postřehy nebo připomínky budeme velmi rádi.

Ukrajina: žádost v souvislosti s linkou 1221

10.03.2022

V rámci linky 1221 vznikla provolba 8 – zdravotnické informace pro občany z Ukrajiny.
Pro práci na této nové infolince v rámci linky 1221 hledají kolegové operátory, ideálně ukrajinsky hovořící. Jde o práci z domova, přes webové rozhraní DAKTELA a mobilní telefon – dá se skloubit s běžnou prací v nemocnici.
Pokud je to ze strany Vaší organizace možné, kolegové by uvítali, kdybyste tuto možnost nabídli svým ukrajinským zaměstnancům. Šlo by o placenou práci, neměla by ohrozit práci v nemocnici.
Práce je organizována standardními call-centry, které spolupracují s chytrou karanténou.
Zájemci se mohou obrátit na info@operatorzdomova.cz nebo suran@mediacall.cz .
S případnými dotazy ze strany vedení nemocnice se, prosím, obraťte přímo na pana ředitele Michálka nebo Jana Hůlka (jan.hulek@nakit.cz).
Děkujeme za spolupráci.
Další informace.

Víkendový seminář - Malá Skála, penzion Jizera

9.03.2022

AKTUALIZOVÁNO: Detailní program - přednášky
*************
Region Praha vás zve na "Víkendový seminář", který se bude konat 3. - 5. 6. 2022 v penzionu Jizera, Malá Skála.
Zaujala-li vás tato nabídka, podívejte se na zajímavý program a neváhejte se přihlásit.

The EFN condemns the RF military conflict and unprecedented aggression against Ukraine
Evropská federace asociací sester odsuzuje bezprecedentní agresi vůči Ukrajině

8.03.2022

Zprávy o bombardování a poškozování zdravotnických zařízení nás hluboce znepokojují a vedou k obavám o naše sestry, porodní asistentky a všechny zdravotnické pracovníky v nemocnicích a dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči na Ukrajině. Zdravotnická zařízení nesmějí být vojenskými cíli. EFN požaduje, aby byly respektovány mezinárodní principy a neutralita lékařské a zdravotní péče, stejně tak jako dodržování lidských práv.

Zranění lidé a pacienti na Ukrajině musí mít neomezený přístup ke zdravotní péči. Zdravotnickým pracovníkům se nesmí bránit ve vykonávání jejich profesionálních povinností. Jakékoliv akce, které jim brání ve vykonávání jejich povinnosti pečovat a zachraňovat životy, nebo je za to trestají, odporují mezinárodnímu právu.

EFN žádá ruské představitele, aby respektovali práci sester, porodních asistentek a všech ostatních zdravotnických pracovníků na Ukrajině, stejně jako neutrální statut zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků.
EFN vyjadřuje solidaritu s ukrajinskými kolegyněmi a kolegy, jejich rodinami, spoluobčany a sousedy a požaduje okamžité ukončení vojenského konfliktu a nepřátelských akcí vůči Ukrajině.

EFN se sejde 2. března s klíčovými zúčastněnými stranami EU a mezinárodních ošetřovatelských organizací, jako je Mezinárodní rada sester (ICN), Evropská federace národních asociací sester a porodních asistentek (EFNNMA) a WHO Europe, aby spolu diskutovali o probíhajícím konfliktu a snažili se najít cesty, jak podpořit naše kolegyně a kolegy, zajistit přístup ke zdravotní péči a podpořit mír prostřednictvím jednotných aktivit.
V solidaritě s představiteli ošetřovatelství na Ukrajině a všemi kolegyněmi a kolegy v sousedních zemích odsuzujeme válečný akt a podporujeme ochranu života a svobody.
Přeloženo z původního textu - EFN Statement - EFN condemns Russian Federation military conflict

Zveme vás na "Ples sester"

1.03.2022

Srdečně vás zveme na jediný oficiální ples České asociace sester, který se bude konat 22. 4. 2022 v hotelu Ambassador v Praze.
Další informace k plesu si můžete přečíst na webových stránkách, případně si můžete rovnou koupit vstupenku.

Kolegyně, kolegové, jsme s vámi!

25.02.2022

Česká asociace sester odsuzuje válečný akt, brutální a nespravedlivou agresi, kterou vyvinulo totalitní Rusko proti Ukrajině. Podporujeme naše kolegyně, sestry, lékaře a všechny zdravotníky z Ukrajiny, jejich rodiče, děti, přátele. Nikdo z nás, poválečných generací, si nedovede představit tu hrůzu, starost a strach o své blízké, kterou nyní zažívají obyvatelé Ukrajiny. Podporujeme svobodu a demokracii, hodnoty, které musíme chránit. Jsme s vámi.

Budějovice gastroenterologické 2022

21.02.2022

Sekce gastroenterologická a hepatologická vás srdečně zve na tradiční kongres Budějovice gastroenterologické 2022. Akce se bude konat 6. - 7. 4. 2022 od 9:00 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.
Součástí programu budou kazuistiky, klinické výzkumy, endoskopický workshop a hands-on trénink a chybět nebude ani sesterská sekce.
Prohlédněte si pozvánku na akci, nebo se můžete rovnou registrovat

Increasing the role of nurses in European plasma collection centers

15.02.2022

Český europoslanec Ondřej Knotek ve spolupráci s Asociací PPTA pořádá 2. března ve 14.00 hodin webinář na téma „Increasing the role of nurses in European plasma collection centers.”
Na webinář se můžete registrovat zde.

39. kongres České nefrologické společnosti

2.02.2022

Nefrologicko-urologická sekce vás srdečně zve na 39. kongres České nefrologické společnosti, který se bude konat v Praze v O2 Universum ve dnech 1. – 3. 6. 2022. Program sester je naplánován na čtvrtek 2. června 2022. Součástí sesterského programu kromě vyzvaných přednášek budou vybrané prezentace z abstrakt. Odborný program bude věnován následujícím tématům:
- Domácí dialýza (HHD, PD)
- Cévní přístupy pro hemodialýzu
- Kvalita dialyzační a urologické péče v době pandemie covid-19
- Transplantace ledvin z pohledu multidisciplinárního nefrologického týmu
Formulář pro zasílání abstrakt naleznete na webových stránkách.
Důležitá data:
Termín pro zaslání abstrakt do 13. 3. 2022
Přihlášky k účasti se sníženým registračním poplatkem do 20. 4. 2022
Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Helena Jeřábková, DiS.
Za výbor nefrologicko – urologické sekce ČAS

XI. Kongres perioperačních sester 2022 Pardubice

26.01.2022

V letošním roce pro Vás sekce perioperačních sester připravila již XI. Kongres perioperačních sester v Pardubicích, s mottem: „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu“. Fuller Thomas
Tímto mottem by chtěla sekce navázat na Evropský perioperační den 15.2.2022
Kongres Pardubice (1. oznámení) se bude konat 3. - 4. června 2022.
Předkládáme Vám hlavní témata pro přípravu přednášek:
- Adaptační proces, školitel, mentor v perioperační péči
- Robotická chirurgie a chirurgie budoucnosti
- Jak perioperační sestra mění teorii v praxi?
- Varia
- Interaktivní blok
- Prohlídka školícího centra pro perioperační péči (6 skupin po 15)
Možnost aktivní účasti je přihláška zaslaná do 31.3.2022 a to formou přihlášení na stránkách ČAS. Těšíme se na řadu opět zajímavých prezentací.
Bližší informace ke kongresu, ubytování a konání sledujte na Internetových stránkách sekce

European Perioperative Nursing Day

25.01.2022

15. února oslaví opět perioperační sestry Evropský den perioperačního ošetřovatelství.
Vzhledem ke stále nelehké epidemiologické situaci se výbor naší sekce dohodl, že tradiční konferenci k tomuto evropskému dni v roce 2022 neuspořádáme, ale připravíme pro Vás formou podcastu výuková videa pro perioperační péči a zpřístupníme je všem zájemcům. Letošním logem EPND je "Education improves practice" tedy "Vzdělávání pro kvalitu praxe".
Termín zveřejnění tohoto podcastu bude právě 15. únor 2022
Snad Vás i touto novou formou zaujmeme.
Výbor sekce perioperačních sester ČAS

Prague Onco 2022

20.01.2022

Traumatologicko - ortopedická sekce si vás dovoluje pozvat na 13. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat 26. - 28. 1. 2022 v Clarion Congress Hotel Prague****.
Registrace byla spuštěna 1. října 2021 na www.pragueonco.cz
Annonce
Informace k sesterské sekci konference

„58. diabetologické dny Luhačovice“

12.01.2022

Sekce diabetologická si vás dovoluje pozvat na kongres „58. diabetologické dny Luhačovice“, který se uskuteční v termínu 27. – 30. dubna 2022.
Rádi bychom Vás upozornili na termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti vč. zaslání abstraktu, který je stanoven již na 31. ledna 2022.
Registrujte se prosím na webových stránkách kongresu: http://www.diadny.cz

Certifikovaný kurz - poslední volná místa

3.01.2022

Sekce traumatologicko - ortopedická pořádá certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů, kde jsou poslední volná místa. Byla by jistě škoda jich nevyužít.
Kurz bude v termínu od 14. 2. 2022 do 8. 3. 2022 v Praze. Detail akce si můžete přečíst na - Hojení ran 2022 - jaro.

Přejeme vám všem krásné Vánoce

24.12.2021

Vážené členky, vážení členové,
máme za sebou další náročný rok. I přesto, nebo možná právě proto, vám všem ze srdce přejeme klidné prožití vánočních svátků.
Přejeme čas na odpočinek i setkání s rodinou, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Přejeme vám, ať máte možnost na chvíli se zastavit a věnovat čas a energii také sobě a svým nejbližším.

Děkujeme vám všem za přízeň a do nového roku přejeme jen to nejlepší.
PF 2022
Česká asociace sester
Celý článek

Nepřítomnost v kanceláři 17. - 29. 12.

17.12.2021

Z důvodu dovolené bude ve dnech 17. - 29. 12. 2021 kancelář uzavřená.
Požadavky na web zasílejte bez omezení na pozadavky.web.cas@gmail.com.
Děkujeme za pochopení.

Online koncert jako poděkování

15.12.2021

Milé sestřičky, milí zdravotníci,
rádi bychom Vám poděkovali za vše, co pro nás děláte a čeho si opravdu velmi vážíme. Připravili jsme proto pro Vás vánoční koncert Ondřeje Gregora Brzobohatého a jeho hostů, na který Vás tímto srdečně zvu.
Koncert jsme připravili pro naše zaměstnance a také pro Vás, naše sestřičky a zdravotníky! Prosíme Vás, abyste koncert dále nikde nešířili, je určený pouze Vám. Děkuji.
Od Ondřeje Brzobohatého Vám mám vyřídit, že vás všechny moc pozdravuje. Během koncertu vám zazpívá i píseň, kterou přímo pro zdravotníky vloni složil. Věříme, že Vás to potěší.
Ještě jednou mi dovolte Vám z celého srdce poděkovat za vaši každodenní práci a obětavou pomoc. Nezapomínáme na to a moc si toho vážíme. Děkujeme a držte se!
Za celý tým Generali České Vám přeji krásný advent.
Jak si koncert pustit? Klikněte a na "Celý článek" níže a dozvíte se detail. Celý článek

Dny vděčnosti zdravotníkům

14.12.2021

Vážený pane prezidente,
vážení lékaři,
vážené sestry,
vážení záchranáři,
vážení zdravotníci
a dobrovolníci,
vnímáme, že atmosféra ve společnosti vůči vám, zdravotníkům, záchranným složkám, sociálním pracovníkům a dalším není příznivá. Trojice největších prorodinných organizací v ČR, zastupujeme více než 300 organizací, chce vyjádřit svou vděčnost a uznání všem, kdo se v těchto dnech chovají zodpovědně a jakkoli pomáhají ke zvládnutí pandemie.
Rádi bychom vyjádřili uznání vám, v mnoha případech, hrdinům a chceme vás podpořit.
Tím nejmenším, jak chceme demonstrovat podporu vůči vám je připevnění náplasti se srdcem na oblečení.
Díky za vaši práci, oběti a nasazení. Vážíme si vás.
Jan Zajíček
Tisková zpráva - Dny vděčnosti
Detail
Informace o organizacích, které se prozatím připojí za Rodinný svaz ČR, zveřejňujeme zde.
Celý článek

Další adventní dárek pro členky a členy ČAS

12.12.2021

Je tu další adventní neděle a další dárek. Tentokrát si vás dovolujeme pozvat na dva koncerty 4 tenorů, které se budou konat v květnu příštího roku. Koncerty budou od 15:00 a od 19:00.
Způsob, jakým můžete získat vstupenky si můžete přečíst po rozkliknutí sousloví "Celý článek". Celý článek

Zpráva z X. kongresu perioperačních sester v Brně

10.12.2021

Ve dnech 1. - 2. října 2021 se v moravském městě Brně, v Orea Congress hotelu uskutečnil X. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS pod záštitou Fakultní nemocnicí Brno.
Kongres zahájila předsedkyně sekce perioperačních sester ČAS a vrchní sestra Centrálních operačních sálů ve Fakultní nemocnici Brno Ing. Jaroslava Jedličková. Přivítala účastníky, pozvané hosty, seznámila s organizací kongresu a poděkovala všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. Za FN Brno přednesla zdravici Mgr. Erna Mičudová.
Motto kongresu “Všichni potřebujeme lidi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. To je způsob, jak se zlepšovat“ se prolínalo v řadě přednášek všech bloků v oba dva dny.
Zprávy o kongresu i zápis ze setkání boardu si můžete přečíst po kliknutí na Celý článek

Novinky ze sekce "Napsali o nás"

30.11.2021

15. 11. 2021 - Epidemie v ČR – plnící se nemocnice a další restrikce
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS - rozhovor
ČT24 - pořad 90´ ČT24
Chci se podívat na celý rozhovor (od 11:23)
29. 11. 2021 - Virus zatěžuje nemocnice PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS
CNN Prima News - pořad 360°
Chci se podívat na celý pořad (od 3:45)
29. 11. 2021 - Naočkujte nás do svetru, slyší sestry u očkování. „A nadávky,“ říká jejich šéfka
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS - rozhovor
Seznam.cz - pořad Ptám se já
Chci si přečíst celý článek a poslechnout si podcast
29. 11. 2021 - Na jaře zdravotníky opěvovali, teď jim nadávají
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS - rozhovor
iDnes.cz - Rozstřel
Chci si přečíst článek a podívat se na celý rozhovor
29. 11. 2021 - Je neuvěřitelné, kolik lidí stále zpochybňuje význam očkování
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS - rozhovor
iRozhlas
Chci si přečíst celý článek

POZOR ZMĚNA
celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2021 - online

23.11.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se bude celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2021, místo Central Parku Flora v Olomouci, konat online. Datum konference zůstává stejné. Konference proběhne ve dnech 25. - 26. 11. 2021. Součástí konference bude tradiční bariatrické presymposium, které se bude konat ve čtvrtek 25.11. 2021. od 9:30.
V případě zájmu se prosím registrujte.
Další informace a program naleznete na stránkách.
Virtuální konference bude akreditována a bez poplatku.
Program konference
První oznámení

STOP Dekubitům 2021

12.11.2021

EPUAP vás zve k účasti na dalším ročníku akce STOP dekubitům, která pomůže přiblížit problematiku dekubitů širší veřejnosti.
EPUAP každoročně pořádá tento den vždy třetí čtvrtek v listopadu. Letos se bude Den STOP dekubitům konat 18. listopadu 2021. Evropský poradní panel pro dekubity oceňuje úsilí těchto akcí přiblížit problematiku dekubitů veřejnosti, odborníkům i našim politikům. EPUAP se opět rozhodl připojit k této akci, aby pomohl tuto problematiku lépe propagovat. Za tímto účelem budeme i nadále poskytovat volně dostupné propagační materiály na našich webových stránkách.
Leták STOP dekubitům

Předčasně narozené děti - Blízkost rodičů je nenahraditelná

8.11.2021

Každý rok spatří světlo světa 15 milionů předčasně narozených dětí, až 8500 z nich se narodí maminkám v České republice. Pro jejich spokojenost a zdravý vývoj je zcela zásadní blízkost rodičů. Proto se odborníci a rodičovské organizace po celém světě snaží o minimalizaci jejich odloučení.
Neonatologie, tedy obor péče o novorozence, je v Česku na špičkové úrovni. Poděkováním lékařům a sestrám za jejich práci je Světový den předčasně narozených dětí 17. listopadu, jehož organizátorem v ČR je již po jedenácté rodičovská organizace Nedoklubko.
„Zároveň je tato událost příležitostí pro všechny, kdo chtějí přispět k povědomí o důležitosti péče a blízkosti. Ať už připojením se k oslavám, zakoupením speciálních balíčků nebo finančním příspěvkem na podporu právě vznikající vzdělávací knihy,“ vysvětluje na úvod Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubka.
Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19

5.11.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:
Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19.
Dotazník obsahuje 19 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 5 minut. Dotazník je součástí průřezové studie, která si klade za cíl vyhodnotit postoje zdravotnických pracovníků v ČR vůči třetím (posilovacím) dávkám vakcín COVID-19. Jsme si vědomi toho, že se situace v klinické praxi zhoršuje a je na Vás vyvíjen opět vyšší pracovní tlak, nicméně je pro nás důležité znát Vaše názory v rámci celé populace zdravotnických pracovníků napříč Českou republikou. Prosím, předejte případně odkaz na vyplnění i Vašim kolegům v klinické praxi.

Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi na otázky nebudou nijak spojovány s konkrétní fyzickou osobou. Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás:
Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz
Michal Koščík Ph.D., koscik@med.muni.cz
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., klugar@med.muni.cz
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., apokorna@med.muni.cz
Budeme moc rádi, když vyplníte tento online dotazník.
S úctou výzkumný tým
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Přednostka Ústavu zdravotnických věd
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie

XXVII. Pražské chirurgické dny

1.11.2021

!Aktualizováno!
Finální program
Nelékařská sekce
Lékařská sekce
Na listopad 2021 byly přeloženy XXVII. Pražské chirurgické dny - kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny". Konat se budou 4. - 5. 11. 2021, v konferenčním centru CITY v Praze.
Detaily ohledně registrace, aktivní účasti a další informace naleznete na stránkách kongresu.
Pozvánka na akci

Formulář ke snížení zbytečné administrativní zátěže - MZČR

29.10.2021

Ministerstvo zdravotnictví ve snaze přispět k objasnění práv a povinností poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků a ke snížení případné zbytečné administrativní zátěže připravilo elektronický formulář, jehož prostřednictvím lze pokládat dotazy a podávat podněty či jiné návrhy k výše uvedeným tématům. Zmíněný elektronický formulář naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v Sekci Právo a legislativa resp. pod článkem Ministerstvo dbá na snížení administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb.
Otázky či podněty lze pokládat i anonymně, a to až do konce listopadu 2021.

8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

13.10.2021

Traumatologicko-ortopedická sekce vás srdečně zve na 8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který se bude konat 18. - 20. listopadu 2021 v Kongresovém centru CITY, Na Strži 65/1702, v Praze.
Součástí kongresu bude samostatná programová sekce pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí. Hlavním tématem kongresu budou Trombotické stavy. Souběžně s distribucí této pozvánky otevíráme na adrese internetovou prezentaci kongresu s možností on-line registrace a on-line přihlášky k aktivní účasti. Naším cílem je zejména co nejširší a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši aktivitu.
Pozvánka

Slavnostní odpoledne v divadle se vydařilo

30.09.2021

V Divadle u Hasičů se 10. září uskutečnilo divadelní představení "Hexenšus", které bylo původně plánované na květen ke Dni Sester. Představení, stejně tak jako celé slavnostní odpoledne, mělo velký úspěch. Dostali jsme mnoho zpráv a emailů, ve kterých jste nám psali, že jste si odpoledne, s předáním cen Florence Nightingale, velmi užili. Jsme rádi a velmi nás to těší. Děkujeme.
Večerem provázela viceprezidentka ČAS Lenka Kalábová, členka prezidia Dana Vaňková a prezidentka Martina Šochmanová. Zdravice zazněla z úst Hlavní sestry ČR Alice Strnadové a poděkování jsme vyslechli z úst ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Velmi milou návštěvou byl také Ondřej Brzobohatý, který zahrál píseň Život, poděkoval všem sestrám a moc hezky o nich mluvil.
Ocenění byla předána:
• za celoživotní dílo – Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA
• za rozvoj ČAS – Naděžda Tučková
• za rozvoj oboru – Mgr. Ivana Otradovcová – nemohla se zúčastnit, ocenění převzala kolegyně
• za rozvoj ošetřovatelství – Mgr. Jana Zelenková
Poděkování bylo předáno Zdravotnické záchranné službě – za záchranáře symbolicky převzal ocenění MUDr. Kolouch, šéf Pražské záchranky.
Další poděkování bylo předáno Armádě ČR – převzala Pavla Smrčková.

Celá fotogalerie

Ondřej Brzobohatý v divadle

9.09.2021

Máme novinku ohledně chystaného předání cen Florence Nightingale a divadelního představení v divadle U Hasičů.
Poděkovat zdravotnicím a zdravotníkům přijde Ondřej Brzobohatý a děkovat bude hudebně.
Vstupenky jsou stále k dispozici, ale rychle mizí.
Pokud byste měli zájem, níže najdete, jak vstupenky zakoupit.
1) Nákup vstupenek je možný platbou na účet 27033021/0100 (cena jedné vstupenky je 250,-)
2) Platbu označte specifickým symbolem 222
3) Do zprávy pro příjemce napište Divadlo, email, počet vstupenek (př. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
4) Na Vámi uvedený email následně, s odstupem času, (nikoli obratem) obdržíte vstupenky
Stále platí, že není možný prodej lístků na konkrétní řadu, či sedadlo.
Jako na každé kulturní akci i my budeme u vstupu kontrolovat testy a certifikáty o očkování proti Covid-19.
V případě, že by z epidemiologických důvodů měla být akce zrušena, budou vám peníze za vstupenky vráceny.

S hlubokým zármutkem v srdci...

4.09.2021

Milé kolegyně a kolegové,
chtěla bych vám všem sdělit smutnou zprávu. Po dlouhé nemoci zemřela dne 2. září, naše kolegyně a přítelkyně Mgr. Ivana Kupečková, MBA. Téměř celý svůj profesní život pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na všech pozicích všeobecné sestry. Po vystudování specializace v oboru Intenzivní péče působila jako sestra specialistka. V posledních 25 letech zastávala pozici vrchní sestry KARIM a působila tak dlouho, pokud jí to její zdravotní stav umožňoval.

Byla mimořádná ve své profesi a přímá v jednání s lidmi. Ti, kteří ji dobře znali, se shodovali, že usilovala o pozitivní změny, a když o nich bylo rozhodnuto, zapojovala se a měla tah na branku. Celoživotně se vzdělávala ve svém oboru, aby dostála stále rostoucím požadavkům kladeným na vrchní sestru. Získala titul Bc. studiem LF UK HK v oboru ošetřovatelství, titul Mgr. studiem na Fakultě humanitních studií UK Praha v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a titul MBA.

Intenzivně pracovala ve prospěch kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Byla garantem výuky specializace ARIP, členka atestační komise ARIP, členka Akreditační komise pro posuzování specializačních vzdělávacích programů při MZ ČR, věnovala se výukové činnosti ve specializačním studiu ARIP a sanitář. Mimoto působila jako auditorka ve zdravotnictví. V roce 2009 jí udělil děkan LF UK Hradec Králové spolu s ředitelem FN Hradec Králové Blechovu cenu za práci v projektu MZ ČR „Standardizace péče v ošetřovatelství a porodní asistenci“ a za autorství statí v periodickém sborníku „Osobní rádce zdravotní sestry“.

Iva Kupečková ale našla ještě mnoho sil a chuti zapojit se do ošetřovatelského hnutí, které po revoluci chytilo nový vítr a nastolilo řadu úkolů a spoustu práce. Iva Kupečková byla zakládající členkou České asociace sester (ČAS) a zakládající členkou ČAS Region Hradec Králové. Po dvě volební období byla aktivní členkou prezidia ČAS, dlouholetou předsedkyní sekce ARIP v ČAS a Členkou Akreditační komise při MZ ČR. Na těchto postech zanechala hluboké stopy své nezištné práce. Přednášela na ošetřovatelských akcích, získala spoustu přátel z celé republiky a navázala i množství pracovních kontaktů. V tomto smyslu se stávala pojmem, známou a oblíbenou sestrou.

Iva Kupečková odešla předčasně. Před ní by mohlo být ještě mnoho výzev, kterých by se chopila. Její odchod nesmírně zarmoutil nejen nás, sestry, ale i rodinu, kde mohla ještě dlouho plnit mateřskou a babičkovskou roli.

Bude nám všem chybět.
Za Českou asociaci sester
Růžena Wagnerová
Iva Dvořáčková
prezidium ČAS
Ivana Kupečková - parte

Dovolená v kanceláři

22.08.2021

Od 23.8. je v kanceláři dva týdny dovolená. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web lze posílat neomezeně.

Pozvánka do divadla

13.08.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
zveme vás na odložené divadelní představení, které bylo původně plánované na květen ke Dni Sester. Představení se bude konat 10. 9. 2021 v Divadle u Hasičů. Vzhledem k tomu, že nedokážeme odhadnout jaká epidemiologická opatření bude nutné dodržet v září letošního roku, rozhodli jsme se, že do prodeje uvolníme prozatím jen polovinu vstupenek, abychom v případě potřeby dodrželi 50% naplnění sálu. Z tohoto důvodu nebude možný prodej lístků na konkrétní řadu, či sedadlo.
Pozvánka do divadla
Jak vstupenky koupit?
1) Nákup vstupenek je možný platbou na účet 27033021/0100 (cena jedné vstupenky je 250,-)
2) Platbu označte specifickým symbolem 222
3) Do zprávy pro příjemce napište Divadlo, email, počet vstupenek (př. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
4) Na Vámi uvedený email následně, s odstupem času, (nikoli obratem) obdržíte vstupenky
Velmi se těšíme na osobní setkání.
Vaše prezidium.

2. Angels webinář pro sestry

2.08.2021

Po úspěšném prvním ročníku se Iniciativa Angels společně se sesterským organizačním výborem rozhodli uskutečnit 2. webinář pro sestry, který proběhne 8. září od 13 do 15 hodin živě, nebo s dodatečnou možností shlédnutí po dobu tří měsíců. Vše co je potřeba provést, je bezplatná registrace na stránkách akce. Budeme rádi, když se zmíníte svým kolegyním a kolegům. Program je opravdu bohatý.

Brodovy dny 2021

27.07.2021

Nefrologicko - urologická sekce vás srdečně zve na 9. edukační symposium České nefrologické společnosti s názvem Brodovy dny 2021.
Symposium se bude konat 7. a 8. 10. 2021 v Českých Budějovicích v Clarion Congres Hotelu. Detailní informace a možnost přihlášení na akci naleznete na stránkách symposia.

Biskupové ocenili na Velehradě významné osobnosti

7.07.2021

Po slavnostní poutní mši svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života.
Mezi oceněnými byla i Česká asociace sester, jako zástupce všech nelékařských zdravotnických povolání. Pamětní medaili České biskupské konference převzala viceprezidentka asociace Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LL.M..
Ocenění je výrazem poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi exponované době.
Zdroj: cirkev.cz

Byl zahájen projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19)

25.06.2021

Projekt PEOpLE-C19 cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v České republice, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. Projekt vznikl ve spolupráci Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno a I. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy Praha a je oficiálně registrován na ClinicalTrials.gov (NCT04910243).
Hlavním cílem projektu je popsat zkušenosti z praxe poskytování paliativní péče, včetně rozhodování v závěru života v době pandemie. Dalším cílem je analyzovat možné faktory, které byly pro zdravotnické pracovníky zdrojem stresu. Výsledky budou sloužit k podpoře vhodných edukačních aktivit a rovněž dalšího výzkumu v oblasti paliativní péče v kontextu poskytování intenzivní péče. Projekt je podpořen MZ ČR, odbornými lékařskými společnostmi (např. ČSARIM, ČSIM aj.) i nelékařskými profesními společnosti (ČAS, UNIPA, CKPA aj.) a asociacemi vzdělavatelů (např. AVVNZP), které nejen udělily odbornou záštitu projektu, ale zároveň napomohou ve zprostředkování a distribuci odkazu k elektronickému dotazníku k cílové populaci výzkumu (lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům v ČR, kteří v době pandemie pracovali na intenzivní péči). Budeme rádi, pokud dotazník rovněž vyplníte, pokud jste v době pandemie pracovali v intenzivní péči, anebo budete sdílet odkaz na dotazník zde.
Členové projektového týmu PEOpLE-19

XXVII. Konference sester

15.06.2021

Pneumologická sekce vás srdečně zve na XXVII. konferenci sester na téma:
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi
Konference se uskuteční 2. 10. 2021 od 10:00 do 15:00 v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
Program konference

Společnost Smartwings vám děkuje!

10.06.2021

"Už více než rok všichni zdravotníci bojují s pandemií koronaviru. Dennodenně vynakládali a vynakládají obrovské úsilí, aby zachránili lidské životy. Zaslouží si ocenění, poděkování a odpočinek.
Především díky jejich nasazení se nyní můžeme postupně navracet k normálnímu životu, ke kterému patří i cestování. To jim jako letecká společnost chceme s blížícím se létem usnadnit.
Každý zdravotník může v těchto dnech využít slevu 1 000 Kč při rezervaci zpáteční letenky na jakýkoli z našich pravidelných letů. Výběr destinace ani termínu není omezen, slevu je možné uplatnit v případě všech více než 50 linek, které z České republiky provozujeme.
Věříme, že tímto krokem podpoříme ty, kteří si to nejvíce zaslouží.
Za celou společnost Smartwings: děkujeme!"
Všechny informace k probíhající nabídce najdete na stránce společnosti Smartwings.

Poděkování od Fakultní nemocnice Plzeň

29.05.2021

Vážená paní prezidentko,
dovolte mi touto cestou poděkovat Vám a České asociaci sester za věnování 483 dárkových poukazů Slevomat v hodnotě 2000 Kč našim zdravotním sestrám pečujícím o pacienty s onemocněním COVID 19.
V této době, kdy celá společnost čelí koronavirové pandemii, si velice vážíme Vašeho rozhodnutí podpořit tímto darem naši fakultní nemocnici v boji s onemocněním COVID 19 ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a. s..
Ještě jednou Vám upřímně děkuji a přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v profesním i osobním životě a České asociaci sester mnoho úspěchů v naplňování všech stanovených cílů v oblasti ošetřovatelství. S úctou
MUDr. Václav Šimánek, Ph. D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Celý dopis

Konference - Sdílení zkušeností z doby covidové a po covidové

24.05.2021

Zveme vás na konferenci, jejímž ústředním tématem bude "Sdílení zkušeností z doby covidové a po covidové". Součástí konference budou motivační prezentace osobností a společenský večer.
Akce se uskuteční 9. září v pražském Hotelu Hilton.
Přihlášky k aktivní účasti jsou vítány na kancelar@cnna.cz, nebo na nejsestricka@nejsestricka.cz.

ZMĚNA TERMÍNU: X. Kongres perioperačních sester

19.05.2021

S ohledem na epidemiologickou situaci je změněn termín X. Kongresu perioperačních sester, který se měl konat v červnu.
Nový termín kongresu je 1. - 2. 10. 2021.
Detail akce
I. oznámení - kongres

Mezinárodní den sester 2021

12.05.2021

Dnes je 12. května. Den, kdy se před více než dvěma sty lety narodila průkopnice zdravotnického povolání, Florence Nightingale, den, kdy celý svět slaví Mezinárodní den sester.
Máme za sebou náročný rok. Pro mnohé možná ten nejnáročnější v našich dosavadních kariérách. Mnohé a mnozí si "sáhli na dno" svých psychických i fyzických sil. Zároveň si ale možná více než kdy dřív svět uvědomuje, jak náročná, odpovědná a hlavně důležitá je naše práce.
Přejeme vám, ať se Vám dnešní den vydaří, ať si ho užijete bez ohledu na to, zda budete v práci, nebo s rodinou. Jste hrdinky a hrdinové. A to nejen díky uplynulému roku.

ZRUŠENÍ Akce: XXVII. Konference sester -
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

5.05.2021

Z důvodu epidemiologické situace, která stále podobným akcím nepřeje, je zrušena akce XXVII. Konference sester - Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi, která se měla konat 15. 5. 2021.
O případném novém termínu vás budeme včas informovat.
Pneumologická sekce

Webinář Aesculap Akademie - Neklidný pacient na JIP

2.05.2021

Webinář se uskuteční 4.5.2021 od 14:00 prostřednictvím aplikace MS Teams.
Cílem webináře je společně sdílet možné příčiny neklidu pacienta na jednotce intenzivní péče. Zároveň chceme pomoci hledat správné a bezpečné postupy, jak pečovat o neklidné pacienty v náročné, každodenní praxi. Webinář pořádá pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie (www.bezpecnostpersonalu.cz).
Pokyny pro přihlášení jsou uvedeny přiložené pozvánce, účast na akci je bezplatná.
Pozvánka

Online sněm předsedkyň a předsedů ČAS

22.04.2021

Ve čtvrtek, 22. 4., se konal pravidelný sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Vzhledem k epidemiologické situaci se tento sněm konal online.
Probráno bylo hospodaření a vyúčtování, fungování kanceláře, webu a komunikace směrem ke členkám a členům, přiblížena byla situace kolem veřejné sbírky "Pomáháme sestřičkám" a komory NLZP.
Přehled své činnosti prezentovaly i některé sekce a regiony.
Děkujeme všem za účast.
(prezidium:
stojící zleva Bc. Michaela Kolářová, MBA, Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M., Mgr. Renata Tydlačková, Mgr. Mario Pytel, DiS., u stolu z leva Mgr. Veronika Hauerová, Mgr. Dana Vaňková, PhDr. Martina Šochmanová, MBA,
kancelář: Mgr. Lenka Klímová, MBA)

Prestižní ocenění pro sestry - cena Františka Kriegla

13.04.2021

Cenu Františka Kriegla pro roky 2020 a 2021, která nese jméno statečného lékaře, se porota rozhodla udělit symbolicky všem zdravotním sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii Covidu-19.
Nejsou samy, stejně obětavě jako ony čelí největší zdravotní kalamitě nejnovějších světových dějin i lékaři, záchranáři, sociální pracovníci, zaměstnanci nemocnic, dobrovolníci a vědci pracující na nových vakcínách a léčivech.
Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy. Svou službu vykonávají neokázale, laskavě a bez ohledu na to, že samy se během pandemie mohly stát obětí Covidu-19 stejně jako ti, o které pečují, že mnohokrát zůstávají u lůžek pacientů na úkor času, který ukrádají svým vlastním rodinám. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i dík.
Cenu symbolicky převezme prezidentka České asociace sester, Martina Šochmanová. "Jsem velmi potěšena touto úžasnou zprávou a skvělým oceněním. Velmi si vážím toho, že jsem byla vybrána, abych tuto cenu za všechny sestry převzala. Mám z toho za ně obrovskou radost, protože si to všechny opravdu zaslouží."

Tisková zpráva

Začalo rozdělování veřejné sbírky k projektu "Pomáháme sestřičkám"

8.04.2021

Veřejná sbírka k projektu „Pomáháme sestřičkám“ se konala deset měsíců ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a dala možnost široké veřejnosti podpořit a poděkovat zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v rámci boje proti Covid-19.
Vybrané prostředky musí být, dle zadání účelu sbírky, využity na ozdravný pobyt a poukaz na relaxační proceduru pro zdravotníky, kteří poskytují pomoc v krizovém období. Vybrána byla společnost Slevomat, která má nejširší nabídku jak v pestrosti, tak i v dosahu v rámci celé České republiky.
Poukazy, každý v nominální hodnotě 2.000 Kč, které si paní prezidentka Martina Šochmanová v pondělí převzala, budou rozdělovány v následujících týdnech.

Fakulta zdravotnických studií posiluje svoji spolupráci s ČAS

7.04.2021

V březnu proběhlo velmi inspirativní a povzbudivé on-line setkání výboru s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou. Očkování, podpora zdravotníků, možnost pomoci kraji a společné aktivity ČAS a Plzeňského kraje – to byla hlavní témata diskuze. Projednávali také například možnosti oslavy Mezinárodního dne sester a ocenění za jejich nasazení v dnešní “covidové” době.
Nedlouho poté se setkaly členky výboru Regionu plzeňského se zástupcem vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických pracovníků, děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukášem Štichem. Představily organizaci, její cíle a aktivity nejen celé Asociace, ale hlavně Regionu plzeňského. „Spolupráci s ČAS, Regionem plzeňským vnímám jako významnou příležitost dalšího dílčího propojení naší fakulty s praxí. Rozvojový potenciál spatřuji především v transferu znalostí a společných projektů, stejně jako sdílení best practice za účelem rozvoje našich studentů a posilování jejich pozice jakožto budoucích absolventů na trhu práce,“ uvedl ke spolupráci děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.
Chci si přečíst celý článek - zdroj textu
Zdroj: plzen.cz

Poděkování od Zdeňka Štybara

28.03.2021

"Chtěl bych vám poděkovat za všechno, za to, co pro nás děláte. Určitě to máte hodně náročný a už toho musíte mít plný zuby.", říká Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v kategorii Elite, který se od roku 2012 věnuje naplno silniční cyklistice a například v roce 2015 dokázal vyhrát 6. etapu Tour de France do Le Havru a stát se tak po čtrnácti letech druhým českým cyklistou, kterému se tento triumf podařil. Podle řady lidí je Tour de France hodně těžký a náročný závod. Podle Zdeňka Štybara by, v porovnání se zátěží v nemocnicích, kterou prožíváte, pro vás byla Tour de France sranda.
Poslechněte si poděkování přímo od něj. Věříme, že vás to potěší.
Shlédnout video

Březen, měsícem tulipánů

24.03.2021

Věděli jste, že existuje Tulipánový měsíc? Letos již po deváté takový přichází díky spolku Amelie a začal právě 1. března.
Přináší pestrou nabídku aktivit pro širokou veřejnost i v tomto roce.
Zapojit se může každý. A na co je možné se těšit?
- Jako každý rok bude možné po celý březen zakoupit tulipány on-line, poslat je blízkým a zároveň 30% podpořit bezplatné služby Amelie na tulipanovymesic.cz/benefice
- K poslechu nabídli pro onkologicky nemocné i jejich blízké herci divadla Pod Palmovkou nahrané pohádky, povídky a další dílka. Poslechnout si je bezplatně je možné na tulipanovymesic.cz/palmovka
- V nabídce jsou i velmi zajímavé online přednášky: Psychická první pomoc v období akutní krize nebo Jak na lepší spánek či Život v přesahu Anny Hogenové. Více na tulipanovymesic.cz/akce
Všechny akce jsou zdarma a chtějí poukázat na potřebu podpory v nemoci, na psychosociální potřeby, které bývají opomíjeny, ale i na prostou možnost pomoci někomu, kdo je v těžké životní situaci kvůli nemoci své nebo svého blízkého. Proto se pořádají i různé akce na onkologických odděleních, lůžkách a ambulancích a to včetně výzdoby, pro kterou připravila svá dílka veřejnost.
„Chceme nemocným nabídnout přímou podporu nejen od nás, kdo se tím celoročně zabýváme, ale i od lidí mimo. Záleží nám na tom, aby lidé v nemoci nezůstávali sami a díky veřejnosti se to každoročně daří. A je třeba říci, že se zapojují dobrovolníci, školy, zdravotníci i jednotlivce a neformální skupiny. Těm všem patří dík.“ dodává ředitelka Amelie, z.s. Michaela Čadková Svejkovská.
Tulipánový měsíc končí 31. 3., ale podporovat spolek Amelie můžete kdykoliv během roku.
Protože vážná nemoc není jen Covid-19.

Děti fandí zdravotníkům

23.03.2021

Podpory není nikdy dost. A ta od dětí, které to v dnešní době také nemají úplně jednoduché, potěší dvakrát.
Moc rádi sdílíme projekt, který má potěšit zdravotníky na všech frontách, zahřát u srdce a dát vědět, že na ně stále někdo myslí.
"Vytvořili jsme projekt, kde děti pro zdravotníky kreslí obrázky na jejich podporu, které by jim v této těžké době mohly udělat alespoň trochu radosti a zároveň i umožnily dětem, jako jedné z nejvíce postižených skupin, pochopit kdo i za ně a jejich návrat do škol bojuje v první linii," říká Jan Stříteský.
Obrázky jsou k vidění ve skupině "Děti fandí zdravotníkům / Kids support medical staff", která je volně přístupná pro každého.
V plánu je také on-line galerie, která bude sdílena se všemi zdravotníky s poděkováním pro ně.
Když najdete chvilku, potěšte se výtvory malých výtvarnic a výtvarníků.

Autor: Filip, zdroj: FB Skupina "Děti fandí zdravotníkům / Kids support medical staff"

Jste borci! říkají studenti a učitelé Česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci

18.03.2021

Dobrých zpráv je málo, společnost paralyzována, děti prakticky rok na distanční výuce...
Studenti a učitelé Česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci spolu s neziskovou organizací Chermon vytvořili hudební klip, v němž vyjadřují solidaritu s vámi, zdravotníky.
Vyjadřují to, jak vás vidí, to, že "Jste borci!"
"Chceme alespoň malým, milým gestem povzbudit vás zdravotníky, kteří už dlouho nesete největší tíhu, v současné době naprosto extrémní. Bylo pro nás velkou radostí na něčem takovém pracovat, studentům to vlilo nový elán do žil. Rádi bychom povzbudili všechny zdravotníky, myslíme na vás. Od mladých to jistě potěší dvojnásob.", říká Jarmila Beková.
Videoklip je součástí sbírky na Donio - pro Fakultní nemocnici Olomouc, která v jejich kraji nese největší zátěž péče (nejen) o covidové pacienty a bude určena na "zvířecí psychoterapii" pro pacienty i zdravotníky. Detail sbírky - donio/UsmevZdravotnikum
Díky za taková gesta, díky vám, tvůrci - to i vy jste borci.
#UsmevZdravotnikum

Chci shlédnout video

Podporujeme INICIATIVU ZDRAVOTNÍKŮ - DŮVĚŘUJTE NÁM!

11.03.2021

Původně zamýšlený protest zdravotníků na Václaváku samozřejmě neproběhne. Tato iniciativa vznikla jako reakce na nezodpovědné demonstrace, které proběhly uplynulý víkend v Praze. Jejím cílem není zorganizovat obdobnou akci na náměstí, ale lidem připomenout, že zdravotníci dělají vše pro záchranu lidských životů a návrat k normálu. Zároveň chceme zdravotníkům ukázat, že naprostá většina lidí důvěřuje jim, nikoliv příspěvkům dezinformátorů. Chceme podpořit všechny zdravotníky, aby s lidmi více mluvili a sdíleli své zkušenosti z nemocnic, nebo své odborné znalosti.
Cíle iniciativy směrem k veřejnosti:
1. Milí spoluobčané, jsme v tom s vámi. I my zdravotníci jsme už unavení ze současné krize a všemožných omezení. Taktéž nás nebaví nosit respirátory a ochranné pomůcky, ale přesto je na sobě máme 12-24h denně, abychom chránili své i vaše zdraví. Prosíme vás, noste je taky!
2. Milí spoluobčané, my máme taky chuť protestovat proti vládě. Taky bychom chtěli jít na náměstí říct svůj názor, ale víme, že shromažďování lidí je jedním z hlavních faktorů šíření viru. Prosíme vás, nechoďte na hromadné akce a vyhýbejte se větším skupinám lidí.
3. Milí spoluobčané, důvěřujte nám. Toto je stěžejní část této iniciativy. Nevěřte pseudoodborníkům, kteří zpochybňují vakcíny, nebo ze sebe dělají experty na experimentální léky (např. ivermektin). Věřte nám zdravotníkům, že vám podáváme všechny dostupné léky, které vám můžou pomoct. Nejlepším lékem, který nyní máme, je jednoznačně vakcína, tak se prosím běžte očkovat hned, jak to pro vás bude možné.
Cíle iniciativy směrem k zdravotníkům:
1. Drazí zdravotníci v první linii, mluvte! Podělte se s veřejností o tom, co prožíváte v nemocnicích, sdílejte fotky i příběhy. Pokud totiž zdravotníci mlčí, dezinformátoři vyhrávají.
2. Drazí zdravotníci, vzdělávejte! Nejste-li v první linii, najděte si trochu času a edukujte veřejnost o významu očkování, prezentujte lidskou formou vědecké články, nebo dávejte rady jak se vyhnout psychickým a fyzickým následkům covidu, nebo i homeofficu.
3. Drazí zdravotníci, vydržte! Obrovské množství lidí vám za vaši práci děkuje, věří vám a pomáhá vám tím, že dodržují opatření. Nevzdávejte se prosím.
Cíle iniciativy směrem k vládě, justicii a policii:
1. Vážená vládo, pomozte nám a zajistěte očkování pro všechny občany v co nejkratší době.
2. Vážená policie, zastavte porušování protiepidemických pravidel. Doba, kdy stačili napomenutí je dávno pryč. Nedovolte, aby opět běhali tisíce lidí v rámci demonstrací po městech, zatímco nemocnicím docházejí poslední lůžka.
3. Vážená justicie, trestejte šíření poplašných zpráv (zejména na sociálních sítích) a úmyslné šíření nového koronaviru a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.
Chcete-li kromě výše zmíněných bodů symbolicky podpořit zdravotníky? V tom případě namísto tleskání na balkónech si (nejenom) 12. 3. nakreslete malé srdíčko na svůj respirátor, na znamení vzájemného respektu, spolupráce a odhodlání zvládnou tuto koronavirovou krizi společně. Děkujeme.
#DuverujiZdravotnikum

3. exkluzivní koncert - DNES - přístupový PIN a link

7.03.2021

Jak jsme vás již informovali, dnes, v neděli 7.3.2021 od 20:00 se bude konat již třetí online exkluzivní koncert, tentokrát s Vojtou Dykem, Ondřejem Pivcem a jejich prvním albem D.Y.K.. Koncert vám přináší Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester a má být podporou v tomto vyčerpávajícím boji.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu www.generaliceskalive.cz/.
PIN pro přihlášení je 070321.
Pokud jste minule nestihli koncert Moniky Absolonové a klavíristy Onřeje Hájka, nebo byste si jej rádi poslechli ještě jednou, můžete si jej pustit na stejném odkazu pod přihlašovacím PINem 112112.
Přejeme vám příjemný hudební zážitek a krásný zbytek neděle.

Výzva pro zdravotníky - region PLZEŇ
Připojujeme se ke společné výzvě lékařům a zdravotníkům

5.03.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 4. března 2021 vydali hejtmanka Plzeňského kraje, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Mgr. Michal Bartoš, Krajský koordinátor intenzivní péče a přednosta KARIM FN Plzeň Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a za Nemocnice Plzeňského kraje a.s. Mgr. Jaroslav Šíma, MBA výzvu k zapojení se do péče o pacienty zatím zejména na necovidových odděleních ve zdravotnických zařízeních našeho kraje.
Důvodem je zcela zásadní nutnost udržet v této kritické situaci v chodu lůžková zdravotnická zařízení. Přečtěte si plné znění výzvy.
Výbor Regionu ČAS se k této výzvě také připojuje a žádá své kolegyně a kolegy, kteří ještě nejsou zapojeni do provozu zdravotnických zařízení nebo mají kontakt na někoho ve svém okolí, aby pomohli.
Pro zapojení se k pomoci zdravotnickým pracovníkům v lůžkových zdravotnických zařízeních na území Plzeňského kraje, poskytujících akutní lůžkovou zdravotní péči vyplňte formulář. Vámi uvedené údaje budou předány lůžkovým zdravotnickým zařízením, jejich pracovníci vás budou kontaktovat a domluví s vámi podrobnosti spolupráce.
Každá pomoc je vítaná a my Vám za ni předem děkujeme. Zároveň děkujeme všem zdravotníkům, kteří denně překonávají své limity a vynakládají velké úsilí v péči o své pacienty. Velice si Vašeho úsilí vážíme.
Za výbor ČAS – Region plzeňský
Ph.Dr. Mgr. Jitka Krocová

Třetí exkluzivní koncert - Vojta Dyk, Ondřej Pivec a první album D.Y.K.

4.03.2021

Milé kolegyně, mílí kolegové,
když Vojta Dyk a Ondřej Pivec nahrávali před více jak rokem v New York City první album D.Y.K. netušili, že si poprvé společně skladby mimo nahrávací studio zahrají až ve Studiu Generali České pojišťovny u příležitosti Koncertu pro zdravotníky.
Jsme rádi, že právě prostřednictvím Generali České pojišťovny ve spolupráci s Českou asociací sester vám můžou nabídnout jedinečný hudební zážitek jako rozptýlení v zatím nekončícím a vyčerpávajícím boji s virem Covid-19.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu v neděli 7.3.2021 od 20:00.
Odkaz a PIN pro přihlášení vám bude zaslán v neděli na email, který máte uveden ve svém registrovaném profilu.
Přejeme vám hodně sil, pevné zdraví
 

2. exkluzivní koncert - DNES - přístupový PIN a link

21.02.2021

Jak jsme vás již informovali, dnes, v neděli 21.2.2021 od 20:00 se bude konat online další exkluzivní koncert, tentokrát s Monikou Absolonovou a klavíristou Ondřejem Hájkem. Koncert vám přináší Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester a je poděkováním za to, jak tuto nelehkou a vyčerpávající práci zvládáte.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu www.generaliceskalive.cz/.
PIN pro přihlášení je 112112.
Pokud jste minule nestihli koncert Ondřeje G. Brzobohatého a saxofonisty Matouše Kobylky, nebo byste si jej rádi poslechli ještě jednou, můžete si jej pustit na stejném odkazu pod přihlašovacím PINem 155155.
Přejeme vám příjemný hudební zážitek.

Další exkluzivní koncert - tentokrát s Monikou Absolonovou a klavíristou Ondřejem Hájkem

20.02.2021

Milé kolegyně, milí kolegové,
Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester Vám přináší další exkluzivní online koncert, tentokrát s Monikou Absolonovou a klavíristou Ondřejem Hájkem.
Máte náš obdiv, jak tuto nelehkou a vyčerpávající práci zvládáte. Slovy Moniky Absolonové, VY jste naše hvězdy!
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu v neděli 21.2.2021 od 20:00.
Odkaz a PIN pro přihlášení vám bude zaslán v neděli na email, který máte uveden ve svém registrovaném profilu.
Přejeme vám hodně sil, pevné zdraví a příjemný hudební zážitek.
 

XXVII. Konference sester
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

17.02.2021

Pneumologická sekce ve spolupráci se sesterskou sekcí ČSAKI vás srdečně zve na XXVII. Konferenci sester na téma: Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi.
Konference se bude konat 15. 5. 2021 v 10.00 – 15.00 v Lékařském domě,
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
Podívejte se na program a v případě zájmu se můžete přihlásit.

I na mateřské mohou sestry udržet kontakt s oborem. A zdarma

15.02.2021

Narození dítěte a následná mateřská a rodičovská dovolená jsou pro řadu žen důvodem, proč se už nevracejí do zdravotnictví, anebo se vrací na jinou pozici. Trpí tím nejen systém, který tak přichází o cenné pracovní síly, ale i ženy samotné, neboť během let strávených doma s dítětem ztrácí kontakt se svou profesí a mnohdy je po návratu do zaměstnání čeká přesun na jinou pozici. Pomoc jim nabízí projekt Maminky ve zdravotnictví, který zdarma vzdělává matky – lékařky, sestry a další zdravotnice v průběhu jejich rodičovské dovolené.
Projekt financovaný z evropských unijních fondů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, odstartoval v lednu roku 2020 a trvat by měl až do poloviny roku 2022. 
„Cílem našeho projektu je umožnit ženám – lékařkám, sestrám a dalším zdravotnicím na mateřské a rodičovské dovolené, udržovat a rozvíjet své pracovní, odborné i sociální kompetence a kontakt s oborem tak, aby se mohly bez problémů vrátit na původní pracovní místo a aby získaly vnitřní jistotu, že jim tzv. neujel vlak v oboru proto, že jsou nebo byly doma s dětmi,“ vysvětluje manažerka projektu Jana Marešová a doplňuje: „Tím se také zvýší pravděpodobnost, že maminky po návratu do práce mohou být lépe finančně ohodnoceny.“
Kurzy jsou i online
Kalendář kurzů je k dispozici zde. Pod tímto odkazem pak zájemkyně najdou obsah jednotlivých kurzů.  Přihlásit se mohou vyplněním přihlášky na stejné adrese, kde najdou kromě bližších informací i kontakty na organizátory. Celý článek

Exkluzivní koncert - DNES - přístupový PIN a link

7.02.2021

Jak jsme vás již informovali, dnes, v neděli 7.2.2021 od 20:00 se bude konat online exkluzivní koncert Ondřeje G. Brzobohatého a saxofonisty Matouše Kobylky. Koncert vám přináší Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester a je poděkováním vám, zdravotnickému personálu, za obětavou a náročnou práci nejen v období koronavirové pandemie.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu www.generaliceskalive.cz/.
PIN pro přihlášení je 155155.
Přejeme vám příjemný hudební zážitek.

Exkluzivní koncert Ondřeje G. Brzobohatého a saxofonisty Matouše Kobylky

5.02.2021

Milé kolegyně, milí kolegové,
Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester Vám přináší exkluzivní koncert Ondřeje G. Brzobohatého a saxofonisty Matouše Kobylky. Koncert je poděkováním vám, zdravotnickému personálu, za obětavou a náročnou práci nejen v období koronavirové pandemie.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu v neděli 7.2.2021 od 20:00.
Odkaz a PIN pro přihlášení vám bude zaslán v neděli na email, který máte uveden ve svém registrovaném profilu.
Doufáme, že chvíle strávené u krásné hudby pro vás budou rozptýlením a vzpruhou v této složité době.
Děkujeme
Generali Česká pojišťovna a Česká asociace sester
#pomahamesestrickam
 

Boj proti rakovině nebo s ní?

4.02.2021

4. února je již tradičně připsán světovému dni boje proti rakovině. Rakovina je velkou zátěží nejen pro nemocného, kterého ohrožuje na životě a omezuje v běžném životě, ale také pro rodiny a celkově i společnost. Světově se tomuto tématu věnují odborníci a i politici, pracuje se na strategiích boje s rakovinou. V tuto chvíli se připravuje revize Národního onkologického programu ČR a provázání se strategií Zdraví 2030, pak přijde na řadu akční plán. Rakovina se počítá na čas, lidské životy, kapacity, peníze, ale i poznání.
Poznání je přitom pro mnoho nemocných i jejich blízkých mocným nástrojem, kterým je život s rakovinou nakonec obohatí, semkne, poučí o hodnotách a smyslu.
4. února myslíme na všechny, koho se rakovina dotýká – nemocné, blízké, profesionály. Obzvláště v dnešní, na Covid zaměřené době, je to třeba.
Musí se upozorňovat na prevenci onkologického onemocnění, zdravý životní styl, potřebu pomoci lidem s kombinací COVID-19 a onkologického onemocnění. To vše proto, aby za pár let, až pandemie Covid bude více pod kontrolou, nepřišel velký nárust počtu onkologicky nemocných jako takových nebo těch ve vyšších stádiích nemoci.
Proto stojí za úvahu si říci, zda bojujeme boj proti rakovině nebo jej bojujeme spolu s ní.
TZ a užitečné odkazy

Přírodní řešení únavy a vyčerpání během pandemie
- Live webinář

29.01.2021

Společnost Terezia company ve spolupráci se společností TrendyMat Vás srdečně zvou na tematický live webinář nejen pro sestry.
Live webinář s názvem Přírodní řešení únavy a vyčerpání během pandemie se koná ve dvou termínech a to 4. 2. 2021 a 10. 2. 2021 vždy od 18:00 do 20:00.
Na webinář je nutná registrace na www.trendymat.cz.
Pozvánka

Prague Onco 2021 - virtuálně
Registrujte se do 14. 1. 2021

12.01.2021

Traumatologicko - ortopedická sekce si vás dovoluje pozvat na 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat virtuálně 20. - 22. 1. 2021 kdekoliv, odkud se připojíte.
Registrujte se na www.pragueonco.cz do 14. ledna 2021.
Finální program - Prague Onco 2021
Prague Onco - pozvánka

X. Kongres perioperačních sester

11.01.2021

Sekce perioperačních sester si vás dovoluje pozvat na X. Kongres perioperačních sester, který se bude konat 3. - 4. 6. 2021 v hotelu Voroněž v Brně.
Tématy budou:
- Nové formy vzdělávání
- Změna myšlení – zlepšování kvality naší práce
- Bezpečnost práce nejen v perioperační péči
- Spolupráce operačních sálů s oddělením sterilizace a firmami
- Hygiena a nové poznatky po COVIDU 19
- Interaktivní blok
Chci se přihlásit
Detail akce
I. oznámení

Novinky v sekci Domácí péče - nové výkony a očkování proti Covid-19

10.01.2021

V sekci domácí péče najdete nové výkony pro odbornost 925 s platností od 1. 1. 2021 a také informace k očkování proti Covid-19, včetně přehledu krajských koordinátorů.

Veřejná sbírka „Pomáháme sestřičkám“ končí

30.12.2020

Prezidium České asociace sester rozhodlo k 31.12.2020 o ukončení veřejné sbírky na pomoc sestřičkám a ostatním zdravotníkům. Sbírka byla zahájena 27.3.2020 ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou na podporu sester a ostatních zdravotníků jako projev úcty a uznání za jejich nasazení v boji s Covid nákazou. Vybrané prostředky budou použity jako příspěvek na ozdravný pobyt, nebo poukaz na relaxační proceduru pro zdravotníky, kteří poskytovali pomoc v krizovém období.
V průběhu měsíce ledna bude vše administrativně zpracováno a bude aktivována komise, která rozhodne o rozdělení prostředků. Po datu 27.1.2021, tedy přesně po deseti měsících, bude vše oficiálně uzavřeno a ukončeno, k tomuto datu veřejná sbírka oficiálně končí. Vybrané prostředky budou poté rozděleny.

Krásné svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku

24.12.2020

Volby do výboru Traumatologicko-ortopedické sekce -
dnes do půlnoci

21.12.2020

Dovolujeme si připomenout členkám a členům Traumatologicko-ortopedické sekce, že do výboru můžete volit ještě dnes, 21. 12. 2020, a to až do půlnoci.
Podrobné informace máte v emailech, které vám přišly.
V případě absence těchto informací nás neváhejte během dne kontaktovat na tomto emailu pozadavky.web.cas@gmail.com.
Každému z kandidátů můžete dát jeden hlas.
Správa webu ČAS

Sbírka FTV Prima - "Sestřičky sestřičkám"

20.12.2020

Česká asociace sester, z.s. je v posledních týdnech spojována a dotazována na kampaň "Sestřičky sestřičkám" TV Prima. Česká asociace sester, z.s. si váží každé nabízené pomoci, která je zacílena na zdravotníky a jejich rodiny, neboť to vnímáme jako uznání, poděkování a podporu za náročnou práci v nelehké době pandemie v letošním roce a tak podpořila i aktivitu TV Prima na pomoc sestřičkám. Nejsme však schopni reagovat, odpovídat a už vůbec ne rozhodovat o zacílení této pomoci. Je to výhradně akce TV Prima a je plně v její kompetenci, jakým klíčem sbírku rozdělí.

Dohoda s ministrem zdravotnictví
doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D.

19.12.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
prezidentka ČAS, Martina Šochmanová, se včera osobně setkala s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. Tématem jejich setkání byla především nadměrná pracovní zátěž sester v současné epidemiologické situaci ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Předmětem debaty byla také klíčová role sester při antigenním testování občanů, které nyní probíhá a bude probíhat i v době vánočních svátků a nového roku. Paní prezidentka požádala pana ministra o možnost úpravy provozní doby testovacích center.
Pan ministr si plně uvědomuje nadměrnou zátěž, která je v souvislosti s testováním kladena především na sestry a ostatní nelékaře. V případě, že nemocnice nebudou schopny v daném období z objektivních důvodů naplnit doporučenou kapacitu, ujistil pan ministr paní prezidentku, že je zde možnost obrátit se na své lokální plátce (pojišťovny) a dohodnout se na úpravě provozní doby ve svátečních dnech tak, aby bylo zajištěno maximum možné testovací kapacity bez neadekvátního přetížení personálu. Paní prezidentka naopak ujistila pana ministra, že si uvědomuje význam a důležitost antigenního testování, že tedy nebude této možnosti zneužito.

Viceprezidentka Lenka Kalábová v Událostech komentářích na ČT24
Téma: Testování začíná

16.12.2020

Začalo bezplatné plošné testování a zájem lidí byl a je veliký. Jak zvládají lékaři a sestry ten nápor? V Událostech komentářích se Michal Kubal ptal ředitele ostravské fakultní nemocnice Jiřího Havrlanta a Lenky Kalábové, viceprezidentky ČAS.
"Mám trochu obavu, že vyměníme takový ten klid rodin, kdy si budou moct krásně cinknout bez respirátoru za čas zdravotníků, kteří s tou rodinou nebudou moct být vůbec ani s tím respirátorem" říká Lenka Kalábová.
"Víte, od rána nám na prezidiu zvonily telefony a chodily emaily, ve kterých byla prosba, “Prosím vás, řekněte veřejnosti, že to nezvládáme, řekněte našim představitelům, že za nás slíbili něco, co nejsme schopni splnit. Řekněte lidem, ať na nás aspoň nejsou zlí.“ Protože ono to v podstatě vypadalo tak, aspoň my máme ten pocit, že za nás a bez nás kdosi slíbil."
"Lékaři mají svoji nezastupitelnou úlohu, ale v tuhletu chvíli ta tíže padne především na sestry, na laboratoře, na ten personál třeba i administrativní, který tam bude."
Celý rozhovor si můžete poslechnout v pořadu Události komentáře - od 36:36 do 54:18.

Příručka - Prevence a léčba dekubitů

8.12.2020

Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide 2019 - Prevence a léčba dekubitů
Stručná příručka přináší přehled doporučení a doporučení pro dobrou praxi obsažených v plné verzi Klinického doporučeného postupu (International Clinical Practice Guideline, "Mezinárodní klinický doporučený postup", vydání z r. 2019). Plná verze klinického doporučeného postupu obsahuje navíc podrobný rozbor důkazů, na jejichž základě doporučení a doporučení pro dobrou praxi vznikla. Zabývá se také důležitými otázkami ohledně implementace doporučení do praxe a uvádí tak jednotlivé body této stručné příručky do širších souvislostí. Stručná příručka má sloužit vytíženým zdravotnickým pracovníkům jako pomůcka k rychlému vyhledání informací při péči o pacienty.
Prevence a léčba dekubitů - příručka

Možnost shlédnutí webináře pro iktové sestry

30.11.2020

Jsme rádi, a děkujeme vám, kteří jste si našli čas zúčastnit se webináře v tak vytíženém období a pevně věříme, že se vám výběr a obsah přednášek líbil. Webináře se zúčastnilo 118 osob, převážně sester. Jsme si jisti, že počet ještě poroste, protože pořád máte možnost zhlednutí kompletního webináře po registraci v průběhu tří měsíců zde.
Abychom naše událostí mohli neustále zlepšovat, tak bychom Vás rádi požádali o zpětnou vazbu formou anonymního online dotazníku, jehož vyplnění nezabere víc než dvě minuty. Dotazník můžete vyplnit pomocí odkazu zde nebo použitím QR kódu níže.

Webinář pro iktové sestry

23.11.2020

Zítra 24. listopadu 13:00-15:00, se bude živě konat webinář pro iktové sestry. Přednášky budete moci shlédnout i dodatečně, po dobu tří měsíců. Bezplatná registrace před webinářem na stránkách (www.angelswebinar.cz) umožní shlédnutí přednášek živě nebo dodatečně. Neváhejte pozvánku přeposlat kolegyním a kolegům. Plánujeme se také věnovat tématu iktové péče během pandemického období.
Program webináře
REGISTRUJTE SE
Těšíme se na zítřejší setkání!
Iniciativa Angels ve spolupráci s organizačním výborem iktových sester a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP.

STOP dekubitům - tisková zpráva

19.11.2020

V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne dnes, ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19 on-line formou. Záštitu nad akcí převzala ředitelka odboru nelékařských zdravotnických povolání a Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester.
Přečíst si můžete také tiskovou zprávu, kde jsou například mimo jiné shrnuté klíčové body, na které je soustředěná pozornost.
Tisková zpráva STOP dekubitům
Vzkaz prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D.

Vyjádření soustrasti

18.11.2020

Ráda bych jménem České asociace sester vyjádřila upřímnou soustrast všem pozůstalým naší kolegyně z jihlavské nemocnice, která v minulých dnech podlehla nemoci COVID 19. I když jsem ji osobně neznala, velmi mě tato zpráva zasáhla o to víc, že to byla nejen skvělá profesionálka v našem oboru, ale také maminka malé dcery. Podle informací z její domovské nemocnice to byla nebývale ochotná sestra s neutuchajícím zájmem o pacienty a o svůj obor. Byla velmi oblíbená mezi kolegyněmi a jihlavská nemocnice, resp. tamní traumatologie v ní ztrácí právoplatného člena „rodiny“. Ráda bych vyzvala širokou veřejnost, aby nepodceňovala platná ochranná opatření proti šíření COVID 19, a tím nám, zdravotníkům, pomáhala pečovat o pacienty a chránit personál nemocnic.
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS

Změny ve specializačním vzdělávání všeobecných sester

15.11.2020

Ke změnám ve specializačním vzdělávání všeobecných sester došlo na základě úpravy legislativy, kdy Nařízení vlády (dále jen NV) č. 31/2010 Sb. bylo v roce 2018 novelizováno NV 164/2018 Sb. Na základě této novely bylo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO) pověřeno vypracováním nových vzdělávacích programů (dále jen VP) a revizí těch stávajících. Ke spolupráci na zmíněném úkolu byli osloveni zástupci profesních organizací, poskytovatelů zdravotních služeb, zástupci vzdělavatelů a odborníků z praxe.
Nově byly zpracovány vzdělávací programy pro všeobecnou sestru:
• Domácí péče a hospicová péče
• Ošetřovatelská péče v geriatrii
• Transfuzní služba
Ve vzdělávacích programech byly akceptovány požadavky odborníků pro přípravu všeobecných sester k činnostem, které v současné době nemají v kompetencích, nicméně rozšíření daným směrem je systémově žádoucí. Níže jsou uvedeny změny vzdělávacích programů pro všeobecné sestry a výčet některých nových výkonů.
Detaily si můžete přečíst v celé zprávě.

Hokejisté pomohou a podpoří projekt pomahamesestrickam.cz

4.11.2020

Hokejisté národního týmu ukazují, že kromě vytříbených hokejových kvalit mají i dobré srdce. Přesto, že většina z nich hraje v zahraničních soutěžích, rozhodli se na dálku podpořit všechny sestry a zdravotníky, kteří v České republice bojují s koronavirem v první linii. Část svého honoráře z finské Karjaly totiž věnují na transparentní účet projektu pomahamesestrickam.cz.
Děkujeme moc, každé pomoci si velmi vážíme.
Video se zdravicí a prosbou na Youtube
Více také v článku

Prezidium v době coronavirové

27.10.2020

Stejně tak, jako v první vlně, pracuje prezidium v dlouhých směnách ve zdravotnictví a k tomu se, doslova v plné polní, věnuje zlepšování pracovních podmínek zdravotníků. Opět pro vás prezidium připravuje benefity, pomoc psychologickou i právní, níže v novinkách opět najdete kontakt na linku pomoci a mnoho dalších aktivit. Na přiložených fotografiích člen prezidia Mgr. Mario Pytel, DiS., který se mimo své práce na ARO v Brně přímo podílí na budování a zařizování polní nemocnice v Letňanech jako člen týmu, všeobecná sestra se specializací pro intenzivní péči pro zdravotnické zabezpečení vojenských jednotek NATO na území České republiky a v zahraničních misích.

Linka kolegiální podpory

21.10.2020

Připomínáme, že je stále dostupná nepřetržitá telefonická podpora v rámci Linky kolegiální pomoci, určené zdravotnickým pracovníkům. V tuto chvíli považujeme za velmi důležité znovu o její existenci informovat.

(publikováno 2. 4. 2020)
Do provozu byla uvedena Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou peer pomoc zdravotnickým pracovníkům. Z pověření MZČR ji kompletně zajišťují peeři a psychologové. K dispozici je nonstop.
(Po prokliku obrázku naleznete více detailů)

Světový den STOP dekubitům

21.10.2020

Blíží se 19. listopad, Světový den STOP dekubitům a my Vám nabízíme letáky pro využití ve zdravotnických zařízeních. Dále připomínáme doporučení EPUAP - Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami, které je v této době opět aktuální a může pomoci zmírnit otlaky v obličeji zdravotnických pracovníků, kteří musí používat dlouhodobě ochranné masky.
Leták STOP dekubitům web
Leták STOP dekubitům tisk
Prevence poškození kůže při užívání OOP - aktualizace

Výzva - aktivity v rámci kampaně Nursing Now

19.10.2020

V rámci kampaně NN byla ke zviditelnění významu sester po celé České republice vykonána řada aktivit. Za to všem, kteří se na nich podíleli, patří velké poděkování. Veškeré vykonané aktivity však prozatím nebyly hromadně nijak shromážděny, proto bych to ráda učinila já a poskytla tak o nich ucelený přehled. Pokud jste Vy sami vykonali některé aktivity spojené s kampaní NN, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím emailu. Velmi mě potěší, pokud tuto informaci budete rovněž sdílet s vedením, managementem Vaší nemocnice (staničními, vrchními, hlavními sestrami, anebo i náměstky, náměstkyněmi ošetřovatelské péče), aby i oni měli možnost se k činnostem spojených s NN v ČR vyjádřit.
Všechny aktivity, které Vás napadnou (které jste v rámci svých pracovišť vykonali), mi prosím zasílejte nejpozději do 8.11.2020 (email: nursingnowcr@gmail.com). Požadavky na zpracování jsou uvedeny v odkazu níže. Ráda bych, aby tento přehled byl za celou ČR komplexní, jasný a dal možnost všem se k těmto aktivitám vyjádřit, ocenit sám sebe, své pracoviště, organizaci, oddělení,...
Všem Vám upřímně přeji mnoho spokojených pacientů, ale i spokojenost Vás samotných, ať už v profesním, či osobním životě.
Mgr. Daniela Bartoníčková, koordinátorka kampaně Nursing Now ČR
Požadavky na zpracování

XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny

17.10.2020

Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhly v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové. Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci i s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové.
Hlavními tématy kongresu byly Ošetřovatelství 21. století – odkaz Florence Nightingale (v návaznosti na WHO vyhlášený Rok sester a porodních asistentek), péče o pacienta s infekčním onemocněním, na intenzivní péči, s i.v. vstupy, s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
Tisková zpráva z akce

ONLINE KONGRES - Obezitologie a bariatrie 2020

16.10.2020

S ohledem na prohlášení MZČR a vlády ČR, které je platné od 5. 10. 2020, se kongres „Obezitologie a bariatrie 2020“ uskuteční ve virtuální podobě.
Termín konání online konference je 13.11.2020.
Registrujte se prosím na tomto webu.
Pokyny pro sledování on-line konference a vyzvednutí certifikátu obdržíte na Vaši emailovou adresu.

Zlatá rybka plní přání vážně nemocným dětem

16.10.2020

Zlatá rybka plní přání dětem s život ohrožujícím onemocněním nebo s onemocněním s nejistou prognózou od 3 do 18 let.
Plní přání dětem s onkologickým onemocněním, cystickou fibrózou, vzácnými onemocněními a neurosvalovým onemocněním. Rybka plní přání také dětem, kterým selhaly orgány, dětem v paliativní péči.
Informace o Rybce se děti a jejich rodiče dozvídají nejčastěji v nemocnicích, u lékařů od sester, psychologů, herních terapeutů nebo sociálních pracovnic. Sestry v nemocnicích jsou dost často mezi prvními, kteří dítěti o možnosti splnit si svůj sen řeknou.
Zlatá rybka - letáček

ZRUŠENÍ Akce: XXVII. Konference pneumologické sekce

15.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší pneumologická sekce svou XXVII. Konferenci pneumologické sekce ČAS, která se měla konat 31.10.2020 v Praze.
Program konference

ZRUŠENÍ Akce: 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

14.10.2020

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření infekce Covid – 19 v České republice a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 5. října 2020, rozhodli pořadatel a organizátor 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020, s platnosti od 9. října 2020 následovně:
1. Původně plánovaný termín konání 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020 (19. – 20. listopadu 2020) se ruší (aktuální informace na webu).
2. Současně oznamujeme, že 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP se bude konat v novém náhradním termínu 19. – 20. listopadu 2021 na stejném místě v Konferenčním centru CITY v Praze za stejných podmínek. (aktuální informace na příští rok).

ZRUŠENÍ Akce: 8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové

11.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší výbor Sekce chirurgických oborů ČAS odbornou konferenci 5. listopadu 2020 v Praze v ÚVN.
Současně rušíme i všechny další akce naplánované do konce roku 2020.
Kontaktní osoba - Mgr. Iva Otradovcová – sekce.chir.oboru@gmail.com
Mgr. Iva Otradovcová, Předsedkyně Sekce chirurgických oborů
Zrušení akce

Sestra roku 2019

2.10.2020

Slavnostní předání ocenění 20. ročníku soutěže Sestra roku, kterou každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 30. září 2020 v Kině Lucerna v Praze. Novinkou vyhlášení výsledků bylo, že se poprvé uskutečnilo i prostřednictvím streamovací služby přes online prostředí. Galavečer moderoval Libor Bouček, v programu vystoupilo hudební uskupení Prague Film Orchestra Sexteto.
Tato tradiční událost je koncipována jako poděkování sestrám a dalším NLZP za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad prestižní soutěží tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.
Ocenění Sestra roku bylo uděleno ve dvou kategoriích:
Sestra v managementu a vzdělávání. V této kategorii soutěží sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.
Vítězkou soutěže v této kategorii se stala Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z Fakultní nemocnice Hradec Králové.
„Ocenění nepatří jen mně, ale všem sestrám, které ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zajišťují péči o pacienty a kterým chci za jejich každodenní náročnou práci poděkovat. Zároveň to vnímám jako velkou prestiž pro Českou asociaci sester,“ uvedla k ocenění Mgr. Vaňková, která je zároveň členkou prezidia ČAS.
Sestra v přímé ošetřovatelské péči, kterou vyhrála Veronika Petrášová, dětská sestra z oddělení neonatologie, Fakultní nemocnice Ostrava. Veronika Petrášová vyhrála také ocenění "Sestra mého srdce", pro které hlasovala široká veřejnost.
Udělena byla mimořádná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství a to paní Bronislavě Kunové, úsekové sestře z Domova seniorů Břeclav.

Všem oceněným gratulujeme a přeje moc a moc energie a síly do další práce.
Tisková zpráva s detaily a vítězi na dalších místech.

ONLINE KONGRES - Budějovice kazuistické - digital experience

30.09.2020

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení zdravotníci - nelékaři, dovolujeme si vás pozvat na on-line kongres vysílaný z Českých Budějovic - VII. ročník Budějovic Kazuistických. Jedná se o tradiční kongres, který představuje ve formě kazuistik to nejzajímavější, co se především v jihočeském zdravotnictví za uplynulý rok odehrálo. Vybrat si můžete jak nelékařské, tak i lékařské přednášky. Aktuální vývoj situace ohledně C-19 nás donutil ke změně formátu. Rušíme klasický formát kongresu, místo klasického prezentování před auditoriem bude probíhat video přenos živě online. Naší hlavní motivací je kongres uspořádat a přinést Vám tak sdělení prezentujících ve stejně hodnotné formě, jako kdybychom se sešli fyzicky, COVIDu navzdory. Tedy si doma či na pracovišti otevřete webový prohlížeč a sledujete prezentace v plně profesionálním provedení, streamované ze 2 studií současně na 2 kanálech, on line. Po registraci Vám přijde od středy 1.10. odkaz na online stream, který začíná živě ve čtvrtek 1.10. od 8:00.
Registrace pro pasivní účast ZDARMA je otevřena on-line na webu kongresu a na tomto odkazu - Budějovice kazuistické. Zachováme vydávání certifikátů pro registrované diváky, budou zaslány elektronicky po kongresu na maily registrovaných. Níže naleznete aktualizovaný program konference a vše podstatné najdete na Budějovice kazuistické
Program

66. Výroční konference ČUS ČLS JEP

29.09.2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,
v reakci na současnou zhoršující se epidemiologickou situaci a platná omezení pro konání hromadných akcí nad 500 osob rozhodl Výbor České urologické společnosti ČLS JEP, že se 66. výroční konference ČUS uskuteční v distanční on-line podobě.
Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale převážily jednak obavy z možných důsledků eventuálního výskytu onemocnění COVID-19 mezi účastníky kongresu, což by okamžitě znamenalo karanténu pro převážnou část urologů v ČR se všemi důsledky pro fungování zdravotní péče v našem oboru, ale i obavy z vážných ekonomických dopadů pro naši společnost, které by s sebou neslo eventuální zrušení akce těsně před datem konání (vysoké stornopoplatky za nájem kongresových prostorů, AV techniky, cateringu atd.).
Toto rozhodnutí nás staví do zcela neznámé situace, kterou ale vnímáme jako příležitost oprostit se od zaběhnutých schémat a pokusit se vytvořit zcela nový, moderní a interaktivní formát konference, který by v mnoha ohledech mohl být zajímavější, než její dosavadní pojetí.
Podrobné informace naleznete v odkazech níže.
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, prezident ČUS ČLS JEP
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prezident 66. výroční konference ČUS ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., vědecký sekretář 66. výroční konference ČUS ČLS JEP
Pozvánka a detailní informace
Program

Galavečer Sestra roku 2019

23.09.2020

Kvůli mimořádnému stavu, spojeného s pandemií Covid-19, bylo potřeba přistoupit k několika změnám v souvislosti s organizací galavečera Sestra roku 2019, který proběhne 30.9.2020.
Bohužel Vám musíme oznámit, že bude bez diváků přítomných v kinosále Lucerna. Na místě se setkají jen členové poroty a ocenění. Lístky, které jste obdrželi jsou tudíž bohužel neplatné.
Celý galavečer ale můžete sledovat online a to na tomto linku, galavečer začne v 20:00 hodin.
Moc nás celá situace mrzí, ale věříme, že i tak s námi zažijete hezký večer z pohodlí domova.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den. Mgr. Renáta Klimentová, Event specialist

ZRUŠENÍ Akce: 10. Svatoanenský laboratorní den

16.09.2020

Vzhledem k vyvíjejcí se situaci s nákazou COVID 19 byla akce, plánovaná na 22. 10. 2020 ve FN u sv. Anny Brno, zrušena.

ZRUŠENÍ Akce: IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference Centrálních sálů a sterilizace v Ústí nad Labem 24.-25.9.2020

15.09.2020

Vzhledem k vyvíjejcí se situaci s nákazou COVID 19 byla tato akce zrušena.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na X. Kongres perioperačních sester v Brně.
Výbor perioperačních sester ČAS

Odložení konference "Covid-19: Neviditelný nepřítel

6.09.2020

EDIT:
Oznámení o odložení konference COVID-19: Neviditelný nepřítel, která se měla konat dne 08. 09. 2020 v Ostravě v Gongu.
"Obzvlášť nás těšila výjimečná účast odborníků z celé České republiky. Zajisté Vám v médiích neunikla informace o karanténě předních představitelů ministerstva zdravotnictví, kdy neúčast těchto osob by výrazně snížila kvalitu konference.
Velmi neradi, ale pro zachování celkové odborné kvality konference, jsme se rozhodli tuto přesunout na jiný termín.
Nový termín konání konference sdělíme v nejbližší době.
Děkujeme za Váš zájem, podporu a trvající přízeň.
S pozdravem,
Ing. Norbert Schellong, MPH
Ředitel Nemocnice Havířov
****************
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Nemocnicí Havířov a pod záštitou ministra zdravotnictví, ministra obrany a ministra vnitra, ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester pořádá 8. 9. 2020 konferenci "COVID 19 - neviditelný nepřítel" s podtitulem "úskalí a spolupráce integrovaných záchranných složek při řešení epidemiologických a pandemických krizových režimů". Konference je tematicky zaměřená na konfrontaci účastníků stran spolupráce integrovaných záchranných složek v krizových režimech a období pandemie. Tématy budou například informační systémy v souvislosti se zadáváním žádanek a hlášením výsledků testů, dodržování karantény a samostatné řešení takzvané chytré karantény, spolupráce nemocnic při poskytování standardní a intenzivní lůžkové péče pro pozitivní pacienty, zkušenosti s ochrannými pracovními pomůckami, další prognóza, vývoj a scénáře tzv. druhé vlny, budoucí vakcinace, očkování a další zajímavá témata.
Program konference si můžete pročíst zde.

#rozdychejto s Běhej lesy Vol.2

21.08.2020

Před časem jsme vás informovali o iniciativě #rozdychejto s Běhej lesy a Generali investments.
Agentuře RAUL a seriálu Běhej lesy, kteří v dubnu stáli za výzvou #rozdychejto 3 000, společně s partnerem Generali Investments CEE a sportovci se podařilo "vydýchat" přes 1 000 000 Kč na nákup plicních ventilátorů do 8 nemocnic v ČR. Tím se podařilo rozdýchat nemocnice. Iniciativa #rozdychejto volně přešla do svého druhého pokračování #rozdychejto vol 2, kdy se též ve spolupráci s Generali Investmets CEE snažili zdravotníky a zaměstnance nemocnic rozběhat.
Seriál Běhej lesy má před sebou ještě dva závody - Běhej lesy Jizerská (29.8.) a Běhej lesy Boletice (12.9.).
Veškeré informace vč. "návodu" na registraci jsou k dispozici na: rozdychejto.behejlesy.cz.
Zdravotníky na závody Běhej lesy zve osobně i prof. Pirk. Byli bychom rádi, kdyby na oba závody dorazilo co nejvíce zdravotnických běžců.

Pomoc v podobě pojištění pro sestry a ostatní pracovníky v první linii se prodlužuje

19.08.2020

Situace s onemocněním COVID-19 se v Česku prozatím nevyvíjí jednoznačně příznivě. Pracovníci v první linii, kteří se o nakažené starají, tak stále čelí vysoké možnosti nákazy. V jejich případě pomůže speciální krytí z životního pojištění.
Velmi vítáme, že se paní prezidentce podařilo díky vstřícnosti Generali České pojišťovny vyjednat prodloužení platnosti ojedinělého benefitu v oblasti životního pojištění přímo pro zaměstnance ve zdravotnictví o další tři měsíce.
Všichni členové ČAS jsou od 1. května nyní až do 31. října 2020 automaticky pojištěni pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace (500 Kč/den, JIP 1000 Kč/den) a také riziko úmrtí (1 mil. Kč).
Stejný benefit mohou využít i klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění.
Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování,“ upřesňuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny. Stejně jako ochrana života zdravotního personálu a péče o nemocné je v tuto chvíli důležité, aby ti, kteří na benefit mají nárok, o této možnosti věděli.
Tisková zpráva

Školící akce - "Co odpovím, až se mě pacient zeptá na konopí"

17.08.2020

Region Praha si Vás dovoluje pozvat dne 16. 9. 2020, 13:00 - 15:00 na školící akci "Co odpovím, až se mě pacient zeptá na konopí". Akce se bude konat ve Fakultní nemocnici Motol, Praha.
Více informací v pozvánce níže.
Pozvánka na školící akci

Burza práce je znovu aktivní

28.07.2020

Část webu s názvem Burza práce byla v minulých několika dnech neaktivní. Vzhledem k velkému množství vkládaných spamů jsme museli provést několik úprav. Ode dneška je burza práce opět aktivní pro vkládání nových inzerátů.

Poděkování od České pošty

15.07.2020

Představitelé institucí, díky kterým se podařilo zvládnout pandemii Covid-19 v první vlně, si podle generálního ředitele České pošty, pana Ing. Romana Knapa zaslouží ono mediální označení "Hrdinové v první linii". Česká pošta jim vzdává hold alespoň vydáním poštovní známky,na níž jsou vyobrazeny roušky, symbol boje proti koronaviru.
Poděkování České pošty

Dovolená v kanceláři

12.07.2020

Od 13.7. je v kanceláři dovolená dva týdny. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web do 23.7. neomezeně.

Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester

30.06.2020

Vážené členky, vážení členové,
níže naleznete Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester, které jsme odeslali k rukám premiéra ČR.
Stále věříme, že komora má smysl a má sdružovat všechny NLZP. Argumenty naleznete uvnitř dokumentu.
Přejeme Vám pěkné úterý.
Stanovisko ČAS k návrhu zákona

Obezitologie a bariatrie 2020

24.06.2020

Aktualizace
Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2020.
Konference se bude konat 13. 11. 2020 v Praze. Další informace budou následovat.

12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví

15.06.2020

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. "Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“
Konference proběhne 21. 9. 2020 od 9:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.
Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.
Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.
Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: radek.wiltavsky@sakcr.cz. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 30.6.2020.
Informace o akci
Zájemci o pasivní účast se mohou registrovat standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu.

Jednání o komoře je v poslanecké sněmovně

12.06.2020

Vážené kolegyně a kolegové, vážené předsedkyně, předsedové, členky a členové ČAS, Dovolujeme si vás informovat, že návrh na vznik komory je v tuto chvíli v PS. Snažíme se neúnavně o komoru pro všechny profese, které jsou momentálně sdruženy v ČAS a uděláme vše pro to, aby se pozměňovacím návrhem změnil nejen název, ale i obsah zákona, komu je komora určena. Velkým zásahem do jednání byl odklon farmaceutických asistentů od ČAS, který prokázal velkou dávku nejednotnosti a tím mnohá jednání o podobě komory zkomplikoval. S pozdravem Prezidium ČAS

Čokoládová radost pro sestry a další NLZP

28.05.2020

Chocotopia je česko-belgická společnost, která vyrábí v Průhonicích vysoce kvalitní čokoládu a další čokoládové produkty a provozuje v Praze v Celetné ulici muzeum čokolády, voskových figurín a sladkostí. Na jaře tohoto roku měla v plánu otevřít nové zážitkové čokoládové centrum právě v Průhonicích. Nyní se jim to podařilo a otevírat budou 1.6..
Společnost chtěla ocenit a potěšit primárně lidi, kteří v uplynulých a dnešních dnech s vypětím všech sil a s podstoupením vyššího rizika bojují proti koronaviru a pomáhají v předních liniích ostatním. Sestry včetně ostatních nelékařských profesí k této skupině zcela jistě patří.
Celých 180 kg čokolády z Chocotopia. Právě tolik sladké energie díky České asociace sester rozdali statečným v první linii v 5 nemocnicích! Máme opravdu velkou radost, že se podařilo nadělit várku čokoládového potěšení tam, kde je nejvíce potřeba.
Navíc nabízí členkám a členům ČAS voucher na 70% slevu na vstupné, která je platná až do konce roku 2020 na návštěvu nového čokoládového zážitkového centra v Průhonicích nebo například čokoládového muzea či Sweet Selfies Studia v centru Prahy! Odkaz na stažení naleznete níže v článku.
Celý článek

Poděkování pana Jiřího z Černošic

27.05.2020

Do kanceláře ČAS byla doručena báseň Modří andělé, která se nám moc líbí, velice nás potěšila a děkujeme za ni moc panu Jiřímu z Černošic.

Doplňkové volby 2020 - Výsledky

22.05.2020

Vážené členky, vážení členové,
v uplynulých dnech jsme vás informovali o přípravě doplňkových voleb do prezidia. Od předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS jsme obdrželi návrhy jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.
V první polovině května proběhly nezbytné administrativní přípravy a přepočet hlasů, které byly za sekce k dispozici. Na podkladě toho byl sestaven seznam oprávněných voličů/voliček, vybraných jednotlivými sekcemi či regiony. Hlasování, které proběhlo ve dnech od 15.5. do 20.5.2020 již bylo ukončeno, zpracováno a protokol s výsledky si můžete přečíst .
Poděkování patří především všem vybraným voličkám a voličům, neboť volební účast byla mimořádná, což je ukázka odpovědného přístupu, s jakým k volbám přistoupili. Velice si toho vážíme a děkujeme.
Současně chceme poděkovat i všem nominovaným kandidátům za jejich práci pro asociaci.
V řadách prezidia tedy vítáme nového člena, kterým je pan Mgr. Mario Pytel. Gratulujeme.
Prezidium je v plném počtu.

Online právní poradenství v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

19.05.2020

Vážené členky, vážení členové,
rádi bychom se na Vás tímto opět obrátili jménem spolku MedLaw z. s. Jsme spolek studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který nabízí bezplatné právní poradenství a vzdělávání v oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Celý článek

Podpora pro zdravotníky - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v době nouzového stavu

18.05.2020

Vážené sestřičky, vážení zdravotníci,
dovolte nám vyjádřit upřímné poděkování za Vaši laskavost a starostlivost, se kterou pečujete o všechny, kteří v této náročné době potřebují Vaši pomoc.
Dnes, víc než kdy jindy, k vám vzhlížíme s velkou nadějí a obdivem. Velmi si vážíme Vašeho nasazení, odhodlání, vytrvalosti a také velké dávky odvahy, se kterou již týdny držíte nekonečné služby. Bohužel, naděje na zlepšení je ještě vzdálená. Stres narůstá a síly nejsou nekonečné.
Rádi bychom Vám nabídli pomoc a podpořili Vás. Proto jsme pro Vás vytvořili speciální program - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v časech pandemie.
Program vychází z principů mindfulness neboli všímavosti. Pokud jste se s mindfulness doposud nesetkali, není to překážkou k využití programu.
Mindfulness nás učí, jak žít tady a teď a netrápit se tím, co bylo nebo bude. Tento přístup Vám přinese vnitřní klid, energii a sílu snáze zvládat těžké životní situace.
Víme, že Váš čas se počítá na vteřiny. Proto si délku cvičení v programu můžete sami volit, od několika vteřin po několik minut.
Pomocníkem při cvičení Vám bude manuál a audionahrávky. Vše je připraveno tak, abyste cvičení zvládli sami bez přímé pomoci lektora.
Pokud byste však naši pomoc potřebovali, jsme Vám rádi k dispozici.
Program je k dispozici www.mindfulness-institut.cz
Přejeme Vám pevné zdraví, klidnou mysl i dostatek sil.
Společně to zvládneme!
Marcela, Jana, Anna, Tým Českého mindfulness institutu
Ing. Marcela Roflíková MBA, Český mindfulness institut

Doplňkové volby 2020

13.05.2020

Příprava doplňkových voleb 2020 započala na začátku dubna vzhledem k rezignaci jedné z členek prezidia. Byli osloveni předsedové sekcí a regionů ČAS o podání návrhů jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.

Do konce dubna měli předsedkyně a předsedové možnost poslat nominaci jedné/jednoho kandidátky/kandidáta za sekci/region do prezidia ČAS.
číst dále.

Mezinárodní den sester 2020

12.05.2020

12. května oslavujeme s celým světem Mezinárodní den sester. Tento důležitý den je výročím narození Florence Nightingale a také oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester
Zvláště v této náročné době se ukazuje, jak moc svět sestry potřebuje a nyní, snad víc než kdy dřív, si lidé uvědomují jejich hodnotu a jejich přínos.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.

Obdivovaná firma CZECH TOP 100
Hrdinové boje s koronavirem

12.05.2020

Když někdo ocení vaši práci, člověka to potěší. Dostali jsme úžasné ocenění od Czech Top 100. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že je naše neúnavná práce vidět. Děkujeme Czech Top 100, ale děkujeme i vám, protože bez vás by ČAS nebyl tím, čím je.
Není to jen ocenění asociace, ale je to ocenění všech nelékařských zdravotnických pracovníků. Všech, kteří neúnavně bojují s Covid-19, jejichž práce je touto pandemií zasažena ať už přímo nebo nepřímo.
Děkujeme!

Unikátní benefit pouze pro členy a členky ČAS
Pojištění pro pečující o nemocné s diagnózou COVID-19

29.04.2020

Náročná péče o pacienty při pandemii COVID-19 spočívá především na vás, zdravotnickém personálu. Proto jsme spolu s Generali Českou pojišťovnou připravili pro sestry a ostatní nelékařský zdravotnický personál zajišťující plynulý chod zdravotnických zařízení speciální benefit v podobě životního pojištění.
Pojištění poskytuje Generali Česká pojišťovna a pojistné hradí Česká asociace sester, tedy vy za něj nic neplatíte.
PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO? Pro všechny evidované členy České asociace sester vykonávající v zaměstnaneckém nebo jiném poměru jakékoli povolání ve zdravotnických zařízeních.
Detail benefitního krytí

Prevence dekubitů u zdravotnických pracovníků v souvislosti s užíváním OOP

28.04.2020

Cílem tohoto dokumentu je upozornit na rostoucí obavy ze vzniku poškození kůže souvisejících s použitím osobních ochranných prostředků a shrnutí preventivních a léčebných opatření uvedených poškození kůže. Opakované ověření správného nasazení ochranných pomůcek by mělo napomoci k prevenci a léčbě poranění a nemělo by narušit účinnost a bezpečnost použití uvedených prostředků. Celý dokument k přečtení - Prevence poškození kůže při užívání OOP

Nabídka ochranných prostředků pro pandemii Covid-19

27.04.2020

Přicházejí nám nabídky od různých společností, které nabízejí ochranné prostředky pro zdravotníky. Na odkazu níže najdete přehled všech, kteří se nám ozvali.
Jedná se o nabídku obličejových štítů, roušek, respirátorů a desinfekcí.
Přehled doplňujeme tak, jak nám nabídky přicházejí.
Přehled OOP

V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace
ZMĚNA termínu
sekce perioperačních sester č.73

20.04.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je nám líto, ale vzhledem k současné pandemii onemocnění COVID-19 jsme nuceni přesunout konání V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, kterou letos pořádáme spolu s IX. Kongresem perioperačních sester, z termínu 4. - 5. června 2020 na nový termín 24. – 25. září 2020.
I když jsme do poslední chvíle doufali, že akci bude možné uspořádat v plánovaném termínu, rozhodli jsme se vzhledem k vývoji situace pro její přesunutí na konec září. Předpokládáme, že v tomto období bude situace již stabilizována a konference proběhne bez překážek a omezení. Na podzimní termín se nám podařilo zajistit stejné místo konání akce (Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), rezervovány jsou i hotely a loď na společenský večer. Podmínky konference zůstávají tedy nezměněny.
Vzhledem k nově stanovenému termínu prosíme všechny zájemce o účast vč. aktivních účastníků o opětovné přihlášení v přihlášce. Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2020. Více informací najdete na webových stránkách akce.
Přejeme Vám v této náročné době především pevné zdraví a hodně síly. Těšíme na setkání s Vámi na podzim a pevně věříme, že se budete moci konference zúčastnit a poznat tak Ústí nad Labem a údolí Labe trošku jinak, než jste byli doposud byli zvyklí.
Organizační výbor kongresu
Přikládám první informaci a upoutávku.
Pozvánka
První informace
J. Jedličková

Výzva k upuštění od nepoctivého jednání

17.04.2020

Vážené členky a členové,
níže v odkazu naleznete dopis, který byl doručen k rukám paní Bc. Aleny Šindelářové, předsedkyně zapsaného spolku ČKFA.
Přejeme Vám pěkný den.
Dopis_vyjádření

Prosba studentky FAMU

17.04.2020

Celosvětová pandemie koronaviru „zastavila“ čas. Změnila život všem, skryli jsme se pod rouškami, odešli do bezpečí domovů. Ne ale všichni – zdravotníci riskují své zdraví pro jiné. Co je drží při síle? V čem vidí naději do příštích dnů? Jsem studentka 5. ročníku Dokumentární tvorby na FAMU a v dílně Heleny Třeštíkové tvořím školní film o dnešní době – kdy jedni zůstávají doma, druzí „řeční“ a třetí pracují. Zdravotníci v něm proto NESMÍ chybět. Jenže do nemocnic se teď nedostanu, snažím se „na dálku“ a prosím proto ochotné zdravotníky – pošlete mi své svědectví. Více informací na odkazu na výzvu.
Děkuji. Karolína Peroutková

Velké poděkování

15.04.2020

Děkujeme paní Haně Zagorové a panu Štefanu Margitovi za podporu České asociace sester, nejen tím, že jsou skvělými patrony kampaně Nursing Now, ale i tím, že podporují sestry a ostatní zdravotníky v dnešní nelehké době. Děkujeme jim za finanční příspěvek 30.000,-Kč, který darovali na propagaci kampaně "pomáháme sestřičkám".

8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu

14.04.2020

Sekce traumatologicko-ortopedická Vás zve na 8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 19. – 20. listopadu 2020 v Kongresovém centru CITY (Praha 4, Na Strži 65/1702). Součástí kongresu bude samostatná programová sekce pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí.
Pozvánka a program
Chci se přihlásit

Sestry v záloze - výzva pro hlavní sestry

9.04.2020

Sestry v záloze vznikly před 14 dny, jako výzva, která sdružuje sestry, které v tuto chvíli nepracují ve zdravotnickém zařízení. Postupně se nám začaly registrovat i sestry, které pracují v ambulantní sféře, případně např. sestry na mateřské dovolené, které jsou ochotny v případě potřeby poskytnout své služby u lůžka.
Jedná se především o lidi, kteří mají vzdělání, mají málo nebo žádnou praxi, přesto jsou tam i sestry vysoce kvalifikované. Ale především jsou to lidé, kteří mají vůli v této nelehké situaci pomoci tam, kde je to potřeba.
V tuto chvíli máme registrovaných 700 sester z celé republiky.
Více...

Chybí Vám šité roušky?

7.04.2020

Vážené členky, vážení členové,
chybí Vám ještě na některé z Vašich klinik, ústavů šité roušky? Pokud ano, napište nám, prosím, preferovaný počet. Rádi Vám pomůžeme nějaké sehnat.
Pište na pozadavky.web.cas@gmail.com

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

31.03.2020

Celý dokument

Upřímnou soustrast

30.03.2020

Česká asociace sester vyjadřuje lítost nad úmrtím naší kolegyně z Thomayerovy nemocnice. Upřímnou soustrast celé rodině. Je nám to velmi líto.....

Jak rychle zapojit dobrovolníky - virtuální konzultace

26.03.2020

Rozhodli jsme se nabídnout nemocnicím zdarma pomoc s přípravou a zaškolení odborníků, které je třeba rychle zapojit do práce.
Víme, že času není nazbyt, proto nabízíme nyní rychlou virtuální konzultaci - 27. března od 10.00 do 12.00 hodin. Jedná se o prostor pro konzultace, jak nastavit efektivní způsob práce s dobrovolníky v nemocnicích.
Rádi pomůžeme.
Stačí zavolat na +602 351 512 o link na konzultace.
V případě, že Vám daný termín nevyhovuje, ozvěte se, domluvíme se.

Výzva na pomoc všem poskytovatelům domácí zdravotní péče, sestrám, kolegyním a kolegům

24.03.2020

Informace k výzvě v rádiích.
Společně se sekcí Domácí péče organizujeme výzvu na pomoc všem poskytovatelům domácí zdravotní péče, sestrám, kolegyním a kolegům, kteří jsou v terénu a nemají ochranné pomůcky.
Níže najdete odkaz na krátký dotazník pro všechny, kdo se chtějí zapojit, ať už pomoc potřebují, nebo pomoc nabízejí.
Potřebujete, nebo nabízíte roušky, ochranné oděvy, rukavice, desinfekce, potřebujete vyzvednout léky, nákup, nebo se chcete zapojit jako dobrovolníci, vyplňte krátký dotazník nabídky či poptávky.
Předsedkyně sekce domácí péče paní Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA se pokusí vaše kontakty propojit a maximálně pomoci s předáním nejpotřebnějším.
Pište nám, jsme tu pro vás 24 hodin denně.
Dotazník k vyplnění

Standardní a bariérová nemocniční opatření

24.03.2020

Je velmi důležité rozumět všem typům opatření, se kterými se v nemocnici můžeme setkat za různých okolností. Tato opatření jsou obecně známá a jsou vydána Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention—CDC). Jsou podporována a dodržována po celém světě. V těchto dnech je potřeba je znát více než kdy jindy.
Ať už je znáte z paměti tak, že kdyby vás vzbudil někdo vnoci, přeříkáte mu je a chcete si toto jen zopakovat, nebo pokud je zas až tak dobře neznáte, přinášíme vám je v češtině díky naší kolegyni Zuzaně Tomáškové.
Standardní a bariérová nemocniční opatření

Od 23. 3. výborná káva a občerstvení v nemocnicích

24.03.2020

Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a Perfect Canteen & Catering by Filip Sajler bude od pondělí 23. března pro sestřičky ve vybraných nemocnicích výborná káva a občerstvení. Samozřejmě zdarma a samozřejmě za maximálně bezpečných podmínek. Stačí si jen najít chvilku a přijít si „dobít baterky“.
Milé sestřičky, jste úžasné a doufáme, že vám tato maličkost dokáže zpříjemnit vaši náročnou a obětavou práci, která je kriticky důležitá pro celé Česko!
Kde a kdy nás najdete
· V pondělí 23. 3. se na vás těšíme ve 14:00 hod. v pražském IKEMu a Thomayerově nemocnici.
· V úterý 24. 3. nás najdete ve 14:00 hod. v nemocnici Litoměřice a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Další místa budou postupně doplňována na webu www.pomahamesestrickam.cz

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19

23.03.2020

Společný výukový materiál pro nemocnice České republiky, publikováno 16.3. 2020 k přečtení.
Bezpečné používání osobních ochranných prostředků

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

20.03.2020

S ohledem na současný stav, kdy poskytovatelé domácí zdravotní péče nedisponují dostatečným množstvím osobních ochranných prostředků, je nezbytné přijmout opatření, která umožní pokračování poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí alespoň u těch pacientů, u kterých je to s ohledem na jejich zdravotní stav nezbytně nutné a není možné ošetřovatelskou péči zajistit jiným způsobem. V situaci, kdy poskytovatel domácí zdravotní péče nemá pro zdravotníky v terénu dostatek osobních ochranných prostředků, doporučujeme zvážit následující opatření.

Děkujeme

19.03.2020

Velmi děkujeme za podněty ocenit současnou práci sester a dalších zdravotníků. Společnost momentálně vidí přínos sester a dalších zdravotníků a morálně je oceňuje: tleskáme jim z balkonů, mluví se o nich v médiích, dostávají kávu zdarma. Jak nám koronavirus dovolí, budeme pokračovat v kampani Nursing Now ČR, dokumentem Sestřičky, které snad pomohou pozitivní pohled společnosti na sestry udržet. Lidé píší, že zdravotníci by si zasloužili i speciální finanční odměnu, což je krásné gesto a zajímavá myšlenka. Až překonáme současnou krizi, společnost by měla prioritně umožnit, aby zdravotníků byl dostatek, měli slušné pracovní podmínky a byli placeni podle jejich přínosu a potřebnosti. Čemuž by mohla pomoci i Komora.

Unikátní nabídka hlídání dětí zdravotnickému personálu

13.03.2020

DOPLNĚNO
Je to tady: Web je hotov s přesahem do dalších krajů a postupně bude doplňován: Web Chci pohlídat.
Své požadavky a dotazy už nyní můžete směřovat na adresu chcipohlidat@spolekagora.cz.
Vašim dotazům a požadavkům se bude věnovat Rada spolku, která je připravena aktivně odpovídat. Děkujeme studentům!
Sdílejte a pomozte zdravotníkům s hlídáním dětí v této složité situaci.


***** Web spolku Agora.*****
Přejeme vám všem krásný den.
Máme naprosto úžasnou nabídku od Studentského spolku Agora.
Nabízíme vám pomoc při hlídání dětí v této, zejména pro zdravotníky, nelehké situaci.
Spolek AGORA působí na Pedagogické fakultě UK a sdružuje tedy budoucí učitele s vřelým vztahem k dětem. Vzhledem k současné situaci nabízí pomoc formou dobrovolnictví, která je momentálně v jejich silách - a to hlídání dětí sester (potažmo zdravotníků či zaměstnanců ve zdravotnictví). V dohledné době budou připraveny webové stránky, na kterých lidé budou mít možnost sdílet své nabídky a poptávky. Spolek chce pomáhat ve všech krajích a zapojit také studenty z dalších pedagogických fakult. Chtějí se držet oblasti zdravotnictví, protože si uvědomují, o jak důležitá povolání se v současné situaci jedná.
Sledujte naše webové stránky a Facebook, kde již brzy bude odkaz na registrační formuláře spolku Agora.
Napište nám případně na mail, zda byste této nabídky využili.

Tisková zpráva České asociace sester
Zvládnutí pandemie COVID-19

12.03.2020

Česká asociace sester předem děkuje všem sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům za jejich zvýšené úsilí při zvládání složité epidemiologické situace v České republice. Sestry, spolu s dalšími zdravotníky, jsou naprosto zásadním článkem při řešení nové epidemiologické situace v naší společnosti.
Aby mohl být nesporný potenciál všech zdravotníků využit co nejlépe, je potřeba jednotlivé úkoly pečlivě plánovat na národní a lokální úrovni i za účasti odborníků ošetřovatelství a dalších oborů. V této situaci je velmi důležitá úzká spolupráce členů v rámci multidisciplinárního týmu.
Je nutné vzít v úvahu současný nedostatek sester, jejich vysoké pracovní zatížení a další povinnosti, např. rodičovské. Česká asociace sester v této chvíli dostává od spoluobčanů nabídky na inovativní řešení nastalých problémů (např. hlídání dětí zdravotníků, role studentů zdravotnických oborů při výpomoci ve zdravotnických zařízeních) a je připravena angažovat se v jejich implementaci.
Děkujeme všem zdravotníkům za jejich práci a jsme si jisti, že společně přispějeme ke zvládnutí této nové a vážné situace!
S přátelským pozdravem,
Za prezidium ČAS
PhDr. Martina Šochmanová, M.B.A.
Prezidentka České asociace sester
TZ ke stažení

Sestřičky - nový dokumentární seriál

9.03.2020

Máte pocit, že povolání sester je v médiích špatně zobrazované? Že kvůli některým televizním seriálům dochází k pokřivení vnímání skutečné práce, kterou vykonáváte? Změnit se to pokusí nový šestidílný seriál Sestřičky, jehož premiéra bude dnes, 9. 3. 2020 ve 21:05 na ČT1. Iniciátorkou tohoto observačního dokumentu byla prezidentka ČAS Martina Šochmanová. Rozhovor s ní a s režisérkou pořadu Bárou Kopeckou si můžete poslechnout od 39:40 v pořadu Studio 6.

Prosba o účast na mezinárodním výzkumném šetření

27.02.2020

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK si Vás dovoluje pozvat k účasti na mezinárodním výzkumném šetření organizovaném v rámci projektu DeMoPhaC (Development of a Model for nurses’ role in interprofessional Pharmaceutical Care).
Cílem tohoto šetření je posouzení návrhu možných kompetencí sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků a farmakoterapie během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče, a to z pohledu lékařů, farmaceutů a sester samotných.
Projekt je organizován Univerzitou v Antverpách a probíhá v celkem 14 evropských zemích včetně České republiky. Navazuje na již provedená šetření tohoto (https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac) i předchozího projektu EuPRoN (https://www.nuphac.eu/eupron-project-page). Na jejich základě bylo definováno 7 kompetenčních oblastí, včetně dílčích činností, na nichž sestry v celém procesu farmakoterapie, nad rámec vlastní aplikace léčiv, v různém rozsahu participují, či by případně participovat mohly.
Výsledky budou použity pro vytvoření (v současné době nejasného a chybějícího) modelu role sestry a její optimální participace v multidisciplinárním týmu v procesu podávání léčivých přípravků a zajišťování farmakoterapeutické či farmaceutické péče. Model by měl sloužit nejen jako základ pro optimální fungování mezioborové spolupráce, ale také pro definování kompetencí, nároku na vzdělávání či podmínek mobility na pracovním trhu v evropském kontextu.
Z Vaší strany znamená účast vyplnění elektronického dotazníku. Váš názor je pro nás nesmírně důležitý, neboť podrobnější šetření v této oblasti zatím nebylo provedeno. Účast je však samozřejmě dobrovolná. Jsme si vědomi Vašeho pracovního vytížení i skutečnosti, že posouzení činnosti v této oblasti nemusí být zcela jednoduché a odpovědi si můžete chtít nejprve promyslet. Dotazník je možno vyplnit na tomto odkazu. Pokud byste preferovali jinou možnost, můžete si přečíst více informací.

V. odborná konference NLZP s názvem „Z oboru do oboru“

26.02.2020

Region Motol - Praha si vás dovoluje pozvat na V. odbornou konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem „Z oboru do oboru“
Konat se bude 8. dubna ve Fakultní nemocnici v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, kinosál, 2. patro na ředitelství.
Pokud vás konference zaujme, můžete si přečíst pozvánku nebo se rovnou registrovat.

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium 2021

26.02.2020

Sekce traumatologicko - ortopedická vás zve na již 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat 20. - 22. ledna v roce 2021.
První anonce

Nedostatek personálu v nemocnicích - 90’ ČT24

18.02.2020

Pondělní pořad 90’ ČT24 o tom, kolik v Česku chybí zdravotníků. Profesní komory odhadují, že schází přes dva tisíce lékařů a víc než tři tisíce sester. Nové pracovníky se nemocnice snaží přilákat hlavně na zaměstnanecké výhody - nejnověji třeba na byty a školky.
Téma pořadu je tedy „Nedostatek personálu v nemocnicích“ a hostem pořadu je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a prezidentka ČAS Martina Šochmanová.
Celý pořad 90’ ČT24

Region Hradec Králové vás zve na své akce

17.02.2020

Podívejte se na přehled akcí, které chystá na letošní rok region Hradec Králové.
Podrobnější informace budou postupně uveřejňovány u jednotlivých akcí v sekci Domácí akce.

Traumatologicko - ortopedická sekce Vás zve na své akce

15.02.2020

AKTUALIZOVÁNO
Traumatologicko - ortopedická sekce Vás zve na 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat ve dnech 29. - 31.1. 2020 v pražském Clarion Congress Hotel Prague****.
Prohlédněte si pozvánku a program sesterské sekce.
V březnu Vás zve na Certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů. Přečíst si můžete detailní informace o kurzu.
Zde naleznete přihlášku na akci, která se bude konat v různých termínech celý březen. Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru, porodní asistentku a zdravotnického záchranáře na samostatné provádění specifických činností, které souvisejí s ošetřovatelskou péčí o pacienty s ranami a defekty.
Nově jsou k dispozici i podzimní termíny.

Konference - Bezpečné podávání léčiv

10.02.2020

Zveme vás na konferenci Bezpečné podávání léčiv. Konat se bude 10. 3. 2020 v IKEM Praha - kongresový sál (5. patro), Vídeňská 1958/9, Praha 4.
V případě zájmu si přečtěte kompletní program.
Svou účast můžete potvrzovat na renata.subrtova@ikem.cz.

8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce

6.02.2020

Sekce chirurgických oborů si vás dovoluje pozvat na 8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce, která se bude konat 16. 4. 2020.
Akce se bude konat v Ústřední vojenské nemocnici - v kongresovém centru, Praha 6 - Střešovice.
Chci se přihlásit.
-------------------
Detail akce
Přihláška a ceny

Prosba o vyplnění dotazníku - Kompetence sester v ČR

29.01.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je zaměřený na hodnocení kompetencí sester v České republice. Cílem studie je zjistit, analyzovat a porovnat, které kompetence používají sestry v klinické praxi nejčastěji. Dotazník je standardizovaný. Jeho autorkou je Riitta Meretoja, PhD..
Vypracování tohoto průzkumu je samozřejmě dobrovolné a zabere maximálně 20 minut vašeho času. Výsledky průzkumu budou zveřejněné zde v průběhu srpna tohoto roku.
E-dotazník najdete na tomto linku.
Za spolupráci děkuje Martin Červený

Změna přítomnosti v kanceláři

28.01.2020

V týdnu 27.1.- 31.1.2020 změna přítomnosti v kanceláři
27.1.2020 8-15.30
31.1.2020 8-15.30
Děkujeme za pochopení.

Jubilejní 20. ročník soutěže Sestra roku

6.01.2020

Přihlaste svou kandidátku, svého kandidáta do 20. ročníku soutěže Sestra roku vyhlášené vydavatelským domem Mladá fronta a. s., divizí Medical Services a měsíčníkem Zdravotnictví a medicína. Dopřejte získat toto prestižní ocenění těm, kteří si jej opravdu zaslouží!
Titul Sestra roku je udělován ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v managementu a vzdělávání.
Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína uděluje mimořádnou cenu: Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 26. 3. 2020 v Kině Lucerna v Praze.
Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.
Přečtěte si více informací a prohlédněte si přihlášku.

Krásné svátky a hodně štěstí do nového roku

24.12.2019

Přejeme všem svým členům, vašim rodinám, i pacientům a spolupracovníkům krásné svátky a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020!

Kniha SESTŘIČKA – Profese, která mi změnila život... a vám možná taky

28.11.2019

Na vánoční knižní pulty přichází kniha SESTŘIČKA – Profese, která mi změnila život... a vám možná taky. Ponoříme se v ní do pozoruhodného světa této profese, v němž se skrývá smích, ale i slzy. Dozvíme se, co všechno znamená být sestřičkou a jaké to je, když pomáháme bezmocným lidem, kteří jsou pro nás cizí jen několik prvních hodin. Autorkou je zdravotní sestra Christie Watsonová, která nás seznámí nejen s hluboce citlivým portrétem jedné zdravotní sestry, ale i s mnoha dalšími lidmi, do jejichž životů při plnění svých profesních úkolů vstoupila. Knihu je možné zakoupit na www.leda.cz či v každém dobrém knihkupectví.
Anotace k přečtení.
Třeba si o ni můžete napsat pod stromeček :)

6. podzimní pracovní den - "Pomáháme stomikům"
Ještě jsou volná místa

25.11.2019

Traumatologicko-ortopedická sekce vás zve na 6. podzimní pracovní den.
Pozvánka
Možnost přihlašování k aktivní účasti
Nově si můžete prohlédnout finální program.

Ples České asociace sester 6. 3. 2020

25.11.2019

Česká asociace sester pořádá dne 6. 3. 2020 tradiční ples, kde zazpívá patron projektu Nursing Now pan Štefan Margita, zcela bez nároku na honorář.
V případě zájmu o vstupenky, prosíme, vyplňte formulář.
Ostatní informace budou následovat.

Nepřítomnost v kanceláři 22.11.2019

20.11.2019

Z důvodu dovolené bude v pátek, 22. 11. 2019 kancelář zavřená. Děkujeme za pochopení.

Nové zpravodajství pro sestry

18.11.2019

MobYmedia CZ právě spouští 1. video zpravodajství určené sestrám. Jsou to krátká 2 minutová videa s novinkami z vašeho oboru. Můžete se zaregistrovat na www.sestraMT.cz. Zprávy můžete sledovat i v aplikaci na mobilu nebo tabletu. Dostupné na IOS a Android. Vše je zdarma. Pokud se vám bude zpravodajství líbit, klidně sdílejte.

Zdravotně sociální sekce Vás zve na konferenci

15.11.2019

Sekce zdravotně sociální, Vás srdečně zve na konferenci, která se koná dne 3. prosince 2019 v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Modrém salonku Divadla za plotem. Přečtěte si program konference s detailnějšími informacemi.
V případě zájmu se můžete PŘIHLÁSIT

Nesouhlasíme s vyjádřením generála Petra Pavla

6.11.2019

Česká asociace sester si dovoluje reagovat na vyjádření generála Petra Pavla v tisku, že prezidentovi ochránci jsou „degradováni na ošetřovatelky…“.
Ošetřovatelská profese je pro pacienty, jejich blízké a následně pro celou společnost velmi důležitá a její výkon rozhodně není degradací. A to ani v porovnání s profesí ochranky prezidenta. V době, kdy se snažíme motivovat mladé lidi, aby si volili tuto náročnou, velmi potřebnou, smysluplnou a naplňující profesi, není vhodné jakýmkoliv způsobem snižovat její význam. Ať už to pan generál myslel jakkoliv, toto srovnání je opravdu velmi nevhodné.
Prezidium ČAS

Obezitologie a bariatrie 2019

4.11.2019

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2019. V případě zájmu si prohlédněte finální program.

Oslava Světového dne předčasně narozených dětí

2.11.2019

Sedmnáctý listopadový den byl vyhlášen Světovým dnem předčasně narozených dětí. Od roku 2010 se tento den slaví i v České republice. I letos byla oslava v Praze již tradičně o něco dříve a to 1. listopadu.
Páteční večer tedy patřil oslavám tohoto dne v paláci Žofín, které každoročně pořádá pro sestřičky, lékaře a přátele neonatologických oddělení z celé ČR rodičovská organizace Nedoklubko, která je členem mezinárodní organizace EFCNI.
Při této slavnostní příležitosti jsou předávány ceny Purpurového srdce za přínos oboru věnované Českou neonatologickou společností, Neonatologickou sekcí ČAS a organizací Nedoklubko.
V letošním roce převzala ocenění za úžasnou práci v Neonatologické sekci ČAS Jaroslava Fendrychová, odborná asistentka katedry ARIPP NCO NZO, díky níž se, kromě jiného, formulují národní standardy péče o novorozence a kojence.
Od rodičovské organizace Nedoklubko převzala ocenění Michaela Kolářová, předsedkyně Neonatologické sekce a členka Prezidia ČAS, která v letošním roce na Žofíně připravovala odbornou část konference pro sestry.
Gratulujeme.
#worldprematurityday #wpd #wpd2019

Gratulujeme ke státnímu vyznamenání profesorce Haškovcové

29.10.2019

Včera, dne 28. října u příležitosti 101. výročí založení samostatného československého státu udělil prezident Zeman státní vyznamenání 42 osobnostem. Mezi nimi byla i prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., která často přednáší i na konferencích ČAS a obecně velmi uznává sestry a ostatní nelékaře. Gratulujeme. Celý článek

Reakce prezidia na prohlášení odstupujícího člena prezidia ČAS Jiřího Kabáta

18.10.2019

Prezidium ČAS se vymezuje proti prohlášení odstupujícího člena Mgr., Bc. Jiřího Kabáta, že nepodporujeme a nehájíme zájmy sester.
Hlavní náplní profesní organizace je především hájit zájmy profese, jako je např. profesní vzdělávání, zvyšování a rozšiřování kvalifikací; participovat na tvorbě legislativních procesů; přenášet inovace ze zahraničí a také zvyšovat prestiž nelékařských zdravotnických pracovníků.
Celý článek

Rozhovor s prezidentkou ČAS týkající se rozšíření kompetencí sester

17.10.2019

Na tomto odkazu si můžete poslechnout rozhovor s PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA, prezidentkou ČAS, která se vyjadřuje k rozšíření kompetencí sester.
Různé části rozhovoru si můžete poslechnout po zadání data, času a stanice na odkazu výše.
Nejdelší, skoro 4minutová, verze byla odvysílána na ČRo PLUS 9.10. v 6:13.
Kratší, dvouminutové, bylo možné slyšet na Radiožurnálu 9.10. např. v 5:37 a 14:23.
Nejkratší příspěvky, cca 40vteřinové, se vysílaly 9.10. na Radiožurnálu v 5:00 a 12:01 a na ostatních stanicích např. v Olomouci v 6:00/12:02/15:02, v Plzni v 6:02/11:01, na Dvojce v 15:01.
Zpráva se samostatným vyjádřením pak na Radiožurnálu 9.10. ve 22:02.

Mezinárodní konference na téma
„Vzdělávání sester 30 let poté“

15.10.2019

Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Hany Svobodové, Ph.D. vás zve na mezinárodní konferenci Vzdělávání sester 30 let poté, která se uskuteční dne 29. 11. 2019 v Syllabově posluchárně v hlavní budově 3. LF UK.
Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského DrSc. a prezidentky České asociace sester PhDr. Martiny Šochmanové, MBA.
Konference představí změny ve vzdělávání sesterské profese v posledních 30ti letech, současný stav a vize do budoucna.
Celý článek

Problematika ženské inkontinence - regionální seminář

14.10.2019

Výbor regionu Mladá Boleslav ČAS ve spolupráci s firmou Hartmann-Rico a.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na regionálním semináři nelékařských zdravotnických pracovníků, Problematika ženské inkontinence, který se koná ve čtvrtek 12. prosince v učebně na Střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi 15:30—17:00 hodin.
PŘIHLÁSIT SE
Pozvánka na akci

XXVI. pražské chirurgické "Jiráskovy" dny 2019

12.10.2019

Traumatologicko-ortopedická sekce vás zve na XXVI. pražské chirurgické "Jiráskovy" dny 2019.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit. Nově si můžete prohlédnout finální program

Prezidium ČAS vás srdečně zve na 12. podzimní konferenci

5.10.2019

Přijměte pozvání na 12. podzimní konferenci prezidia ČAS s názvem Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj), která se bude konat 14. listopadu v IKEM Praha.
Pro členy ČAS je účastnický poplatek 100,-, pro ostatní 300,-.
Platby, prosíme, zasílejte na číslo účtu: 27033021/0100, variabilní symbol: 1411 PŘIHLÁSIT SE
Pozvánka a program

Omezení přítomnosti v kanceláři 3. + 4. 10. 2019

2.10.2019

Ve dnech 3. a 4. 10. bude kancelář zavřená z důvodu účasti na kongresu v Č. Budějovicích. Telefonické konzultace jsou možné.

Smutné oznámení

22.09.2019

Aktualizováno:
Rozloučení se bude konat 30.9. od 10:15 v obřadní síni krematoria Motol.
Dobrý den všem,
dnes ráno jsme se dozvěděli smutnou zprávu.
Včera v poledních hodinách při dopravní nehodě zemřela ve věku 69 let naše dlouholetá členka ČAS, Libuše Krulišová. Celý svůj pracovní život zasvětila Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a i v současné době stále pracovala na částečný úvazek na ambulanci této kliniky.
Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.

Světový den dárců kostní dřeně v ČR

21.09.2019

Členky prezidia se připojí k největšímu náboru dárců pro padesát smrtelně nemocných v Česku.
Deset minut může zachránit život člověka. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM se s tímto heslem pokusí nabrat do svého registru až 1000 nových dárců kostní dřeně. Chce tak zvýšit naději pro 50 smrtelně nemocných Čechů, kteří v současnosti nemají svého dárce.
Celá akce se s velkým doprovodným programem bude konat na Světový den dárců kostní dřeně 21. 9. od 11:00 do 21:00, resp. 23:00 ve Vestci u Prahy.
Tisková zpráva Celý článek

Dovolená v kanceláři

12.09.2019

12. - 20. 9. 2019 bude kancelář z důvodu dovolené zavřená. V urgentních případech nás kontaktujte telefonicky na +420 602 631 928.
Děkujeme

Odborná konference regionu Praha

10.09.2019

Region Praha a sekce nukleární medicíny si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci, která se bude konat 12. 10. 2019 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze.
Program konference

Odborné vzdělávací konference SAPERE

10.09.2019

Společnost SAPERE ve spolupráci s ČAS si Vás dovoluje pozvat na sérii konferencí s tématy
- Prevence a léčba poruch hlasu u hlasových profesionálů, ukázka hlasové rehabilitace
- Doporučené postupy v terapii kašle pro děti do 2 let
- Nespavost aneb když počítání oveček nepomáhá
- Péče o diabetického pacienta z pohledu lékárníka
- Praktický pohled na interakce léčiv
Pozvánka a program
Možnost přihlášení

Akce našeho partnera
Institutu managementu rizik

2.09.2019

Management rizik ve zdravotnictví BASIC
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který Vám umožní zorientovat se v současné problematice managementu rizik a Implementačním modelu rizik určeného pro zdravotnická zařízení. Vytvoříte si představu o vztahu managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu a získáte přehled o využitelných metodách identifikace, analýzy a hodnocení rizik v prostředí zdravotnického zařízení.
Basic - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 19. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví ADVANCED
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět vytvořit smysluplný koncept managementu rizik pro celé zdravotnické zařízení. Budete schopni identifikovat klinická i neklinická rizika v procesech, aktivech či cílech. Naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik jako součást Implementačního modelu rizik pro zdravotnická zařízení.
Advanced - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 26. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na prakticky zaměřený odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC a ADVANCED. Během vzdělávací akce v rámci Implementačního modelu rizik navrhnete koncept managementu rizik pro Vaše zdravotnické zařízení. Vydefinujete cíle, procesy a aktiva a identifikujete rizika ve Vaší organizaci. Posoudíte klinická a neklinická rizika pomocí vybraných metod. Navrhnete účinná opatření ke snížení vysokých a kritických rizik.
Practical - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 03. 10. 2019

Zážitkový program v Praze a vstupy na veletrh zdarma pro členskou základnu ČAS

23.08.2019

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno ČAS,
zveme vás na veletrh PRAGODENT, který proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 3.-5.10.2019, souběžně ve dnech 4.-5.10. proběhnou Pražské dentální dny pořádané Českou stomatologickou komorou.
Pro zájemce - členky a členy České asociace sester je připravený zážitkový program TEETH&FUN: Mimopražští návštěvníci mohou využít slevu na ubytování i s celou rodinou v AQUAPALACE HOTEL v Čestlicích, je zde připraven speciální
promokód PRAGODENT a nastaven balíček pro slevu na ubytování a zároveň režim 1 noc ubytování = 2 dny zábavy v aquaparku ( volný vstup )
- Pro zájemce z řad návštěvníků jsou připraveny na výběr komentované vycházky Prahou - tématicky vybrané pro děti i dospělé, nabídku naleznete na webových stránkách uvedených níže. Vycházky jsou bezplatné, stačí si jen zarezervovat místo na uvedeném emailu.
- Na veletrhu je připraven také profesionální dětský koutek, kde mohou děti od 3 let pod odborným dohledem strávit čas zábavou, aby rodiče mohli v klidu navštívit veletrh, zajít na odbornou přednášku, atd.
- Prohlédněte si nabídku přednášek a workshopů na Pragodentu.
Více informací o Pragodentu.
Zde jsou elektronické vstupenky - pozvání od České asociace sester. Po zadání údajů k registraci zájemce obdrží do své zadané emailové schránky personifikovanou volnou vstupenku. Všichni držitelé vstupenky ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK jsou také srdečně zváni na společenský večer v pátek 4.10. od 19,00 hodin, kdy mohou shlédnout koncert skupiny FRAMUS FIVE a dalších kapel. Vstupenka také platí pro opakovaný vstup na veletrh.
Veškerá upřesnění a informace průběžně doplňujeme na webu www.pragodent.eu.

IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22.08.2019

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s LF Masarykovy univerzity v Brně a Českou asociací sester si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Sympozium se bude konat 8. listopadu 2019 v hotelu Voroněž v Brně od 9:00 do 17.00. Odbornou garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.. Podívejte se na podrobný program a oznámení.
Announcement in english

XXVII. Celostátní konference kardiochirurgické sekce

21.08.2019

Dovolujeme si vás pozvat na XXVII. Celostátní konferenci kardiochirurgické sekce, která se bude konat 22. listopadu 2019 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Pro bližší informace můžete shlédnout pozvánku a pro přihlášení si stáhněte přihlášku.
Těšíme se na vaši účast.

Diskuze o nové formě organizace pro nelékařské profese

12.08.2019

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno a další zdravotnické profese.
V současné době se stále mluví a píše o našem úsilí prosadit stavovskou organizaci, která by hájila zájmy nelékařského zdravotnického personálu.
Vše je pravda, návrh je podán, avšak, snad pro jednoduchost věci samé, je v médiích uváděno pouze úsilí sester a komoru pro sestry. Chceme vás proto ujistit, že bojujeme za všechny další nelékařské profese, které by komora sdružovala. Jedná se o profese, které v současnosti ČAS zastřešuje, ale i další, které by měly zájem nás podpořit a být komorou zastřešeny. Dále vás chceme ujistit, že členství by povinné nebylo, povinnost by byla se registrovat, neboť do současné doby neexistují přesné statistiky o počtu nelékařů v naší republice.
Věřte, že jsme organizace, která hájí zájmy všech nelékařských profesí. Prosíme o vaši podporu a důvěru v naše kroky.
Vaše Česká asociace sester, vaše prezidium
Chceme vlastní komoru, oznámily zdravotní sestřičky.

IV. Relaxační víkend

11.08.2019

Výbor Moravskoslezského regionu ČAS pořádá pro členy regionu ve dnech 4. - 6. 10. 2019 ,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“ v hotelu Lázně Kostelec. Závazné přihlášky je potřeba zaslat do 30.8.. Přečtěte si, prosím, více detailů.

Podle MZ už sestry neodcházejí tolik, jako dříve

1.08.2019

Prezidium České asociace sester, v tomto případě zástupkyně prezidia Mgr. Renata Tydlačková, reaguje na vyjádření MZ a dotazy novinářů k otázce počtu sester v republice a jejich odcházení na jiná pracoviště či do jiných zařízení, kde mohou prohlubovat svůj zájem o specializace a další odborné vzdělávání.
Podívejte se na celou reportáž.

6. podzimní pracovní den

31.07.2019

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na 6. podzimní pracovní den. Pozvání přijali MUDr. Radkin Honzák, CSc., Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc., PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D..
Konat se bude 3. 12. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11 v Praze.
Pozvánka
Možnost přihlašování k aktivní účasti

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

15.07.2019

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti, současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.
Přečíst celou zprávu...

IV. Sympozium dekubity
Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

24.06.2019

Česká spolešnost pro léčbu rány si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium dekubity, které se uskuteční 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž. Pozváni jsou též zahraniční řečníci Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland) a Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom).
V případě zájmu si můžete prohlédnout první oznámení a můžete se zaregistrovat.

Nová sekce ČAS

22.06.2019

Od dnešního dne se můžete přihlásit do nové sekce ČAS! V Multioborové sekci jsou vítáni kolegové se zájmem o komunikaci a informace napříč obory. Více o sekci a její činnosti najdete na tomto odkazu.

Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku
Kompetentní sestra 21. století

6.06.2019

Spojená akreditační komise se spolu s ČAS podílí jako aplikační garant na projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, realizovaného Univerzitou Pardubice.
Problematika kompetencí a vzdělávání zdravotnických pracovníků je nedílnou součástí akreditačních standardů SAK a akreditovaná pracoviště mají s řešenou problematikou širší zkušenost. Z uvedeného důvodu si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí projektu.
Zde můžete dotazník vyplnit.
Prosíme Vás o vyplnění (zabere cca 10 minut a poslouží dobré věci), a to nejpozději do 16. června 2019, kdy bude dotazník uzavřen.
Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. Váš názor nás zajímá. Výstupy z projektu budou rovněž předány Ministerstvu zdravotnictví.

Nursing Now v Česku má své patrony

2.06.2019

Patrony kampaně NursingNow v Česku se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana Zagorová.

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek (předseda POUZP), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky).

Sledujte 29.5. pořad Dobré ráno

28.05.2019

Česká televize studio Ostrava pozvala paní Mgr. Portlovou do celostátního vysílání pořadu Dobré ráno. Ve středu, 29.5. od 6.30 do 8.30hod v něm bude mít asi čtyři pětiminutové vstupy na téma zdravotní sestra a sestra roku v přímém přenosu.

Ceny Florence Nightingalové byly uděleny

27.05.2019

Před týdnem, tedy v úterý 21.5., byly uděleny ceny Florence Nightingalové. Slavnost se konala v divadle U Hasičů a příjemným večerem provázela Renata Tydlačková.
Oceněna byla za celoživotní dílo Květa Prouzová, DiS.. Za rozvoj ČAS Bc. Anna Skalická. Cenu za rozvoj ošetřovatelství si odnesla Mgr. Nina Müllerová a cenu za rozvoj oboru obdržela Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D..
Mimořádnou cenu za statečnost získaly Martina Hédervári a Kateřina Svobodová.
Všem oceněným velmi gratulujeme.

Fotografie z průběhu večera
Oceněné sestry
Oceněné sestry s prezidentkou ČAS
Z průběhu večera
Oceněná Bc. Anna Skalická

Nový odborný časopis Praxe

25.05.2019

Představujeme vám nový odborný časopis pro nelékaře s názvem Praxe. Zajímavé články, novinky, a vše, co vás zajímá. Stačí se jen zaregistrovat. Členkou redakční rady je i Mgr. Ilona Antoníčková z Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS.
Jak se vám líbí první číslo nám můžete napsat na naši facebookovou stránku. Budeme rádi.

XXVI. pražské chirurgické dny
"Jiráskovy dny"

24.05.2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019.
Konat se budou ve dnech 24. října – 25. října 2019 v Praze, Clarion Congress Hotel Prague.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit.

8. konference o nemocničním kaplanství

24.05.2019

Asociace nemocničních kaplanů Vás zve na 8. konferenci o nemocničním kaplanství. Konference se bude konat 18. června 2019 pod záštitou Ekumenické rady církví, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a radní hlavního města Prahy pro bydlení a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze Staroměstské nám. Praha 1.
Podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Zaujme-li Vás obsah, můžete se rovnou přihlásit.

„Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“
Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

20.05.2019

Prosíme vás jménem HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. o pomoc s vyplněním dotazníku, který je součástí celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“. Možnost hlasování je otevřena do 31.8.2019. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané očima zaměstnanců a pacientů a je zaměřen na jejich bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

Dotazník k vyplnění

12. května je Mezinárodní den sester

10.05.2019

12. května oslavuje celý svět Mezinárodní den sester. Tento důležitý den není jen výročím narození Florence Nightingale, ale je oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester, žen, matek a manželek, které si ve svém životě zvolily tuto profesi a jejich rodiny s nimi jejich cestu sdílí. Ať jméno Florence Nightingale připomene celému světu toto náročné, vysoce odborné a prestižní povolání.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Management bolesti v pooperačním období

3.05.2019

Jmenuji se Denisa Macková a jsem studentkou doktorského programu v oboru Ošetřovatelství na LF v Ostravě. V rámci dizertační práce zpracovávám téma: Management bolesti v pooperačním období – znalosti a zkušenosti všeobecných sester.
Ke splnění cílů práce je nutná spolupráce všeobecných sester, které pečují o pacienty v pooperačním období. (Prosím o vyplnění pouze všeobecné sestry poskytující přímou péči chirurgickým pacientům).
Délka vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Dotazník je anonymní.
Chci vyplnit dotazník
Děkuji
Mgr. Denisa Macková, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí

2.05.2019

Pediatrická sekce ve spolupráci s dětským oddělením Jindřichův Hradec Vás zvou na celostátní odborný seminář
1. PUTOVNÍ SOUROZENEC SOBĚSLAVSKÝCH KONFERENCÍ
V sobotu 21. 9. 2019 v sále restaurace Klenovice u Soběslavi
Více informací naleznete v pozvánce.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Sestra v urogynekologické ambulanci

29.04.2019

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé závěrečné práce ve Specializačním vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Název je „Sestra v urogynekologické ambulanci“. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné, poslouží jako podkladový materiál k vyhodnocení a možnému vytvoření certifikace kurzu pro proškolení sester v ambulancích gynekologicko-porodnického oddělení.
V tomto dotazníku, prosím odpovězte na otázky tak, že označíte odpověď křížkem. Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci. U jedné otázky Vás prosím o vlastní zformulování Vašeho názoru.
Prosím o vyplnění dotazníku
Děkuji za ochotu a čas, Lucie Houfková Všeobecná sestra, gyn.-por- odd. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2019

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30!
Více o akci

Konference - Sestra v nové době

24.04.2019

Institut klinické a experimentální medicíny si vás dovoluje pozvat na konferenci "Sestra v nové době" Konference se koná 14. 5. 2019 v kongresovém sále IKEM Více informací si můžete přečíst v programu .

Sestra v EU

18.04.2019

Rádi bychom vás pozvali na odbornou konferenci „Sestra v EU“, u příležitosti mezinárodního dne sester.
Termín a místo konání: 13. 5. 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské náměstí 1.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Detailnější informace na pozvánce a v programu.

Workshop Role onkologické sestry

17.04.2019

Srdečně všechny zveme na workshop Role onkologické sestry, který se uskuteční 12. 6. 2019 v rámci mezinárodní konference RECH TO RECOVERY INTERNATIONAL PRAGUE 2019 (pozvánka).

Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

11.04.2019

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii... , který se koná ve čtvrtek 23. 05. 2019, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro. Edukační seminář radiace.

Školící akce

28.03.2019

Region Praha všechny srdečně zve na svou školící akci (pozvánka), která se uskuteční 25. 4. 2019 v FN Motol.

Den sester a předání cen Florence Nightingalové

28.03.2019

V úterý 21. května 2019 v Divadle U Hasičů (Římská 45, Praha 2) se uskuteční slavnostní setkání k příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové. Pozvánku naleznete zde.

Nursing Now

15.03.2019

ČAS a další sesterské organizace se připojují k celosvětové kampani Nursing now. Kampaň má za úkol zviditelnit sestry, ošetřovatelství a přínos sester společnosti. Hlavní patronkou je vévodkyně z Cambridge Kate Midletton. Posílejte nám své návrhy na českého patrona/patronku Nursing now ČR. Patron musí vhodně reprezentovat sestry, mít k nim blízko a být známá osobnost.

5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

15.03.2019

Vážená paní, vážený pane,

přijměte naše pozvání na již 5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres (program), pořádaný divizí Medical Services společnosti Mladá fronta a. s. a pod záštitou České asociace sester, který se bude konat 5.–6. 4. 2019 v hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Garantem kongresu je doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., vedoucí katedry Sexuologie IPVZ, který si pro Vás i letos připravil zajímavý program napříč celým spektrem sexuologie a andrologie. Těšit se můžete na zajímavé přednášky řečníků, kteří Vám v jednotlivých blocích přednesou novinky z těchto oborů.

V rámci kongresu nabízíme možnost zajištění ubytování.

Veškeré informace ke kongresu, objednání ubytování a možnost registrace naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je evidována v centrálním registru ČLK a ohodnocena 8 kredity.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Fotografie z plesu

14.03.2019

Fotografie z plesu naleznete zde.

Výsledky voleb

12.03.2019

Výsledky voleb prezidentky ČAS, do prezidia ČAS a do Revizní a Disciplinární komise najdete níže. Odevzdané hlasy byly následně přepočítány a odsouhlaseny přítomnou právničkou Mgr. Hruškovou z Advokátní kanceláře JUDr. Petr Šustek. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na práci v novém prezidiu!

Volba prezidentky ČAS:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků 105, neplatných 0
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
Z toho platných hlasů pro zvolení prezidentky: 85
Prezidentkou ČAS se stala PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Volba prezidia ČAS:
Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 103, neplatné 2
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
1. Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. (82 hlasů)
2. Mgr. Veronika Hauerová (75 hlasů)
3. Mgr. Renata Tydlačková ( 75 hlasů)
4. Bc. Michaela Kolářová, MBA (71 hlasů)
5. Mgr. Jiří Kabát (70 hlasů)
6. Mgr. Lucie Laurýnová (70 hlasů)
7. Mgr. Dana Vaňková (70 hlasů)
8. Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. (52 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mgr. Jana Pultarová (50 hlasů)

Volba revizní komise: Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 104, neplatný 1
Počet neodevzdaných volebních lístků 0

1. Mgr. Marie Pekařová (89 hlasů)
2. Milena Nociárová (76 hlasů)
3. Bc. Anna Skalická (66 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bc. Pavlína Kožušníková (50 hlasů)


Volba disciplinární komise:
Fórum si zvolilo disciplinární komisi ve složením:
Mgr. Jana Pultarová, Jiří Černoch, Mgr. Nina Műllerová. Předsedkyní byla zvolena Nina Müllerová.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

Volby 2019

7.03.2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové,

volby do prezidia ČAS se budou konat 11. 3. 2019 od 11 do 14 hod v přednáškovém sále IKEMu (Institut klinické a experimentální medicíny) Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 (GPS Loc: 50°1'21.04"N , 14°27'45.43"E).

Těšíme se na kandidáty (kteří budou voleni), delegáty již nominované sekcemi/regiony (kteří budou volit), zástupce právní kanceláře a tisk a ostatní hosty.

S pozdravem
Veronika Di Cara

Dotazník k diplomové práci

4.03.2019

Vážené kolegyně,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká otázky postoje sester k preventivním prohlídkám. Dotazník je určen všem sestrám - ženám, je anonymní a jeho výsledky budou použity ke zpracování diplomové práce Kateřiny Hladíkové.

Nursing Now

27.02.2019

ČAS a další organizace českých sester se připojují k celosvětovému projektu WHO A ICN Nursing Now (leták).

Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

22.02.2019

Dne 18. 5. 2019 se v Kinosále FN Motol uskutečně konference Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi (program). K účasti na konferenci se, prosím, přihlašujte před Domácí akce - Sekce pneumologická.

Dotazník k tématu eutanázie

21.02.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si obrátit se na vás s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k tématu eutanázie, který naleznete zde.

Anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje

20.02.2019

Dne 18. 2. 2019 ČAS obdržela anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje. Z tohoto dopisu vyplývá, že sestrám, které pracují ve směnném provozu, nebudou navýšeny jejich platy. ČAS dnes na základě výzvy ministra zdravotnictví dopis předala na ředitelce ONP Mgr. Alici Strnadové, MBA. ČAS chce tímto krokem informovat MZ ČR o neplnění slibu ohledně navyšování platů a mezd.

Certifikovaný kurz Péče o stomika

18.02.2019

Sekce traumatologicko-ortopedická váš srdečně zve na certifikovaný kurz Péče o stomika. Více informací naleznete zde.

Kancelář ČAS - dovolená

18.02.2019

Kancelář ČAS bude od 25. 2. do 1. 3. 2019 z důvodu dovolené uzavřena.

Navždy nás opustila Květa Musilová

15.02.2019

S lítosti oznamujeme, že nás v požehnaném věku 92 let opustila dlouholetá členka ČASu, paní Květa Musilová. Čest její památce.

Kancelář ČAS - dovolená

4.02.2019

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 bude kancelář ČAS z důvodu pracovní cesty uzavřená.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium

11.01.2019

Sekce traumatologicko-ortopedická všechny srdečně zve na své 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat ve dnech od 23. do 25. ledna 2019 (pozvánka, sesterská sekce).

Setkání ČAS se sestrou Liliane Juchli

11.01.2019

Dne 10. 12. 2018 se uskutečnila mezinárodní odborná konference na téma Spiritualita v biografické péči – vše má svůj smysl. Setkání se zúčastnily i zástupkyně ČAS Ilona Antoníčková a Veronika Di Cara. Krátké povídání o konferenci naleznete zde.

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

7.01.2019

ČAS ve spolupráci s RZP, a.s. všechny srdečně všechny zve na kurzy neodkladné resuscitace a urgentních stavů. Termíny a místa jednotlivých kurzů a další informace naleznete zde.

Přání

21.12.2018

Kancelář ČAS - dovolená

18.12.2018

Kancelář ČAS bude od 24. 12. 2018 do 3. 1. 2019 uzavřena. Těšíme se na vás v roce 2019!

Vznik ČKSaPA

11.12.2018

Prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA obdržela dne 6. 12. 2018 informaci o založení spolku Česká komora sester a porodních asistentek (dále jen ČKSaPA). Prezident spolku Bc. Tomáš Válek, DiS zároveň požádal Českou asociaci sester o spolupráci.


Česká asociace sester nepovažuje zakládání dalších profesních spolků pro sestry a porodní asistentky za účelné, zbytečně dochází ke „tříštění sil“, které by se daly snadněji napřít žádoucím směrem v jedné organizaci.


Česká asociace sester dále upozorňuje všechny sestry i porodní asistentky, že ČKSaPA je zapsaný spolek, a přestože má v názvu slovo "komora", není komorou zřízenou ze zákona a členství v ní není povinné. V tomto smyslu pokládá Česká asociace sester název spolku ČKSaPA za matoucí.


Obecně se Česká asociace sester nebrání žádné spolupráci, pokud povede k prosazení společných cílů. O případné spolupráci s ČKSaPA se Česká asociace sester rozhodne, až obdrží více informací o plánech tohoto spolku.

Sestra roku

6.12.2018

Sestra

Navždy nás opustila Bc. Mária Dobešová

5.12.2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že nás dnes navždy opustila úžasná žena, báječná přítelkyně, obětavá kamarádka a velká osobnost našeho ošetřovatelství - dáma s velkým D - Bc. Mária Dobešová.

Máša byla mnohým z nás velkou oporou v práci a moudře nás provázela naším profesním životem. Přesto, že tu s námi už není, v našich srdcích zůstane navždy.

Bc. Mária Dobešová byla dlouholetou náměstkyní pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava.

Věnujme jí, prosím, společně tichou vzpomínku.
Martina Šochmanová, prezidentka ČAS

Ples České asociace sester

22.11.2018

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na jediný oficiální ples České asociace sester, který se bude konat 1. 3. 2019 v Paláci Žofín v Praze.

Celou akcí vás provede moderátor Petr Rychlý. O hudební program se postará Marián Vojtko.

Vstupenky je možné zakoupit na konferenci prezidia, která se koná dne 15. 11. 2018 ve VFN v Praze, a po dohodě také v kanceláři ČAS (telefon 222 514 797, e-mail kancelar@cnna.cz a nebo odeslat Českou poštou, v tomto případě je nutná platba předem na bankovní účet asociace. Cena jedné vstupenky je 790,- Kč.

Za ČAS se na brzkou shledanou těší
Mgr. Veronika Di Cara, PhD.
Vedoucí kanceláře ČAS

Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků v nelékařských oborech - setkání na úrovni Jihomoravského kraje

20.11.2018

ČAS se zúčastnil prvního pracovního setkání na téma Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků v nelékařských oborech (zápis) na úrovni Jihomoravského kraje. Problémy již máme dobře identifikované, nyní je potřeba začít je systematicky řešit.

Revize účetnictví sekcí a regionů

20.11.2018

Revize účetnictví sekcí a regionů za rok 2018 proběhnou v těchto termínech:


    Sobota 9. 2. 2019 od 9.30 hod. - termín zaplněn

    Neděle 10. 2. 2019 od 8.00 hod. - termín zaplněn

    Sobota 23. 2. 2019 od 9.30 hod. - jen výjimečně, převážně termín na opravy


Přihlašovat se mohou pokladní nebo předsedkyně pouze na e-mailu: mi-noc@seznam.cz.
Milena Nociarová, předsedkyně Revizní komise ČAS

Volby do prezidia

19.11.2018

V březnu 2019 se budou v ČAS konat volby. Seznam nominovaných na funkci prezidentky, členů prezidia a revizní komise najdete zde. Od ledna budeme na webu a na FB průběžně zveřejňovat životopisy a záměry jednotlivých osob.

Zpráva z konference ČAS

19.11.2018

Dne 15. listopadu 2018 se uskutečnila konference ČAS, která se týkala tématu ošetřovatelské dokumentace. Zprávu z konference naleznete zde. Celý článek

Právní minimum pro sestry - regionální seminář

13.11.2018

Region Mladá Boleslav všechny srdečně zve na svůj regionální seminář Právní minimum pro sestry (pozvánka), který se uskuteční 13. 12. 2018 v učebně na Střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi.

VIII. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie

12.11.2018

Ve dnech 25. až 27. 11. 2018 se v brněnském hotelu Orea Voroněž uskuteční VIII. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie. Program vč. abstraktů, které budou k poslechu naleznete zde.

Budějovice Kazuistické

12.11.2018

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se zúčastnila V. ročníku kongresu Budějovice Kazuistické, který se uskutečnil 4. 10. 2018 v Nemocnici České Budějovice, a.s. Zprávu z kongresu naleznete zde.

Anonymní dotazník na téma Syndrom vyhoření

11.11.2018

Dobrý den,

jmenuji se Susan Corea a jsem studentkou 2. LF UK a studii obor Všeobecná sestra.

Prosím vás o vyplnění tohoto, zcela anonymního dotazníku, který mi bude sloužit k výzkumné části mé bakalářské práce na téma Syndrom vyhoření zdravotní sestry v kontextu ošetřovatelství.

Dotazník obsahuje celkem 79 otázek. Jeho vyplnění netrvá více jak 10-15 minut.

Moc děkuji za vaši pomoc.

Pokračujte kliknutím na Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství.

Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách VI

7.11.2018

Dne 18. 10. 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnila odborná konference na téma Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. Zprávu z tohoto setkání si můžete přečíst zde.

108. zasedání EFN

24.10.2018

Ve dnech 11. a 12. 10. 2018 proběhlo na Slovensku již 108. zasedání EFN (zpráva). Oficiální zástupce ČAS Veronika Di Cara byla na tomto setkání zvolená do výkonného výboru EFN.

5. podzimní pracovní den Naučili jsme se žít se stomií

23.10.2018

Sekce traumatologicko - ortopedická všechny srdečně zve na svůj 5. pracovní den s názvem Naučili jsme se žít se stomií (program). Akce proběhne 6. 11. 2018 ve VFN v Praze. Přihlášku naleznete zde.

ARIP sekce si zvolila nový výbor

23.10.2018

V roce 2018 proběhly volby do sekce ARIP. Zprávu o jejich průběhu naleznete zde.

Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví - simulační workshop

17.10.2018

B. Braun všechny srdečně zve na svůj simulační workshop Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví (pozvánka), který se uskuteční v termínech 1. 11. 2018 a 12. 12. 2018 v prostorách B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8.

EANS nabízí volná místa ve tříletém letním kursu pro začínající sestry výzkumnice

17.10.2018

Advanced Summer School for European Nursing Doctorates
The European Academy of Nursing Science (EANS) has 35 places available to new participants on its 2019 summer school. We are able to offer at least one of these places to a nurse or a midwife from your country.
The summer school will be held in:
Lisbon, PORTUGAL 1st to 12th July 2019
In order to be eligible, applicants must: 1. be a nurse (to include the broad spectrum of professional qualifications such as nursing, mental health nursing, midwifery, health visiting, community and family nursing);
2. be studying at an institution located in Europe (as defined by the Council of Europe);
3. be likely to have a substantive career in research;
4. be committed to improving the evidence base for nursing interventions;
5. be at an early stage of their doctoral studies;
6. have an excellent command of scientific English (the language of the summer school is English);
7. commit to attend all three years of the summer school programme 2019-2021;
8. have sufficient funds to support their own travel, accommodation and subsistence needs during the programme, as well as the €100 fee per year to attend and the €25 per year student membership fee of EANS.
Please note that the deadline for applications to be received is 31st January 2019. Please apply on the website at:
www.european-academy-of-nursing-science.com/events/summer-schools.cz

Odborná konference Regionu Praha

15.10.2018

Region Praha všechny srdečně zve na svou odbornou konferenci (pozvánka), která se uskuteční 24. 11. 2018 v FN Motol.

Reakce Sekce farmaceutických asistentů ke snížení stupně vzdělávání pro obor FA

10.10.2018

Sekce farmaceutických asistentů vydala dne 8. 8. 2018 vyjádření k problematice snížení stupně vzdělávání pro obor farmaceutický asistent (zde). Dne 17. 9. 2018 byla na toto téma vydána i tisková zpráva (zde).

Pozvánka na mezinárodní sympozium o prevenci a léčbě dekubitů v Brně

29.09.2018

Rádi bychom všechny pozvali na III. sympozium o dekubitech - Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se uskuteční 10. 11. 2018 v Brně (první oznámení v češtině, první oznámení v angličtině, program).

Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

28.09.2018

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii.... Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro (pozvánka).

Podzimní konference STOP dekubitům

27.09.2018

Region plzeňský ve spolupráci s FN Plzeň pořádá podzimní konferenci STOP dekubitům, která se bude konat 20. 11. 2018 v FN Plzeň (program).

Vyjádření JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, k článku JUDr. Jana Macha, uveřejněnému v časopise Tempus Medicorum č.9/2018

24.09.2018

S tvrzením JUDr. Macha samozřejmě nesouhlasím. Existence dokumentace ošetřovatelské péče výslovně vyplývá z ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 137/2018 Sb. Říká se zde: „Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje záznamy o poskytnuté ošetřovatelské péči, včetně záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně rehabilitační péči /…/.“ To, že jsme zrušili obsahové podrobnosti dokumentace ošetřovatelské péče v příloze č. 1 k citované vyhlášce, na tom nic nemění.

Reakce ČAS na článek JUDr. Jana Macha v Tempus Medicorum

21.09.2018

ČAS odmítá některé formulace článku JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK, uveřejněné v zářijovém čísle Tempus Medicorum. Článek vyznívá tak, že vedení ošetřovatelské dokumentace je vyhláškou MZ ČR zrušeno. Takové informace jsou mylné, zavádějící a mohou způsobit bezprecedentní chaos v dané problematice. Celé vyjádření Martiny Šochmanové, prezidentky ČAS, naleznete ZDE.

Sekce nutričních terapeutů ČAS garantem soutěže

20.09.2018

Sekce nutričních terapeutů ČAS je garantem soutěže Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování, která proběhne ve dnech 10. a 11. 11. 2018 v Makro akademii v Praze (leták).

XXV. kongres ČSARIM

19.09.2018

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče všechny srdečně sve na svou XXV. konferenci, která se uskuteční 3. - 5. 10. 2018 v Kongresovém centru na Vyšehradě v Praze. Více informací o akci naleznete na www.csarim2018.cz.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

14.09.2018

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí má v období od 19. do 30. 9. 2018 dovolenou.

Mozkocvična II - zrušení akce

5.09.2018

Region Praha oznamuje zrušení školící akce Mozkocvična II, která se měla uskutečnit v pátek 15. 9. 2018 ve FN Motol. Děkujeme za pochopení

Nová tisková zpráva

3.09.2018

Česká asociace sester vydala dne 28. 8. 2018 novou tiskovou zprávu na téma Větší kompetence nelékařů? Česká asociace sester představila Ministerstvu zdravotnictví ČR svůj návrh. Celé její znění naleznete zde.

Dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu

24.08.2018

S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením. V případě zájmu o vyplnění dotazníku klikněte sem.

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

23.08.2018

RZP, a. s. vás ve spolupráci s Českou asociací sester srdečně zve na odborný kurz Neodkladná resuscitace a urgentní stavy. Kurzy se budou konat od září do prosince hned v několika městech České republiky (pozvánka). K online registraci na kurz klikněte sem.

Liberecké psychologické dny

23.08.2018

Rádi bychom vás pozvali na na Liberecké psychologické dny, které se budou konat 17. 10. 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Více informací naleznete zde.

Nová tisková zpráva

21.08.2018

Česká asociace sester vydala dnes Stanovisko ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů ze 17. srpna 2018. Jeho znění naleznete v nejnovější tiskové zprávě zde.

Dekubity - anketa

9.08.2018

Vážené kolegyně a kolegové,

na www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety/ je již uveřejněna anketa, která je v letošním roce zaměřena na bolest související s dekubitem. Vyhodnocení ankety bude prezentováno na jednání 6. kulatého stolu k otázkám dekubitů, který pravidelně pořádá MZ ČR v listopadu u příležitosti Světového dne STOP dekubitům. Výsledky šetření budou podkladem k doporučení pro dobrou praxi v nemocnicích i domácí péči. Děkujeme za vaši účast.

Dále si Vás dovolíme upozornit na vydaný leták Evropským poradním orgánem pro otázky dekubitů (EPUAP) ke Světovému dni STOP dekubitům, který vychází v letošním roce na 15. listopadu. Věříme, že opět podpoříte svými akcemi tuto mezinárodní akci.

Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU) pořádají III. sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se koná 10. listopadu v Brně (první oznámení v češtině, první oznámení v angličtině, program).

Diskuzní forum a workshop perioperačních sester

31.07.2018

Ve dnech 21. - 22. 11. 2018 proběhne ve ÚVN-VFN v Praze diskuzní forum a workshop perioperačních sester. Témata fóra a další informace naleznete zde.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

13.07.2018

V termínu od 16. do 30. 7. 2018 bude mít kancelář Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí z důvodu dovolené zavřeno.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium

27.06.2018

Ve dnech 23. až 25. 1. 2019 se uskuteční 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium s názvem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům (první oznámení).

Za výsluhy sestrám by stát ročně zaplatil 3 až 4 miliardy Kč

26.06.2018

Za zvažované výsluhy pro zdravotní sestry v nemocnicích by podle prvotních propočtů stát ročně zaplatil tři až čtyři miliardy korun. Sestry, které by měly odpracovaných 20 až 30 let, by dostávaly 5000 korun měsíčně. Více informací o problematice si můžete přečíst zde.

Celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2018

19.06.2018

Sekce traumatologicko-ortopedická vás srdečně zve na celostátní konferenci pod názvem Obezitologie a bariatrie 2018 (pozvánka), která se uskuteční ve dnech 15. až 17. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

Slovensko zavádí obor praktická sestry

15.06.2018

Slovensko následovalo nevhodného českého příkladu a zavádí praktickou sestru. Evropská federace sesterských asociací proti tomuto kroku ostře protestovala. Dopis vyjadřující podporu ze strany generálního tajemníka EFN Paula De Reaveho naleznete zde.

Ceny Florence Nightingalové

24.05.2018

Včera večer byly v Divadle U Hasičů slavnostně předány ceny Florence Nightingalové za rok 2017 (tisková zpráva). Ty každoročně uděluje Česká asociace sester v souvislosti s Mezinárodním dnem sester. Cílem je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích. Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích – za celoživotní dílo, za rozvoj oboru, za rozvoj ošetřovatelství a za rozvoj České asociace sester. Všem vítězkám srdečně gratulujeme.

37. kongres české nefrologické společnosti

22.05.2018

Ve dnech 4. – 6. června 2018 se v Praze 6 - Dejvicích (na Fakultě architektury ČVUT) uskuteční v pořadí již 37. kongres české nefrologické společnosti pozvánka. Nefrologicko-urologické sekce ČAS je spoluorganizátorem kongresu.

Registrace: www.secure.cbttravel.cz/nefrol2018/registrace-online.php

Další informace o kongresu najdete na www.kongrescns2018.cz, tento web budeme průběžně aktualizovat.

Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta

17.05.2018

MZČR vydalo nové Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta. Věstník číslo 4 naleznete zde

Odborné vzdělávací konference pro lékárníky a farmaceutické asistenty

16.05.2018

Od 15. 5. 2018 probíhají v různých městech po celé ČR odborné vzdělávací konference pro lékárníky a farmaceutické asistenty. Více informací o programu, termínu a místu konání naleznete zde.

KAMBA festival 2018

14.05.2018

Ve dnech 6. až 10. června se v Táboře uskuteční již 2. ročník Kamba festivalu pro zdravotníky (plakát). Bližší info naleznete na webu http://www.kamba.eu/.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

14.05.2018

V termínu od 28. 5. do 10. 6. 2018 bude mít kancelář Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí z důvodu dovolené zavřeno.

Mezinárodní den sester

12.05.2018

Milé sestřičky, přijměte od ČAS srdečné blahopřání k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester. Každé z vás přejeme jen to nejlepší, usměvavé a spokojené pacienty a pohodu jak na pracovišti, tak i u rodinného krbu.

1. multidisciplinární nefrologický-urologický kongres

11.05.2018

Sekce nefrologicko-urologická všechny srdečně zve na svůj 1. multidisciplinární nefrologický-urologický kongres (pozvánka), který se uskuteční ve dnech 22. a 23. 11. 2018 v Olomouci. Stěžejním tématem letošního ročníku je otázka Co nás spojuje?.

Setkání Pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví

10.05.2018

Ve středu 2. května se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání Pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví. Skupina sdružuje významné osobnosti z různých oblastí zdravotnictví a zástupce odborů. Jejím cílem je především navrhnout takové kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotnického systému, zefektivnění způsobu odměňování v nemocnicích a řešení personální krize v oboru.

Jednání se účastnila i Česká asociace sester. Jedním z návrhů, které zde prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA předložila, je zavedení výsluhové renty, kterou by sestry pobíraly za odpracované roky podobně jako je tomu u policistů či hasičů.

EFN - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

2.05.2018

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 proběhlo v Bruselu zasedání EFN. Zprávu z jednání naleznete zde.

Změna pracovní doby Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí

1.05.2018

Od 1. 5. 2018 se mění pracovní doba Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí. Nově jsme vám k dispozici v takto:
úterý 8.00 – 15.30 hodin
středa 12.00 – 15.30 hodin
pátek 8.00 – 12.30 hodin

Pozvánka na XII. národní kongres ČSIM do Brna ve dnech 20.-22. června 2018

26.04.2018

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom Vás pozvali do Brna na XII. národní kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), který se koná ve dnech 20.-22. června 2018. Přijeďte si poslechnout aktuality mezioborové intenzivní péče podané v nejrůznějších podobách: vedle klasických přednášek máme pro Vás přichystány pro/noc diskuze, kazuistiky a simulace. Forma je zvolena moderně (on-line hlasování i možnost kladení otázek), ale dočkáte se i výukových lekcí, kdy se bude psát „křídou po tabuli“. Imprinting jistě vhodně doplní moravské víno a pivo – pár „škopků“ na Vás čeká na společenském večeru přímo v pivovaru Starobrno. Muzika Ukulele Orchestra jako Brno Vám jistě bude v uších znít při cestě domů ještě na Vysočině, Hané či Bílých Karpatech. Kompletní informace o chystaném kongresu získáte na webu ČSIM (http://www.csim.cz/.

Zdraví a zvou

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. – předseda ČSIM Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. – místopředseda ČSIM Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. – vědecký sekretář ČSIM Doc. MUDr. František Duška, Ph.D. – předseda vědeckého výboru kongresu ČSIM

Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS

18.04.2018

Ve dnech 13. – 14. dubna 2018 se v Brně konal Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS. Na programu jednání bylo kromě zhodnocení hospodaření v roce 2017 a rozpočtu na rok 2018 i podání aktuálních informací o stavu členské základny. Zazněly zprávy o činnosti pracovních komisí a jednotlivých sekcí či regionů, které budou uveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti ČAS.

Celý zápis ze Sněmu ČAS si můžete přečíst zde.

Společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR

16.04.2018

Na sobotním Sněmu předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS vydala Česká asociace sester společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR). Společné prohlášení podepsaly zástupkyně obou institucí, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Jaké jsou hlavní cíle prohlášení naleznete zde.

10. soběslavská celostátní odborná konference zdravotních sester

12.04.2018

Pediatrická sekce všechny zve na již 10. soběslavskou celostátní odbornou konferenci zdravotních sester, která se uskuteční 8. 9. 2018 v Soběslavi.
Více informací o programu a přihláškách naleznete zde.

Konference Kouření v nemocniční péči

11.04.2018

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku všechny srdečně zve na konferenci Kouření v nemocniční péči (pozvánka, program), která se uskuteční 22. května 2018 ve Vojenské fakultní nemocnici Praha. Na konferenci vystoupí mnozí významní odborníci na danou problematiku, jako např.: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Referenčního centra pro závislé na tabáku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, aj.
Vstup na akci je zdarma.

Den sester 2018

9.04.2018

Ve středu 23. května 2018 se v Divadle U Hasičů u příležitosti Dnu sester (pozvánka) uskuteční slavnostní setkání. Cena jedné vstupenky je 250 Kč, objednávat můžete na e-mailu ekonom@cnna.cz.

Těšíme se na brzkou shledanou!

Ples sester 2018

23.03.2018

V pátek 16. 3. 2018 se na pražském Žofíně uskutečnil Ples sester. Role moderátora se zhostil Petr Rychlý, o celovečerní zábavu se postarala celá řada známých osobností – herečka Dana Batulková & tanečník Jan Onder, kapela Golden Big Band Prague, zpěvák David Deyl, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch či zpěvák Jožka Šmukař. Slavnostní atmosféru plesu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Nová tisková zpráva

15.03.2018

Česká asociace sester včera vydala novou tiskovou zprávu na téma Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR. Její znění naleznete zde.

Co můžete chytnout nebo získat během dovolené - konference pneumologické sekce

15.03.2018

Pneumologická sekce vás srdečně zve na svou XXIII. konferenci - Co můžete chytnout nebo získat během dovolené (program), které se bude konat 19. 5. 2018 v kinosále FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 .

Výzkum RN4CAST

14.03.2018

Sestry z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK 2/3/2018 za přítomnosti hlavních výzkumníků z Belgie a SRN informovaly odbornou veřejnost o přípravách pilotního otestování výzkumu RN4CAST v ČR. Tento výzkum byl již proveden v USA a následně v devíti zemích EU. Nezávisle na zdravotnickém systému studované země se opakovaně zjistilo, že zvýšení pracovní zátěže sestry o jednoho pacienta, zvyšuje pravděpodobnost úmrtí pacienta v období 30 dní od příjmu o 7 %. Každé 10 % zvýšení počtu sester s bakalářským vzděláním ale snížilo tuto pravděpodobnost o 7 % (Aiken at al., 2014). www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/abstract.

Česká asociace sester vítá provedení tohoto pilotního výzkumu ve dvou pražských nemocnicích a plně podporuje následné provedení celonárodního výzkumu. Výzkum přináší vědecké důkazy pro to, co si každá sestra na svém oddělení jasně uvědomuje každou směnu – bude-li se starat o příliš mnoho pacientů, budou jejich zdravotní výsledky výrazně horší, než když bude sester ve směně dostatečné množství. Velmi nás zajímají výsledky vlivu vzdělání a klinické zkušenosti sestry na mortalitu a komplikace pacientů v ČR, zejména ve světle novely zákona o vzdělávání sester. Zástupci MZ ČR a MPSV podpořili provedení pilotního projektu, který umožní získat v ČR chybějící data. Zástupce ÚZIS informoval přítomné o možnostech sběru požadovaných dat z již fungujících registrů a zdrojů, upozornil na nutnost právního ošetření sběru takových dat pro účely projektu.V zájmu optimálních výsledků našich pacientů je ČAS připravena spolupracovat a podpořit projekt RN4CAST v ČR!

Zdroj: Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 - 1830

Nursing Now

13.03.2018

ICN ve spolupráci s WHO 27/2/2018 odstartovala kampaň nazvanou Nursing Now www.nursingnow.org/launch/ a www.facebook.com/NursingNow2020. Jedná se celosvětovou kampaň k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Záštitu nad kampaní převzala kromě jiných osobností i vévodkyně z Cambrige, princezna Kate. Kampaň bude ukončena v roce 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Česká asociace sester se aktivně připojuje k této celosvětové kampani s cílem zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky.

IX. mikrobiologický den

12.03.2018

Sekce zdravotních laborantů zve na celostátní konferenci IX. mikrobiologický den (program), která se uskuteční v úterý 27. března 2018 v kinosále FN Brno.

Zaměstnání ve zdravotnictví 03/2018

6.03.2018

Všem aktivním členům a členkám ČAS bylo právě na e-mail rozesláno aktuální číslo měsíčníku Zaměstnání ve zdravotnictví. Tento měsíčník shromažďuje volné pracovní pozice pro lékařský i nelékařský personál v rámci celé ČR.

Konference interních oborů

27.02.2018

Interní sekce všechny srdečně zve na Konferenci interních oborů (program), která se bude konat 24. 3. 2018 ve VFN v Praze. Přihlašovat se můžete v kategorii domácí akce - sekce interní. Těšíme se na brzkou shledanou.

Ples sester 2018

23.02.2018

Ještě jednou bychom rádi všechny pozvali na Ples sester (pozvánka), který se uskuteční 16. března 2018 v Paláci Žofín. Program si můžete prohlédnout zde.

Fórum delegátů

8.02.2018

V pátek 19. 1. 2018 proběhlo Fórum delegátů. Hlavním bodem programu se stala úprava stanov ČAS. Zprávu z Fóra naleznete zde, fotografie zde.

XLII. ročník brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

2.02.2018

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (první oznámení), které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Pro více informací a registraci navštivte www.onkologickedny.cz.

Ukončení činnosti sekce č. 51 - Ošetřovatelská lůžka - geritarie

1.02.2018

Usnesením prezidia ČAS z 9.1.2018 byla ukončena činnost sekce č. 51 Ošetřovatelská lůžka - geriatrie. Sekce bude sloučena se sekcí interní č. 10, je možný přestup i do sekce jiné.

Setkání s s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

31.01.2018

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se v pondělí 22. 1. 2018 osobně setkala s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Pracovní schůzka proběhla v přátelském duchu, pan ministr byl velice vstřícný a pozorně vyslechl názory, podněty a připomínky paní prezidentky. Diskutovalo se zejména o problémech, které trápí české všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese. Tedy o personální krizi ve zdravotnictví, systému vzdělávání 4 + 1, který prezidium ČAS dlouhodobě kritizuje, dále o nutnosti upravit rámcový vzdělávací program pro školy, o nadměrné zátěži administrativou a o výši platů. Ministr Vojtěch vyjádřil, že počítá s účastí ČAS při klíčových jednáních. Martina Šochmanová připomněla, že před pár dny požádala ministerstvo o zapojení ČAS do Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR. Prezidentka ČAS vyslovila naději, že spolupráce s novým ministrem bude přínosná pro obě strany a společnými silami přispějí k řešení nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví.

Zpráva z 10. podzimní konference ČAS

30.01.2018

V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnila 10. podzimní konference ČAS (program). Jejím klíčovým tématem se stala Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí . Program konference popsala v měsíčníku Zdravotnictví a medicína bývalá ministryně zdravotnictví a současná senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Celý článek naleznete zde.

Ples sester 2018

25.01.2018

Srdečně všechny zveme na Ples sester 2018, který proběhne v pátek 16. března 2018 na pražském Žofíně (pozvánka).

Vstupenky na ples

18.01.2018

Prodej vstupenek na PLES SESTER (pozvánka) byl zahájen. Vstupenky objednávejte na telefonu 602 230 512 nebo e-mailu ekonom@cnna.cz.

PhDr. Marie Rozsypalová, jedna z prvních autorek moderních učebnic ošetřovatelství v České republice, oslavila 15. ledna 2018 úctyhodné 90. narozeniny. GRATULUJEME!

17.01.2018

Paní Rozsypalová je známá nejen jako autorka učebnice „Ošetřovatelství I a II“. Byla také recenzentkou ošetřovatelských učebnic, například učebnice „Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I“ a rovněž spoluautorkou publikace „Sestry vzpomínají – Příspěvek k historii ošetřovatelství“. Spolu s Evou Haladovou napsala také knihu „O sestrách pro sestry“, ve které se věnovala způsobům, jak zlepšit fyzickou a psychickou kondici všeobecných sester, aby mohly snáze vykonávat své náročné povolání. Již v osmdesátých letech minulého století se dr. Rozsypalová věnovala prevenci následků nesprávného zatížení hybného systému a ergonomickým podmínkám práce sestry. Paní Marie Rozsypalová je významná a nezapomenutelná osobnost českého ošetřovatelství. Mezi gratulanty proto nemohla chybět ani Česká asociace sester. Prezidentka ČAS, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, popřála oslavenkyni pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let a předala jí gratulační list a kytici květin (foto). „Dlouho jsem nezažila tak milé a příjemné setkání, plné životního optimismu. Paní profesorku si pamatuji z doby svých studií a již tehdy pro mě a mé spolužáky byla inspirující osobností. Nesmírně mě však překvapilo, že si paní profesorka pamatuje mě! Připomněla mi moment, kdy byla hospitalizovaná v nemocnici a já jsem ji přišla pozdravit,“ říká Martina Šochmanová.

Výzkumné šetření EUPRON

12.01.2018

Mgr. Jana Heczková, přednostka ÚTPO 1.LF UK, by ráda pozvala všechny členy ČAS k výzkumnému šetření EUPRON, jehož cílem je z pohledu lékaře, farmaceuta a sestry detailněji popsat a porozumět současné roli sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče. Bližší info včetně odkazu na elektronickou verzi dotazníku naleznete zde.

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů - volná místa

11.01.2018

Certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelské péče o rány u dospělých a dětských pacientů nabízí dvě poslední volná místa. Více informací vč. odkazu na přihlášení naleznete zde.

Internetová učebna ČAS

10.01.2018

Internetová učebna ČAS je i přes zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání stále v provozu. Celý článek

Revize hospodaření sekcí a regionů

8.01.2018

Revize hospodaření sekcí a regionů proběhne 10. a 11. února 2018 a 17. a 18. února 2018. Zájemci se musí přihlásit předem na email mi-noc@seznam.cz.

Vánoce 2017

22.12.2017

Prani

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

20.12.2017

Společnost RZP ve spolupráci s Českou asociací sester všechny srdečně zve na kurzy Neodkladné resuscitace a urgentních stavů (pozvánka). Na jednotlivé kurzy se můžete přihlašovat prostřednictvím odkazu www.rzpcz.cz/program.php#content.

Schválené vzdělávací akce za období leden až listopad

15.12.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

Kancelář a Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

15.12.2017

Kancelář a Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS bude mít v termínu od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 dovolenou.

Události ČT - reportáž

5.12.2017

V pátek 1. 12. 2017 jste mohli v Událostech ČT shlédnout reportáž o nedostatku zdravotních sester v ČR. K této problematice se také vyjádřila prezidentka ČAS Martina Šochmanová. Záznam reportáže naleznete zde.

Naplněná kapacita 10. podzimní konference prezidia ČAS

27.11.2017

Kapacita účastníků na 10. podzimní konferenci prezidia ČAS byla právě naplněna. Těšíme se na brzkou shledanou.

Nová tisková zpráva

15.11.2017

ČAS dnes vydala novou tiskovou zprávu, která se týká Evropského antibiotického dne. Celé její znění naleznete zde.

Schválené vzdělávací akce za období leden až říjen

14.11.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

On-line studie

13.11.2017

Milé sestry a kolegyně, zveme vás k účasti v mezinárodním projektu: Sestry východní Evropy - Centrum excellence pro kontrolu tabáku II. Prostřednictvím tohoto projektu Vám nabízíme bezplatné e-learningové vzdělávání o tom, jak můžete svým pacientům pomoci přestat kouřit. Pokud se chcete zapojit, budete požádáni o vyplnění (elektronicky) dvou krátkých dotazníků (vstupní a po 3. měsících) o znalostech, postojích a intervencích, které používáte v pomoci kuřákům s odvykáním. Budeme se také ptát na Vaše zkušenosti z odborné praxe.

Vzdělávací aktivita: Po vyplnění úvodního dotazníku budete požádáni o shlédnutí dvou bezplatných vzdělávacích webinářů (e-learning) o tom, jak krátce intervenovat u kuřáků. Můžete si také stáhnout z webové stránky projektu podklady, které Vám v tom pomohou.

Studie EE-COE II. je dobrovolná a Vámi sdělené informace zůstanou anonymní a důvěrné.Jako poděkování za váš čas a účast v projektu Sestry východní Evropy - Centrum excellence pro kontrolu tabáku II. si po vyplnění závěrečného dotazníku po 3 měsících budete moci vytisknout certifikát o účasti na vzdělávací akci.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem a čas. Tým Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

WWW.SLZT.CZ
Přímý odkaz na projekt: www.slzt.cz/e-learning-sestry

Korespondence

10.11.2017

V uplynulých týdnech proběhla přátelská korespondence mezi prezidentkou ČAS, PhDr. Martinou Šochmanovou, a Hlavní sestrou ČR, Mgr. Alicí Strnadovou. Paní prezidentka požádala Mgr. Strnadovou o pomoc při zodpovězení nejčastějších dotazů, které jsou ČAS adresovány ze strany zdravotníků. Celý článek

Advanced Summer School for European Nursing Doctorates

9.11.2017

The European Academy of Nursing Science (EANS) has 35 places available to new participants on its 2018 summer school. We are able to offer at least one of these places to a nurse or a midwife from your country.

The summer school will be held in: Ghent, BELGIUM 2nd to 13th July 2018

In order to be eligible, applicants must:

1) be a nurse (to include the broad spectrum of professional qualifications such as nursing, mental health nursing, midwifery, health visiting, community and family nursing);

2) be studying at an institution located in Europe (as defined by the Council of Europe);

3) be likely to have a substantive career in research;

4) be committed to improving the evidence base for nursing interventions;

5) be at an early stage of their doctoral studies;

6) have an excellent command of scientific English (the language of the summer school is English);

7) commit to attend all three years of the summer school programme 2018-2020;

8) have sufficient funds to support their own travel, accommodation and subsistence needs during the programme, as well as the €100 fee per year to attend and the €25 per year student membership fee of EANS.Please note that the deadline for applications to be received is 31st January 2018. Please apply on the website at: www.european-academy-of-nursing-science.com/events/summer-schools/Best wishes


David A Richards PhD


President of the European Academy of Nursing Science (EANS) Professor of Mental Health Services Research, University of Exeter Medical School, United Kingdom EANS@exeter.ac.uk

Evropský antibiotický den

8.11.2017

Až polovina antibiotik ordinovaných v nemocnicích není nutná, nebo je nevhodná. Nesprávné používání antibiotik přispívá k rezistenci baktérií, antibiotika používaná v zemědělství taktéž! Správné používání antibiotik může zachovat jejich účinnost pro další generace. ČAS podporuje Evropský antibiotický den - 18. 11. 2017 (leták).

EFN k této problematice vytvořila dokument, celé jeho znění naleznete zde.

Jednání Evropské federace sesterských asociací (12. - 13. 10. 2017, Brusel)

8.11.2017

Ve dnech 12. a 13. 10. 2017 proběhlo v Bruselu jednání Evropské federace sesterských asociací. Zprávu z akce, kterou vytvořila Mgr. Veronika Di Cara, PhD. naleznete zde.

EFN Update November - December 2017

Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí - 10. podzimní konference prezidia ČAS

8.11.2017

Prezidium ČAS vás srdečně zve na svou již 10. podzimní konferenci , která se bude týkat tématu Kvality ošetřovatelské péče a jejího úskalí (program). Přihlašovat se můžete přes formulář, který naleznete v Domácích akcích - Prezidium.

Vždy je něco nového v pediatrii

7.11.2017

Sekce pediatrická všechny zve na svou odbornou konferenci Vždy je něco nového v pediatrii, která se koná 2. 12. 2017 v Praze (pozvánka).

Sestra roku 2018

4.11.2017

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services a odborný časopis Zdravotnictví a medicína vyhlásily 18. ročník soutěže Sestra roku (tisková zpráva , plakát). Přihlásit se nebo nominovat svou oblíbenou sestru je možné do 30. listopadu 2017.

Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb

31.10.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče a osoby podílející se na řízení kvality ve zdravotnických zařízeních vás zvou na certifikovaný kurz Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb (pozvánka).

Kvalita a bezpečí v praxi III

30.10.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče při ČAS ve spolupráci s ÚVN všechny srdečně zve na svou konferenci Kvalita a bezpečí v praxi III (pozvánka, program), která se uskuteční 2. listopadu 2017 ve Vojenské nemocnici v Praze.

Nová tisková zpráva

23.10.2017

ČAS dnes vydala novou tiskovou zprávu, která se týká Světového dne STOP dekubitům. Celé její znění naleznete zde, více informací zde.

I slova léčí III.

18.10.2017

Sekce managementu všechny srdečně zve na konferenci na téma I slova léčí III. (pozvánka, přihláška, program), která se uskuteční 21. listopadu 2017 ve VFN v Praze.

Když se sejdou obory II - celostátní konference zdravotních laborantů a geriatrické sekce

16.10.2017

Sekce zdravotních laborantů a ošetřovatelská lůžka - geriatrie všechny srdečně zvou na celostátní odbornou konferenci na téma Když se sejdou obory II (program).

Aktuální změny v ošetřovatelské legislativě

9.10.2017

Výbor regionu Mladá Boleslav ČAS si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na diskuzním foru nelékařských zdrav. pracovníků s názvem Aktuální změny v ošetřovatelské legislativě (pozvánka). Akce se uskuteční v sobotu 21. října 2017 v přednáškovém sále Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích.

Odborná konference

8.10.2017

Region Praha a Sekce nukleární medicíny všechny zve na odbornou konferenci, která se uskuteční 11. 11. 2017 ve FN Motol (program).

Mozkocvična

6.10.2017

Moravskoslezský region všechny srdečně zve na akci Mozkocvična (program), která proběhne 1. 11. 2017 v KD Akord v Ostravě.

Prezidentka ČAS M. Šochmanová v pořadu Sama doma

12.09.2017

V pondělí 11. 9. 2017 hovořila prezidentka ČAS Martina Šochmanová v pořadu Sama doma na ČT 1 o slastech a strastech povolání všeobecné sestry. Pokud jste vysílání nestihli, najdete jej na Facebooku ČASu www.facebook.com/sestry.

Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii

6.09.2017

Sekce pneumologická všechny srdečně zve na svou na XXII. konferenci sester na téma Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii (program), která se bude konat 4. 11. 2017 v Brně. Formulář k přihlašování naleznete v kategorii Domácí akce.

XXV. celostátní konference kardiochirurgické sekce

4.09.2017

Sekce kardiochirurgická všechny srdečně zve na XXV. celostátní konferenci, která se uskuteční 24. 11. 2017 v Hradci Králové (pozvánka, přihláška).

Reakce ČLK ke změně zákona 96/2004 Sb.

29.08.2017

Česká asociace sester odeslala členům České lékařské komory reakci na změnu zákona 96/2004 Sb. Znění tohoto dopisu naleznete zde.

Kurz specializačního vzdělávání Organizace a řízení

19.08.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví všechny srdečně zve na Kurz specializačního vzdělávání Organizace a řízení. Více informací naleznete zde.

XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

19.08.2017

Srdečně vás zveme na XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se uskuteční 8. 9. 2017 v Brně (pozvánka).

Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů

18.08.2017

V pátek 22. září se uskuteční Celostátní pracovní konference, která je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnický personál (pozvánka, program). Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu grecova@centrum. cz. Těšíme se na brzkou shledanou.

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec

17.08.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

Workshop a konference perioperačních sester

11.08.2017

Ústřední vojenská nemocnice vás srdečně zve na Workshop a konferenci perioperačních sester, který se uskuteční 22. a 23. 11. 2017. Více informací naleznete zde.

Dopis PhDr. Martiny Šochmanové, MBA

8.08.2017

Prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA vytvořila dopis, který je určen všem zájemcům o vydávání souhlasných stanovisek se vzdělávacími akcemi. Celé znění tohoto dopisu naleznete zde.

Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

26.07.2017

Neurologická sekce, AMKP, FNO a YAKNA všechny vás srdečně zvou na kurz Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, který se uskuteční v termínu od 9. do 13. 10. 2017 v Ostravě (pozvánka).

Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií

25.07.2017

Workshop pro perioperační sestry s mottem "Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií" (pozvánka) - Sekce perioperačních sester ČAS Vás srdečně zve k účasti na workshopu 7.10.2017 ve FN Brno. Aktivně se můžete vyzkoušet manipulaci s přístroji, nástroji a dalšími moderními technologiemi.

Dovolená

17.07.2017

Členská evidence, ekonom a kancelář má ode dneška do 30. 7. 2017 dovolenou.

Novela zákona

17.07.2017

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů www.sbirka.cz/POSL4TYD/17-0720.htm. S novelou souvisí také změny ve vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - více na www.nconzo.cz/web/guest/aktuality-all.

Organizační normy

17.07.2017

Pracovní postupy v sekci Organizační normy byly aktualizované. Pracovní postupy ČAS/PP/2008/0005 Pracovní skupina pro projektu EU a ČAS/PP/2008/0004 Pracovní skupina pro poskytovatele ošetřovatelských služeb byly zrušeny bez náhrady. Pracovní postup ČAS/PP/2010/0001 Léčba závislosti na tabáku byl nahrazen publikací Užívání tabáku – Informace a pracovní postup pro intervenci sestry www.slzt.cz/dokumenty/pokyny_pro_sestry.pdf. Další organizační normy budou upraveny v návaznosti na změny zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.

12. česko-slovenský kongres

12.07.2017

Srdečně Vás zveme na 12. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny (pozvánka), který proběhne 10. a 11. 11. 2017 v Praze. Více informací naleznete na www.sdaim-kongres.cz.

TZ Národní soustava povolání

4.07.2017

30. 6. 2017 byla Českou asociací sester vydána tisková zpráva na téma ČAS se aktivně podílí na revizi popisů povolání nelékařských zdravotnických pracovníků pro Národní soustavu povolání. Tisková zpráva je k nahlédnutí zde.

Sekce ZL - celostátní pracovní konference

29.06.2017

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, program) - akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnické pracovníky. Své přihlášky posílejte na grecova@centrum.cz.

KK - dovolená

29.06.2017

Kreditní komise, evidence členské základny a kancelář ČAS má v období od 3. do 30. 7. 2017 dovolenou.

9. Soběslavská konference

20.06.2017

Pediatrická sekce srdečně zve všechny sestry, členky i nečlenky ČAS na již 9. ročník Soběslavské konference pro sestry, která se koná 9. 9. 2017. Více na www.sobeslavskakonference.cz

Sympozium dekubitů 11. 11. 2017

20.06.2017

Česká asociace sester ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány všechny srdečně zve Sympozium dekubitů, které se uskuteční 11. 11. 2017 v Brně (pozvánka v češtině, pozvánka v angličtině).

Chyba serveru

19.06.2017

Rádi bychom se všem členkám a členům omluvili za deaktivaci některých uživatelských účtů, která byla způsobená chybou serveru. Ti, kteří letos vstoupili do ČAS, členský poplatek pro tento rok neplatí.

Otázky V. Moravce

12.06.2017

Ve včerejších Otázkách Václava Moravce se setkal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík s bývalou ministryní Zuzanou Roithovou a také expertem na zdravotnictví Petrem Zimmermannem. Celý záznam naleznete zde.

Den zdraví 2017

31.05.2017

Sekce nefrologické všechny srdečně zve na DEN ZDRAVÍ, který proběhne 4. 6. 2017 v TJ Sokol Praha - Podolí (program).

5. podzimní sesterské dny EK

29.05.2017

Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha pořádají 22. a 23. 9. 2017 dvoudenní kongres 5. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (program, přihláška).

Mgr. Tomáš Petr

23.05.2017

S potěšením oznamujeme, že na posledním valném shromáždění Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO byl zvolen náš kolega Mgr. Tomáš Petr do výboru této organizace. Mgr. Petrovi tímto gratulujeme ke zvolení a jeho úspěch vnímáme jako úspěch celé České asociace sester. Zároveň věříme, že se podaří Evropskou asociaci více zapojit do reformy psychiatrie v ČR.

V. sesterské sympozium v Ostravě

22.05.2017

Sekce neurologická všechny srdečně zve na V. sesterské sympozium, které se uskuteční 24. 5. 2017 v Ostravě (program)

Seznam schválených akcí

15.05.2017

Kreditní komise ČAS vydala aktualizovaný seznam schválených akcí. Najdete ho ve složce Prezidium, Komise při prezidiu, Kreditní komise ČAS. Kreditní komise bude mít v termínu od 2. do 11- 6. 2017 dovolenou, případné dotazy budou zodpovězeny po návratu.

Ceny Florence

11.05.2017

Dnes večer, 11. května, se v Divadle U Hasičů v Praze uskutečnilo předání cen Florence Nightingalové (tisková zpráva). Cílem tohoto udělování je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a ocenit ty, jež v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté činnosti významně přispěly k rozvoji oboru. V rámci letošních oslav Mezinárodního dne sester si cenu za celoživotní dílo odnesla Jitka Voříšková, cenu za rozvoj oboru Jana Jašínská, cenu za rozvoj ošetřovatelství Ivana Šlaisová a cenu za rozvoj České asociace sester Marta Dostálová (foto). Všem dámám ještě jednou gratulujeme.

Psychiatrická konference Quo vadis psychiatrie?

10.05.2017

Region moravskoslezský všechny srdečně zve na psychiatrickou konferenci Quo vadis psychiatrie?, která se uskuteční 24. 5. 2017 v Havířově (pozvánka, program).

Tisková zpráva Mezinárodní den ošetřovatelství a sester

9.05.2017

V pátek 12. května slavíme Mezinárodní den sester. Proč jej slavíme zrovna v tento den, jak se vyvíjelo ošetřovatelství v průběhu dějin a jaké hlavní diskuzní téma vyhlásila Mezinárodní rada sester (ICN) pro letošní rok, se dozvíte zde. Všem sestrám k jejich svátku blahopřeje prezidium České asociace sester a ke gratulaci se připojila také paní Dagmar Havlová, která poslala osobní blahopřání i jménem Nadace Vize 97.

Jarní setkání v Jihlavě

7.05.2017

Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM ČLS JEP zve na Jarní setkání v Jihlavě, které se uskuteční 25. 5. 2017 v prostorách divadla DIOD (program). Registrace je dostupná na paliativnimedicina.cz a detsky-hospic.cz.

Dopis ministra Ludvíka EFN

6.05.2017

3. května 2017 byla odeslána odpověď pana ministra Ludvíka na dopis EFN o snižování vzdělávání sester (dopis).

Setkání s jubilantkou Květou Musilovou

2.05.2017

Dne 3.4.2017 v Brně v NCONZO se konalo krásné setkání s devadesátiletou jubilantkou paní Květou Musilovou (fotografie). Tato ohromně čilá a zvídavá paní byla aktivní členkou České společnosti sester a následně, po spojení obou organizací členkou ČAS. Celý život se snažila naše povolání posunovat dopředu. Nové přístupy v léčbě studovala z cizojazyčné literatury a snažila se o implementaci v našich podmínkách. Byla jednou z prvních sester, která vystudovala a získala diplom po válce. Měla velké problémy získat práci, jelikož sestra s diplomem byla pro sestry v nemocnicích velká konkurence a měly strach, že je moc chytrá a nebude vykonávat základní ošetřovatelskou péči. Stejná situace nastává nyní, kdy se sestry brání sestrám Bc. a Mgr. a používají podobné argumenty. Paní Květa měla velký zájem o informace co se děje v ČAS a jaké problémy trápí sestry. Strávený čas byl pro mně velmi inspirativní a nabíjející energií, která z této dámy doslova tryskala. Jménem prezidia České asociace sester jsem ji předala Vzpomínkový list, vytvořený právě pro tyto příležitosti, jako ocenění celoživotní práce ošetřovatelský obor a naši vděčnost za neúnavnou pracovitost. Za prezidium ČAS Mgr.Ilona Antoníčková

Mezinárodní den sester

27.04.2017

Slavnostní setkání ku příležitosti Mezinárodního dne sester (pozvánka) se blíží a zbývá posledních 50 vstupenek. Objednat si je můžete na ekonom@cnna.cz. Těšíme se na brzkou shledanou!

25. výročí založení bakalářských ošetřovatelských studií

26.04.2017

Srdečně všechny zveme na oslavu 25. výročí založení bakalářských ošetřovatelských studií, která se uskuteční v předvečer Mezinárodního dne sester, tedy 11. května 2017. Tato událost je ze všeho nejvíce příležitostí k setkání absolventských ročníků a také k setkání s bývalými i současnými učitely a pracovníky fakulty. Na stránce vwww.25letsester.lf3.cuni.cz naleznete podrobnější info včetně seznamu spolužáků, kteří se již na akci přihlásili. Těšíme se na brzkou shledanou.

Konference Fenomén migrace a integrace

24.04.2017

Sekce managementu všechny srdečně zve na konferenci na aktuální téma Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta. Akce se koná 6. 6. 2017 ve VFN v Praze a na její přípravě se podílí zástupci Českého červeného kříže, Lékařů bez hranic, Charity ČR, Integračního centra Praha a další. Program celé akce naleznete zde.

Sestra roku 2016 - video

21.04.2017

Připomeňte si s námi ty nejhezčí okamžiky z předávání cen Sestra roku 2016 (video).

Májové hepatologické dny

20.04.2017

Sekce gastroenterelogická a hepatolická vás zve na XLV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY , které se uskuteční 10. - 12. 5. 2017 (pozvánka, program pro lékaře, program pro sestry).

XIX. celostátní konference - sekce farmaceutických asisentů

19.04.2017

Sekce farmaceutických asistentů všechny srdečně zve na XIX. celostátní konferenci se zaměřením mj. na individuální přípravu léčiv a hormonální terapii, která se uskuteční 13. 5. 2017 v kongresovém sále IKEM (pozvánka).

Materiály k problematice administrativní zátěže

11.04.2017

Pracovní skupina ČAS vypracovala materiály k problematice administrativní zátěže nelékařského zdravotnického personálu. Průvodní dopis, Metodický pokyn a Vyhláška o zdravotní dokumentaci byla odeslána na Ministerstvo zdravotnictví.

Žena regionu 2017

11.04.2017

V březnu 2017 ČAS s napětím sledovala soutěž Žena regionu (www.zenaregionu.cz/vysledky). V libereckém kraji se na prvním místě umístila kynoložka Hana Böhme, skvělé druhé místo získala sestra a pedagožka, dlouholetá členka ČAS, předsedkyně pedagogické sekce ČAS Mgr. Ilona Kopecká, a třetí místo zbylo na poslankyni parlamentu Mgr. Janu Pastuchovou, propagátorku návrhu zkrácení vzdělávání sester. Všem účastnicím gratulujeme, v příštím roce doporučujeme nominovat více zdravotníků!

Sněm předsedů a předsedkyň 2017

10.04.2017

O víkendu 8. a 9. 4. 2017 se v Brně uskutečnil Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Program proběhlé akce naleznete zde, galerii fotografií zde.

Sestra roku 2016

6.04.2017

V úterý 28. března 2017 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní předání cen Sestra roku 2016. Ocenění byla udělována tradičně ve dvou kategoriích. Cenu za nejlepší sestru v ošetřovatelské péči si odnesla Jitka Coufalová z Fakultní nemocnice Ostrava a Sestrou roku 2016 v oblasti managementu a vzdělávání se stal Jiří Čáp z Transplantačního centra IKEM. Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Marii Volkové, porodní asistence gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, pracoviště Rýmařov. Novinkou letos bylo udělení ceny nejlepší zdravotnické škole, kterou získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Hradec Králové. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík řekl během předávání cen: „Sestra je ceněna nad zlato“. Sester i ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků si musíme vážit. Důležitou roli ale hrají i vzdělavatelé, kteří pracovníky připravují. Na pódiu opakovaně zaznělo, že je důležitý celý tým, bez kterého by nominovaní nemohli odvádět kvalitní službu pacientům. Všem vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich obětavou práci v českém zdravotnictví. Poděkování zároveň posíláme všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří odvádějí svoji každodenní práci svědomitě a s láskou.

Anketa pro Dekubity.eu

4.04.2017

ČAS ve spolupráci se serverem dekubity.eu vás prosí o vyplnění ankety na téma Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Dotazník, který je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, naleznete zde. Všem zúčastněným předem moc děkujeme.

7. neurokazuistický sjezd

29.03.2017

7. a 8. dubna 2017 v Praze proběhne 7. neurokazuistický sjezd. Více informací naleznete zde: mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-107.html.

HIV WEBINAR

28.03.2017

30. března 2017 se uskuteční HIV WEBINÁŘ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL. Výhodou interaktivní besedy je, že nemusíte nikam chodit. V 16:00 se stačí pouze připojit přes internet na tento web www.hiv-prevence.cz/webinar. Během živého internetového vysílání budou odborníci odpovídat na vámi odesílané dotazy.

Ples sester - video

28.03.2017

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se letos zúčastnili Plesu sester, který jsme pořádali. Na ty, kteří nedorazili, se těšíme příští rok! Krátké video z večera najdete zde:

Akce pediatrické sekce

27.03.2017

Pediatrické sekce vás zve na odbornou konferenci Co ohrožuje naše děti - Komplexní léčba rozštěpových vad obličeje (pozvánka; 22. 4. 2017 v Brně) a na mezinárodní homeopatickou konferenci Matka a dítě (pozvánka; 29. 4. 2017 v Praze).

Konference sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí

27.03.2017

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče společně s Institucí klinické a experimentální medicíny Vás srdečně zvou na Konferenci sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí, která se bude konat 25. 5. 2017 v kongresovém centru IKEM. Více informací naleznete zde.

KAMBA festival 2017

24.03.2017

ČAS všechny srdečně zve na KAMBA FESTIVAL 2017 (plakát, tisková zpráva), který bude konat od 2. do 4. 6. 2017 v Táboře.

Kvalita a bezpečí v praxi III

20.03.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče s předstihem oznamuje, že konference Kvalita a bezpečí v praxi III (pozvánka) se bude konat 2. listopadu 2017.

Kurz gastro a hepatologie

20.03.2017

Interní sekce ČAS zve k účasti na Kurzu pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii (pozvánka). Zahájení kurzu 2. 11. 2017, předpokládaný konec kurzu červen 2018.

Studium na ŽČU

16.03.2017

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni nabízí všeobecným sestrám volnou kapacitu míst v navazujícím magisterském studijním programu Ošetřovatelství (info), kombinovaná forma, studijní obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Prezidentka v ČT24

15.03.2017

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová byla 8. 3. 2017 hostem diskusního pořadu 90´ ČT24. Její vyjádření na téma JAK ŘEŠIT NEDOSTATEK SESTER V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ naleznete ZDE.

TZ Snižování administrativy

14.03.2017

ČAS připravuje pro ministerstvo zdravotnictví návrh, který by snížil současnou administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. Vydanou tiskovou zprávu na toto téma naleznete ZDE.

Den sester - pozvánka

14.03.2017

ČAS všechny srdečně zve na Slavnostní setkání při příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové (pozvánka), které se bude konat 11. května 2017 v Divadle U Hasičů (Praha 2).

Jihomoravský region - volby

14.03.2017

V sobotu 25. března 2017 se v Galerii Vaňkovka uskuteční konference Regionu jihomoravského (program), během které se budou konat volby do výboru (seznam kandidátů).

Seznam schválených akcí

9.03.2017

Kreditní komise ČAS vydala aktualizovaný seznam schválených akcí. Najdete ho ve složce Prezidium, Komise při prezidiu, Kreditní komise ČAS.

Pneumologická konference

7.03.2017

Pneumologická sekce ČAS pořádá 13. 5. 2017 XXI. konferenci "Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii" (program).

Stanovisko ČAS

2.03.2017

Česká asociace sester vydala stanovisko k nově založenému Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester. Najdete ho ZDE.

Setkání ředitelů nemocnic a zástupců zdravotnictví

1.03.2017

ČAS se v Praze 23. února 2017 účastnila Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví, které pravidelně pořádá společnost Magnus Regio (web). Čelní manažeři zdravotnických zařízení diskutovali o hlavních problémech, které trápí české zdravotnictví. Řešil se nedostatek financí i nedostatek sester a lékařů. Zprávu z konference sepsanou pořadatelem naleznete ZDE.

Mozkocvična live

1.03.2017

Region Praha vás zve na akci Mozkocvična live, která se uskuteční 13. 5. 2017 ve FN Motol. Program naleznete zde.

Celostátní kardiochirurgická konference

22.02.2017

Sekce kardiochirurgická zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, přihláška), která se bude konat 11. 5. 2017.

Ples sester - program

20.02.2017

Velká společenská událost se blíží! PLES SESTER - Jediný oficiální ples České asociace sester se uskuteční již v pátek 3. března 2017. Zaktualizovaný program najdete ZDE. Těšíme se na společné setkání.

Dotazník POUZP

17.02.2017

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) mapuje v českém zdravotnictví situaci ohledně poranění ostrými předměty. Vyplnění dotazníku zabere jen 2 minuty. Děkujeme, pokud pomůžete svými odpověďmi. Dotazník naleznete ZDE.

Jiráskovy dny

17.02.2017

18. - 19. května 2017 se uskuteční XXIV. pražské chirurgické dny, které spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS. Pozvánku najdete ZDE.

Komunikace mezi lidmi

16.02.2017

Region jihomoravský pořádá 25. března 2017 workshop Komunikace mezi lidmi - Emocionální komunikace (pozvánka).

VIII. Mikrobiologický den

15.02.2017

Sekce zdravotních laborantů ČAS pořádá v úterý 28. 3. 2017 v Brně celostátní konferenci VIII. MIKROBIOLOGICKÝ DEN (pozvánka).

Jablonec - volby

15.02.2017

14. února 2017 se uskutečnily volby do výboru regionu Jablonec nad Nisou. Výsledkovou listinu najdete zde.

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017

10.02.2017

Sekce zdravotních laborantů ČAS zve na konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 (pozvánka), která se bude konat 27. - 28. 4. 2017 souběžně s Brněnskými onkologickými dny na Výstavišti BVV Brno.

Konference a volby - Region jihomoravský

10.02.2017

V sobotu 25. března 2017 se v Galerii Vaňkovka (Ve Vaňkovce 1, Brno) uskuteční konference Regionu jihomoravského (program), během které se budou konat volby do výboru.

Konference domácí péče

7.02.2017

Sekce domácí péče ČAS pořádá 11. května 2017 odbornou konferenci DOMÁCÍ PÉČE A JEJÍ BUDOUCNOST (pozvánka), která se uskuteční v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda Poděbrady.

Ples sester - FB link

7.02.2017

Pokud můžete, propagujte PLES SESTER - Jediný oficiální ples České asociace sester (pozvánka), který se uskuteční již 3. března 2017 v krásných novorenesančních prostorách pražského paláce Žofín. Pro rozeslání pozvánek na facebooku můžete použít tento link: www.facebook.com/events/167210257101946/

Konference interních oborů

6.02.2017

Interní sekce ČAS pořádá Konferenci interních oborů. Uskuteční se 11. 3. 2017 v Nemocnici Na Homolce. Pozvánku najdete ZDE.

Symposium k transplantacím

2.02.2017

8. - 9. června 2017 se v Mikulově bude konat I. postgraduální sympozium Jaké jsou hranice současné transplantační léčby? Pozvánka ZDE.

Jak barvy ulehčí pacientovi život

23.01.2017

Diabetologická sekce ČAS pořádá dvoudenní cyklus přednášek Diabetologie pro sestry v praxi - Jak barvy ulehčí pacientovi život. Termíny: 3. – 4. 2. Brno (Hotel Maximus), 10. – 11. 2. Hradec Králové (EA Hotel Tereziánský dvůr), 17. – 18. 2. Praha (Hotel Globus), 24. - 25. 2. Olomouc (NH Collection Olomouc Congress), 3. – 4. 3. Plzeň (Hotel Primavera).

Onkologické kolokvium

19.01.2017

25. – 27. ledna 2017 se v Praze uskuteční 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium - Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Nyní byl zveřejněn kompletní program. Najdete ho ZDE.

Chirurgický den

16.01.2017

Sekce chirurgických oborů ČAS pořádá 20. dubna 2017 5. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (pozvánka). Spuštěno přihlašování přes web ČAS.

Jarní sněm předsedkyň

11.01.2017

7. - 8. dubna 2017 se v Brně (NCO NZO) uskuteční JARNÍ SNĚM PŘEDSEDKYŇ A PŘEDSEDŮ SEKCÍ A REGIONŮ ČAS. Možnost zajištění ubytování. Prosíme o potvrzení účasti včetně sdělení, zda požadujete ubytování. Kompletní informace k sněmu a způsobu potvrzení účasti byly e-mailem rozeslány předsedkyním/předsedům sekcí a regionů.

Kurz řešení násilných situací

11.01.2017

Konfliktní a násilné chování pacientů ztěžuje práci všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Z toho důvodu je Česká asociace sester spolupořadatelem kurzu PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ NÁSILNÝCH SITUACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, který můžete absolvovat v Praze 8. Naučte se řešit krizové situace co nejefektivněji. Kurz má 4 termíny (31. ledna, 21. března, 23. května a 13. června 2017). Více informací v pozvánce zde.

Zvýšení platů

9.01.2017

!! Podle médií dostanou sestry pracující na směny ve státních nemocnicích od července přidáno 2 000 korun. Více ZDE.

TZ k novému ministrovi

4.01.2017

ČAS dnes vydala tiskovou zprávu k názorům a krokům nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Dokument naleznete zde.

Vánoční přání

22.12.2016

Poklidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2017 přeje prezidium České asociace sester. PF 2017 zde.

Vstupenky na ples

22.12.2016

Prodej vstupenek na PLES SESTER (jediný oficiální ples České asociace sester) bude zahájen 4. ledna 2017. Vstupenky objednávejte na e-mailu ekonom@cnna.cz. V současné době pracujeme na tom, aby byl program co nejzajímavější. Určitě se máte na co těšit! Nechte se překvapit ... Pozvánka zde.

Očkování proti chřipce

19.12.2016

Výskyt chřipky a nechřipkových virových respiračních onemocnění v posledních dnech stoupá, jak ukazuje poslední zpráva SZÚ (zde). Plánujete-li nechat se očkovat proti chřipce, máte nejvyšší čas. Zvláště my, zdravotníci, bychom měli očkování proti chřipce zvážit. Zatímco v USA je očkování proti chřipce u zdravotníků povinné, v ČR je dobrovolné a je zodpovědností každého z nás, zda jej absolvuje. Že má očkování proti chřipce u zdravotníků smysl, je zjevné. Chráníme tak nejen sebe v každodenním kontaktu s pacienty, ale očkovaný zdravotník zároveň neohrožuje pacienty, o něž se stará. Více o očkování zdravotníků proti chřipce se dozvíte v článku (zde) nebo na www.ockovaniprotichripce.cz. Můžete se rovněž připojit k petici na www.stop-chripce.cz.

Volby Region Praha

16.12.2016

Region Praha oznamuje výsledky voleb do výkonného výboru. Výsledková listina ZDE.

Upřesnění ministerstva

9.12.2016

Minulý týden některá média informovala o tom, že nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík stáhl ze sněmovny novelu zákona, která chce zkrátit povinné studium všeobecných sester. Projednávání bylo pouze přeloženo na lednovou schůzi sněmovny, aby mohl nový ministr novelu prodiskutovat s poslanci s ohledem na stížnost Evropské federace sesterských asociací (o dopise proti zkracování studia jsme informovali níže). Vyjádření ministerstva zdravotnictví ZDE.

Dovolená

9.12.2016

PREZIDIUM, KOMISE PREZIDIA A SEKRETARIÁT MAJÍ VE DNECH 23.12.2016 – 1.1.2017 DOVOLENOU.

Seznam schválených akcí

9.12.2016

Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí (2016, verze 03).

HIV webinář

8.12.2016

15. prosince 2016 se uskuteční HIV webinář pro střední zdravotnický personál. Výhodou interaktivní besedy je, že nemusíte nikam chodit. V 16:00 se stačí pouze připojit přes internet. Během živého internetového vysílání budou odborníci odpovídat na vámi odesílané otázky. Pozvánka na webinář ZDE.

Dotazníkové šetření

8.12.2016

Slovenský student Martin Červený (VšZaSp Sv. Alžbety, Bratislava) kvůli své bakalářské práci provádí anonymní dotazníkové šetření týkající se překážek při ošetřování pacientů pocházejících z kulturně odlišných oblastí. Vyplnění dotazníku zabere jen pár minut. Výsledky tohoto šetření budou zajímat i Českou asociaci sester. Děkujeme za pomoc! Dotazník najdete ZDE.

Umíme žít se stomií - nový termín

8.12.2016

Konference UMÍME ŽÍT SE STOMIÍ?, která byla původně plánována na 1. prosince 2016, má nový termín - 30. března 2017 (pozvánka).

Vzdělání se zkracovat nebude

5.12.2016

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!! POVINNÉ VZDĚLÁNÍ SE ZATÍM ZKRACOVAT NEBUDE. Podle informací Hospodářských novin nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík stáhl ze sněmovny novelu zákona, která měla zkrátit povinné studium všeobecných sester. Více informací ZDE. Upřesnění ministerstva zdravotnictví ZDE.

Volby Hradec Králové

1.12.2016

Region Hradec Králové zveřejnil výsledky voleb do svého výboru. Výsledkovou listinu najdete ZDE.

Revize pokladen - termín obsazen

1.12.2016

Oznámení Mileny Nociarové, DiS., předsedkyně revizní komise ČAS: Termín 11. 2. 2017 pro revize pokladen je již plně obsazen.

Konference zdravotně sociální sekce ČAS

30.11.2016

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se uskuteční Konference zdravotně sociální sekce ČAS (pozvánka).

Umíme žít se stomií

28.11.2016

Z organizačních důvodů byl zrušen termín konference UMÍME ŽÍT SE STOMIÍ?, která se měla uskutečnit 1. prosince 2016. Akci připravovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS. Konference se přesouvá na jaro 2017. Termín bude upřesněn začátkem prosince.

Volby Sekce stomatologická

28.11.2016

Výsledek voleb do výboru Sekce stomatologické: výsledková listina, nový výbor, zápis z jednání volební komise

Výsledek voleb do výboru Sekce domácí péče

28.11.2016

Výsledek voleb do předsednictva Sekce domácí péče ZDE.

Revize pokladen

24.11.2016

Revizní komise ČAS oznamuje termíny revizí pokladen: 11. února 2017 (9.30 - 17.00), 12. února 2017 (8.00 - 15.00), 25. února 2017 (9.30 - 17.00; 10 sekcí + OPRAVY), 26. února 2017 (od 8.00 OPRAVY). Pokladní jednotlivých sekcí a regionů se musí ohlásit na e-mailovou adresu mi-noc@seznam.cz do 31. ledna 2017.

Endoskopická sestra v roce 2016

23.11.2016

Gastroenterologická a hepatologická sekce ČAS pořádá 19. prosince 2016 v kongresovém sále Olympus Czech Group (Praha 6) gastroenterologické sympozium pro nelékařské pracovníky Endoskopická sestra v roce 2016 (přihláška, pozvánka, program). Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu adka.ticha@centrum.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte zkratku akce ES 2016.

Studium pro doktorandy

22.11.2016

Evropská akademie ošetřovatelství (European Academy of Nursing Science) oznámila, že má 35 volných míst v Letní škole pro doktorandy. První část studia na švédské Malmö University je vypsána na termín 26. 6. - 7. 7. 2017. Další dvě se uskuteční v roce 2018 a 2019. Registrace jsou přijímány do 31. 1. 2017. Podmínky přijetí a podání registrace ZDE.

Generální tajemník a jeho podpora

21.11.2016

Generální tajemník Evropské federace sesterských asociací (EFN) Paul De Raeve zaslal do České republiky dopis (ZDE), ve kterém vyjadřuje nesouhlas s plánovaným zkrácením povinného studia všeobecných sester. V textu píše o degradaci vzdělávání, o ohrožení zdravotního systému a pacientů i o tom, že je nepřijatelné, abychom se vraceli zpět v čase.

Stop dekubitům

17.11.2016

Letošní světový den STOP dekubitům vyšel na 17. listopadu. ČAS se i letos připojila k výzvě Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP). Převzali jsme záštitu nad sympoziem Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se konalo 12. 11. 2016. Tisková zpráva ČAS, info.

Kongres perioperačních sester

16.11.2016

Již ode dneška je možné se přihlásit na VI. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí (pozvánka, poplatky), který se koná 2. - 3. 6. 2017 v Olomouci.

Metodické doporučení

15.11.2016

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků ve spolupráci s ČAS a dalšími institucemi vypracovala Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku (dokument ZDE). Doporučení bylo upraveno dle připomínek hygienických stanic a konzultováno s odbory ministerstva zdravotnictví. Budeme rádi, pokud se toto doporučení i díky vám rozšíří do všech zdravotnických zařízení. Děkujeme.

Tisková zpráva

10.11.2016

ČAS dnes vydala tiskovou zprávu k názoru náměstkyň/náměstků pro ošetřovatelskou péči k chystanému zkrácení povinného vzdělání všeobecných sester. Dokument naleznete ZDE. Všechny tiskové zprávy, které vydáváme, archivujeme v záložce Prezidium, Tiskové zprávy.

Volby sekce domácí péče

8.11.2016

Volit do předsednictva Sekce domácí péče je možné až do 19. listopadu 2016. Konec hlasování byl z technických důvodů o týden posunut. Hlasovací formulář ke stažení ZDE. Vyplněné formuláře zasílejte na ekonom@cnna.cz. Děkujeme.

Veronika Di Cara zvolena

8.11.2016

Mgr. Veronika Di Cara, dlouholetá oficiální zástupkyně ČAS v Evropské federaci sesterských asociací (EFN), byla koncem října 2016 zvolena do výkonného výboru EFN na dvouleté funkční období. Při výkonu této čestné funkce se bude soustředit na zlepšování pracovních podmínek sester v postsocialistických státech Evropy a na mezinárodní spolupráci sester.

Konference jihomoravského a dermatovenerologické sekce

2.11.2016

V sobotu 3. 12. 2016 se uskuteční konference Regionu jihomoravského, Dermatovenerologické sekce a FN Brno (pozvánka, program). Akce je pořádána v kongresovém sálu FN Brno.

Kongres pro trombózu - program

2.11.2016

6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který v Praze spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS 21. - 22. listopadu 2016, zveřejnil program (zde).

Očkování proti chřipce

1.11.2016

Chřipková sezóna se nezadržitelně blíží. Zbývá jen pár týdnů vhodných pro OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. Jako zdravotničtí pracovníci jsme v tomto období vystaveni většímu riziku nákazy chřipkou, ale také my sami se můžeme stát zdrojem přenosu chřipky, a ohrozit tak nejen své spolupracovníky, ale i pacienty. Věnujte proto pozornost dopisu předsedy České vakcinologické společnosti, profesora Prymuly, který očkování proti chřipce velice doporučuje. Je smutným faktem, že proočkovanost české populace, včetně zdravotnických pracovníků, je ve srovnání s vyspělými zeměmi velice nízká. Obracíme se proto na vás s doporučením, abyste se letos proti chřipce nechali očkovat, a byli tak příkladem laické veřejnosti. Děkujeme. Dopis profesora Prymuly naleznete ZDE.

Konference ambulantní péče

31.10.2016

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Vavruška (Karlovo náměstí 317/5, Praha 2) uskuteční 1. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE AMBULANTNÍ PÉČE určená pro lékaře a všeobecné sestry. Více informací ZDE.

Sjezd kardiovaskulární chirurgie

30.10.2016

13. – 15. listopadu 2016 se uskuteční VII. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE, během kterého se 14. 11. bude konat také program Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, který bude zaměřen na kardiochirurgii, cévní chirurgii a varia. Více informací ZDE.

Onkologické kolokvium PragueONCO

29.10.2016

25. - 27. 1. 2017 se uskuteční mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2017. Akce je pořádána v Clarion Congress Hotelu Prague. Více informací ZDE.

14. Liberecké psychologické dny

25.10.2016

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 pořádá Pedagogická sekce ČAS 14. Liberecké psychologické dny - Prevence rizikového chování (pozvánka, program). Akce se koná na krajském úřadě Libereckého kraje (U Jezu 642/2, Liberec 2).

Kandidátky HK

24.10.2016

V sekci Region Hradec Králové byly vyvěšeny životopisy kandidátek pro volby do výboru regionu.

Zápis z jednání

24.10.2016

Ve složce Zápisy z jednání (Prezidium) byl vyvěšen 9. zápis z jednání prezidia ČAS konaného 11. 10. 2016.

Konference Regionu Praha a Sekce nukleární medicíny

24.10.2016

V sobotu 26. 11. 2016 se uskuteční multitematická konference Regionu Praha a Sekce nukleární medicíny (pozvánka). Akce se koná v budově ředitelství Fakultní nemocnice Motol.

Mýty o sestrách

22.10.2016

Velmi hezky zpracovaný text (zde) na téma nedostatek sester v českém zdravotnictví a zkrácení povinného studia. Děkujeme autorům (Jiří Kaas, Kristýna Toumová, Tereza Dušičková).

Sekce managementu - volby

19.10.2016

V úterý 18. 10. 2016 byla zvolena novou předsedkyní Sekce managementu Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA. Její předchůdkyni Anně Chrzové velmi děkujeme za dosavadní spravování sekce. Osobní poděkování bylo zachyceno na fotografii ZDE (zleva: prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, bývalá předsedkyně sekce Anna Chrzová, nová předsedkyně sekce Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA).

Kreditní komise - nový seznam

16.10.2016

Co nového na webu ČAS: Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí (2016, verze 02).

Volby a diabetologické dny 2016

15.10.2016

25. - 26. 11. 2016 se uskuteční 19. sesterské pracovní diabetologické dny 2016 a fórum členů ČAS sekce diabetologické + volby do výboru Diabetologické sekce ČAS (možnost zaslat kandidátku, více informací v Sekci diabetologické). Dvoudenní akce se koná v Lázeňské léčebně Mánes, v Karlových Varech. (pozvánka, program)

Syndrom diabetické nohy

10.10.2016

V pátek 25. listopadu 2016 se uskuteční mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY (program). Akce je pořádána v prostorách Autoklubu (Opletalova 29, Praha 1).

Chirurgický den Evy Kvasnicové

9.10.2016

Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika FN Brno Bohunice pořádají 11. listopadu 2016 (8:30 – 14:30) odbornou konferenci 4. PODZIMNÍ SESTERSKÝ CHIRURGICKÝ DEN EVY KVASNICOVÉ - MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE. Pasivní účast je ohodnocena 4 kredity. Pozvánka.

Konference Paliativní péče

2.10.2016

ČAS - Region plzeňský pořádá ve čtvrtek 13. 10. 2016 ve Fakultní nemocnici Plzeň (Lochotín, alej Svobody 80, pavilon ORAK - aula) podzimní konferenci PALIATIVNÍ PÉČE. Všichni jsou srdečně zváni. Program

Komplexní léčba obézního diabetika

27.09.2016

VŠTJ Medicina Praha pořádá v Olomouci v sobotu 12. listopadu 2016 odborný seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky KOMPLEXNÍ LÉČBA OBÉZNÍHO DIABETIKA. Vzdělávací akce je zařazena do kreditního systému ČAS. Program

Když se sejdou obory 25.11.2016 Praha

26.09.2016

V pátek 25. listopadu 2016 pořádá v pražské Všeobecné fakultní nemocnici Sekce zdravotních laborantů a Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie odbornou konferenci Když se sejdou obory. Program.

Konference Reforma psychiatrické péče

23.09.2016

ČAS a Sdružení Práh pořádají ve čtvrtek 13. 10. 2016 v Brně odbornou konferenci Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka, program.

9. podzimní konference prezidia ČAS

21.09.2016

V pátek 4. listopadu 2016 se v kongresovém sále IKEM uskuteční 9. podzimní konference prezidia ČAS. Ohledně podrobnějších informací kontaktujte viceprezidentku ČAS Bc. Annu Skalickou (anna.skalicka@fnmotol.cz). Program

XII. sesterský kongres Oční kliniky Horní Počernice

21.09.2016

V pátek 4. 11. 2016 se uskuteční XII. sesterský kongres Oční kliniky Horní Počernice. Program. Další informace: www.ocniklinikahp.cz/xii-sestersky-kongres-ocni-kliniky-horni-pocernice

Nová záložka na webu

20.09.2016

Na webové stránce ČAS nyní najdete novou záložku NAPSALI O NÁS. Zde můžete sledovat naše úsilí na mediálním poli. Mnohé články a reportáže jsme sami iniciovali. Mediálních výstupů, kde je zmíněna ČAS, je mnohem více. Do uvedené záložky dáváme pouze ty nejzajímavější. Jedním z hlavních témat, která jsme se dlouhodobě snažili dostávat do médií, bylo pochopitelně neadekvátní finanční ohodnocení všeobecných sester. Jsme rádi, že i naše úsilí pomohlo k tomu, že platy od ledna vzrostou o 10 %.

Konference Regionu Praha 22.10.2016

15.09.2016

Česká asociace sester – Region Praha pořádá odbornou konferenci, která se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 ve Fakultní nemocnici v Motole. Konference je spojena s volbami do výboru a revizní komise. Program

6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu

15.09.2016

Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS 21. - 22. listopadu 2016 v Praze spolupořádá 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Pozvánka

Obezitologie a bariatrie 2016

15.09.2016

Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS spolupořádá v Táboře 13. - 15. 10. 2016 celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka

Kreditní komise aktualizovala

15.09.2016

Co nového na webu ČAS: Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí.

Podzimní pneumologická směs

14.09.2016

Pneumologická sekce ČAS pořádá v Brně v sobotu 5. 11. 2016 konferenci PODZIMNÍ PNEUMOLOGICKÁ SMĚS. Program

Konference Když se obory sejdou

12.09.2016

Výbor Regionu Motol České asociace sester pořádá ve čtvrtek 13. října 2016 (8:00 – 13:00) II. odbornou konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem KDYŽ SE OBORY SEJDOU. Konference je ohodnocena 4 kreditními body celoživotního vzdělávání ČAS. Program

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX.

12.09.2016

Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX, která se uskuteční ve středu 30. 11. 2016 od 10:00 v Divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Pozvánka, program.

Ples sester 2017

8.09.2016

3. března 2017 se uskuteční PLES SESTER, jediný oficiální ples České asociace sester. Tentokrát ve známých novorenesančních prostorách pražského paláce Žofín. Jako hlavní host vystoupí Michal David. Plesem bude provázet herec Petr Rychlý. Velmi se těšíme na společné setkání, které bude příležitostí k volné diskusi o tématech týkajících se všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických profesí i příležitostí k potřebnému uvolnění a zábavě. Pozvánka

Jsme to, co jíme

7.09.2016

Mladoboleslavský výbor ČAS a Klinika dr. Pírka zvou na konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků JSME TO, CO JÍME. Konference se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2016 v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosích. Pozvánka

Chirurgické dny 2017

6.09.2016

18. - 19. května 2017 se uskuteční XXIV. pražské chirurgické dny, které spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS. Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání (je ohodnocen kredity). Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka

8. Svatoanenský laboratorní den

4.09.2016

ČAS (Sekce zdravotních laborantů) a Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně pořádají v sobotu 8. 10. 2016 celostátní pracovní konferenci 8. Svatoanenský laboratorní den. Pozvánka

Kurz neurokognitivní rehabilitace

24.08.2016

Neurologická sekce ČAS ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava pořádá 3. - 7. 10. 2016 KURZ NEUROKOGNITIVNÍ REHABILITACE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Petru Krulovou (petra.krulova@fno.cz). Pozvánka

Co nového na stránkách

29.07.2016

Co nového na stránkách Celý článek

Aktivní záloha

28.07.2016

Staňte se příslušníkem aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví, nejedná se o pracovní nabídku, ale o dobrovolné převzetí branné povinnosti, více informací naleznete zde.

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS

16.07.2016

Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2016 (leden - červen). Seznam naleznete zde.

Co nového na stránkách

10.07.2016

Co nového na stránkách Celý článek

Sympozium dekubity

10.07.2016

Dne 12.11.2016 se koná 4. kulatý stůl: Systém prevence, monitorování a léčby dekubitů v České republice a navazující sympozium: Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, více informací s možnosti přihlášení naleznete zde.

Vyšel nový Zpravodaj 4/2016

7.07.2016

Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 4/2016 Celý článek

Prázdninové přání

30.06.2016

Krásné počasí a příjemné prožití vašich dovolených všem přeje Česká asociace sester.

Výroční zpráva 2015

30.06.2016

Česká asociace sester předkládá výroční zprávu za rok 2015, naleznete ji zde.

Tisková zpráva

20.06.2016

Fakultní nemocnice v Plzni vydala kalendář na pomoc dětským pacientům oddělení hemato-onkologie Dětské kliniky, více informací naleznete zde.

Stanovisko OSZSP

10.06.2016

Stanovisko OSZSP ČR k nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby a práci ve svátek naleznete zde.

Mezinárodní den sester

27.05.2016

Česká asociace sester oslavila Mezinárodní den sester. Tiskovou zprávu z oslav naleznete zde.

Mezinárodní den sester

12.05.2016

Prezidium České asociace sester přeje všem sestrám hodně zdraví a osobní spokojenost k Mezinárodnímu dni sester. K našemu přání se připojila také paní Dagmar Havlová a věříme, že její slova vás potěší stejně, jako potěšila členky prezidia, Tisková zpráva.

Archiv nakladatelství Ambit Media

5.05.2016

Nakladatelství Ambit Media nabízí možnost přístupu do elektronického archivu odborných titulů vydavatelství, včetně časopisu FLORENCE. Součástí tohoto archivu jsou všechna čísla odborných zdravotnických titulů vydaných v loňském roce včetně jejich příloh. Celý článek

Mezinárodní den sester

20.04.2016

I tento rok oslaví svátek sester Česká asociace sester slavnostním večerem v Divadle na Vinohradech v Praze, více informací naleznete zde.

Sekce studentů

15.04.2016

Byla obnovena činnost Sekce studentů, více informací naleznete zde.

Nejlepší nemocnice 2016

8.04.2016

9. ročník celostátního průzkumu „Bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců českých nemocnic", zapojit se můžete i vy, dotazník naleznete zde.

Mezigenerační srovnání

31.03.2016

Kvůli medializaci pracovního zaměření všeobecná sestra hledáme rodinu, kde toto povolání dělá / dělala maminka i dcera. Jednalo by se o mezigenerační srovnání, jaké byly podmínky a nároky dříve a jaké jsou dnes. Základní informace k současnému stavu dodáme. Plánovaný článek / rozhovor by měl vyjít v časopise pro ženy. Jste-li z Prahy nebo blízkého okolí a chcete-li nám pomoct, budeme velmi rádi, pokud nám napíšete na e-mail: info@cnna.cz. Děkujeme!

Sestra roku 2015

31.03.2016

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku, více informací neleznete zde.

Tisková zpráva

29.03.2016

Tisková zpráva: Zdravotní sestry v českých seriálech - nic není realitě vzdáleno víc, více naleznete zde.

Přání velikonoce

24.03.2016

Krásné prožití velikonočních svátků Vám přeje Česká asociace sester.

Tisková zpráva

23.03.2016

Tisková zpráva: Všeobecná sestra musí být expert - navrhovaná novela jde proti trendům vyspělých zdravotnických systémů, více naleznete zde.

Srdcerváč

16.03.2016

Tvářemi čtvrtého ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži i ženy těchto profesí: sestry, profesionální i dobrovolní záchranáři, terénní a sociální pracovníci a další pomáhající profese… Nadační fond chce v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří si pomoc druhým vybrali jako svoji pracovní i životní náplň, ale dostihlo je zranění, úraz nebo vážné onemocnění. Více informací naleznete zde.

Rozhovor s prezidentkou ČAS

15.03.2016

Prezidentka České asociace sester Šochmanová: Hrozí kolaps zdravotnictví a zavírání nemocnic - rozhovor v rozhlasovém pořadu Interview Plus, více naleznete zde.

Přání

8.03.2016

Přejeme všem našim členkám, ale i ostatním ženám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen.

Migrační vlna

8.02.2016

Co přináší migrační vlna pro resort zdravotnictví, více naleznete zde.

Změna úředních hodin Kreditní komise ČAS

29.01.2016

Nové úřední hodiny Kreditní komise ČAS: úterý 12 - 16 hodin,
středa 8 - 16 hodin a pátek 8 - 12.30 hodin.

Dotazník pro sestry

27.01.2016

Dotazník pro sestry: Názory všeobecných sester na získávání jejich odborné způsobilosti, více informací včetně možnosti vyplnění naleznete zde.

Článek MF

25.01.2016

Ministr Němeček dá vládě v březnu zákon o vzdělávání sester, ČAS ani odbory s tímto návrhem nesouhlasí, článek MF naleznete zde.

Setkání s poslancem

10.01.2016

Dne 9.12.2015 se uskutečnilo setkání zástupkyně prezidia Mgr. Veroniky Di Cara s panem místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem. Pan místopředseda byl velmi vstřícný a ochotný, sestry považuje za důležité v našem systému. Návrat vzdělávání sester na středoškolskou úroveň považuje za nevhodné z mnoha příčin, zmínil zejména "co dřív byla maturita, je dnes bakalář", "většina podobných oborů se dnes studuje na vysoké škole". Slíbil ČASu další podporu.

Členské příspěvky na rok 2016

7.01.2016

Dnes byly rozeslány e-mailem a SMS zprávou pokyny k platbě členských příspěvku na rok 2016. Celý článek

Projekt Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

2.01.2016

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku spolupracuje na mezinárodním projektu "Sestry východní Evropy - Centrum Excelence pro kontrolu tabáku". Součástí projektu je e-learningové školení s možností získat zdarma kreditní body, více informací naleznete zde.

Krásné prožití vánočních svátků...

20.12.2015

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody pro rok 2016 Vám přeje Česká asociace sester. Celý článek

Sestra roku 2015

11.12.2015

Sestra roku 2015: přihlašte svého kandidáta! Více naleznete zde.

Vyjádření ČAS k obrazu sestry v médiích

28.11.2015

Vyjádření České asociace sester k obrazu zdravotní sestry v českých médiích, naleznete zde.

ICN

19.11.2015

Vystoupení České asociace sester z ICN (Mezinárodní rady sester) Celý článek

Ples České asociace sester 2016

12.11.2015

Stále jsou pro naše členy k dispozici vstupenky na ples ČAS, který se uskuteční 12.2.2016 v Národním domě na Vinohradech, objednání vstupenek je možné na e-mail adrese: ekonom@cnna.cz.

Článek vzdělávání sester

11.11.2015

Článek z deníku Právo s názvem "Návrat ke středoškolskému vzdělávání sester se nelíbí odborům ani ČAS", naleznete zde.

Zpráva z konference Prezidia ČAS

3.11.2015

Dne 30.10.2015 se konala konference Prezidia ČAS, zprávu z akce naleznete zde.

Článek prezidentky ČAS

1.11.2015

Článek prezidentky ČAS na téma vzdělávání sester, který vyšel v říjnovém čísle časopisu Florence, naleznete zde.

Seminář PSP ČR

21.10.2015

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá 13.11.2015 seminář na téma: Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, více informací naleznete zde. .

Sestra sympatie 2015

12.10.2015

Znáte sestru, která pomáhá léčit pacienty svým úsměvem? Třeba jste to právě vy, komu bude slušet korunka Sestry sympatie, více informací naleznete zde.

Zpráva z konference

11.10.2015

Dne 1.10.2015 se konala na půdě MZČR akce na téma Kompetence zdravotních sester v zahraničí a České republice, zprávu z akce naleznete zde.

Anketa dekubity

24.09.2015

Vyplňte krátkou anketu, která má za cíl zkvalitnit poskytování informací na portále Dekubity.eu, anketu naleznete zde.

Celosvětový den Stop dekubitům

20.09.2015

19. listopadu 2015 je vyhlášen Celosvětovým dnem Stop dekubitům. Více informací naleznete zde.

Reakce Ivany Dvořáčkové

9.09.2015

Vyjádření vedoucí Pracovní skupiny soudních znalců ČAS Ivany Dvořáčkové ke vzdělávání sester, článek naleznete zde.

Zpráva veřejného ochránce práv

18.08.2015

Zpráva Veřejného ochránce práv ohledně péče o seniory. "Povinná četba" pro každou sestru, která pečuje o seniory a pro management. Konkrétně popisuje postupy, které jsou nevhodné a nepřípustné. Více naleznete zde.

Sekce perioperačních sester

11.06.2015

V květnu 2015 proběhlo sloučení Společnosti instrumentářek s Českou asociací sester. Všichni zájemci o členství v ČAS ze Společnosti instrumentářek vyplní členskou přihlášku zde a budou zařazeni do Sekce perioperačních sester (pokud nebudou chtít jinak). Členský poplatek se bude hradit až následující kalendářní rok.

Poděkování

11.06.2015

Prezidium ČAS děkuje za velký zájem členů ČAS o práci v pracovních skupinách ČAS. Jsem potěšeni Vaším zájmem a těšíme se na spolupráci. Kontakty zájemců byly předány vedoucím pracovních skupin.

Pracovní skupina k personální vyhlášce

10.06.2015

Zápis Pracovní skupiny pro přípravu novely Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb neleznete zde. Celý článek

Připomínkové řízení

6.06.2015

Pracovní skupina ČAS pro legislativu obdržela z MZ ČR dne 2.6.2015 návrh zákona, který má nahradit Zákon č. 96/2004 Sb.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

5.06.2015

Česká asociace sester spolupracuje se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, více informací naleznete zde.

Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.

5.06.2015

Prezidium a členové ČAS připomínkovali technickou novelu Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb., která umožní transpozici Směrnice EU/55/2013 do naší legislativy. Další změny, které jsme za ČAS navrhli, mohou být uplatněny při úpravách těchto prováděcích předpisů, které budou následovat po přijetí zákona nahrazujícího Zákon č. 96/2004 Sb.

Akční plán MZ ČR

4.06.2015

Prezidium ČAS opakovaně připomínkovalo Akční plán MZ ČR o celoživotním vzdělávání nelékařů Zdraví 2020, tak aby bylo umožněno financování aktivit, které jsou v praxi potřebné.

Nová hlavní sestra MZ ČR

27.05.2015

Včera byla jmenovaná nová hlavní sestra MZ ČR Alice Strnadová, předsedkyně Sekce primární péče České asociace sester. Přejeme hodně pracovních úspěchů.

Dopis společnosti Emco

9.05.2015

Prezidium ČAS zaslalo společnosti Emco vyjádření k reklamě na jejich výrobek, naleznete zde.

Sloučení sekcí a regionů

16.04.2015

V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí a Sekce gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. Sloučena byla také Sekce hojení ran se Sekcí chirurgických oborů.

Mezinárodní konference

19.03.2015

Mezinárodní konference s panelovou diskusí na téma: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví proběhla 16.3.2015, zprávu z akce naleznete zde.

Batist Nej sestřička

18.03.2015

Byl vyhlášen 7. ročník Batist Nej sestřička, více informací naleznete zde.

Sestra roku 2014

18.03.2015

Vítězkou soutěže Sestry roku 2014 v kategorii Management a vzdělávání se stala Mgr. Jindra Kracíková, předsedkyně Nefrologické sekce ČAS, gratulujeme! Více informací ze soutěže naleznete zde.

Výsledky voleb 2015

7.03.2015

Dnes proběhly volby do vrcholných orgánů České asociace sester. Výsledky voleb naleznete zde.

Nemocnice ČR 2015

21.02.2015

10. ročník celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2015“ byl spuštěn. Více informací naleznete zde.

Dotazník o připravenosti sester

19.02.2015

EFN (Evropská federace sesterských asociací) připravila dotazník o připravenosti sester na setkání s vysoce nakažlivými infekcemi, např. s Ebolou. Dotazník v českém jazyce k vyplnění naleznete zde.

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

18.02.2015

V nakladatelství Maxdorf vyšla publikace "Výkladový slovník pro zdravotní sestry", spoluautorkou je také Eva Kašáková, předsedkyně Pneumologické sekce. Více informací naleznete zde.

Dekubity.eu

3.02.2015

Portál www.dekubity.eu k prevenci proleženin / dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Celý článek

Ples České asociace sester 2015

12.01.2015

6. reprezentační ples ČAS se bude konat 13.2.2015. Program plesu naleznete zde. Vstupenky jsou stále v prodeji na e-mailu: info@cnna.cz. Celý článek

Nabídka TRS

22.12.2014

Nabídka společnosti TRS servis s.r.o. pro členy České asociace sester týkající se zvýhodněných tarifů, více naleznete zde.

Stanovisko ČAS ke vzdělávání sester

21.12.2014

Prezidium ČAS vydalo stanovisko na současné vhodné kvalifikační vzdělávání všeobecné sestry a dalších zdravotníků, naleznete zde.

Kulatý stůl k problematice dekubitů

2.12.2014

Česká asociace sester se účastnila tiskové konference ke Dni STOP dekubitům viz zpráva zde a jednání Kulatého stolu k problematice dekubitů na MZ ČR viz tisková zpráva zde.

Připomínky personální vyhlášce MZ ČR

23.11.2014

Česká asociace sester připomínkovala Vyhlášku č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Průvodní dopis k připomínkám naleznete zde a konkretní připomínky naleznete zde.

Dopis ICN

5.11.2014

Dopis ICN adresovaný Ministerstvu zdravotnictví ČR ve věci vzdělávání všeobecných sester naleznete v anglickém jazyce zde, v českém jazyce zde.

Volby 2015

23.10.2014

Dne 7.3.2015 proběhnou volby prezidentky ČAS, Prezidia ČAS a Revizní komise ČAS. Seznam kandidátů naleznete zde.

7. podzimní konference Prezidia ČAS

22.10.2014

7. podzimní konference Prezidia ČAS se uskuteční 22. listopadu 2014 v Brně na téma: Prevence optikou zdravotníků. Pozvánku včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

Reakce členky ČAS na článek MF Dnes ze dne 15.8.2014

3.10.2014

Reakce členky ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde.

Změna úředních hodin Evidence členů ČAS

26.09.2014

Nové úřední hodiny v Evidenci členské základny ČAS. Celý článek

Otevřený dopis AVV

5.09.2014

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR zaslalo otevřený dopis týkající se přínosu vysokoškolsky vzdělaných sester, celé znění naleznete zde.

Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče

3.09.2014

Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče k problematice poskytování paliativní péče, naleznete zde.

Reakce na článek MF Dnes ze dne 15.8.2014

27.08.2014

Reakce Prezidia ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde. Reakci EFN (Evropské federace sesterských asociací) naleznete zde. Celý článek

Dopis ředitelům zařízení

23.07.2014

Prezidium České asociace sester zaslalo ředitelům zdravotnických a sociálních zařízení dopis upozorňující na nepříznivé pracovní podmínky sester a porodních asistentek. Znění dopisu naleznete zde.

Celoživotní vzdělávání

23.06.2014

Zpráva z Workshopu Evropské komise o celoživotním vzdělávání. Více informací naleznete zde. Celý článek

Výzva EFN

16.05.2014

U příležitosti Mezinárodního dne sester vyzývá Evropská federace sesterských asociací budoucí europoslance, aby jejich prioritou bylo zajištění dostatečného množství správně vzdělaných zdravotníků s takovými pracovními podmínkami, aby mohli poskytovat individualizvanou péči. Celý článek

Volby Prezidia ČAS v roce 2015

4.05.2014

7. března 2015 proběhnou volby do Prezidia ČAS. Volit se bude prezident/ka ČAS, členové Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS. Celý článek

Volby do Evropského parlamentu

22.04.2014

Prezidium ČAS oslovilo kandidáty stran a hnutí do voleb Evropského parlamentu. Volby se uskuteční 23. a 24. května 2014. Informace včetně odpovědí kandidátů na naše otázky naleznete zde.

Dopis ministrovi zdravotnictví ČR

15.04.2014

Prezidium České asociace sester zaslalo dopis ministru zdravotnictví ČR týkající se nově vznikajícího zákona o podmínkách výkonu zdravotnických povolání. Celé znění dopisu naleznete zde.

Pracovní schůzka s hlavní sestrou MZ ČR

30.03.2014

Informace z pracovní schůzky zástupců ČAS s hlavní sestrou MZ ČR naleznete zde.

Výzkum vztahu pracovní zátěže, vzdělání sester na úmrtnost pacientů

1.03.2014

Výzkum profesorky L. Aiken a jejich kolegů v Evropě potvrdil, že pracovní zátěž a vzdělání sester ovlivňují úmrtnost pacientů! Tiskovou zpravu EFN naleznete zde, odkaz na odborný článek v časopise Lancet naleznete zde.

Tisková zpráva ICN a EFN

1.02.2014

Mezinárodní rada sester (ICN) a Evropská federace sesterských asociací (EFN) vyzvalo politiky, aby se podíleli na podpoře a rozvoji ošetřovatelství, především v oblasti pracovních podmínek sester. Více naleznete zde.

Memorandum Veřejného ochránce práv a České asociace sester

3.01.2014

Česká asociace sester uzavřela s Veřejným ochráncem práv memorandum o spolupráci na poli prevence špatného zacházení na místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Celé znění memoranda naleznete zde.

Dopis TV Nova

16.12.2013

Česká asociace sester zaslala dopis tvůrcům seriálu Ordinace v růžové zahradě ve věci portrétu zdravotní sestry v populárním seriálu. Dopis naleznete zde.

Supervize ve zdravotnictví

4.12.2013

Česká asociace sester pro zlepšení pracovních podmínek zdravotníků v ČR navrhuje zavádění supervize do zdravotnictví. Více informací k danému tématu neleznete zde.

Tisková konference ČAS

16.10.2013

Dnes proběhla tisková konference České asociace sester na téma: Pracovní podmínky zdravotníku v ČR. Prezentaci z tiskové konference naleznete zde. Zveřejňujeme také slíbenou zprávu s výsledky šetření, naleznete ji zde. Výstupem z tiskové konference je také společné prohlášení České asociace sester a Ministerstva zdravotnictví ČR, naleznete zde.

Tisková konference ČAS

14.10.2013

Ve středu 16.10.2013 proběhne tisková konference na téma: Pracovní podmínky zdravotníků v ČR - výsledky dotazníkového šetření České asociace sester. Tisková konference je pouze pro média. Po tiskové konferenci budou zveřejněny výsledky šetření na našich stránkách. Na stejné téma dnes proběhne také jednání ministra zdravotnictví ČR M. Holcáta s prezidentkou ČAS D. Juráskovou a víceprezidentkou ČAS I. Kouřilovou.

Dotazníkové šetření ČAS: Pracovní podmínky zdravotníků v ČR

31.08.2013

Česká asociace sester provedla dotazníkové šetření pracovních podmínek zdravotníků v ČR. Zprávu naleznete zde. .

Nevhodné pracovní podmínky zdravotníků v ČR

31.07.2013

Dnešním dnem Česká asociace sester ukončila dotazníkové šetření týkající se pracovních podmínek zdravotníků v ČR. V měsíci srpnu 2013 proběhne zpracování dat a vyhodnocení výsledků. Zprávu uveřejníme koncem srpna 2013.

Prohlášení k aktivitám nelékařů protestujících proti snižování platů

28.02.2013

Prezidium ČAS vydalo prohlášení k aktivitám nelékařů protestujících proti snižování platů. Uvedenou tiskovou zprávu naleznete zde.

Pojištění právní ochrany DAS

22.01.2013

Česká asociace sester uzavřela pro své členy Rámcovou smlouvu s D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., s obchodní slevou. Celý článek

Tisková zpráva týkající se úhrad v segmentu domácí péče

19.10.2012

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se úhrad v segmentu domácí péče, více informací naleznete zde.

Česká komora zdravotnických pracovníků

10.10.2012

"I nelékaři potřebují silné zastoupení", článek o přípravě České komory zdravotnických pracovníků neleznete zde.

Prohlášení ke stávce lékarů 2012

25.06.2012

Prezidium ČAS vydalo prohlášení k plánované stávce lékařů. Uvedený dokument naleznete zde.

Transformace nelékařských zdravotnických oborů

22.04.2012

Projekt transformace nelékařských zdravotnických oborů v ČR, informace z pracovní komise MZ ČR naleznete zde.

Uctění památky pana prezidenta Václava Havla

21.12.2011

Prezidium České asociace sester vyjadřuje soustrast a smutek nad úmrtím pana prezidenta Václava Havla a připojuje se v rámci státního smutku k uctění jeho památky.

Prohlášení k návrhu úhradové vyhlášky

8.12.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k návrhu úhradové vyhlášky MZ ČR. Prohlášení naleznete zde.

Článek Zdravotnické noviny

18.11.2011

"Síla sester je v historii ČR nebývalá", uvedla rozhovoru pro Zdravotnické noviny prezidentka ČAS Dana Jurásková. Článek naleznete zde.

Podpora protestů

27.10.2011

Podporu protestům zvažuje i Česká asociace sester. Více informací naleznete v článku Zdravotnických novin zde.

Memorandum MZČR a ČAS

8.03.2011

Dnes bylo uzavřeno mezi MZ ČR a Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků. Více naleznete zde..

Jednání ministra zdravotnictví a České asociace sester

28.02.2011

Dnes jednalo prezidium ČAS s ministrem zdravotnictví o zvýšení pravomocí a o platech nelékařů. Společné memorandum o růstu platů podepíšou Česká asociace sester s Hegerem příští týden. Více informací, včetně videa z tiskové konference naleznete zde.

Prohlášení České asociace sester - memorandum MZČR a LOK

15.02.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k návrhu memoranda ministra zdravotnictví ČR a Lékařského odborového klubu. Prohlášení naleznete zde.

Facebook

7.02.2011

Česká asociace sester má svůj profil na Facebooku. Celý článek

Jedání České asociace sester s ministrem zdravotnictví ČR

2.02.2011

Dnes proběhlo jednání prezidia ČAS s ministrem zdravotnictví ČR Leošem Hegerem. Podklady pro jednání naleznete zde. Celý článek

Prohlášení České asociace sester k řešení akce Děkujeme - odcházíme

28.01.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k výsledku dnešního jednání MZČR, ČLK a LOK týkající se uvolnění finančních prostředků na platy lékařů na základě akce Děkujeme - odcházíme. Vyjádření naleznete zde. Další informace ve Celý článek

Prohlášení prezidentky České asociace sester

6.12.2010

Prohlášení prezidentky České asociace sester k aktivitě Lékařského odborového klubu a České lékařské komory v oblasti nedocenění platů některých skupin lékařů v Česku. Celý článek

Výsledky dotazníkového šetření

8.11.2010

Od 1.6. - 15.9.2010 probíhalo dotazníkové šetření České asociace sester týkající se zhodnocení současného stavu platů sester a jejich zařazování do tarifních tříd. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili ankety a aktivně se do ní zapojili. Vyhodnocení šetření naleznete zde..

Internetová učebna ČAS

13.10.2010

Informace pro uživatele internetové učebny ČAS. Celý článek

Výstupy z tiskové konference České asociace sester

10.09.2010

Dnes proběhla tisková konference České asociace sester na téma: Stabilizace sester - ČAS plní sliby. Prezentace z tiskové konference naleznete zde a tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Tisková konference České asociace sester

9.09.2010

Dne 10.9.2010 se koná tisková konference České asociace sester na téma: Stabilizace sester - ČAS plní sliby. Pozvánku naleznete zde.

Tisková zpráva týkající se tarifních platů

28.08.2010

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se tarifních platů, více informací naleznete zde.

Tisková zpráva týkající se hladovění pacientů v nemocnicích

31.05.2010

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se hladovění pacientů v nemocnicích, více informací naleznete zde. Celý článek

Reakce na článek senátora Drymla

6.01.2010

Reakce Ministerstva zdravotnictví ČR na rozhovor se senátorem Drymlem pro Medical Tribune: "Zdravotní sestra ministryní? Žijeme v Absurdistánu". Rozhovor naleznete zde a reakci MZČR naleznete zde. Reakci České asociace sester neleznete zde.

Prohlášení k dohodě mezi Prezidiem ČAS a Sekcí domácí péče ČAS

5.01.2010

Prezidium České asociace sester a předsednictvo Sekce domácí péče ČAS vydalo společné prohlášení o průběhu jednání ohledně registračních listů kódů výkonů nelékařů. Prohlášení naleznete zde.

Prohlášení ČAS k případu úmrtí mladé pacientky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze

8.12.2009

Prezidium České asociace sester vydalo prohlášení k případu úmrtí mladé pacientky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. Prohlášení naleznete zde.

Prohlášení ke vzniklé situaci nedohody mezi ČAS a segmentem domácí péče

23.10.2009

Prezidium České asociace sester vydalo prohlášení o průběhu jednání ohledně registračních listů kódů výkonů nelékařů a podrobným vysvětlením vzniklé situace nedohody mezi ČAS a segmentem domácí péče. Prohlášení naleznete zde.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

22.10.2009

Česká asociace sester v měsíci září 2009 provedla na internetových stránkách dotazníkové šetření týkající se zhodnocení současného stavu platů sester a jejich zařazování do tarifních tříd. Předkládáme vám její vyhodnocení, výsledky naleznete zde.

Prohlášení ČAS k článku v Deníku CZ

12.06.2009

Česká asociace sester vydala prohlášení k článku v plzeňském Deníku CZ ze dne 8.6.2009, týkající se komentáře čtenářky na úroveň zdravotních sester. Prohlášení naleznete zde.

Úspěch České asociace sester

2.06.2009

Tisková zpráva MZČR týkající se zlepšení pracovních a platových podmínek zdravotních sester byla přeložena a přeposlána EFN a ICN. Obě organizace České asociaci sester okamžitě pogratulovaly k „dosažení tak zásadního úspěchu, zejména v současné ekonomické situaci“. ICN přizvala ČAS do „Positive Practice Environment Campain“ (viz dopis Davida Bentona z ICN). Celý článek

Prohlášení ČAS k článku v Lidových novinách

31.05.2009

Česká asociace sester vydala prohlášení k článku v Lidových novinách ze dne 27.5.2009, týkající se bonusového odměňování sester. Prohlášení naleznete zde.

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

24.04.2009

Dnes 24. dubna 2009 se na téma "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR" konala tisková konference ministryně zdravotnictví Daniely Filipiové. Více naleznete zde. Celý článek

Stanovisko prezidentky ČAS k článku v MF Dnes

9.04.2009

Prezidentka České asociace sester vydala stanovisko k článku v MF Dnes ze dne 8.4.2009, jeho znění naleznete zde.

Vyznamenání Jindřišky Pavlicové

28.10.2008

Dnes byla členka prezidia ČAS Jindřiška Pavlicová vyznamenána prezidentem republiky ČR. Byl ji udělen Řád za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. Srdečně blahopřejeme! Celý článek

Nové internetové stránky ČAS

20.12.2007

Nové internetové stránky České asociace sester jsou na světě! Celý článek

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2005

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30! Více o akci: https://bit.ly/2FkoaB3

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

1.01.2005

Společnost RZP ve spolupráci s Českou asociací sester všechny srdečně zve na vzdělávací kurzy Neodkladné resuscitace a urgentních stavů (pozvánka). Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá na www.rzpcz.cz/program.php#content.

Vánoční přání

1.01.2005

ČAS přeje všem, a obzvláště všem zdravotníkům, krásné svátky, hodně odpočinku a krásný rok 2019!

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER