Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

KAPACITA NAPLNĚNA
Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Pozvánka

Sekce traumatologicko - ortopedická
05.10.2020 - 21.10.2020

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXIII.
Pozvánka
Program

Sekce psychiatrická
22.10.2020

ZRUŠENO: 10. Svatoanenský laboratorní den

Sekce zdravotních laborantů
22.10.2020

XXVII. Konference pneumologické sekce ČAS
Program konference

Sekce pneumologická
31.10.2020

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

XX. Urologický seminář ošetřovatelské péče východočeského regionu

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

POZOR!! ZMĚNA termínu konání!
8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce.
Pozvánka
Závazná přihláška
Program

Sekce chirurgických oborů
05.11.2020

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2020
Celostátní konferenci pořádá Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester. Registrace od 1.4.2020

Sekce traumatologicko - ortopedická
13.11.2020

ZRUŠENO
Vzhledem k nepříznivé situaci týkající se výskytu COVID 19 a k opatřením, která z této situace vyplývají, jsme se rozhodli zrušit III.MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONGRES NEFROLOGICKO - UROLOGICKÉ SEKCE ČAS. III.Multidisciplinární nefrologicko-urologický kongres
1. oznámení

Sekce nefrologicko - urologická
19.11.2020 - 20.11.2020

8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, ČLS JEP
Pozvánka a program

Sekce traumatologicko - ortopedická
19.11.2020 - 20.11.2020

Aktuality

ZRUŠENÍ Akce: 10. Svatoanenský laboratorní den

Vzhledem k vyvíjejcí se situaci s nákazou COVID 19 byla akce, plánovaná na 22. 10. 2020 ve FN u sv. Anny Brno, zrušena.

16.09.2020

ZRUŠENÍ Akce: IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference Centrálních sálů a sterilizace v Ústí nad Labem 24.-25.9.2020

Vzhledem k vyvíjejcí se situaci s nákazou COVID 19 byla tato akce zrušena.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na X. Kongres perioperačních sester v Brně.
Výbor perioperačních sester ČAS

15.09.2020

Odložení konference "Covid-19: Neviditelný nepřítel

EDIT:
Oznámení o odložení konference COVID-19: Neviditelný nepřítel, která se měla konat dne 08. 09. 2020 v Ostravě v Gongu.
"Obzvlášť nás těšila výjimečná účast odborníků z celé České republiky. Zajisté Vám v médiích neunikla informace o karanténě předních představitelů ministerstva zdravotnictví, kdy neúčast těchto osob by výrazně snížila kvalitu konference.
Velmi neradi, ale pro zachování celkové odborné kvality konference, jsme se rozhodli tuto přesunout na jiný termín.
Nový termín konání konference sdělíme v nejbližší době.
Děkujeme za Váš zájem, podporu a trvající přízeň.
S pozdravem,
Ing. Norbert Schellong, MPH
Ředitel Nemocnice Havířov
****************
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Nemocnicí Havířov a pod záštitou ministra zdravotnictví, ministra obrany a ministra vnitra, ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester pořádá 8. 9. 2020 konferenci "COVID 19 - neviditelný nepřítel" s podtitulem "úskalí a spolupráce integrovaných záchranných složek při řešení epidemiologických a pandemických krizových režimů". Konference je tematicky zaměřená na konfrontaci účastníků stran spolupráce integrovaných záchranných složek v krizových režimech a období pandemie. Tématy budou například informační systémy v souvislosti se zadáváním žádanek a hlášením výsledků testů, dodržování karantény a samostatné řešení takzvané chytré karantény, spolupráce nemocnic při poskytování standardní a intenzivní lůžkové péče pro pozitivní pacienty, zkušenosti s ochrannými pracovními pomůckami, další prognóza, vývoj a scénáře tzv. druhé vlny, budoucí vakcinace, očkování a další zajímavá témata.
Program konference si můžete pročíst zde.

6.09.2020

#rozdychejto s Běhej lesy Vol.2

Před časem jsme vás informovali o iniciativě #rozdychejto s Běhej lesy a Generali investments.
Agentuře RAUL a seriálu Běhej lesy, kteří v dubnu stáli za výzvou #rozdychejto 3 000, společně s partnerem Generali Investments CEE a sportovci se podařilo "vydýchat" přes 1 000 000 Kč na nákup plicních ventilátorů do 8 nemocnic v ČR. Tím se podařilo rozdýchat nemocnice. Iniciativa #rozdychejto volně přešla do svého druhého pokračování #rozdychejto vol 2, kdy se též ve spolupráci s Generali Investmets CEE snažili zdravotníky a zaměstnance nemocnic rozběhat.
Seriál Běhej lesy má před sebou ještě dva závody - Běhej lesy Jizerská (29.8.) a Běhej lesy Boletice (12.9.).
Veškeré informace vč. "návodu" na registraci jsou k dispozici na: rozdychejto.behejlesy.cz.
Zdravotníky na závody Běhej lesy zve osobně i prof. Pirk. Byli bychom rádi, kdyby na oba závody dorazilo co nejvíce zdravotnických běžců.

21.08.2020

Pomoc v podobě pojištění pro sestry a ostatní pracovníky v první linii se prodlužuje

Situace s onemocněním COVID-19 se v Česku prozatím nevyvíjí jednoznačně příznivě. Pracovníci v první linii, kteří se o nakažené starají, tak stále čelí vysoké možnosti nákazy. V jejich případě pomůže speciální krytí z životního pojištění.
Velmi vítáme, že se paní prezidentce podařilo díky vstřícnosti Generali České pojišťovny vyjednat prodloužení platnosti ojedinělého benefitu v oblasti životního pojištění přímo pro zaměstnance ve zdravotnictví o další tři měsíce.
Všichni členové ČAS jsou od 1. května nyní až do 31. října 2020 automaticky pojištěni pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace (500 Kč/den, JIP 1000 Kč/den) a také riziko úmrtí (1 mil. Kč).
Stejný benefit mohou využít i klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění.
Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování,“ upřesňuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny. Stejně jako ochrana života zdravotního personálu a péče o nemocné je v tuto chvíli důležité, aby ti, kteří na benefit mají nárok, o této možnosti věděli.
Tisková zpráva

19.08.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Školící akce - "Co odpovím, až se mě pacient zeptá na konopí"

17.08.2020

Region Praha si Vás dovoluje pozvat dne 16. 9. 2020, 13:00 - 15:00 na školící akci "Co odpovím, až se mě pacient zeptá na konopí". Akce se bude konat ve Fakultní nemocnici Motol, Praha.
Více informací v pozvánce níže.
Pozvánka na školící akci

Burza práce je znovu aktivní

28.07.2020

Část webu s názvem Burza práce byla v minulých několika dnech neaktivní. Vzhledem k velkému množství vkládaných spamů jsme museli provést několik úprav. Ode dneška je burza práce opět aktivní pro vkládání nových inzerátů.

Poděkování od České pošty

15.07.2020

Představitelé institucí, díky kterým se podařilo zvládnout pandemii Covid-19 v první vlně, si podle generálního ředitele České pošty, pana Ing. Romana Knapa zaslouží ono mediální označení "Hrdinové v první linii". Česká pošta jim vzdává hold alespoň vydáním poštovní známky,na níž jsou vyobrazeny roušky, symbol boje proti koronaviru.
Poděkování České pošty

Dovolená v kanceláři

12.07.2020

Od 13.7. je v kanceláři dovolená dva týdny. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web do 23.7. neomezeně.

Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester

30.06.2020

Vážené členky, vážení členové,
níže naleznete Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester, které jsme odeslali k rukám premiéra ČR.
Stále věříme, že komora má smysl a má sdružovat všechny NLZP. Argumenty naleznete uvnitř dokumentu.
Přejeme Vám pěkné úterý.
Stanovisko ČAS k návrhu zákona

Obezitologie a bariatrie 2020

24.06.2020

Aktualizace
Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2020.
Konference se bude konat 13. 11. 2020 v Praze. Další informace budou následovat.

12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví

15.06.2020

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. "Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“
Konference proběhne 21. 9. 2020 od 9:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.
Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.
Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.
Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: radek.wiltavsky@sakcr.cz. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 30.6.2020.
Informace o akci
Zájemci o pasivní účast se mohou registrovat standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu.

Jednání o komoře je v poslanecké sněmovně

12.06.2020

Vážené kolegyně a kolegové, vážené předsedkyně, předsedové, členky a členové ČAS, Dovolujeme si vás informovat, že návrh na vznik komory je v tuto chvíli v PS. Snažíme se neúnavně o komoru pro všechny profese, které jsou momentálně sdruženy v ČAS a uděláme vše pro to, aby se pozměňovacím návrhem změnil nejen název, ale i obsah zákona, komu je komora určena. Velkým zásahem do jednání byl odklon farmaceutických asistentů od ČAS, který prokázal velkou dávku nejednotnosti a tím mnohá jednání o podobě komory zkomplikoval. S pozdravem Prezidium ČAS