Léčba závislosti na tabáku

Navštivte stránky společnosti

Více informací

 

Nejbližší akce

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Prezidium
03.04.2019 - 18.06.2019

Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí - www.diakonicka-akademie.cz

Prezidium
23.05.2019 - 13.01.2020

8. konference o nemocničním kaplanství
Program konference
Přihláška

Prezidium
18.06.2019

13. konference všeobecných sester a radiologických asistentů
Pozvánka

Region Hradec Králové
20.06.2019

XXV. královehradecké ošetřovatelské dny - Péče o pacienta se stomií napříč obory, individualizovaná péče o pacienta, kazuistiky z oboru ošetřovatelství, vzdělávání
Možnost přihlášení
Pozvánka

Region Hradec Králové
12.09.2019 - 13.09.2019

4. královéhradecký perioperační den
Přihlášení
4.perioperden

Region Hradec Králové
19.09.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
19.09.2019

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí
Pozvánka na konferenci

Sekce pediatrická
21.09.2019

Celostátní konference ZL
Program

Sekce zdravotních laborantů
26.09.2019

Certifikovaný kurz Péče o stomika - podzimní termíny (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
30.09.2019 - 30.10.2019

Aktuality

Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku
Kompetentní sestra 21. století

Spojená akreditační komise se spolu s ČAS podílí jako aplikační garant na projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, realizovaného Univerzitou Pardubice.
Problematika kompetencí a vzdělávání zdravotnických pracovníků je nedílnou součástí akreditačních standardů SAK a akreditovaná pracoviště mají s řešenou problematikou širší zkušenost. Z uvedeného důvodu si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí projektu.
Zde můžete dotazník vyplnit.
Prosíme Vás o vyplnění (zabere cca 10 minut a poslouží dobré věci), a to nejpozději do 16. června 2019, kdy bude dotazník uzavřen.
Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. Váš názor nás zajímá. Výstupy z projektu budou rovněž předány Ministerstvu zdravotnictví.

6.06.2019

Nursing Now v Česku má své patrony

Patrony kampaně NursingNow v Česku se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana Zagorová.

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek (předseda POUZP), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky).

2.06.2019

Sledujte 29.5. pořad Dobré ráno

Česká televize studio Ostrava pozvala paní Mgr. Portlovou do celostátního vysílání pořadu Dobré ráno. Ve středu, 29.5. od 6.30 do 8.30hod v něm bude mít asi čtyři pětiminutové vstupy na téma zdravotní sestra a sestra roku v přímém přenosu.

28.05.2019

Ceny Florence Nightingalové byly uděleny

Před týdnem, tedy v úterý 21.5., byly uděleny ceny Florence Nightingalové. Slavnost se konala v divadle U Hasičů a příjemným večerem provázela Renata Tydlačková.
Oceněna byla za celoživotní dílo Květa Prouzová, DiS.. Za rozvoj ČAS Bc. Anna Skalická. Cenu za rozvoj ošetřovatelství si odnesla Mgr. Nina Müllerová a cenu za rozvoj oboru obdržela Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D..
Mimořádnou cenu za statečnost získaly Martina Hédervári a Kateřina Svobodová.
Všem oceněným velmi gratulujeme.

Fotografie z průběhu večera
Oceněné sestry
Oceněné sestry s prezidentkou ČAS
Z průběhu večera
Oceněná Bc. Anna Skalická

27.05.2019

Nový odborný časopis Praxe

Představujeme vám nový odborný časopis pro nelékaře s názvem Praxe. Zajímavé články, novinky, a vše, co vás zajímá. Stačí se jen zaregistrovat. Členkou redakční rady je i Mgr. Ilona Antoníčková z Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS.
Jak se vám líbí první číslo nám můžete napsat na naši facebookovou stránku. Budeme rádi.

25.05.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

XXVI. pražské chirurgické dny
"Jiráskovy dny"

24.05.2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019.
Konat se budou ve dnech 24. října – 25. října 2019 v Praze, Clarion Congress Hotel Prague.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit.

8. konference o nemocničním kaplanství

24.05.2019

Asociace nemocničních kaplanů Vás zve na 8. konferenci o nemocničním kaplanství. Konference se bude konat 18. června 2019 pod záštitou Ekumenické rady církví, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a radní hlavního města Prahy pro bydlení a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze Staroměstské nám. Praha 1.
Podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Zaujme-li Vás obsah, můžete se rovnou přihlásit.

„Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“
Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

20.05.2019

Prosíme vás jménem HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. o pomoc s vyplněním dotazníku, který je součástí celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“. Možnost hlasování je otevřena do 31.8.2019. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané očima zaměstnanců a pacientů a je zaměřen na jejich bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

Dotazník k vyplnění

12. května je Mezinárodní den sester

10.05.2019

12. května oslavuje celý svět Mezinárodní den sester. Tento důležitý den není jen výročím narození Florence Nightingale, ale je oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester, žen, matek a manželek, které si ve svém životě zvolily tuto profesi a jejich rodiny s nimi jejich cestu sdílí. Ať jméno Florence Nightingale připomene celému světu toto náročné, vysoce odborné a prestižní povolání.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Management bolesti v pooperačním období

3.05.2019

Jmenuji se Denisa Macková a jsem studentkou doktorského programu v oboru Ošetřovatelství na LF v Ostravě. V rámci dizertační práce zpracovávám téma: Management bolesti v pooperačním období – znalosti a zkušenosti všeobecných sester.
Ke splnění cílů práce je nutná spolupráce všeobecných sester, které pečují o pacienty v pooperačním období. (Prosím o vyplnění pouze všeobecné sestry poskytující přímou péči chirurgickým pacientům).
Délka vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Dotazník je anonymní.
Chci vyplnit dotazník
Děkuji
Mgr. Denisa Macková, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí

2.05.2019

Pediatrická sekce ve spolupráci s dětským oddělením Jindřichův Hradec Vás zvou na celostátní odborný seminář
1. PUTOVNÍ SOUROZENEC SOBĚSLAVSKÝCH KONFERENCÍ
V sobotu 21. 9. 2019 v sále restaurace Klenovice u Soběslavi
Více informací naleznete v pozvánce.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Sestra v urogynekologické ambulanci

29.04.2019

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé závěrečné práce ve Specializačním vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Název je „Sestra v urogynekologické ambulanci“. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné, poslouží jako podkladový materiál k vyhodnocení a možnému vytvoření certifikace kurzu pro proškolení sester v ambulancích gynekologicko-porodnického oddělení.
V tomto dotazníku, prosím odpovězte na otázky tak, že označíte odpověď křížkem. Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci. U jedné otázky Vás prosím o vlastní zformulování Vašeho názoru.
Prosím o vyplnění dotazníku
Děkuji za ochotu a čas, Lucie Houfková Všeobecná sestra, gyn.-por- odd. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2019

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30!
Více o akci

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER