Doplňkové volby 2020

Příprava doplňkových voleb 2020 započala na začátku dubna vzhledem k rezignaci jedné z členek prezidia. Byli osloveni předsedové sekcí a regionů ČAS o podání návrhů jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.

Do konce dubna měli předsedkyně a předsedové možnost poslat nominaci jedné/jednoho kandidátky/kan­didáta za sekci/region do prezidia ČAS.
V první polovině května proběhly nezbytné administrativní přípravy a přepočet hlasů, které jsou za sekce k dispozici.
Na podkladě toho bude sestaven seznam oprávněných voličů/voliček, kteří na uvedený email obdrží životopisy a motivační texty nominovaných kandidátek, kandidátů.

Před volbami všem oprávněným voličům/kám do emailu přijde odkaz na hlasování a unikátní heslo, oprávněný/á volič/ka se přihlásí a odvolí.
Hlasování je velmi jednoduché, je však potřeba hlasovat ve dnech od 15.5. do 20.5.2020. Poté bude hlasování ukončeno, zpracováno a všichni obdrží výsledek.


Všichni nominovaní byli osloveni k udělení souhlasu s nominací a k zaslání svých životopisů a vizí.


Nominovaní do doplňkových voleb ČAS 2020

Bc. Květa Krajíčková – komplet – sekce nutričních terapeutů

BSc. Zuzana Tomášková, DiS. – životopis – sekce managementu

BSc. Zuzana Tomášková, DiS. – vize

Ing. Andrea Brucknerová – životopis – sekce gastroenterologická a hepatologická

Ing. Andrea Brucknerová – vize

Mgr. Martina Bunešová, MBA – životopis – region Praha

Mgr. Martina Bunešová, MBA – vize

Mgr. Lenka Jeřábková – sekce primárních sester

Mgr. Mario Pytel, DiS. – životopis – sekce ARIP

Mgr. Mario Pytel, DiS. – vize

Mgr. Petra Vytasil Krajíčková – životopis – sekce domácí péče

Mgr. Petra Vytasil Krajíčková – vize

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER