Aktuality

Dovolená v kanceláři

12.09.2019

12. - 20. 9. 2019 bude kancelář z důvodu dovolené zavřená. V urgentních případech nás kontaktujte telefonicky na +420 602 631 928.
Děkujeme

Odborná konference regionu Praha

10.09.2019

Region Praha a sekce nukleární medicíny si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci, která se bude konat 12. 10. 2019 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze.
Program konference

Odborné vzdělávací konference SAPERE

10.09.2019

Společnost SAPERE ve spolupráci s ČAS si Vás dovoluje pozvat na sérii konferencí s tématy
- Prevence a léčba poruch hlasu u hlasových profesionálů, ukázka hlasové rehabilitace
- Doporučené postupy v terapii kašle pro děti do 2 let
- Nespavost aneb když počítání oveček nepomáhá
- Péče o diabetického pacienta z pohledu lékárníka
- Praktický pohled na interakce léčiv
Pozvánka a program
Možnost přihlášení

Akce našeho partnera
Institutu managementu rizik

2.09.2019

Management rizik ve zdravotnictví BASIC
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který Vám umožní zorientovat se v současné problematice managementu rizik a Implementačním modelu rizik určeného pro zdravotnická zařízení. Vytvoříte si představu o vztahu managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu a získáte přehled o využitelných metodách identifikace, analýzy a hodnocení rizik v prostředí zdravotnického zařízení.
Basic - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 19. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví ADVANCED
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět vytvořit smysluplný koncept managementu rizik pro celé zdravotnické zařízení. Budete schopni identifikovat klinická i neklinická rizika v procesech, aktivech či cílech. Naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik jako součást Implementačního modelu rizik pro zdravotnická zařízení.
Advanced - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 26. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na prakticky zaměřený odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC a ADVANCED. Během vzdělávací akce v rámci Implementačního modelu rizik navrhnete koncept managementu rizik pro Vaše zdravotnické zařízení. Vydefinujete cíle, procesy a aktiva a identifikujete rizika ve Vaší organizaci. Posoudíte klinická a neklinická rizika pomocí vybraných metod. Navrhnete účinná opatření ke snížení vysokých a kritických rizik.
Practical - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 03. 10. 2019

Zážitkový program v Praze a vstupy na veletrh zdarma pro členskou základnu ČAS

23.08.2019

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno ČAS,
zveme vás na veletrh PRAGODENT, který proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 3.-5.10.2019, souběžně ve dnech 4.-5.10. proběhnou Pražské dentální dny pořádané Českou stomatologickou komorou.
Pro zájemce - členky a členy České asociace sester je připravený zážitkový program TEETH&FUN: Mimopražští návštěvníci mohou využít slevu na ubytování i s celou rodinou v AQUAPALACE HOTEL v Čestlicích, je zde připraven speciální
promokód PRAGODENT a nastaven balíček pro slevu na ubytování a zároveň režim 1 noc ubytování = 2 dny zábavy v aquaparku ( volný vstup )
- Pro zájemce z řad návštěvníků jsou připraveny na výběr komentované vycházky Prahou - tématicky vybrané pro děti i dospělé, nabídku naleznete na webových stránkách uvedených níže. Vycházky jsou bezplatné, stačí si jen zarezervovat místo na uvedeném emailu.
- Na veletrhu je připraven také profesionální dětský koutek, kde mohou děti od 3 let pod odborným dohledem strávit čas zábavou, aby rodiče mohli v klidu navštívit veletrh, zajít na odbornou přednášku, atd.
- Prohlédněte si nabídku přednášek a workshopů na Pragodentu.
Více informací o Pragodentu.
Zde jsou elektronické vstupenky - pozvání od České asociace sester. Po zadání údajů k registraci zájemce obdrží do své zadané emailové schránky personifikovanou volnou vstupenku. Všichni držitelé vstupenky ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK jsou také srdečně zváni na společenský večer v pátek 4.10. od 19,00 hodin, kdy mohou shlédnout koncert skupiny FRAMUS FIVE a dalších kapel. Vstupenka také platí pro opakovaný vstup na veletrh.
Veškerá upřesnění a informace průběžně doplňujeme na webu www.pragodent.eu.

IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22.08.2019

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s LF Masarykovy univerzity v Brně a Českou asociací sester si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Sympozium se bude konat 8. listopadu 2019 v hotelu Voroněž v Brně od 9:00 do 17.00. Odbornou garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.. Podívejte se na podrobný program a oznámení.
Announcement in english

XXVII. Celostátní konference kardiochirurgické sekce

21.08.2019

Dovolujeme si vás pozvat na XXVII. Celostátní konferenci kardiochirurgické sekce, která se bude konat 22. listopadu 2019 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Pro bližší informace můžete shlédnout pozvánku a pro přihlášení si stáhněte přihlášku.
Těšíme se na vaši účast.

Diskuze o nové formě organizace pro nelékařské profese

12.08.2019

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno a další zdravotnické profese.
V současné době se stále mluví a píše o našem úsilí prosadit stavovskou organizaci, která by hájila zájmy nelékařského zdravotnického personálu.
Vše je pravda, návrh je podán, avšak, snad pro jednoduchost věci samé, je v médiích uváděno pouze úsilí sester a komoru pro sestry. Chceme vás proto ujistit, že bojujeme za všechny další nelékařské profese, které by komora sdružovala. Jedná se o profese, které v současnosti ČAS zastřešuje, ale i další, které by měly zájem nás podpořit a být komorou zastřešeny. Dále vás chceme ujistit, že členství by povinné nebylo, povinnost by byla se registrovat, neboť do současné doby neexistují přesné statistiky o počtu nelékařů v naší republice.
Věřte, že jsme organizace, která hájí zájmy všech nelékařských profesí. Prosíme o vaši podporu a důvěru v naše kroky.
Vaše Česká asociace sester, vaše prezidium
Chceme vlastní komoru, oznámily zdravotní sestřičky.

IV. Relaxační víkend

11.08.2019

Výbor Moravskoslezského regionu ČAS pořádá pro členy regionu ve dnech 4. - 6. 10. 2019 ,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“ v hotelu Lázně Kostelec. Závazné přihlášky je potřeba zaslat do 30.8.. Přečtěte si, prosím, více detailů.

Podle MZ už sestry neodcházejí tolik, jako dříve

1.08.2019

Prezidium České asociace sester, v tomto případě zástupkyně prezidia Mgr. Renata Tydlačková, reaguje na vyjádření MZ a dotazy novinářů k otázce počtu sester v republice a jejich odcházení na jiná pracoviště či do jiných zařízení, kde mohou prohlubovat svůj zájem o specializace a další odborné vzdělávání.
Podívejte se na celou reportáž.

6. podzimní pracovní den

31.07.2019

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na 6. podzimní pracovní den. Pozvání přijali MUDr. Radkin Honzák, CSc., Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc., PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D..
Konat se bude 3. 12. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11 v Praze.
Pozvánka
Možnost přihlašování k aktivní účasti

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

15.07.2019

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti, současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.
Přečíst celou zprávu...

Obezitologie a bariatrie 2019

2.07.2019

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2019. V případě zájmu si prohlédněte program a detaily k přihlašování.

IV. Sympozium dekubity
Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

24.06.2019

Česká spolešnost pro léčbu rány si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium dekubity, které se uskuteční 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž. Pozváni jsou též zahraniční řečníci Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland) a Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom).
V případě zájmu si můžete prohlédnout první oznámení a můžete se zaregistrovat.

Nová sekce ČAS

22.06.2019

Od dnešního dne se můžete přihlásit do nové sekce ČAS! V Multioborové sekci jsou vítáni kolegové se zájmem o komunikaci a informace napříč obory. Více o sekci a její činnosti najdete na tomto odkazu.

Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku
Kompetentní sestra 21. století

6.06.2019

Spojená akreditační komise se spolu s ČAS podílí jako aplikační garant na projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, realizovaného Univerzitou Pardubice.
Problematika kompetencí a vzdělávání zdravotnických pracovníků je nedílnou součástí akreditačních standardů SAK a akreditovaná pracoviště mají s řešenou problematikou širší zkušenost. Z uvedeného důvodu si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí projektu.
Zde můžete dotazník vyplnit.
Prosíme Vás o vyplnění (zabere cca 10 minut a poslouží dobré věci), a to nejpozději do 16. června 2019, kdy bude dotazník uzavřen.
Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. Váš názor nás zajímá. Výstupy z projektu budou rovněž předány Ministerstvu zdravotnictví.

Nursing Now v Česku má své patrony

2.06.2019

Patrony kampaně NursingNow v Česku se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana Zagorová.

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek (předseda POUZP), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky).

Sledujte 29.5. pořad Dobré ráno

28.05.2019

Česká televize studio Ostrava pozvala paní Mgr. Portlovou do celostátního vysílání pořadu Dobré ráno. Ve středu, 29.5. od 6.30 do 8.30hod v něm bude mít asi čtyři pětiminutové vstupy na téma zdravotní sestra a sestra roku v přímém přenosu.

Ceny Florence Nightingalové byly uděleny

27.05.2019

Před týdnem, tedy v úterý 21.5., byly uděleny ceny Florence Nightingalové. Slavnost se konala v divadle U Hasičů a příjemným večerem provázela Renata Tydlačková.
Oceněna byla za celoživotní dílo Květa Prouzová, DiS.. Za rozvoj ČAS Bc. Anna Skalická. Cenu za rozvoj ošetřovatelství si odnesla Mgr. Nina Müllerová a cenu za rozvoj oboru obdržela Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D..
Mimořádnou cenu za statečnost získaly Martina Hédervári a Kateřina Svobodová.
Všem oceněným velmi gratulujeme.

Fotografie z průběhu večera
Oceněné sestry
Oceněné sestry s prezidentkou ČAS
Z průběhu večera
Oceněná Bc. Anna Skalická

Nový odborný časopis Praxe

25.05.2019

Představujeme vám nový odborný časopis pro nelékaře s názvem Praxe. Zajímavé články, novinky, a vše, co vás zajímá. Stačí se jen zaregistrovat. Členkou redakční rady je i Mgr. Ilona Antoníčková z Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS.
Jak se vám líbí první číslo nám můžete napsat na naši facebookovou stránku. Budeme rádi.

XXVI. pražské chirurgické dny
"Jiráskovy dny"

24.05.2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019.
Konat se budou ve dnech 24. října – 25. října 2019 v Praze, Clarion Congress Hotel Prague.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit.

8. konference o nemocničním kaplanství

24.05.2019

Asociace nemocničních kaplanů Vás zve na 8. konferenci o nemocničním kaplanství. Konference se bude konat 18. června 2019 pod záštitou Ekumenické rady církví, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a radní hlavního města Prahy pro bydlení a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze Staroměstské nám. Praha 1.
Podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Zaujme-li Vás obsah, můžete se rovnou přihlásit.

„Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“
Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

20.05.2019

Prosíme vás jménem HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. o pomoc s vyplněním dotazníku, který je součástí celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“. Možnost hlasování je otevřena do 31.8.2019. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané očima zaměstnanců a pacientů a je zaměřen na jejich bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

Dotazník k vyplnění

12. května je Mezinárodní den sester

10.05.2019

12. května oslavuje celý svět Mezinárodní den sester. Tento důležitý den není jen výročím narození Florence Nightingale, ale je oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester, žen, matek a manželek, které si ve svém životě zvolily tuto profesi a jejich rodiny s nimi jejich cestu sdílí. Ať jméno Florence Nightingale připomene celému světu toto náročné, vysoce odborné a prestižní povolání.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Management bolesti v pooperačním období

3.05.2019

Jmenuji se Denisa Macková a jsem studentkou doktorského programu v oboru Ošetřovatelství na LF v Ostravě. V rámci dizertační práce zpracovávám téma: Management bolesti v pooperačním období – znalosti a zkušenosti všeobecných sester.
Ke splnění cílů práce je nutná spolupráce všeobecných sester, které pečují o pacienty v pooperačním období. (Prosím o vyplnění pouze všeobecné sestry poskytující přímou péči chirurgickým pacientům).
Délka vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Dotazník je anonymní.
Chci vyplnit dotazník
Děkuji
Mgr. Denisa Macková, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí

2.05.2019

Pediatrická sekce ve spolupráci s dětským oddělením Jindřichův Hradec Vás zvou na celostátní odborný seminář
1. PUTOVNÍ SOUROZENEC SOBĚSLAVSKÝCH KONFERENCÍ
V sobotu 21. 9. 2019 v sále restaurace Klenovice u Soběslavi
Více informací naleznete v pozvánce.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Sestra v urogynekologické ambulanci

29.04.2019

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé závěrečné práce ve Specializačním vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Název je „Sestra v urogynekologické ambulanci“. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné, poslouží jako podkladový materiál k vyhodnocení a možnému vytvoření certifikace kurzu pro proškolení sester v ambulancích gynekologicko-porodnického oddělení.
V tomto dotazníku, prosím odpovězte na otázky tak, že označíte odpověď křížkem. Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci. U jedné otázky Vás prosím o vlastní zformulování Vašeho názoru.
Prosím o vyplnění dotazníku
Děkuji za ochotu a čas, Lucie Houfková Všeobecná sestra, gyn.-por- odd. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2019

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30!
Více o akci

Konference - Sestra v nové době

24.04.2019

Institut klinické a experimentální medicíny si vás dovoluje pozvat na konferenci "Sestra v nové době" Konference se koná 14. 5. 2019 v kongresovém sále IKEM Více informací si můžete přečíst v programu .

Sestra v EU

18.04.2019

Rádi bychom vás pozvali na odbornou konferenci „Sestra v EU“, u příležitosti mezinárodního dne sester.
Termín a místo konání: 13. 5. 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské náměstí 1.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Detailnější informace na pozvánce a v programu.

Workshop Role onkologické sestry

17.04.2019

Srdečně všechny zveme na workshop Role onkologické sestry, který se uskuteční 12. 6. 2019 v rámci mezinárodní konference RECH TO RECOVERY INTERNATIONAL PRAGUE 2019 (pozvánka).

Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

11.04.2019

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii... , který se koná ve čtvrtek 23. 05. 2019, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro. Edukační seminář radiace.

Školící akce

28.03.2019

Region Praha všechny srdečně zve na svou školící akci (pozvánka), která se uskuteční 25. 4. 2019 v FN Motol.

Den sester a předání cen Florence Nightingalové

28.03.2019

V úterý 21. května 2019 v Divadle U Hasičů (Římská 45, Praha 2) se uskuteční slavnostní setkání k příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové. Pozvánku naleznete zde.

Nursing Now

15.03.2019

ČAS a další sesterské organizace se připojují k celosvětové kampani Nursing now. Kampaň má za úkol zviditelnit sestry, ošetřovatelství a přínos sester společnosti. Hlavní patronkou je vévodkyně z Cambridge Kate Midletton. Posílejte nám své návrhy na českého patrona/patronku Nursing now ČR. Patron musí vhodně reprezentovat sestry, mít k nim blízko a být známá osobnost.

5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

15.03.2019

Vážená paní, vážený pane,

přijměte naše pozvání na již 5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres (program), pořádaný divizí Medical Services společnosti Mladá fronta a. s. a pod záštitou České asociace sester, který se bude konat 5.–6. 4. 2019 v hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Garantem kongresu je doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., vedoucí katedry Sexuologie IPVZ, který si pro Vás i letos připravil zajímavý program napříč celým spektrem sexuologie a andrologie. Těšit se můžete na zajímavé přednášky řečníků, kteří Vám v jednotlivých blocích přednesou novinky z těchto oborů.

V rámci kongresu nabízíme možnost zajištění ubytování.

Veškeré informace ke kongresu, objednání ubytování a možnost registrace naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je evidována v centrálním registru ČLK a ohodnocena 8 kredity.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Fotografie z plesu

14.03.2019

Fotografie z plesu naleznete zde.

Výsledky voleb

12.03.2019

Výsledky voleb prezidentky ČAS, do prezidia ČAS a do Revizní a Disciplinární komise najdete níže. Odevzdané hlasy byly následně přepočítány a odsouhlaseny přítomnou právničkou Mgr. Hruškovou z Advokátní kanceláře JUDr. Petr Šustek. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na práci v novém prezidiu!

Volba prezidentky ČAS:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků 105, neplatných 0
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
Z toho platných hlasů pro zvolení prezidentky: 85
Prezidentkou ČAS se stala PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Volba prezidia ČAS:
Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 103, neplatné 2
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
1. Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. (82 hlasů)
2. Mgr. Veronika Hauerová (75 hlasů)
3. Mgr. Renata Tydlačková ( 75 hlasů)
4. Bc. Michaela Kolářová, MBA (71 hlasů)
5. Mgr. Jiří Kabát (70 hlasů)
6. Mgr. Lucie Laurýnová (70 hlasů)
7. Mgr. Dana Vaňková (70 hlasů)
8. Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. (52 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mgr. Jana Pultarová (50 hlasů)

Volba revizní komise: Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 104, neplatný 1
Počet neodevzdaných volebních lístků 0

1. Mgr. Marie Pekařová (89 hlasů)
2. Milena Nociárová (76 hlasů)
3. Bc. Anna Skalická (66 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bc. Pavlína Kožušníková (50 hlasů)


Volba disciplinární komise:
Fórum si zvolilo disciplinární komisi ve složením:
Mgr. Jana Pultarová, Jiří Černoch, Mgr. Nina Műllerová. Předsedkyní byla zvolena Nina Müllerová.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

Volby 2019

7.03.2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové,

volby do prezidia ČAS se budou konat 11. 3. 2019 od 11 do 14 hod v přednáškovém sále IKEMu (Institut klinické a experimentální medicíny) Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 (GPS Loc: 50°1'21.04"N , 14°27'45.43"E).

Těšíme se na kandidáty (kteří budou voleni), delegáty již nominované sekcemi/regiony (kteří budou volit), zástupce právní kanceláře a tisk a ostatní hosty.

S pozdravem
Veronika Di Cara

Dotazník k diplomové práci

4.03.2019

Vážené kolegyně,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká otázky postoje sester k preventivním prohlídkám. Dotazník je určen všem sestrám - ženám, je anonymní a jeho výsledky budou použity ke zpracování diplomové práce Kateřiny Hladíkové.

Nursing Now

27.02.2019

ČAS a další organizace českých sester se připojují k celosvětovému projektu WHO A ICN Nursing Now (leták).

Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

22.02.2019

Dne 18. 5. 2019 se v Kinosále FN Motol uskutečně konference Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi (program). K účasti na konferenci se, prosím, přihlašujte před Domácí akce - Sekce pneumologická.

Dotazník k tématu eutanázie

21.02.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si obrátit se na vás s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k tématu eutanázie, který naleznete zde.

Anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje

20.02.2019

Dne 18. 2. 2019 ČAS obdržela anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje. Z tohoto dopisu vyplývá, že sestrám, které pracují ve směnném provozu, nebudou navýšeny jejich platy. ČAS dnes na základě výzvy ministra zdravotnictví dopis předala na ředitelce ONP Mgr. Alici Strnadové, MBA. ČAS chce tímto krokem informovat MZ ČR o neplnění slibu ohledně navyšování platů a mezd.

Certifikovaný kurz Péče o stomika

18.02.2019

Sekce traumatologicko-ortopedická váš srdečně zve na certifikovaný kurz Péče o stomika. Více informací naleznete zde.

Kancelář ČAS - dovolená

18.02.2019

Kancelář ČAS bude od 25. 2. do 1. 3. 2019 z důvodu dovolené uzavřena.

Navždy nás opustila Květa Musilová

15.02.2019

S lítosti oznamujeme, že nás v požehnaném věku 92 let opustila dlouholetá členka ČASu, paní Květa Musilová. Čest její památce.

Kancelář ČAS - dovolená

4.02.2019

Ve dnech 5. a 6. 2. 2019 bude kancelář ČAS z důvodu pracovní cesty uzavřená.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium

11.01.2019

Sekce traumatologicko-ortopedická všechny srdečně zve na své 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat ve dnech od 23. do 25. ledna 2019 (pozvánka, sesterská sekce).

Setkání ČAS se sestrou Liliane Juchli

11.01.2019

Dne 10. 12. 2018 se uskutečnila mezinárodní odborná konference na téma Spiritualita v biografické péči – vše má svůj smysl. Setkání se zúčastnily i zástupkyně ČAS Ilona Antoníčková a Veronika Di Cara. Krátké povídání o konferenci naleznete zde.

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

7.01.2019

ČAS ve spolupráci s RZP, a.s. všechny srdečně všechny zve na kurzy neodkladné resuscitace a urgentních stavů. Termíny a místa jednotlivých kurzů a další informace naleznete zde.

Přání

21.12.2018

Kancelář ČAS - dovolená

18.12.2018

Kancelář ČAS bude od 24. 12. 2018 do 3. 1. 2019 uzavřena. Těšíme se na vás v roce 2019!

Vznik ČKSaPA

11.12.2018

Prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA obdržela dne 6. 12. 2018 informaci o založení spolku Česká komora sester a porodních asistentek (dále jen ČKSaPA). Prezident spolku Bc. Tomáš Válek, DiS zároveň požádal Českou asociaci sester o spolupráci.


Česká asociace sester nepovažuje zakládání dalších profesních spolků pro sestry a porodní asistentky za účelné, zbytečně dochází ke „tříštění sil“, které by se daly snadněji napřít žádoucím směrem v jedné organizaci.


Česká asociace sester dále upozorňuje všechny sestry i porodní asistentky, že ČKSaPA je zapsaný spolek, a přestože má v názvu slovo "komora", není komorou zřízenou ze zákona a členství v ní není povinné. V tomto smyslu pokládá Česká asociace sester název spolku ČKSaPA za matoucí.


Obecně se Česká asociace sester nebrání žádné spolupráci, pokud povede k prosazení společných cílů. O případné spolupráci s ČKSaPA se Česká asociace sester rozhodne, až obdrží více informací o plánech tohoto spolku.

Sestra roku

6.12.2018

Sestra

Navždy nás opustila Bc. Mária Dobešová

5.12.2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že nás dnes navždy opustila úžasná žena, báječná přítelkyně, obětavá kamarádka a velká osobnost našeho ošetřovatelství - dáma s velkým D - Bc. Mária Dobešová.

Máša byla mnohým z nás velkou oporou v práci a moudře nás provázela naším profesním životem. Přesto, že tu s námi už není, v našich srdcích zůstane navždy.

Bc. Mária Dobešová byla dlouholetou náměstkyní pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava.

Věnujme jí, prosím, společně tichou vzpomínku.
Martina Šochmanová, prezidentka ČAS

Ples České asociace sester

22.11.2018

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na jediný oficiální ples České asociace sester, který se bude konat 1. 3. 2019 v Paláci Žofín v Praze.

Celou akcí vás provede moderátor Petr Rychlý. O hudební program se postará Marián Vojtko.

Vstupenky je možné zakoupit na konferenci prezidia, která se koná dne 15. 11. 2018 ve VFN v Praze, a po dohodě také v kanceláři ČAS (telefon 222 514 797, e-mail kancelar@cnna.cz a nebo odeslat Českou poštou, v tomto případě je nutná platba předem na bankovní účet asociace. Cena jedné vstupenky je 790,- Kč.

Za ČAS se na brzkou shledanou těší
Mgr. Veronika Di Cara, PhD.
Vedoucí kanceláře ČAS

Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků v nelékařských oborech - setkání na úrovni Jihomoravského kraje

20.11.2018

ČAS se zúčastnil prvního pracovního setkání na téma Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků v nelékařských oborech (zápis) na úrovni Jihomoravského kraje. Problémy již máme dobře identifikované, nyní je potřeba začít je systematicky řešit.

Revize účetnictví sekcí a regionů

20.11.2018

Revize účetnictví sekcí a regionů za rok 2018 proběhnou v těchto termínech:


    Sobota 9. 2. 2019 od 9.30 hod. - termín zaplněn

    Neděle 10. 2. 2019 od 8.00 hod. - termín zaplněn

    Sobota 23. 2. 2019 od 9.30 hod. - jen výjimečně, převážně termín na opravy


Přihlašovat se mohou pokladní nebo předsedkyně pouze na e-mailu: mi-noc@seznam.cz.
Milena Nociarová, předsedkyně Revizní komise ČAS

Volby do prezidia

19.11.2018

V březnu 2019 se budou v ČAS konat volby. Seznam nominovaných na funkci prezidentky, členů prezidia a revizní komise najdete zde. Od ledna budeme na webu a na FB průběžně zveřejňovat životopisy a záměry jednotlivých osob.

Zpráva z konference ČAS

19.11.2018

Dne 15. listopadu 2018 se uskutečnila konference ČAS, která se týkala tématu ošetřovatelské dokumentace. Zprávu z konference naleznete zde. Celý článek

Právní minimum pro sestry - regionální seminář

13.11.2018

Region Mladá Boleslav všechny srdečně zve na svůj regionální seminář Právní minimum pro sestry (pozvánka), který se uskuteční 13. 12. 2018 v učebně na Střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi.

VIII. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie

12.11.2018

Ve dnech 25. až 27. 11. 2018 se v brněnském hotelu Orea Voroněž uskuteční VIII. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie. Program vč. abstraktů, které budou k poslechu naleznete zde.

Budějovice Kazuistické

12.11.2018

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se zúčastnila V. ročníku kongresu Budějovice Kazuistické, který se uskutečnil 4. 10. 2018 v Nemocnici České Budějovice, a.s. Zprávu z kongresu naleznete zde.

Anonymní dotazník na téma Syndrom vyhoření

11.11.2018

Dobrý den,

jmenuji se Susan Corea a jsem studentkou 2. LF UK a studii obor Všeobecná sestra.

Prosím vás o vyplnění tohoto, zcela anonymního dotazníku, který mi bude sloužit k výzkumné části mé bakalářské práce na téma Syndrom vyhoření zdravotní sestry v kontextu ošetřovatelství.

Dotazník obsahuje celkem 79 otázek. Jeho vyplnění netrvá více jak 10-15 minut.

Moc děkuji za vaši pomoc.

Pokračujte kliknutím na Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství.

Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách VI

7.11.2018

Dne 18. 10. 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnila odborná konference na téma Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. Zprávu z tohoto setkání si můžete přečíst zde.

108. zasedání EFN

24.10.2018

Ve dnech 11. a 12. 10. 2018 proběhlo na Slovensku již 108. zasedání EFN (zpráva). Oficiální zástupce ČAS Veronika Di Cara byla na tomto setkání zvolená do výkonného výboru EFN.

5. podzimní pracovní den Naučili jsme se žít se stomií

23.10.2018

Sekce traumatologicko - ortopedická všechny srdečně zve na svůj 5. pracovní den s názvem Naučili jsme se žít se stomií (program). Akce proběhne 6. 11. 2018 ve VFN v Praze. Přihlášku naleznete zde.

ARIP sekce si zvolila nový výbor

23.10.2018

V roce 2018 proběhly volby do sekce ARIP. Zprávu o jejich průběhu naleznete zde.

Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví - simulační workshop

17.10.2018

B. Braun všechny srdečně zve na svůj simulační workshop Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví (pozvánka), který se uskuteční v termínech 1. 11. 2018 a 12. 12. 2018 v prostorách B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8.

EANS nabízí volná místa ve tříletém letním kursu pro začínající sestry výzkumnice

17.10.2018

Advanced Summer School for European Nursing Doctorates
The European Academy of Nursing Science (EANS) has 35 places available to new participants on its 2019 summer school. We are able to offer at least one of these places to a nurse or a midwife from your country.
The summer school will be held in:
Lisbon, PORTUGAL 1st to 12th July 2019
In order to be eligible, applicants must: 1. be a nurse (to include the broad spectrum of professional qualifications such as nursing, mental health nursing, midwifery, health visiting, community and family nursing);
2. be studying at an institution located in Europe (as defined by the Council of Europe);
3. be likely to have a substantive career in research;
4. be committed to improving the evidence base for nursing interventions;
5. be at an early stage of their doctoral studies;
6. have an excellent command of scientific English (the language of the summer school is English);
7. commit to attend all three years of the summer school programme 2019-2021;
8. have sufficient funds to support their own travel, accommodation and subsistence needs during the programme, as well as the €100 fee per year to attend and the €25 per year student membership fee of EANS.
Please note that the deadline for applications to be received is 31st January 2019. Please apply on the website at:
www.european-academy-of-nursing-science.com/events/summer-schools.cz

Odborná konference Regionu Praha

15.10.2018

Region Praha všechny srdečně zve na svou odbornou konferenci (pozvánka), která se uskuteční 24. 11. 2018 v FN Motol.

Reakce Sekce farmaceutických asistentů ke snížení stupně vzdělávání pro obor FA

10.10.2018

Sekce farmaceutických asistentů vydala dne 8. 8. 2018 vyjádření k problematice snížení stupně vzdělávání pro obor farmaceutický asistent (zde). Dne 17. 9. 2018 byla na toto téma vydána i tisková zpráva (zde).

Pozvánka na mezinárodní sympozium o prevenci a léčbě dekubitů v Brně

29.09.2018

Rádi bychom všechny pozvali na III. sympozium o dekubitech - Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se uskuteční 10. 11. 2018 v Brně (první oznámení v češtině, první oznámení v angličtině, program).

Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

28.09.2018

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii.... Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro (pozvánka).

Podzimní konference STOP dekubitům

27.09.2018

Region plzeňský ve spolupráci s FN Plzeň pořádá podzimní konferenci STOP dekubitům, která se bude konat 20. 11. 2018 v FN Plzeň (program).

Vyjádření JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, k článku JUDr. Jana Macha, uveřejněnému v časopise Tempus Medicorum č.9/2018

24.09.2018

S tvrzením JUDr. Macha samozřejmě nesouhlasím. Existence dokumentace ošetřovatelské péče výslovně vyplývá z ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 137/2018 Sb. Říká se zde: „Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje záznamy o poskytnuté ošetřovatelské péči, včetně záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně rehabilitační péči /…/.“ To, že jsme zrušili obsahové podrobnosti dokumentace ošetřovatelské péče v příloze č. 1 k citované vyhlášce, na tom nic nemění.

Reakce ČAS na článek JUDr. Jana Macha v Tempus Medicorum

21.09.2018

ČAS odmítá některé formulace článku JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK, uveřejněné v zářijovém čísle Tempus Medicorum. Článek vyznívá tak, že vedení ošetřovatelské dokumentace je vyhláškou MZ ČR zrušeno. Takové informace jsou mylné, zavádějící a mohou způsobit bezprecedentní chaos v dané problematice. Celé vyjádření Martiny Šochmanové, prezidentky ČAS, naleznete ZDE.

Sekce nutričních terapeutů ČAS garantem soutěže

20.09.2018

Sekce nutričních terapeutů ČAS je garantem soutěže Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování, která proběhne ve dnech 10. a 11. 11. 2018 v Makro akademii v Praze (leták).

XXV. kongres ČSARIM

19.09.2018

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče všechny srdečně sve na svou XXV. konferenci, která se uskuteční 3. - 5. 10. 2018 v Kongresovém centru na Vyšehradě v Praze. Více informací o akci naleznete na www.csarim2018.cz.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

14.09.2018

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí má v období od 19. do 30. 9. 2018 dovolenou.

Mozkocvična II - zrušení akce

5.09.2018

Region Praha oznamuje zrušení školící akce Mozkocvična II, která se měla uskutečnit v pátek 15. 9. 2018 ve FN Motol. Děkujeme za pochopení

Nová tisková zpráva

3.09.2018

Česká asociace sester vydala dne 28. 8. 2018 novou tiskovou zprávu na téma Větší kompetence nelékařů? Česká asociace sester představila Ministerstvu zdravotnictví ČR svůj návrh. Celé její znění naleznete zde.

Dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu

24.08.2018

S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením. V případě zájmu o vyplnění dotazníku klikněte sem.

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

23.08.2018

RZP, a. s. vás ve spolupráci s Českou asociací sester srdečně zve na odborný kurz Neodkladná resuscitace a urgentní stavy. Kurzy se budou konat od září do prosince hned v několika městech České republiky (pozvánka). K online registraci na kurz klikněte sem.

Liberecké psychologické dny

23.08.2018

Rádi bychom vás pozvali na na Liberecké psychologické dny, které se budou konat 17. 10. 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Více informací naleznete zde.

Nová tisková zpráva

21.08.2018

Česká asociace sester vydala dnes Stanovisko ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů ze 17. srpna 2018. Jeho znění naleznete v nejnovější tiskové zprávě zde.

Dekubity - anketa

9.08.2018

Vážené kolegyně a kolegové,

na www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety/ je již uveřejněna anketa, která je v letošním roce zaměřena na bolest související s dekubitem. Vyhodnocení ankety bude prezentováno na jednání 6. kulatého stolu k otázkám dekubitů, který pravidelně pořádá MZ ČR v listopadu u příležitosti Světového dne STOP dekubitům. Výsledky šetření budou podkladem k doporučení pro dobrou praxi v nemocnicích i domácí péči. Děkujeme za vaši účast.

Dále si Vás dovolíme upozornit na vydaný leták Evropským poradním orgánem pro otázky dekubitů (EPUAP) ke Světovému dni STOP dekubitům, který vychází v letošním roce na 15. listopadu. Věříme, že opět podpoříte svými akcemi tuto mezinárodní akci.

Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU) pořádají III. sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se koná 10. listopadu v Brně (první oznámení v češtině, první oznámení v angličtině, program).

Diskuzní forum a workshop perioperačních sester

31.07.2018

Ve dnech 21. - 22. 11. 2018 proběhne ve ÚVN-VFN v Praze diskuzní forum a workshop perioperačních sester. Témata fóra a další informace naleznete zde.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

13.07.2018

V termínu od 16. do 30. 7. 2018 bude mít kancelář Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí z důvodu dovolené zavřeno.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium

27.06.2018

Ve dnech 23. až 25. 1. 2019 se uskuteční 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium s názvem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům (první oznámení).

Za výsluhy sestrám by stát ročně zaplatil 3 až 4 miliardy Kč

26.06.2018

Za zvažované výsluhy pro zdravotní sestry v nemocnicích by podle prvotních propočtů stát ročně zaplatil tři až čtyři miliardy korun. Sestry, které by měly odpracovaných 20 až 30 let, by dostávaly 5000 korun měsíčně. Více informací o problematice si můžete přečíst zde.

Celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2018

19.06.2018

Sekce traumatologicko-ortopedická vás srdečně zve na celostátní konferenci pod názvem Obezitologie a bariatrie 2018 (pozvánka), která se uskuteční ve dnech 15. až 17. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

Slovensko zavádí obor praktická sestry

15.06.2018

Slovensko následovalo nevhodného českého příkladu a zavádí praktickou sestru. Evropská federace sesterských asociací proti tomuto kroku ostře protestovala. Dopis vyjadřující podporu ze strany generálního tajemníka EFN Paula De Reaveho naleznete zde.

Ceny Florence Nightingalové

24.05.2018

Včera večer byly v Divadle U Hasičů slavnostně předány ceny Florence Nightingalové za rok 2017 (tisková zpráva). Ty každoročně uděluje Česká asociace sester v souvislosti s Mezinárodním dnem sester. Cílem je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích. Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích – za celoživotní dílo, za rozvoj oboru, za rozvoj ošetřovatelství a za rozvoj České asociace sester. Všem vítězkám srdečně gratulujeme.

37. kongres české nefrologické společnosti

22.05.2018

Ve dnech 4. – 6. června 2018 se v Praze 6 - Dejvicích (na Fakultě architektury ČVUT) uskuteční v pořadí již 37. kongres české nefrologické společnosti pozvánka. Nefrologicko-urologické sekce ČAS je spoluorganizátorem kongresu.

Registrace: www.secure.cbttravel.cz/nefrol2018/registrace-online.php

Další informace o kongresu najdete na www.kongrescns2018.cz, tento web budeme průběžně aktualizovat.

Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta

17.05.2018

MZČR vydalo nové Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta. Věstník číslo 4 naleznete zde

Odborné vzdělávací konference pro lékárníky a farmaceutické asistenty

16.05.2018

Od 15. 5. 2018 probíhají v různých městech po celé ČR odborné vzdělávací konference pro lékárníky a farmaceutické asistenty. Více informací o programu, termínu a místu konání naleznete zde.

KAMBA festival 2018

14.05.2018

Ve dnech 6. až 10. června se v Táboře uskuteční již 2. ročník Kamba festivalu pro zdravotníky (plakát). Bližší info naleznete na webu http://www.kamba.eu/.

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

14.05.2018

V termínu od 28. 5. do 10. 6. 2018 bude mít kancelář Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí z důvodu dovolené zavřeno.

Mezinárodní den sester

12.05.2018

Milé sestřičky, přijměte od ČAS srdečné blahopřání k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester. Každé z vás přejeme jen to nejlepší, usměvavé a spokojené pacienty a pohodu jak na pracovišti, tak i u rodinného krbu.

1. multidisciplinární nefrologický-urologický kongres

11.05.2018

Sekce nefrologicko-urologická všechny srdečně zve na svůj 1. multidisciplinární nefrologický-urologický kongres (pozvánka), který se uskuteční ve dnech 22. a 23. 11. 2018 v Olomouci. Stěžejním tématem letošního ročníku je otázka Co nás spojuje?.

Setkání Pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví

10.05.2018

Ve středu 2. května se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání Pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví. Skupina sdružuje významné osobnosti z různých oblastí zdravotnictví a zástupce odborů. Jejím cílem je především navrhnout takové kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotnického systému, zefektivnění způsobu odměňování v nemocnicích a řešení personální krize v oboru.

Jednání se účastnila i Česká asociace sester. Jedním z návrhů, které zde prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA předložila, je zavedení výsluhové renty, kterou by sestry pobíraly za odpracované roky podobně jako je tomu u policistů či hasičů.

EFN - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

2.05.2018

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 proběhlo v Bruselu zasedání EFN. Zprávu z jednání naleznete zde.

Změna pracovní doby Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí

1.05.2018

Od 1. 5. 2018 se mění pracovní doba Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí. Nově jsme vám k dispozici v takto:
úterý 8.00 – 15.30 hodin
středa 12.00 – 15.30 hodin
pátek 8.00 – 12.30 hodin

Pozvánka na XII. národní kongres ČSIM do Brna ve dnech 20.-22. června 2018

26.04.2018

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom Vás pozvali do Brna na XII. národní kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), který se koná ve dnech 20.-22. června 2018. Přijeďte si poslechnout aktuality mezioborové intenzivní péče podané v nejrůznějších podobách: vedle klasických přednášek máme pro Vás přichystány pro/noc diskuze, kazuistiky a simulace. Forma je zvolena moderně (on-line hlasování i možnost kladení otázek), ale dočkáte se i výukových lekcí, kdy se bude psát „křídou po tabuli“. Imprinting jistě vhodně doplní moravské víno a pivo – pár „škopků“ na Vás čeká na společenském večeru přímo v pivovaru Starobrno. Muzika Ukulele Orchestra jako Brno Vám jistě bude v uších znít při cestě domů ještě na Vysočině, Hané či Bílých Karpatech. Kompletní informace o chystaném kongresu získáte na webu ČSIM (http://www.csim.cz/.

Zdraví a zvou

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. – předseda ČSIM Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. – místopředseda ČSIM Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. – vědecký sekretář ČSIM Doc. MUDr. František Duška, Ph.D. – předseda vědeckého výboru kongresu ČSIM

Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS

18.04.2018

Ve dnech 13. – 14. dubna 2018 se v Brně konal Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS. Na programu jednání bylo kromě zhodnocení hospodaření v roce 2017 a rozpočtu na rok 2018 i podání aktuálních informací o stavu členské základny. Zazněly zprávy o činnosti pracovních komisí a jednotlivých sekcí či regionů, které budou uveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti ČAS.

Celý zápis ze Sněmu ČAS si můžete přečíst zde.

Společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR

16.04.2018

Na sobotním Sněmu předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS vydala Česká asociace sester společné prohlášení o spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR). Společné prohlášení podepsaly zástupkyně obou institucí, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Jaké jsou hlavní cíle prohlášení naleznete zde.

10. soběslavská celostátní odborná konference zdravotních sester

12.04.2018

Pediatrická sekce všechny zve na již 10. soběslavskou celostátní odbornou konferenci zdravotních sester, která se uskuteční 8. 9. 2018 v Soběslavi.
Více informací o programu a přihláškách naleznete zde.

Konference Kouření v nemocniční péči

11.04.2018

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku všechny srdečně zve na konferenci Kouření v nemocniční péči (pozvánka, program), která se uskuteční 22. května 2018 ve Vojenské fakultní nemocnici Praha. Na konferenci vystoupí mnozí významní odborníci na danou problematiku, jako např.: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Referenčního centra pro závislé na tabáku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, aj.
Vstup na akci je zdarma.

Den sester 2018

9.04.2018

Ve středu 23. května 2018 se v Divadle U Hasičů u příležitosti Dnu sester (pozvánka) uskuteční slavnostní setkání. Cena jedné vstupenky je 250 Kč, objednávat můžete na e-mailu ekonom@cnna.cz.

Těšíme se na brzkou shledanou!

Ples sester 2018

23.03.2018

V pátek 16. 3. 2018 se na pražském Žofíně uskutečnil Ples sester. Role moderátora se zhostil Petr Rychlý, o celovečerní zábavu se postarala celá řada známých osobností – herečka Dana Batulková & tanečník Jan Onder, kapela Golden Big Band Prague, zpěvák David Deyl, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch či zpěvák Jožka Šmukař. Slavnostní atmosféru plesu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Nová tisková zpráva

15.03.2018

Česká asociace sester včera vydala novou tiskovou zprávu na téma Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR. Její znění naleznete zde.

Co můžete chytnout nebo získat během dovolené - konference pneumologické sekce

15.03.2018

Pneumologická sekce vás srdečně zve na svou XXIII. konferenci - Co můžete chytnout nebo získat během dovolené (program), které se bude konat 19. 5. 2018 v kinosále FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 .

Výzkum RN4CAST

14.03.2018

Sestry z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK 2/3/2018 za přítomnosti hlavních výzkumníků z Belgie a SRN informovaly odbornou veřejnost o přípravách pilotního otestování výzkumu RN4CAST v ČR. Tento výzkum byl již proveden v USA a následně v devíti zemích EU. Nezávisle na zdravotnickém systému studované země se opakovaně zjistilo, že zvýšení pracovní zátěže sestry o jednoho pacienta, zvyšuje pravděpodobnost úmrtí pacienta v období 30 dní od příjmu o 7 %. Každé 10 % zvýšení počtu sester s bakalářským vzděláním ale snížilo tuto pravděpodobnost o 7 % (Aiken at al., 2014). www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/abstract.

Česká asociace sester vítá provedení tohoto pilotního výzkumu ve dvou pražských nemocnicích a plně podporuje následné provedení celonárodního výzkumu. Výzkum přináší vědecké důkazy pro to, co si každá sestra na svém oddělení jasně uvědomuje každou směnu – bude-li se starat o příliš mnoho pacientů, budou jejich zdravotní výsledky výrazně horší, než když bude sester ve směně dostatečné množství. Velmi nás zajímají výsledky vlivu vzdělání a klinické zkušenosti sestry na mortalitu a komplikace pacientů v ČR, zejména ve světle novely zákona o vzdělávání sester. Zástupci MZ ČR a MPSV podpořili provedení pilotního projektu, který umožní získat v ČR chybějící data. Zástupce ÚZIS informoval přítomné o možnostech sběru požadovaných dat z již fungujících registrů a zdrojů, upozornil na nutnost právního ošetření sběru takových dat pro účely projektu.V zájmu optimálních výsledků našich pacientů je ČAS připravena spolupracovat a podpořit projekt RN4CAST v ČR!

Zdroj: Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 - 1830

Nursing Now

13.03.2018

ICN ve spolupráci s WHO 27/2/2018 odstartovala kampaň nazvanou Nursing Now www.nursingnow.org/launch/ a www.facebook.com/NursingNow2020. Jedná se celosvětovou kampaň k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Záštitu nad kampaní převzala kromě jiných osobností i vévodkyně z Cambrige, princezna Kate. Kampaň bude ukončena v roce 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Česká asociace sester se aktivně připojuje k této celosvětové kampani s cílem zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky.

IX. mikrobiologický den

12.03.2018

Sekce zdravotních laborantů zve na celostátní konferenci IX. mikrobiologický den (program), která se uskuteční v úterý 27. března 2018 v kinosále FN Brno.

Zaměstnání ve zdravotnictví 03/2018

6.03.2018

Všem aktivním členům a členkám ČAS bylo právě na e-mail rozesláno aktuální číslo měsíčníku Zaměstnání ve zdravotnictví. Tento měsíčník shromažďuje volné pracovní pozice pro lékařský i nelékařský personál v rámci celé ČR.

Konference interních oborů

27.02.2018

Interní sekce všechny srdečně zve na Konferenci interních oborů (program), která se bude konat 24. 3. 2018 ve VFN v Praze. Přihlašovat se můžete v kategorii domácí akce - sekce interní. Těšíme se na brzkou shledanou.

Ples sester 2018

23.02.2018

Ještě jednou bychom rádi všechny pozvali na Ples sester (pozvánka), který se uskuteční 16. března 2018 v Paláci Žofín. Program si můžete prohlédnout zde.

Fórum delegátů

8.02.2018

V pátek 19. 1. 2018 proběhlo Fórum delegátů. Hlavním bodem programu se stala úprava stanov ČAS. Zprávu z Fóra naleznete zde, fotografie zde.

XLII. ročník brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

2.02.2018

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (první oznámení), které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Pro více informací a registraci navštivte www.onkologickedny.cz.

Ukončení činnosti sekce č. 51 - Ošetřovatelská lůžka - geritarie

1.02.2018

Usnesením prezidia ČAS z 9.1.2018 byla ukončena činnost sekce č. 51 Ošetřovatelská lůžka - geriatrie. Sekce bude sloučena se sekcí interní č. 10, je možný přestup i do sekce jiné.

Setkání s s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

31.01.2018

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová se v pondělí 22. 1. 2018 osobně setkala s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Pracovní schůzka proběhla v přátelském duchu, pan ministr byl velice vstřícný a pozorně vyslechl názory, podněty a připomínky paní prezidentky. Diskutovalo se zejména o problémech, které trápí české všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese. Tedy o personální krizi ve zdravotnictví, systému vzdělávání 4 + 1, který prezidium ČAS dlouhodobě kritizuje, dále o nutnosti upravit rámcový vzdělávací program pro školy, o nadměrné zátěži administrativou a o výši platů. Ministr Vojtěch vyjádřil, že počítá s účastí ČAS při klíčových jednáních. Martina Šochmanová připomněla, že před pár dny požádala ministerstvo o zapojení ČAS do Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR. Prezidentka ČAS vyslovila naději, že spolupráce s novým ministrem bude přínosná pro obě strany a společnými silami přispějí k řešení nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví.

Zpráva z 10. podzimní konference ČAS

30.01.2018

V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnila 10. podzimní konference ČAS (program). Jejím klíčovým tématem se stala Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí . Program konference popsala v měsíčníku Zdravotnictví a medicína bývalá ministryně zdravotnictví a současná senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Celý článek naleznete zde.

Ples sester 2018

25.01.2018

Srdečně všechny zveme na Ples sester 2018, který proběhne v pátek 16. března 2018 na pražském Žofíně (pozvánka).

Vstupenky na ples

18.01.2018

Prodej vstupenek na PLES SESTER (pozvánka) byl zahájen. Vstupenky objednávejte na telefonu 602 230 512 nebo e-mailu ekonom@cnna.cz.

PhDr. Marie Rozsypalová, jedna z prvních autorek moderních učebnic ošetřovatelství v České republice, oslavila 15. ledna 2018 úctyhodné 90. narozeniny. GRATULUJEME!

17.01.2018

Paní Rozsypalová je známá nejen jako autorka učebnice „Ošetřovatelství I a II“. Byla také recenzentkou ošetřovatelských učebnic, například učebnice „Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I“ a rovněž spoluautorkou publikace „Sestry vzpomínají – Příspěvek k historii ošetřovatelství“. Spolu s Evou Haladovou napsala také knihu „O sestrách pro sestry“, ve které se věnovala způsobům, jak zlepšit fyzickou a psychickou kondici všeobecných sester, aby mohly snáze vykonávat své náročné povolání. Již v osmdesátých letech minulého století se dr. Rozsypalová věnovala prevenci následků nesprávného zatížení hybného systému a ergonomickým podmínkám práce sestry. Paní Marie Rozsypalová je významná a nezapomenutelná osobnost českého ošetřovatelství. Mezi gratulanty proto nemohla chybět ani Česká asociace sester. Prezidentka ČAS, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, popřála oslavenkyni pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let a předala jí gratulační list a kytici květin (foto). „Dlouho jsem nezažila tak milé a příjemné setkání, plné životního optimismu. Paní profesorku si pamatuji z doby svých studií a již tehdy pro mě a mé spolužáky byla inspirující osobností. Nesmírně mě však překvapilo, že si paní profesorka pamatuje mě! Připomněla mi moment, kdy byla hospitalizovaná v nemocnici a já jsem ji přišla pozdravit,“ říká Martina Šochmanová.

Výzkumné šetření EUPRON

12.01.2018

Mgr. Jana Heczková, přednostka ÚTPO 1.LF UK, by ráda pozvala všechny členy ČAS k výzkumnému šetření EUPRON, jehož cílem je z pohledu lékaře, farmaceuta a sestry detailněji popsat a porozumět současné roli sestry v celém procesu podávání léčivých přípravků během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče. Bližší info včetně odkazu na elektronickou verzi dotazníku naleznete zde.

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů - volná místa

11.01.2018

Certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelské péče o rány u dospělých a dětských pacientů nabízí dvě poslední volná místa. Více informací vč. odkazu na přihlášení naleznete zde.

Internetová učebna ČAS

10.01.2018

Internetová učebna ČAS je i přes zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání stále v provozu. Celý článek

Revize hospodaření sekcí a regionů

8.01.2018

Revize hospodaření sekcí a regionů proběhne 10. a 11. února 2018 a 17. a 18. února 2018. Zájemci se musí přihlásit předem na email mi-noc@seznam.cz.

Vánoce 2017

22.12.2017

Prani

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

20.12.2017

Společnost RZP ve spolupráci s Českou asociací sester všechny srdečně zve na kurzy Neodkladné resuscitace a urgentních stavů (pozvánka). Na jednotlivé kurzy se můžete přihlašovat prostřednictvím odkazu www.rzpcz.cz/program.php#content.

Schválené vzdělávací akce za období leden až listopad

15.12.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

Kancelář a Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí - dovolená

15.12.2017

Kancelář a Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS bude mít v termínu od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 dovolenou.

Události ČT - reportáž

5.12.2017

V pátek 1. 12. 2017 jste mohli v Událostech ČT shlédnout reportáž o nedostatku zdravotních sester v ČR. K této problematice se také vyjádřila prezidentka ČAS Martina Šochmanová. Záznam reportáže naleznete zde.

Naplněná kapacita 10. podzimní konference prezidia ČAS

27.11.2017

Kapacita účastníků na 10. podzimní konferenci prezidia ČAS byla právě naplněna. Těšíme se na brzkou shledanou.

Nová tisková zpráva

15.11.2017

ČAS dnes vydala novou tiskovou zprávu, která se týká Evropského antibiotického dne. Celé její znění naleznete zde.

Schválené vzdělávací akce za období leden až říjen

14.11.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

On-line studie

13.11.2017

Milé sestry a kolegyně, zveme vás k účasti v mezinárodním projektu: Sestry východní Evropy - Centrum excellence pro kontrolu tabáku II. Prostřednictvím tohoto projektu Vám nabízíme bezplatné e-learningové vzdělávání o tom, jak můžete svým pacientům pomoci přestat kouřit. Pokud se chcete zapojit, budete požádáni o vyplnění (elektronicky) dvou krátkých dotazníků (vstupní a po 3. měsících) o znalostech, postojích a intervencích, které používáte v pomoci kuřákům s odvykáním. Budeme se také ptát na Vaše zkušenosti z odborné praxe.

Vzdělávací aktivita: Po vyplnění úvodního dotazníku budete požádáni o shlédnutí dvou bezplatných vzdělávacích webinářů (e-learning) o tom, jak krátce intervenovat u kuřáků. Můžete si také stáhnout z webové stránky projektu podklady, které Vám v tom pomohou.

Studie EE-COE II. je dobrovolná a Vámi sdělené informace zůstanou anonymní a důvěrné.Jako poděkování za váš čas a účast v projektu Sestry východní Evropy - Centrum excellence pro kontrolu tabáku II. si po vyplnění závěrečného dotazníku po 3 měsících budete moci vytisknout certifikát o účasti na vzdělávací akci.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem a čas. Tým Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

WWW.SLZT.CZ
Přímý odkaz na projekt: www.slzt.cz/e-learning-sestry

Korespondence

10.11.2017

V uplynulých týdnech proběhla přátelská korespondence mezi prezidentkou ČAS, PhDr. Martinou Šochmanovou, a Hlavní sestrou ČR, Mgr. Alicí Strnadovou. Paní prezidentka požádala Mgr. Strnadovou o pomoc při zodpovězení nejčastějších dotazů, které jsou ČAS adresovány ze strany zdravotníků. Celý článek

Advanced Summer School for European Nursing Doctorates

9.11.2017

The European Academy of Nursing Science (EANS) has 35 places available to new participants on its 2018 summer school. We are able to offer at least one of these places to a nurse or a midwife from your country.

The summer school will be held in: Ghent, BELGIUM 2nd to 13th July 2018

In order to be eligible, applicants must:

1) be a nurse (to include the broad spectrum of professional qualifications such as nursing, mental health nursing, midwifery, health visiting, community and family nursing);

2) be studying at an institution located in Europe (as defined by the Council of Europe);

3) be likely to have a substantive career in research;

4) be committed to improving the evidence base for nursing interventions;

5) be at an early stage of their doctoral studies;

6) have an excellent command of scientific English (the language of the summer school is English);

7) commit to attend all three years of the summer school programme 2018-2020;

8) have sufficient funds to support their own travel, accommodation and subsistence needs during the programme, as well as the €100 fee per year to attend and the €25 per year student membership fee of EANS.Please note that the deadline for applications to be received is 31st January 2018. Please apply on the website at: www.european-academy-of-nursing-science.com/events/summer-schools/Best wishes


David A Richards PhD


President of the European Academy of Nursing Science (EANS) Professor of Mental Health Services Research, University of Exeter Medical School, United Kingdom EANS@exeter.ac.uk

Evropský antibiotický den

8.11.2017

Až polovina antibiotik ordinovaných v nemocnicích není nutná, nebo je nevhodná. Nesprávné používání antibiotik přispívá k rezistenci baktérií, antibiotika používaná v zemědělství taktéž! Správné používání antibiotik může zachovat jejich účinnost pro další generace. ČAS podporuje Evropský antibiotický den - 18. 11. 2017 (leták).

EFN k této problematice vytvořila dokument, celé jeho znění naleznete zde.

Jednání Evropské federace sesterských asociací (12. - 13. 10. 2017, Brusel)

8.11.2017

Ve dnech 12. a 13. 10. 2017 proběhlo v Bruselu jednání Evropské federace sesterských asociací. Zprávu z akce, kterou vytvořila Mgr. Veronika Di Cara, PhD. naleznete zde.

EFN Update November - December 2017

Kvalita ošetřovatelské péče a její úskalí - 10. podzimní konference prezidia ČAS

8.11.2017

Prezidium ČAS vás srdečně zve na svou již 10. podzimní konferenci , která se bude týkat tématu Kvality ošetřovatelské péče a jejího úskalí (program). Přihlašovat se můžete přes formulář, který naleznete v Domácích akcích - Prezidium.

Vždy je něco nového v pediatrii

7.11.2017

Sekce pediatrická všechny zve na svou odbornou konferenci Vždy je něco nového v pediatrii, která se koná 2. 12. 2017 v Praze (pozvánka).

Sestra roku 2018

4.11.2017

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services a odborný časopis Zdravotnictví a medicína vyhlásily 18. ročník soutěže Sestra roku (tisková zpráva , plakát). Přihlásit se nebo nominovat svou oblíbenou sestru je možné do 30. listopadu 2017.

Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb

31.10.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče a osoby podílející se na řízení kvality ve zdravotnických zařízeních vás zvou na certifikovaný kurz Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb (pozvánka).

Kvalita a bezpečí v praxi III

30.10.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče při ČAS ve spolupráci s ÚVN všechny srdečně zve na svou konferenci Kvalita a bezpečí v praxi III (pozvánka, program), která se uskuteční 2. listopadu 2017 ve Vojenské nemocnici v Praze.

Nová tisková zpráva

23.10.2017

ČAS dnes vydala novou tiskovou zprávu, která se týká Světového dne STOP dekubitům. Celé její znění naleznete zde, více informací zde.

I slova léčí III.

18.10.2017

Sekce managementu všechny srdečně zve na konferenci na téma I slova léčí III. (pozvánka, přihláška, program), která se uskuteční 21. listopadu 2017 ve VFN v Praze.

Když se sejdou obory II - celostátní konference zdravotních laborantů a geriatrické sekce

16.10.2017

Sekce zdravotních laborantů a ošetřovatelská lůžka - geriatrie všechny srdečně zvou na celostátní odbornou konferenci na téma Když se sejdou obory II (program).

Aktuální změny v ošetřovatelské legislativě

9.10.2017

Výbor regionu Mladá Boleslav ČAS si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na diskuzním foru nelékařských zdrav. pracovníků s názvem Aktuální změny v ošetřovatelské legislativě (pozvánka). Akce se uskuteční v sobotu 21. října 2017 v přednáškovém sále Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích.

Odborná konference

8.10.2017

Region Praha a Sekce nukleární medicíny všechny zve na odbornou konferenci, která se uskuteční 11. 11. 2017 ve FN Motol (program).

Mozkocvična

6.10.2017

Moravskoslezský region všechny srdečně zve na akci Mozkocvična (program), která proběhne 1. 11. 2017 v KD Akord v Ostravě.

Prezidentka ČAS M. Šochmanová v pořadu Sama doma

12.09.2017

V pondělí 11. 9. 2017 hovořila prezidentka ČAS Martina Šochmanová v pořadu Sama doma na ČT 1 o slastech a strastech povolání všeobecné sestry. Pokud jste vysílání nestihli, najdete jej na Facebooku ČASu www.facebook.com/sestry.

Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii

6.09.2017

Sekce pneumologická všechny srdečně zve na svou na XXII. konferenci sester na téma Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii (program), která se bude konat 4. 11. 2017 v Brně. Formulář k přihlašování naleznete v kategorii Domácí akce.

XXV. celostátní konference kardiochirurgické sekce

4.09.2017

Sekce kardiochirurgická všechny srdečně zve na XXV. celostátní konferenci, která se uskuteční 24. 11. 2017 v Hradci Králové (pozvánka, přihláška).

Reakce ČLK ke změně zákona 96/2004 Sb.

29.08.2017

Česká asociace sester odeslala členům České lékařské komory reakci na změnu zákona 96/2004 Sb. Znění tohoto dopisu naleznete zde.

Kurz specializačního vzdělávání Organizace a řízení

19.08.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví všechny srdečně zve na Kurz specializačního vzdělávání Organizace a řízení. Více informací naleznete zde.

XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

19.08.2017

Srdečně vás zveme na XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se uskuteční 8. 9. 2017 v Brně (pozvánka).

Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů

18.08.2017

V pátek 22. září se uskuteční Celostátní pracovní konference, která je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnický personál (pozvánka, program). Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu grecova@centrum. cz. Těšíme se na brzkou shledanou.

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec

17.08.2017

Schválené vzdělávací akce za období leden až červenec naleznete zde.

Workshop a konference perioperačních sester

11.08.2017

Ústřední vojenská nemocnice vás srdečně zve na Workshop a konferenci perioperačních sester, který se uskuteční 22. a 23. 11. 2017. Více informací naleznete zde.

Dopis PhDr. Martiny Šochmanové, MBA

8.08.2017

Prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA vytvořila dopis, který je určen všem zájemcům o vydávání souhlasných stanovisek se vzdělávacími akcemi. Celé znění tohoto dopisu naleznete zde.

Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

26.07.2017

Neurologická sekce, AMKP, FNO a YAKNA všechny vás srdečně zvou na kurz Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, který se uskuteční v termínu od 9. do 13. 10. 2017 v Ostravě (pozvánka).

Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií

25.07.2017

Workshop pro perioperační sestry s mottem "Perioperační sestru nelze nahradit moderní technologií" (pozvánka) - Sekce perioperačních sester ČAS Vás srdečně zve k účasti na workshopu 7.10.2017 ve FN Brno. Aktivně se můžete vyzkoušet manipulaci s přístroji, nástroji a dalšími moderními technologiemi.

Dovolená

17.07.2017

Členská evidence, ekonom a kancelář má ode dneška do 30. 7. 2017 dovolenou.

Novela zákona

17.07.2017

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů www.sbirka.cz/POSL4TYD/17-0720.htm. S novelou souvisí také změny ve vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - více na www.nconzo.cz/web/guest/aktuality-all.

Organizační normy

17.07.2017

Pracovní postupy v sekci Organizační normy byly aktualizované. Pracovní postupy ČAS/PP/2008/0005 Pracovní skupina pro projektu EU a ČAS/PP/2008/0004 Pracovní skupina pro poskytovatele ošetřovatelských služeb byly zrušeny bez náhrady. Pracovní postup ČAS/PP/2010/0001 Léčba závislosti na tabáku byl nahrazen publikací Užívání tabáku – Informace a pracovní postup pro intervenci sestry www.slzt.cz/dokumenty/pokyny_pro_sestry.pdf. Další organizační normy budou upraveny v návaznosti na změny zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.

12. česko-slovenský kongres

12.07.2017

Srdečně Vás zveme na 12. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny (pozvánka), který proběhne 10. a 11. 11. 2017 v Praze. Více informací naleznete na www.sdaim-kongres.cz.

TZ Národní soustava povolání

4.07.2017

30. 6. 2017 byla Českou asociací sester vydána tisková zpráva na téma ČAS se aktivně podílí na revizi popisů povolání nelékařských zdravotnických pracovníků pro Národní soustavu povolání. Tisková zpráva je k nahlédnutí zde.

Sekce ZL - celostátní pracovní konference

29.06.2017

Sekce zdravotních laborantů všechny srdečně zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, program) - akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a další zdravotnické pracovníky. Své přihlášky posílejte na grecova@centrum.cz.

KK - dovolená

29.06.2017

Kreditní komise, evidence členské základny a kancelář ČAS má v období od 3. do 30. 7. 2017 dovolenou.

9. Soběslavská konference

20.06.2017

Pediatrická sekce srdečně zve všechny sestry, členky i nečlenky ČAS na již 9. ročník Soběslavské konference pro sestry, která se koná 9. 9. 2017. Více na www.sobeslavskakonference.cz

Sympozium dekubitů 11. 11. 2017

20.06.2017

Česká asociace sester ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány všechny srdečně zve Sympozium dekubitů, které se uskuteční 11. 11. 2017 v Brně (pozvánka v češtině, pozvánka v angličtině).

Chyba serveru

19.06.2017

Rádi bychom se všem členkám a členům omluvili za deaktivaci některých uživatelských účtů, která byla způsobená chybou serveru. Ti, kteří letos vstoupili do ČAS, členský poplatek pro tento rok neplatí.

Otázky V. Moravce

12.06.2017

Ve včerejších Otázkách Václava Moravce se setkal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík s bývalou ministryní Zuzanou Roithovou a také expertem na zdravotnictví Petrem Zimmermannem. Celý záznam naleznete zde.

Den zdraví 2017

31.05.2017

Sekce nefrologické všechny srdečně zve na DEN ZDRAVÍ, který proběhne 4. 6. 2017 v TJ Sokol Praha - Podolí (program).

5. podzimní sesterské dny EK

29.05.2017

Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha pořádají 22. a 23. 9. 2017 dvoudenní kongres 5. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (program, přihláška).

Mgr. Tomáš Petr

23.05.2017

S potěšením oznamujeme, že na posledním valném shromáždění Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO byl zvolen náš kolega Mgr. Tomáš Petr do výboru této organizace. Mgr. Petrovi tímto gratulujeme ke zvolení a jeho úspěch vnímáme jako úspěch celé České asociace sester. Zároveň věříme, že se podaří Evropskou asociaci více zapojit do reformy psychiatrie v ČR.

V. sesterské sympozium v Ostravě

22.05.2017

Sekce neurologická všechny srdečně zve na V. sesterské sympozium, které se uskuteční 24. 5. 2017 v Ostravě (program)

Seznam schválených akcí

15.05.2017

Kreditní komise ČAS vydala aktualizovaný seznam schválených akcí. Najdete ho ve složce Prezidium, Komise při prezidiu, Kreditní komise ČAS. Kreditní komise bude mít v termínu od 2. do 11- 6. 2017 dovolenou, případné dotazy budou zodpovězeny po návratu.

Ceny Florence

11.05.2017

Dnes večer, 11. května, se v Divadle U Hasičů v Praze uskutečnilo předání cen Florence Nightingalové (tisková zpráva). Cílem tohoto udělování je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a ocenit ty, jež v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté činnosti významně přispěly k rozvoji oboru. V rámci letošních oslav Mezinárodního dne sester si cenu za celoživotní dílo odnesla Jitka Voříšková, cenu za rozvoj oboru Jana Jašínská, cenu za rozvoj ošetřovatelství Ivana Šlaisová a cenu za rozvoj České asociace sester Marta Dostálová (foto). Všem dámám ještě jednou gratulujeme.

Psychiatrická konference Quo vadis psychiatrie?

10.05.2017

Region moravskoslezský všechny srdečně zve na psychiatrickou konferenci Quo vadis psychiatrie?, která se uskuteční 24. 5. 2017 v Havířově (pozvánka, program).

Tisková zpráva Mezinárodní den ošetřovatelství a sester

9.05.2017

V pátek 12. května slavíme Mezinárodní den sester. Proč jej slavíme zrovna v tento den, jak se vyvíjelo ošetřovatelství v průběhu dějin a jaké hlavní diskuzní téma vyhlásila Mezinárodní rada sester (ICN) pro letošní rok, se dozvíte zde. Všem sestrám k jejich svátku blahopřeje prezidium České asociace sester a ke gratulaci se připojila také paní Dagmar Havlová, která poslala osobní blahopřání i jménem Nadace Vize 97.

Jarní setkání v Jihlavě

7.05.2017

Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM ČLS JEP zve na Jarní setkání v Jihlavě, které se uskuteční 25. 5. 2017 v prostorách divadla DIOD (program). Registrace je dostupná na paliativnimedicina.cz a detsky-hospic.cz.

Dopis ministra Ludvíka EFN

6.05.2017

3. května 2017 byla odeslána odpověď pana ministra Ludvíka na dopis EFN o snižování vzdělávání sester (dopis).

Setkání s jubilantkou Květou Musilovou

2.05.2017

Dne 3.4.2017 v Brně v NCONZO se konalo krásné setkání s devadesátiletou jubilantkou paní Květou Musilovou (fotografie). Tato ohromně čilá a zvídavá paní byla aktivní členkou České společnosti sester a následně, po spojení obou organizací členkou ČAS. Celý život se snažila naše povolání posunovat dopředu. Nové přístupy v léčbě studovala z cizojazyčné literatury a snažila se o implementaci v našich podmínkách. Byla jednou z prvních sester, která vystudovala a získala diplom po válce. Měla velké problémy získat práci, jelikož sestra s diplomem byla pro sestry v nemocnicích velká konkurence a měly strach, že je moc chytrá a nebude vykonávat základní ošetřovatelskou péči. Stejná situace nastává nyní, kdy se sestry brání sestrám Bc. a Mgr. a používají podobné argumenty. Paní Květa měla velký zájem o informace co se děje v ČAS a jaké problémy trápí sestry. Strávený čas byl pro mně velmi inspirativní a nabíjející energií, která z této dámy doslova tryskala. Jménem prezidia České asociace sester jsem ji předala Vzpomínkový list, vytvořený právě pro tyto příležitosti, jako ocenění celoživotní práce ošetřovatelský obor a naši vděčnost za neúnavnou pracovitost. Za prezidium ČAS Mgr.Ilona Antoníčková

Mezinárodní den sester

27.04.2017

Slavnostní setkání ku příležitosti Mezinárodního dne sester (pozvánka) se blíží a zbývá posledních 50 vstupenek. Objednat si je můžete na ekonom@cnna.cz. Těšíme se na brzkou shledanou!

25. výročí založení bakalářských ošetřovatelských studií

26.04.2017

Srdečně všechny zveme na oslavu 25. výročí založení bakalářských ošetřovatelských studií, která se uskuteční v předvečer Mezinárodního dne sester, tedy 11. května 2017. Tato událost je ze všeho nejvíce příležitostí k setkání absolventských ročníků a také k setkání s bývalými i současnými učitely a pracovníky fakulty. Na stránce vwww.25letsester.lf3.cuni.cz naleznete podrobnější info včetně seznamu spolužáků, kteří se již na akci přihlásili. Těšíme se na brzkou shledanou.

Konference Fenomén migrace a integrace

24.04.2017

Sekce managementu všechny srdečně zve na konferenci na aktuální téma Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta. Akce se koná 6. 6. 2017 ve VFN v Praze a na její přípravě se podílí zástupci Českého červeného kříže, Lékařů bez hranic, Charity ČR, Integračního centra Praha a další. Program celé akce naleznete zde.

Sestra roku 2016 - video

21.04.2017

Připomeňte si s námi ty nejhezčí okamžiky z předávání cen Sestra roku 2016 (video).

Májové hepatologické dny

20.04.2017

Sekce gastroenterelogická a hepatolická vás zve na XLV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY , které se uskuteční 10. - 12. 5. 2017 (pozvánka, program pro lékaře, program pro sestry).

XIX. celostátní konference - sekce farmaceutických asisentů

19.04.2017

Sekce farmaceutických asistentů všechny srdečně zve na XIX. celostátní konferenci se zaměřením mj. na individuální přípravu léčiv a hormonální terapii, která se uskuteční 13. 5. 2017 v kongresovém sále IKEM (pozvánka).

Materiály k problematice administrativní zátěže

11.04.2017

Pracovní skupina ČAS vypracovala materiály k problematice administrativní zátěže nelékařského zdravotnického personálu. Průvodní dopis, Metodický pokyn a Vyhláška o zdravotní dokumentaci byla odeslána na Ministerstvo zdravotnictví.

Žena regionu 2017

11.04.2017

V březnu 2017 ČAS s napětím sledovala soutěž Žena regionu (www.zenaregionu.cz/vysledky). V libereckém kraji se na prvním místě umístila kynoložka Hana Böhme, skvělé druhé místo získala sestra a pedagožka, dlouholetá členka ČAS, předsedkyně pedagogické sekce ČAS Mgr. Ilona Kopecká, a třetí místo zbylo na poslankyni parlamentu Mgr. Janu Pastuchovou, propagátorku návrhu zkrácení vzdělávání sester. Všem účastnicím gratulujeme, v příštím roce doporučujeme nominovat více zdravotníků!

Sněm předsedů a předsedkyň 2017

10.04.2017

O víkendu 8. a 9. 4. 2017 se v Brně uskutečnil Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Program proběhlé akce naleznete zde, galerii fotografií zde.

Sestra roku 2016

6.04.2017

V úterý 28. března 2017 proběhlo v Hudebním divadle Karlín slavnostní předání cen Sestra roku 2016. Ocenění byla udělována tradičně ve dvou kategoriích. Cenu za nejlepší sestru v ošetřovatelské péči si odnesla Jitka Coufalová z Fakultní nemocnice Ostrava a Sestrou roku 2016 v oblasti managementu a vzdělávání se stal Jiří Čáp z Transplantačního centra IKEM. Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Marii Volkové, porodní asistence gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, pracoviště Rýmařov. Novinkou letos bylo udělení ceny nejlepší zdravotnické škole, kterou získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Hradec Králové. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík řekl během předávání cen: „Sestra je ceněna nad zlato“. Sester i ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků si musíme vážit. Důležitou roli ale hrají i vzdělavatelé, kteří pracovníky připravují. Na pódiu opakovaně zaznělo, že je důležitý celý tým, bez kterého by nominovaní nemohli odvádět kvalitní službu pacientům. Všem vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich obětavou práci v českém zdravotnictví. Poděkování zároveň posíláme všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří odvádějí svoji každodenní práci svědomitě a s láskou.

Anketa pro Dekubity.eu

4.04.2017

ČAS ve spolupráci se serverem dekubity.eu vás prosí o vyplnění ankety na téma Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Dotazník, který je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, naleznete zde. Všem zúčastněným předem moc děkujeme.

7. neurokazuistický sjezd

29.03.2017

7. a 8. dubna 2017 v Praze proběhne 7. neurokazuistický sjezd. Více informací naleznete zde: mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-107.html.

HIV WEBINAR

28.03.2017

30. března 2017 se uskuteční HIV WEBINÁŘ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL. Výhodou interaktivní besedy je, že nemusíte nikam chodit. V 16:00 se stačí pouze připojit přes internet na tento web www.hiv-prevence.cz/webinar. Během živého internetového vysílání budou odborníci odpovídat na vámi odesílané dotazy.

Ples sester - video

28.03.2017

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se letos zúčastnili Plesu sester, který jsme pořádali. Na ty, kteří nedorazili, se těšíme příští rok! Krátké video z večera najdete zde:

Akce pediatrické sekce

27.03.2017

Pediatrické sekce vás zve na odbornou konferenci Co ohrožuje naše děti - Komplexní léčba rozštěpových vad obličeje (pozvánka; 22. 4. 2017 v Brně) a na mezinárodní homeopatickou konferenci Matka a dítě (pozvánka; 29. 4. 2017 v Praze).

Konference sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí

27.03.2017

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče společně s Institucí klinické a experimentální medicíny Vás srdečně zvou na Konferenci sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí, která se bude konat 25. 5. 2017 v kongresovém centru IKEM. Více informací naleznete zde.

KAMBA festival 2017

24.03.2017

ČAS všechny srdečně zve na KAMBA FESTIVAL 2017 (plakát, tisková zpráva), který bude konat od 2. do 4. 6. 2017 v Táboře.

Kvalita a bezpečí v praxi III

20.03.2017

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče s předstihem oznamuje, že konference Kvalita a bezpečí v praxi III (pozvánka) se bude konat 2. listopadu 2017.

Kurz gastro a hepatologie

20.03.2017

Interní sekce ČAS zve k účasti na Kurzu pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii (pozvánka). Zahájení kurzu 2. 11. 2017, předpokládaný konec kurzu červen 2018.

Studium na ŽČU

16.03.2017

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni nabízí všeobecným sestrám volnou kapacitu míst v navazujícím magisterském studijním programu Ošetřovatelství (info), kombinovaná forma, studijní obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Prezidentka v ČT24

15.03.2017

Prezidentka ČAS Martina Šochmanová byla 8. 3. 2017 hostem diskusního pořadu 90´ ČT24. Její vyjádření na téma JAK ŘEŠIT NEDOSTATEK SESTER V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ naleznete ZDE.

TZ Snižování administrativy

14.03.2017

ČAS připravuje pro ministerstvo zdravotnictví návrh, který by snížil současnou administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. Vydanou tiskovou zprávu na toto téma naleznete ZDE.

Den sester - pozvánka

14.03.2017

ČAS všechny srdečně zve na Slavnostní setkání při příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové (pozvánka), které se bude konat 11. května 2017 v Divadle U Hasičů (Praha 2).

Jihomoravský region - volby

14.03.2017

V sobotu 25. března 2017 se v Galerii Vaňkovka uskuteční konference Regionu jihomoravského (program), během které se budou konat volby do výboru (seznam kandidátů).

Seznam schválených akcí

9.03.2017

Kreditní komise ČAS vydala aktualizovaný seznam schválených akcí. Najdete ho ve složce Prezidium, Komise při prezidiu, Kreditní komise ČAS.

Pneumologická konference

7.03.2017

Pneumologická sekce ČAS pořádá 13. 5. 2017 XXI. konferenci "Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii" (program).

Stanovisko ČAS

2.03.2017

Česká asociace sester vydala stanovisko k nově založenému Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester. Najdete ho ZDE.

Setkání ředitelů nemocnic a zástupců zdravotnictví

1.03.2017

ČAS se v Praze 23. února 2017 účastnila Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví, které pravidelně pořádá společnost Magnus Regio (web). Čelní manažeři zdravotnických zařízení diskutovali o hlavních problémech, které trápí české zdravotnictví. Řešil se nedostatek financí i nedostatek sester a lékařů. Zprávu z konference sepsanou pořadatelem naleznete ZDE.

Mozkocvična live

1.03.2017

Region Praha vás zve na akci Mozkocvična live, která se uskuteční 13. 5. 2017 ve FN Motol. Program naleznete zde.

Celostátní kardiochirurgická konference

22.02.2017

Sekce kardiochirurgická zve na celostátní pracovní konferenci (pozvánka, přihláška), která se bude konat 11. 5. 2017.

Ples sester - program

20.02.2017

Velká společenská událost se blíží! PLES SESTER - Jediný oficiální ples České asociace sester se uskuteční již v pátek 3. března 2017. Zaktualizovaný program najdete ZDE. Těšíme se na společné setkání.

Dotazník POUZP

17.02.2017

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) mapuje v českém zdravotnictví situaci ohledně poranění ostrými předměty. Vyplnění dotazníku zabere jen 2 minuty. Děkujeme, pokud pomůžete svými odpověďmi. Dotazník naleznete ZDE.

Jiráskovy dny

17.02.2017

18. - 19. května 2017 se uskuteční XXIV. pražské chirurgické dny, které spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS. Pozvánku najdete ZDE.

Komunikace mezi lidmi

16.02.2017

Region jihomoravský pořádá 25. března 2017 workshop Komunikace mezi lidmi - Emocionální komunikace (pozvánka).

VIII. Mikrobiologický den

15.02.2017

Sekce zdravotních laborantů ČAS pořádá v úterý 28. 3. 2017 v Brně celostátní konferenci VIII. MIKROBIOLOGICKÝ DEN (pozvánka).

Jablonec - volby

15.02.2017

14. února 2017 se uskutečnily volby do výboru regionu Jablonec nad Nisou. Výsledkovou listinu najdete zde.

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017

10.02.2017

Sekce zdravotních laborantů ČAS zve na konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 (pozvánka), která se bude konat 27. - 28. 4. 2017 souběžně s Brněnskými onkologickými dny na Výstavišti BVV Brno.

Konference a volby - Region jihomoravský

10.02.2017

V sobotu 25. března 2017 se v Galerii Vaňkovka (Ve Vaňkovce 1, Brno) uskuteční konference Regionu jihomoravského (program), během které se budou konat volby do výboru.

Konference domácí péče

7.02.2017

Sekce domácí péče ČAS pořádá 11. května 2017 odbornou konferenci DOMÁCÍ PÉČE A JEJÍ BUDOUCNOST (pozvánka), která se uskuteční v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda Poděbrady.

Ples sester - FB link

7.02.2017

Pokud můžete, propagujte PLES SESTER - Jediný oficiální ples České asociace sester (pozvánka), který se uskuteční již 3. března 2017 v krásných novorenesančních prostorách pražského paláce Žofín. Pro rozeslání pozvánek na facebooku můžete použít tento link: www.facebook.com/events/167210257101946/

Konference interních oborů

6.02.2017

Interní sekce ČAS pořádá Konferenci interních oborů. Uskuteční se 11. 3. 2017 v Nemocnici Na Homolce. Pozvánku najdete ZDE.

Symposium k transplantacím

2.02.2017

8. - 9. června 2017 se v Mikulově bude konat I. postgraduální sympozium Jaké jsou hranice současné transplantační léčby? Pozvánka ZDE.

Jak barvy ulehčí pacientovi život

23.01.2017

Diabetologická sekce ČAS pořádá dvoudenní cyklus přednášek Diabetologie pro sestry v praxi - Jak barvy ulehčí pacientovi život. Termíny: 3. – 4. 2. Brno (Hotel Maximus), 10. – 11. 2. Hradec Králové (EA Hotel Tereziánský dvůr), 17. – 18. 2. Praha (Hotel Globus), 24. - 25. 2. Olomouc (NH Collection Olomouc Congress), 3. – 4. 3. Plzeň (Hotel Primavera).

Onkologické kolokvium

19.01.2017

25. – 27. ledna 2017 se v Praze uskuteční 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium - Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Nyní byl zveřejněn kompletní program. Najdete ho ZDE.

Chirurgický den

16.01.2017

Sekce chirurgických oborů ČAS pořádá 20. dubna 2017 5. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (pozvánka). Spuštěno přihlašování přes web ČAS.

Jarní sněm předsedkyň

11.01.2017

7. - 8. dubna 2017 se v Brně (NCO NZO) uskuteční JARNÍ SNĚM PŘEDSEDKYŇ A PŘEDSEDŮ SEKCÍ A REGIONŮ ČAS. Možnost zajištění ubytování. Prosíme o potvrzení účasti včetně sdělení, zda požadujete ubytování. Kompletní informace k sněmu a způsobu potvrzení účasti byly e-mailem rozeslány předsedkyním/předsedům sekcí a regionů.

Kurz řešení násilných situací

11.01.2017

Konfliktní a násilné chování pacientů ztěžuje práci všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Z toho důvodu je Česká asociace sester spolupořadatelem kurzu PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ NÁSILNÝCH SITUACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, který můžete absolvovat v Praze 8. Naučte se řešit krizové situace co nejefektivněji. Kurz má 4 termíny (31. ledna, 21. března, 23. května a 13. června 2017). Více informací v pozvánce zde.

Zvýšení platů

9.01.2017

!! Podle médií dostanou sestry pracující na směny ve státních nemocnicích od července přidáno 2 000 korun. Více ZDE.

TZ k novému ministrovi

4.01.2017

ČAS dnes vydala tiskovou zprávu k názorům a krokům nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Dokument naleznete zde.

Vánoční přání

22.12.2016

Poklidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2017 přeje prezidium České asociace sester. PF 2017 zde.

Vstupenky na ples

22.12.2016

Prodej vstupenek na PLES SESTER (jediný oficiální ples České asociace sester) bude zahájen 4. ledna 2017. Vstupenky objednávejte na e-mailu ekonom@cnna.cz. V současné době pracujeme na tom, aby byl program co nejzajímavější. Určitě se máte na co těšit! Nechte se překvapit ... Pozvánka zde.

Očkování proti chřipce

19.12.2016

Výskyt chřipky a nechřipkových virových respiračních onemocnění v posledních dnech stoupá, jak ukazuje poslední zpráva SZÚ (zde). Plánujete-li nechat se očkovat proti chřipce, máte nejvyšší čas. Zvláště my, zdravotníci, bychom měli očkování proti chřipce zvážit. Zatímco v USA je očkování proti chřipce u zdravotníků povinné, v ČR je dobrovolné a je zodpovědností každého z nás, zda jej absolvuje. Že má očkování proti chřipce u zdravotníků smysl, je zjevné. Chráníme tak nejen sebe v každodenním kontaktu s pacienty, ale očkovaný zdravotník zároveň neohrožuje pacienty, o něž se stará. Více o očkování zdravotníků proti chřipce se dozvíte v článku (zde) nebo na www.ockovaniprotichripce.cz. Můžete se rovněž připojit k petici na www.stop-chripce.cz.

Volby Region Praha

16.12.2016

Region Praha oznamuje výsledky voleb do výkonného výboru. Výsledková listina ZDE.

Upřesnění ministerstva

9.12.2016

Minulý týden některá média informovala o tom, že nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík stáhl ze sněmovny novelu zákona, která chce zkrátit povinné studium všeobecných sester. Projednávání bylo pouze přeloženo na lednovou schůzi sněmovny, aby mohl nový ministr novelu prodiskutovat s poslanci s ohledem na stížnost Evropské federace sesterských asociací (o dopise proti zkracování studia jsme informovali níže). Vyjádření ministerstva zdravotnictví ZDE.

Dovolená

9.12.2016

PREZIDIUM, KOMISE PREZIDIA A SEKRETARIÁT MAJÍ VE DNECH 23.12.2016 – 1.1.2017 DOVOLENOU.

Seznam schválených akcí

9.12.2016

Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí (2016, verze 03).

HIV webinář

8.12.2016

15. prosince 2016 se uskuteční HIV webinář pro střední zdravotnický personál. Výhodou interaktivní besedy je, že nemusíte nikam chodit. V 16:00 se stačí pouze připojit přes internet. Během živého internetového vysílání budou odborníci odpovídat na vámi odesílané otázky. Pozvánka na webinář ZDE.

Dotazníkové šetření

8.12.2016

Slovenský student Martin Červený (VšZaSp Sv. Alžbety, Bratislava) kvůli své bakalářské práci provádí anonymní dotazníkové šetření týkající se překážek při ošetřování pacientů pocházejících z kulturně odlišných oblastí. Vyplnění dotazníku zabere jen pár minut. Výsledky tohoto šetření budou zajímat i Českou asociaci sester. Děkujeme za pomoc! Dotazník najdete ZDE.

Umíme žít se stomií - nový termín

8.12.2016

Konference UMÍME ŽÍT SE STOMIÍ?, která byla původně plánována na 1. prosince 2016, má nový termín - 30. března 2017 (pozvánka).

Vzdělání se zkracovat nebude

5.12.2016

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!! POVINNÉ VZDĚLÁNÍ SE ZATÍM ZKRACOVAT NEBUDE. Podle informací Hospodářských novin nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík stáhl ze sněmovny novelu zákona, která měla zkrátit povinné studium všeobecných sester. Více informací ZDE. Upřesnění ministerstva zdravotnictví ZDE.

Volby Hradec Králové

1.12.2016

Region Hradec Králové zveřejnil výsledky voleb do svého výboru. Výsledkovou listinu najdete ZDE.

Revize pokladen - termín obsazen

1.12.2016

Oznámení Mileny Nociarové, DiS., předsedkyně revizní komise ČAS: Termín 11. 2. 2017 pro revize pokladen je již plně obsazen.

Konference zdravotně sociální sekce ČAS

30.11.2016

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se uskuteční Konference zdravotně sociální sekce ČAS (pozvánka).

Umíme žít se stomií

28.11.2016

Z organizačních důvodů byl zrušen termín konference UMÍME ŽÍT SE STOMIÍ?, která se měla uskutečnit 1. prosince 2016. Akci připravovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS. Konference se přesouvá na jaro 2017. Termín bude upřesněn začátkem prosince.

Volby Sekce stomatologická

28.11.2016

Výsledek voleb do výboru Sekce stomatologické: výsledková listina, nový výbor, zápis z jednání volební komise

Výsledek voleb do výboru Sekce domácí péče

28.11.2016

Výsledek voleb do předsednictva Sekce domácí péče ZDE.

Revize pokladen

24.11.2016

Revizní komise ČAS oznamuje termíny revizí pokladen: 11. února 2017 (9.30 - 17.00), 12. února 2017 (8.00 - 15.00), 25. února 2017 (9.30 - 17.00; 10 sekcí + OPRAVY), 26. února 2017 (od 8.00 OPRAVY). Pokladní jednotlivých sekcí a regionů se musí ohlásit na e-mailovou adresu mi-noc@seznam.cz do 31. ledna 2017.

Endoskopická sestra v roce 2016

23.11.2016

Gastroenterologická a hepatologická sekce ČAS pořádá 19. prosince 2016 v kongresovém sále Olympus Czech Group (Praha 6) gastroenterologické sympozium pro nelékařské pracovníky Endoskopická sestra v roce 2016 (přihláška, pozvánka, program). Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu adka.ticha@centrum.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte zkratku akce ES 2016.

Studium pro doktorandy

22.11.2016

Evropská akademie ošetřovatelství (European Academy of Nursing Science) oznámila, že má 35 volných míst v Letní škole pro doktorandy. První část studia na švédské Malmö University je vypsána na termín 26. 6. - 7. 7. 2017. Další dvě se uskuteční v roce 2018 a 2019. Registrace jsou přijímány do 31. 1. 2017. Podmínky přijetí a podání registrace ZDE.

Generální tajemník a jeho podpora

21.11.2016

Generální tajemník Evropské federace sesterských asociací (EFN) Paul De Raeve zaslal do České republiky dopis (ZDE), ve kterém vyjadřuje nesouhlas s plánovaným zkrácením povinného studia všeobecných sester. V textu píše o degradaci vzdělávání, o ohrožení zdravotního systému a pacientů i o tom, že je nepřijatelné, abychom se vraceli zpět v čase.

Stop dekubitům

17.11.2016

Letošní světový den STOP dekubitům vyšel na 17. listopadu. ČAS se i letos připojila k výzvě Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP). Převzali jsme záštitu nad sympoziem Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které se konalo 12. 11. 2016. Tisková zpráva ČAS, info.

Kongres perioperačních sester

16.11.2016

Již ode dneška je možné se přihlásit na VI. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí (pozvánka, poplatky), který se koná 2. - 3. 6. 2017 v Olomouci.

Metodické doporučení

15.11.2016

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků ve spolupráci s ČAS a dalšími institucemi vypracovala Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku (dokument ZDE). Doporučení bylo upraveno dle připomínek hygienických stanic a konzultováno s odbory ministerstva zdravotnictví. Budeme rádi, pokud se toto doporučení i díky vám rozšíří do všech zdravotnických zařízení. Děkujeme.

Tisková zpráva

10.11.2016

ČAS dnes vydala tiskovou zprávu k názoru náměstkyň/náměstků pro ošetřovatelskou péči k chystanému zkrácení povinného vzdělání všeobecných sester. Dokument naleznete ZDE. Všechny tiskové zprávy, které vydáváme, archivujeme v záložce Prezidium, Tiskové zprávy.

Volby sekce domácí péče

8.11.2016

Volit do předsednictva Sekce domácí péče je možné až do 19. listopadu 2016. Konec hlasování byl z technických důvodů o týden posunut. Hlasovací formulář ke stažení ZDE. Vyplněné formuláře zasílejte na ekonom@cnna.cz. Děkujeme.

Veronika Di Cara zvolena

8.11.2016

Mgr. Veronika Di Cara, dlouholetá oficiální zástupkyně ČAS v Evropské federaci sesterských asociací (EFN), byla koncem října 2016 zvolena do výkonného výboru EFN na dvouleté funkční období. Při výkonu této čestné funkce se bude soustředit na zlepšování pracovních podmínek sester v postsocialistických státech Evropy a na mezinárodní spolupráci sester.

Konference jihomoravského a dermatovenerologické sekce

2.11.2016

V sobotu 3. 12. 2016 se uskuteční konference Regionu jihomoravského, Dermatovenerologické sekce a FN Brno (pozvánka, program). Akce je pořádána v kongresovém sálu FN Brno.

Kongres pro trombózu - program

2.11.2016

6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který v Praze spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS 21. - 22. listopadu 2016, zveřejnil program (zde).

Očkování proti chřipce

1.11.2016

Chřipková sezóna se nezadržitelně blíží. Zbývá jen pár týdnů vhodných pro OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. Jako zdravotničtí pracovníci jsme v tomto období vystaveni většímu riziku nákazy chřipkou, ale také my sami se můžeme stát zdrojem přenosu chřipky, a ohrozit tak nejen své spolupracovníky, ale i pacienty. Věnujte proto pozornost dopisu předsedy České vakcinologické společnosti, profesora Prymuly, který očkování proti chřipce velice doporučuje. Je smutným faktem, že proočkovanost české populace, včetně zdravotnických pracovníků, je ve srovnání s vyspělými zeměmi velice nízká. Obracíme se proto na vás s doporučením, abyste se letos proti chřipce nechali očkovat, a byli tak příkladem laické veřejnosti. Děkujeme. Dopis profesora Prymuly naleznete ZDE.

Konference ambulantní péče

31.10.2016

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Vavruška (Karlovo náměstí 317/5, Praha 2) uskuteční 1. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE AMBULANTNÍ PÉČE určená pro lékaře a všeobecné sestry. Více informací ZDE.

Sjezd kardiovaskulární chirurgie

30.10.2016

13. – 15. listopadu 2016 se uskuteční VII. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE, během kterého se 14. 11. bude konat také program Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, který bude zaměřen na kardiochirurgii, cévní chirurgii a varia. Více informací ZDE.

Onkologické kolokvium PragueONCO

29.10.2016

25. - 27. 1. 2017 se uskuteční mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2017. Akce je pořádána v Clarion Congress Hotelu Prague. Více informací ZDE.

14. Liberecké psychologické dny

25.10.2016

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 pořádá Pedagogická sekce ČAS 14. Liberecké psychologické dny - Prevence rizikového chování (pozvánka, program). Akce se koná na krajském úřadě Libereckého kraje (U Jezu 642/2, Liberec 2).

Kandidátky HK

24.10.2016

V sekci Region Hradec Králové byly vyvěšeny životopisy kandidátek pro volby do výboru regionu.

Zápis z jednání

24.10.2016

Ve složce Zápisy z jednání (Prezidium) byl vyvěšen 9. zápis z jednání prezidia ČAS konaného 11. 10. 2016.

Konference Regionu Praha a Sekce nukleární medicíny

24.10.2016

V sobotu 26. 11. 2016 se uskuteční multitematická konference Regionu Praha a Sekce nukleární medicíny (pozvánka). Akce se koná v budově ředitelství Fakultní nemocnice Motol.

Mýty o sestrách

22.10.2016

Velmi hezky zpracovaný text (zde) na téma nedostatek sester v českém zdravotnictví a zkrácení povinného studia. Děkujeme autorům (Jiří Kaas, Kristýna Toumová, Tereza Dušičková).

Sekce managementu - volby

19.10.2016

V úterý 18. 10. 2016 byla zvolena novou předsedkyní Sekce managementu Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA. Její předchůdkyni Anně Chrzové velmi děkujeme za dosavadní spravování sekce. Osobní poděkování bylo zachyceno na fotografii ZDE (zleva: prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, bývalá předsedkyně sekce Anna Chrzová, nová předsedkyně sekce Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA).

Kreditní komise - nový seznam

16.10.2016

Co nového na webu ČAS: Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí (2016, verze 02).

Volby a diabetologické dny 2016

15.10.2016

25. - 26. 11. 2016 se uskuteční 19. sesterské pracovní diabetologické dny 2016 a fórum členů ČAS sekce diabetologické + volby do výboru Diabetologické sekce ČAS (možnost zaslat kandidátku, více informací v Sekci diabetologické). Dvoudenní akce se koná v Lázeňské léčebně Mánes, v Karlových Varech. (pozvánka, program)

Syndrom diabetické nohy

10.10.2016

V pátek 25. listopadu 2016 se uskuteční mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY (program). Akce je pořádána v prostorách Autoklubu (Opletalova 29, Praha 1).

Chirurgický den Evy Kvasnicové

9.10.2016

Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika FN Brno Bohunice pořádají 11. listopadu 2016 (8:30 – 14:30) odbornou konferenci 4. PODZIMNÍ SESTERSKÝ CHIRURGICKÝ DEN EVY KVASNICOVÉ - MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE. Pasivní účast je ohodnocena 4 kredity. Pozvánka.

Konference Paliativní péče

2.10.2016

ČAS - Region plzeňský pořádá ve čtvrtek 13. 10. 2016 ve Fakultní nemocnici Plzeň (Lochotín, alej Svobody 80, pavilon ORAK - aula) podzimní konferenci PALIATIVNÍ PÉČE. Všichni jsou srdečně zváni. Program

Komplexní léčba obézního diabetika

27.09.2016

VŠTJ Medicina Praha pořádá v Olomouci v sobotu 12. listopadu 2016 odborný seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky KOMPLEXNÍ LÉČBA OBÉZNÍHO DIABETIKA. Vzdělávací akce je zařazena do kreditního systému ČAS. Program

Když se sejdou obory 25.11.2016 Praha

26.09.2016

V pátek 25. listopadu 2016 pořádá v pražské Všeobecné fakultní nemocnici Sekce zdravotních laborantů a Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie odbornou konferenci Když se sejdou obory. Program.

Konference Reforma psychiatrické péče

23.09.2016

ČAS a Sdružení Práh pořádají ve čtvrtek 13. 10. 2016 v Brně odbornou konferenci Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka, program.

9. podzimní konference prezidia ČAS

21.09.2016

V pátek 4. listopadu 2016 se v kongresovém sále IKEM uskuteční 9. podzimní konference prezidia ČAS. Ohledně podrobnějších informací kontaktujte viceprezidentku ČAS Bc. Annu Skalickou (anna.skalicka@fnmotol.cz). Program

XII. sesterský kongres Oční kliniky Horní Počernice

21.09.2016

V pátek 4. 11. 2016 se uskuteční XII. sesterský kongres Oční kliniky Horní Počernice. Program. Další informace: www.ocniklinikahp.cz/xii-sestersky-kongres-ocni-kliniky-horni-pocernice

Nová záložka na webu

20.09.2016

Na webové stránce ČAS nyní najdete novou záložku NAPSALI O NÁS. Zde můžete sledovat naše úsilí na mediálním poli. Mnohé články a reportáže jsme sami iniciovali. Mediálních výstupů, kde je zmíněna ČAS, je mnohem více. Do uvedené záložky dáváme pouze ty nejzajímavější. Jedním z hlavních témat, která jsme se dlouhodobě snažili dostávat do médií, bylo pochopitelně neadekvátní finanční ohodnocení všeobecných sester. Jsme rádi, že i naše úsilí pomohlo k tomu, že platy od ledna vzrostou o 10 %.

Konference Regionu Praha 22.10.2016

15.09.2016

Česká asociace sester – Region Praha pořádá odbornou konferenci, která se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 ve Fakultní nemocnici v Motole. Konference je spojena s volbami do výboru a revizní komise. Program

6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu

15.09.2016

Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS 21. - 22. listopadu 2016 v Praze spolupořádá 6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Pozvánka

Obezitologie a bariatrie 2016

15.09.2016

Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS spolupořádá v Táboře 13. - 15. 10. 2016 celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka

Kreditní komise aktualizovala

15.09.2016

Co nového na webu ČAS: Kreditní komise aktualizovala seznam schválených akcí.

Podzimní pneumologická směs

14.09.2016

Pneumologická sekce ČAS pořádá v Brně v sobotu 5. 11. 2016 konferenci PODZIMNÍ PNEUMOLOGICKÁ SMĚS. Program

Konference Když se obory sejdou

12.09.2016

Výbor Regionu Motol České asociace sester pořádá ve čtvrtek 13. října 2016 (8:00 – 13:00) II. odbornou konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem KDYŽ SE OBORY SEJDOU. Konference je ohodnocena 4 kreditními body celoživotního vzdělávání ČAS. Program

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX.

12.09.2016

Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX, která se uskuteční ve středu 30. 11. 2016 od 10:00 v Divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Pozvánka, program.

Ples sester 2017

8.09.2016

3. března 2017 se uskuteční PLES SESTER, jediný oficiální ples České asociace sester. Tentokrát ve známých novorenesančních prostorách pražského paláce Žofín. Jako hlavní host vystoupí Michal David. Plesem bude provázet herec Petr Rychlý. Velmi se těšíme na společné setkání, které bude příležitostí k volné diskusi o tématech týkajících se všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických profesí i příležitostí k potřebnému uvolnění a zábavě. Pozvánka

Jsme to, co jíme

7.09.2016

Mladoboleslavský výbor ČAS a Klinika dr. Pírka zvou na konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků JSME TO, CO JÍME. Konference se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2016 v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosích. Pozvánka

Chirurgické dny 2017

6.09.2016

18. - 19. května 2017 se uskuteční XXIV. pražské chirurgické dny, které spolupořádá Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS. Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání (je ohodnocen kredity). Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka

8. Svatoanenský laboratorní den

4.09.2016

ČAS (Sekce zdravotních laborantů) a Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně pořádají v sobotu 8. 10. 2016 celostátní pracovní konferenci 8. Svatoanenský laboratorní den. Pozvánka

Kurz neurokognitivní rehabilitace

24.08.2016

Neurologická sekce ČAS ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava pořádá 3. - 7. 10. 2016 KURZ NEUROKOGNITIVNÍ REHABILITACE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Petru Krulovou (petra.krulova@fno.cz). Pozvánka

Co nového na stránkách

29.07.2016

Co nového na stránkách Celý článek

Aktivní záloha

28.07.2016

Staňte se příslušníkem aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví, nejedná se o pracovní nabídku, ale o dobrovolné převzetí branné povinnosti, více informací naleznete zde.

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS

16.07.2016

Kreditní komise ČAS aktualizovala seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS za rok 2016 (leden - červen). Seznam naleznete zde.

Co nového na stránkách

10.07.2016

Co nového na stránkách Celý článek

Sympozium dekubity

10.07.2016

Dne 12.11.2016 se koná 4. kulatý stůl: Systém prevence, monitorování a léčby dekubitů v České republice a navazující sympozium: Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, více informací s možnosti přihlášení naleznete zde.

Vyšel nový Zpravodaj 4/2016

7.07.2016

Vyšel nový Zpravodaj www.cnna.cz 4/2016 Celý článek

Prázdninové přání

30.06.2016

Krásné počasí a příjemné prožití vašich dovolených všem přeje Česká asociace sester.

Výroční zpráva 2015

30.06.2016

Česká asociace sester předkládá výroční zprávu za rok 2015, naleznete ji zde.

Tisková zpráva

20.06.2016

Fakultní nemocnice v Plzni vydala kalendář na pomoc dětským pacientům oddělení hemato-onkologie Dětské kliniky, více informací naleznete zde.

Stanovisko OSZSP

10.06.2016

Stanovisko OSZSP ČR k nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby a práci ve svátek naleznete zde.

Mezinárodní den sester

27.05.2016

Česká asociace sester oslavila Mezinárodní den sester. Tiskovou zprávu z oslav naleznete zde.

Mezinárodní den sester

12.05.2016

Prezidium České asociace sester přeje všem sestrám hodně zdraví a osobní spokojenost k Mezinárodnímu dni sester. K našemu přání se připojila také paní Dagmar Havlová a věříme, že její slova vás potěší stejně, jako potěšila členky prezidia, Tisková zpráva.

Archiv nakladatelství Ambit Media

5.05.2016

Nakladatelství Ambit Media nabízí možnost přístupu do elektronického archivu odborných titulů vydavatelství, včetně časopisu FLORENCE. Součástí tohoto archivu jsou všechna čísla odborných zdravotnických titulů vydaných v loňském roce včetně jejich příloh. Celý článek

Mezinárodní den sester

20.04.2016

I tento rok oslaví svátek sester Česká asociace sester slavnostním večerem v Divadle na Vinohradech v Praze, více informací naleznete zde.

Sekce studentů

15.04.2016

Byla obnovena činnost Sekce studentů, více informací naleznete zde.

Nejlepší nemocnice 2016

8.04.2016

9. ročník celostátního průzkumu „Bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců českých nemocnic", zapojit se můžete i vy, dotazník naleznete zde.

Mezigenerační srovnání

31.03.2016

Kvůli medializaci pracovního zaměření všeobecná sestra hledáme rodinu, kde toto povolání dělá / dělala maminka i dcera. Jednalo by se o mezigenerační srovnání, jaké byly podmínky a nároky dříve a jaké jsou dnes. Základní informace k současnému stavu dodáme. Plánovaný článek / rozhovor by měl vyjít v časopise pro ženy. Jste-li z Prahy nebo blízkého okolí a chcete-li nám pomoct, budeme velmi rádi, pokud nám napíšete na e-mail: info@cnna.cz. Děkujeme!

Sestra roku 2015

31.03.2016

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku, více informací neleznete zde.

Tisková zpráva

29.03.2016

Tisková zpráva: Zdravotní sestry v českých seriálech - nic není realitě vzdáleno víc, více naleznete zde.

Přání velikonoce

24.03.2016

Krásné prožití velikonočních svátků Vám přeje Česká asociace sester.

Tisková zpráva

23.03.2016

Tisková zpráva: Všeobecná sestra musí být expert - navrhovaná novela jde proti trendům vyspělých zdravotnických systémů, více naleznete zde.

Srdcerváč

16.03.2016

Tvářemi čtvrtého ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži i ženy těchto profesí: sestry, profesionální i dobrovolní záchranáři, terénní a sociální pracovníci a další pomáhající profese… Nadační fond chce v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří si pomoc druhým vybrali jako svoji pracovní i životní náplň, ale dostihlo je zranění, úraz nebo vážné onemocnění. Více informací naleznete zde.

Rozhovor s prezidentkou ČAS

15.03.2016

Prezidentka České asociace sester Šochmanová: Hrozí kolaps zdravotnictví a zavírání nemocnic - rozhovor v rozhlasovém pořadu Interview Plus, více naleznete zde.

Přání

8.03.2016

Přejeme všem našim členkám, ale i ostatním ženám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen.

Migrační vlna

8.02.2016

Co přináší migrační vlna pro resort zdravotnictví, více naleznete zde.

Změna úředních hodin Kreditní komise ČAS

29.01.2016

Nové úřední hodiny Kreditní komise ČAS: úterý 12 - 16 hodin,
středa 8 - 16 hodin a pátek 8 - 12.30 hodin.

Dotazník pro sestry

27.01.2016

Dotazník pro sestry: Názory všeobecných sester na získávání jejich odborné způsobilosti, více informací včetně možnosti vyplnění naleznete zde.

Článek MF

25.01.2016

Ministr Němeček dá vládě v březnu zákon o vzdělávání sester, ČAS ani odbory s tímto návrhem nesouhlasí, článek MF naleznete zde.

Setkání s poslancem

10.01.2016

Dne 9.12.2015 se uskutečnilo setkání zástupkyně prezidia Mgr. Veroniky Di Cara s panem místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem. Pan místopředseda byl velmi vstřícný a ochotný, sestry považuje za důležité v našem systému. Návrat vzdělávání sester na středoškolskou úroveň považuje za nevhodné z mnoha příčin, zmínil zejména "co dřív byla maturita, je dnes bakalář", "většina podobných oborů se dnes studuje na vysoké škole". Slíbil ČASu další podporu.

Členské příspěvky na rok 2016

7.01.2016

Dnes byly rozeslány e-mailem a SMS zprávou pokyny k platbě členských příspěvku na rok 2016. Celý článek

Projekt Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

2.01.2016

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku spolupracuje na mezinárodním projektu "Sestry východní Evropy - Centrum Excelence pro kontrolu tabáku". Součástí projektu je e-learningové školení s možností získat zdarma kreditní body, více informací naleznete zde.

Krásné prožití vánočních svátků...

20.12.2015

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody pro rok 2016 Vám přeje Česká asociace sester. Celý článek

Sestra roku 2015

11.12.2015

Sestra roku 2015: přihlašte svého kandidáta! Více naleznete zde.

Vyjádření ČAS k obrazu sestry v médiích

28.11.2015

Vyjádření České asociace sester k obrazu zdravotní sestry v českých médiích, naleznete zde.

ICN

19.11.2015

Vystoupení České asociace sester z ICN (Mezinárodní rady sester) Celý článek

Ples České asociace sester 2016

12.11.2015

Stále jsou pro naše členy k dispozici vstupenky na ples ČAS, který se uskuteční 12.2.2016 v Národním domě na Vinohradech, objednání vstupenek je možné na e-mail adrese: ekonom@cnna.cz.

Článek vzdělávání sester

11.11.2015

Článek z deníku Právo s názvem "Návrat ke středoškolskému vzdělávání sester se nelíbí odborům ani ČAS", naleznete zde.

Zpráva z konference Prezidia ČAS

3.11.2015

Dne 30.10.2015 se konala konference Prezidia ČAS, zprávu z akce naleznete zde.

Článek prezidentky ČAS

1.11.2015

Článek prezidentky ČAS na téma vzdělávání sester, který vyšel v říjnovém čísle časopisu Florence, naleznete zde.

Seminář PSP ČR

21.10.2015

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá 13.11.2015 seminář na téma: Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, více informací naleznete zde. .

Sestra sympatie 2015

12.10.2015

Znáte sestru, která pomáhá léčit pacienty svým úsměvem? Třeba jste to právě vy, komu bude slušet korunka Sestry sympatie, více informací naleznete zde.

Zpráva z konference

11.10.2015

Dne 1.10.2015 se konala na půdě MZČR akce na téma Kompetence zdravotních sester v zahraničí a České republice, zprávu z akce naleznete zde.

Anketa dekubity

24.09.2015

Vyplňte krátkou anketu, která má za cíl zkvalitnit poskytování informací na portále Dekubity.eu, anketu naleznete zde.

Celosvětový den Stop dekubitům

20.09.2015

19. listopadu 2015 je vyhlášen Celosvětovým dnem Stop dekubitům. Více informací naleznete zde.

Reakce Ivany Dvořáčkové

9.09.2015

Vyjádření vedoucí Pracovní skupiny soudních znalců ČAS Ivany Dvořáčkové ke vzdělávání sester, článek naleznete zde.

Zpráva veřejného ochránce práv

18.08.2015

Zpráva Veřejného ochránce práv ohledně péče o seniory. "Povinná četba" pro každou sestru, která pečuje o seniory a pro management. Konkrétně popisuje postupy, které jsou nevhodné a nepřípustné. Více naleznete zde.

Sekce perioperačních sester

11.06.2015

V květnu 2015 proběhlo sloučení Společnosti instrumentářek s Českou asociací sester. Všichni zájemci o členství v ČAS ze Společnosti instrumentářek vyplní členskou přihlášku zde a budou zařazeni do Sekce perioperačních sester (pokud nebudou chtít jinak). Členský poplatek se bude hradit až následující kalendářní rok.

Poděkování

11.06.2015

Prezidium ČAS děkuje za velký zájem členů ČAS o práci v pracovních skupinách ČAS. Jsem potěšeni Vaším zájmem a těšíme se na spolupráci. Kontakty zájemců byly předány vedoucím pracovních skupin.

Pracovní skupina k personální vyhlášce

10.06.2015

Zápis Pracovní skupiny pro přípravu novely Vyhlášky MZ ČR č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb neleznete zde. Celý článek

Připomínkové řízení

6.06.2015

Pracovní skupina ČAS pro legislativu obdržela z MZ ČR dne 2.6.2015 návrh zákona, který má nahradit Zákon č. 96/2004 Sb.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

5.06.2015

Česká asociace sester spolupracuje se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, více informací naleznete zde.

Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.

5.06.2015

Prezidium a členové ČAS připomínkovali technickou novelu Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb., která umožní transpozici Směrnice EU/55/2013 do naší legislativy. Další změny, které jsme za ČAS navrhli, mohou být uplatněny při úpravách těchto prováděcích předpisů, které budou následovat po přijetí zákona nahrazujícího Zákon č. 96/2004 Sb.

Akční plán MZ ČR

4.06.2015

Prezidium ČAS opakovaně připomínkovalo Akční plán MZ ČR o celoživotním vzdělávání nelékařů Zdraví 2020, tak aby bylo umožněno financování aktivit, které jsou v praxi potřebné.

Nová hlavní sestra MZ ČR

27.05.2015

Včera byla jmenovaná nová hlavní sestra MZ ČR Alice Strnadová, předsedkyně Sekce primární péče České asociace sester. Přejeme hodně pracovních úspěchů.

Dopis společnosti Emco

9.05.2015

Prezidium ČAS zaslalo společnosti Emco vyjádření k reklamě na jejich výrobek, naleznete zde.

Sloučení sekcí a regionů

16.04.2015

V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí a Sekce gynekologicko - porodnické s Regionem Praha. Sloučena byla také Sekce hojení ran se Sekcí chirurgických oborů.

Mezinárodní konference

19.03.2015

Mezinárodní konference s panelovou diskusí na téma: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví proběhla 16.3.2015, zprávu z akce naleznete zde.

Batist Nej sestřička

18.03.2015

Byl vyhlášen 7. ročník Batist Nej sestřička, více informací naleznete zde.

Sestra roku 2014

18.03.2015

Vítězkou soutěže Sestry roku 2014 v kategorii Management a vzdělávání se stala Mgr. Jindra Kracíková, předsedkyně Nefrologické sekce ČAS, gratulujeme! Více informací ze soutěže naleznete zde.

Výsledky voleb 2015

7.03.2015

Dnes proběhly volby do vrcholných orgánů České asociace sester. Výsledky voleb naleznete zde.

Nemocnice ČR 2015

21.02.2015

10. ročník celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2015“ byl spuštěn. Více informací naleznete zde.

Dotazník o připravenosti sester

19.02.2015

EFN (Evropská federace sesterských asociací) připravila dotazník o připravenosti sester na setkání s vysoce nakažlivými infekcemi, např. s Ebolou. Dotazník v českém jazyce k vyplnění naleznete zde.

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

18.02.2015

V nakladatelství Maxdorf vyšla publikace "Výkladový slovník pro zdravotní sestry", spoluautorkou je také Eva Kašáková, předsedkyně Pneumologické sekce. Více informací naleznete zde.

Dekubity.eu

3.02.2015

Portál www.dekubity.eu k prevenci proleženin / dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Celý článek

Ples České asociace sester 2015

12.01.2015

6. reprezentační ples ČAS se bude konat 13.2.2015. Program plesu naleznete zde. Vstupenky jsou stále v prodeji na e-mailu: info@cnna.cz. Celý článek

Nabídka TRS

22.12.2014

Nabídka společnosti TRS servis s.r.o. pro členy České asociace sester týkající se zvýhodněných tarifů, více naleznete zde.

Stanovisko ČAS ke vzdělávání sester

21.12.2014

Prezidium ČAS vydalo stanovisko na současné vhodné kvalifikační vzdělávání všeobecné sestry a dalších zdravotníků, naleznete zde.

Kulatý stůl k problematice dekubitů

2.12.2014

Česká asociace sester se účastnila tiskové konference ke Dni STOP dekubitům viz zpráva zde a jednání Kulatého stolu k problematice dekubitů na MZ ČR viz tisková zpráva zde.

Připomínky personální vyhlášce MZ ČR

23.11.2014

Česká asociace sester připomínkovala Vyhlášku č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Průvodní dopis k připomínkám naleznete zde a konkretní připomínky naleznete zde.

Dopis ICN

5.11.2014

Dopis ICN adresovaný Ministerstvu zdravotnictví ČR ve věci vzdělávání všeobecných sester naleznete v anglickém jazyce zde, v českém jazyce zde.

Volby 2015

23.10.2014

Dne 7.3.2015 proběhnou volby prezidentky ČAS, Prezidia ČAS a Revizní komise ČAS. Seznam kandidátů naleznete zde.

7. podzimní konference Prezidia ČAS

22.10.2014

7. podzimní konference Prezidia ČAS se uskuteční 22. listopadu 2014 v Brně na téma: Prevence optikou zdravotníků. Pozvánku včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

Reakce členky ČAS na článek MF Dnes ze dne 15.8.2014

3.10.2014

Reakce členky ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde.

Změna úředních hodin Evidence členů ČAS

26.09.2014

Nové úřední hodiny v Evidenci členské základny ČAS. Celý článek

Otevřený dopis AVV

5.09.2014

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR zaslalo otevřený dopis týkající se přínosu vysokoškolsky vzdělaných sester, celé znění naleznete zde.

Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče

3.09.2014

Vyjádření Sekce léčby bolesti a paliativní péče k problematice poskytování paliativní péče, naleznete zde.

Reakce na článek MF Dnes ze dne 15.8.2014

27.08.2014

Reakce Prezidia ČAS na článek "Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily" naleznete zde. Reakci EFN (Evropské federace sesterských asociací) naleznete zde. Celý článek

Dopis ředitelům zařízení

23.07.2014

Prezidium České asociace sester zaslalo ředitelům zdravotnických a sociálních zařízení dopis upozorňující na nepříznivé pracovní podmínky sester a porodních asistentek. Znění dopisu naleznete zde.

Celoživotní vzdělávání

23.06.2014

Zpráva z Workshopu Evropské komise o celoživotním vzdělávání. Více informací naleznete zde. Celý článek

Výzva EFN

16.05.2014

U příležitosti Mezinárodního dne sester vyzývá Evropská federace sesterských asociací budoucí europoslance, aby jejich prioritou bylo zajištění dostatečného množství správně vzdělaných zdravotníků s takovými pracovními podmínkami, aby mohli poskytovat individualizvanou péči. Celý článek

Volby Prezidia ČAS v roce 2015

4.05.2014

7. března 2015 proběhnou volby do Prezidia ČAS. Volit se bude prezident/ka ČAS, členové Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS. Celý článek

Volby do Evropského parlamentu

22.04.2014

Prezidium ČAS oslovilo kandidáty stran a hnutí do voleb Evropského parlamentu. Volby se uskuteční 23. a 24. května 2014. Informace včetně odpovědí kandidátů na naše otázky naleznete zde.

Dopis ministrovi zdravotnictví ČR

15.04.2014

Prezidium České asociace sester zaslalo dopis ministru zdravotnictví ČR týkající se nově vznikajícího zákona o podmínkách výkonu zdravotnických povolání. Celé znění dopisu naleznete zde.

Pracovní schůzka s hlavní sestrou MZ ČR

30.03.2014

Informace z pracovní schůzky zástupců ČAS s hlavní sestrou MZ ČR naleznete zde.

Výzkum vztahu pracovní zátěže, vzdělání sester na úmrtnost pacientů

1.03.2014

Výzkum profesorky L. Aiken a jejich kolegů v Evropě potvrdil, že pracovní zátěž a vzdělání sester ovlivňují úmrtnost pacientů! Tiskovou zpravu EFN naleznete zde, odkaz na odborný článek v časopise Lancet naleznete zde.

Tisková zpráva ICN a EFN

1.02.2014

Mezinárodní rada sester (ICN) a Evropská federace sesterských asociací (EFN) vyzvalo politiky, aby se podíleli na podpoře a rozvoji ošetřovatelství, především v oblasti pracovních podmínek sester. Více naleznete zde.

Memorandum Veřejného ochránce práv a České asociace sester

3.01.2014

Česká asociace sester uzavřela s Veřejným ochráncem práv memorandum o spolupráci na poli prevence špatného zacházení na místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Celé znění memoranda naleznete zde.

Dopis TV Nova

16.12.2013

Česká asociace sester zaslala dopis tvůrcům seriálu Ordinace v růžové zahradě ve věci portrétu zdravotní sestry v populárním seriálu. Dopis naleznete zde.

Supervize ve zdravotnictví

4.12.2013

Česká asociace sester pro zlepšení pracovních podmínek zdravotníků v ČR navrhuje zavádění supervize do zdravotnictví. Více informací k danému tématu neleznete zde.

Tisková konference ČAS

16.10.2013

Dnes proběhla tisková konference České asociace sester na téma: Pracovní podmínky zdravotníku v ČR. Prezentaci z tiskové konference naleznete zde. Zveřejňujeme také slíbenou zprávu s výsledky šetření, naleznete ji zde. Výstupem z tiskové konference je také společné prohlášení České asociace sester a Ministerstva zdravotnictví ČR, naleznete zde.

Tisková konference ČAS

14.10.2013

Ve středu 16.10.2013 proběhne tisková konference na téma: Pracovní podmínky zdravotníků v ČR - výsledky dotazníkového šetření České asociace sester. Tisková konference je pouze pro média. Po tiskové konferenci budou zveřejněny výsledky šetření na našich stránkách. Na stejné téma dnes proběhne také jednání ministra zdravotnictví ČR M. Holcáta s prezidentkou ČAS D. Juráskovou a víceprezidentkou ČAS I. Kouřilovou.

Dotazníkové šetření ČAS: Pracovní podmínky zdravotníků v ČR

31.08.2013

Česká asociace sester provedla dotazníkové šetření pracovních podmínek zdravotníků v ČR. Zprávu naleznete zde. .

Nevhodné pracovní podmínky zdravotníků v ČR

31.07.2013

Dnešním dnem Česká asociace sester ukončila dotazníkové šetření týkající se pracovních podmínek zdravotníků v ČR. V měsíci srpnu 2013 proběhne zpracování dat a vyhodnocení výsledků. Zprávu uveřejníme koncem srpna 2013.

Prohlášení k aktivitám nelékařů protestujících proti snižování platů

28.02.2013

Prezidium ČAS vydalo prohlášení k aktivitám nelékařů protestujících proti snižování platů. Uvedenou tiskovou zprávu naleznete zde.

Pojištění právní ochrany DAS

22.01.2013

Česká asociace sester uzavřela pro své členy Rámcovou smlouvu s D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., s obchodní slevou. Celý článek

Tisková zpráva týkající se úhrad v segmentu domácí péče

19.10.2012

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se úhrad v segmentu domácí péče, více informací naleznete zde.

Česká komora zdravotnických pracovníků

10.10.2012

"I nelékaři potřebují silné zastoupení", článek o přípravě České komory zdravotnických pracovníků neleznete zde.

Prohlášení ke stávce lékarů 2012

25.06.2012

Prezidium ČAS vydalo prohlášení k plánované stávce lékařů. Uvedený dokument naleznete zde.

Transformace nelékařských zdravotnických oborů

22.04.2012

Projekt transformace nelékařských zdravotnických oborů v ČR, informace z pracovní komise MZ ČR naleznete zde.

Uctění památky pana prezidenta Václava Havla

21.12.2011

Prezidium České asociace sester vyjadřuje soustrast a smutek nad úmrtím pana prezidenta Václava Havla a připojuje se v rámci státního smutku k uctění jeho památky.

Prohlášení k návrhu úhradové vyhlášky

8.12.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k návrhu úhradové vyhlášky MZ ČR. Prohlášení naleznete zde.

Článek Zdravotnické noviny

18.11.2011

"Síla sester je v historii ČR nebývalá", uvedla rozhovoru pro Zdravotnické noviny prezidentka ČAS Dana Jurásková. Článek naleznete zde.

Podpora protestů

27.10.2011

Podporu protestům zvažuje i Česká asociace sester. Více informací naleznete v článku Zdravotnických novin zde.

Memorandum MZČR a ČAS

8.03.2011

Dnes bylo uzavřeno mezi MZ ČR a Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků. Více naleznete zde..

Jednání ministra zdravotnictví a České asociace sester

28.02.2011

Dnes jednalo prezidium ČAS s ministrem zdravotnictví o zvýšení pravomocí a o platech nelékařů. Společné memorandum o růstu platů podepíšou Česká asociace sester s Hegerem příští týden. Více informací, včetně videa z tiskové konference naleznete zde.

Prohlášení České asociace sester - memorandum MZČR a LOK

15.02.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k návrhu memoranda ministra zdravotnictví ČR a Lékařského odborového klubu. Prohlášení naleznete zde.

Facebook

7.02.2011

Česká asociace sester má svůj profil na Facebooku. Celý článek

Jedání České asociace sester s ministrem zdravotnictví ČR

2.02.2011

Dnes proběhlo jednání prezidia ČAS s ministrem zdravotnictví ČR Leošem Hegerem. Podklady pro jednání naleznete zde. Celý článek

Prohlášení České asociace sester k řešení akce Děkujeme - odcházíme

28.01.2011

Česká asociace sester vydala prohlášení k výsledku dnešního jednání MZČR, ČLK a LOK týkající se uvolnění finančních prostředků na platy lékařů na základě akce Děkujeme - odcházíme. Vyjádření naleznete zde. Další informace ve Celý článek

Prohlášení prezidentky České asociace sester

6.12.2010

Prohlášení prezidentky České asociace sester k aktivitě Lékařského odborového klubu a České lékařské komory v oblasti nedocenění platů některých skupin lékařů v Česku. Celý článek

Výsledky dotazníkového šetření

8.11.2010

Od 1.6. - 15.9.2010 probíhalo dotazníkové šetření České asociace sester týkající se zhodnocení současného stavu platů sester a jejich zařazování do tarifních tříd. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili ankety a aktivně se do ní zapojili. Vyhodnocení šetření naleznete zde..

Internetová učebna ČAS

13.10.2010

Informace pro uživatele internetové učebny ČAS. Celý článek

Výstupy z tiskové konference České asociace sester

10.09.2010

Dnes proběhla tisková konference České asociace sester na téma: Stabilizace sester - ČAS plní sliby. Prezentace z tiskové konference naleznete zde a tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Tisková konference České asociace sester

9.09.2010

Dne 10.9.2010 se koná tisková konference České asociace sester na téma: Stabilizace sester - ČAS plní sliby. Pozvánku naleznete zde.

Tisková zpráva týkající se tarifních platů

28.08.2010

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se tarifních platů, více informací naleznete zde.

Tisková zpráva týkající se hladovění pacientů v nemocnicích

31.05.2010

Česká asociace sester vydala tiskovou zprávu týkající se hladovění pacientů v nemocnicích, více informací naleznete zde. Celý článek

Reakce na článek senátora Drymla

6.01.2010

Reakce Ministerstva zdravotnictví ČR na rozhovor se senátorem Drymlem pro Medical Tribune: "Zdravotní sestra ministryní? Žijeme v Absurdistánu". Rozhovor naleznete zde a reakci MZČR naleznete zde. Reakci České asociace sester neleznete zde.

Prohlášení k dohodě mezi Prezidiem ČAS a Sekcí domácí péče ČAS

5.01.2010

Prezidium České asociace sester a předsednictvo Sekce domácí péče ČAS vydalo společné prohlášení o průběhu jednání ohledně registračních listů kódů výkonů nelékařů. Prohlášení naleznete zde.

Prohlášení ČAS k případu úmrtí mladé pacientky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze

8.12.2009

Prezidium České asociace sester vydalo prohlášení k případu úmrtí mladé pacientky ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. Prohlášení naleznete zde.

Prohlášení ke vzniklé situaci nedohody mezi ČAS a segmentem domácí péče

23.10.2009

Prezidium České asociace sester vydalo prohlášení o průběhu jednání ohledně registračních listů kódů výkonů nelékařů a podrobným vysvětlením vzniklé situace nedohody mezi ČAS a segmentem domácí péče. Prohlášení naleznete zde.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

22.10.2009

Česká asociace sester v měsíci září 2009 provedla na internetových stránkách dotazníkové šetření týkající se zhodnocení současného stavu platů sester a jejich zařazování do tarifních tříd. Předkládáme vám její vyhodnocení, výsledky naleznete zde.

Prohlášení ČAS k článku v Deníku CZ

12.06.2009

Česká asociace sester vydala prohlášení k článku v plzeňském Deníku CZ ze dne 8.6.2009, týkající se komentáře čtenářky na úroveň zdravotních sester. Prohlášení naleznete zde.

Úspěch České asociace sester

2.06.2009

Tisková zpráva MZČR týkající se zlepšení pracovních a platových podmínek zdravotních sester byla přeložena a přeposlána EFN a ICN. Obě organizace České asociaci sester okamžitě pogratulovaly k „dosažení tak zásadního úspěchu, zejména v současné ekonomické situaci“. ICN přizvala ČAS do „Positive Practice Environment Campain“ (viz dopis Davida Bentona z ICN). Celý článek

Prohlášení ČAS k článku v Lidových novinách

31.05.2009

Česká asociace sester vydala prohlášení k článku v Lidových novinách ze dne 27.5.2009, týkající se bonusového odměňování sester. Prohlášení naleznete zde.

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

24.04.2009

Dnes 24. dubna 2009 se na téma "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR" konala tisková konference ministryně zdravotnictví Daniely Filipiové. Více naleznete zde. Celý článek

Stanovisko prezidentky ČAS k článku v MF Dnes

9.04.2009

Prezidentka České asociace sester vydala stanovisko k článku v MF Dnes ze dne 8.4.2009, jeho znění naleznete zde.

Vyznamenání Jindřišky Pavlicové

28.10.2008

Dnes byla členka prezidia ČAS Jindřiška Pavlicová vyznamenána prezidentem republiky ČR. Byl ji udělen Řád za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. Srdečně blahopřejeme! Celý článek

Nové internetové stránky ČAS

20.12.2007

Nové internetové stránky České asociace sester jsou na světě! Celý článek

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2005

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30! Více o akci: https://bit.ly/2FkoaB3

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy - pozvánka

1.01.2005

Společnost RZP ve spolupráci s Českou asociací sester všechny srdečně zve na vzdělávací kurzy Neodkladné resuscitace a urgentních stavů (pozvánka). Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá na www.rzpcz.cz/program.php#content.

Vánoční přání

1.01.2005

ČAS přeje všem, a obzvláště všem zdravotníkům, krásné svátky, hodně odpočinku a krásný rok 2019!

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER