Léčba závislosti na tabáku

Navštivte stránky společnosti

Více informací

 

Nejbližší akce

Certifikovaný kurz Péče o stomika (pozvánka) - KAPACITA NAPLNĚNA

Sekce traumatologicko - ortopedická
01.04.2019 - 24.04.2019

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Prezidium
03.04.2019 - 18.06.2019

Školící akce (pozvánka)

Region Praha
25.04.2019

XXI. celostátní konference (pozvánka)

Sekce farmaceutických asistentů
27.04.2019

Celostátní pracovní konference (pozvánka, přihláška)

Sekce kardiochirurgická
03.05.2019

„Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X.“ a jarní konference ČAS Region plzeňský s podtitulem „Péče o pečující“ (pozvánka)

Region plzeňský
07.05.2019

Psychiatrické konference Zdravotnictví – Zločin a trest (pozvánka, program)

Region moravskoslezský
10.05.2019

XLVII. májové hepatologické dny (pozvánka)

Sekce gastroenterologická a hepatologická
15.05.2019 - 17.05.2019

Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi (program)

Sekce pneumologická
18.05.2019

Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii... Edukační seminář radiace - program

Sekce traumatologicko - ortopedická
23.05.2019

Aktuality

Sestra v EU

Rádi bychom vás pozvali na odbornou konferenci „Sestra v EU“, u příležitosti mezinárodního dne sester.
Termín a místo konání: 13. 5. 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské náměstí 1.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Detailnější informace na pozvánce a v programu.

18.04.2019

Workshop Role onkologické sestry

Srdečně všechny zveme na workshop Role onkologické sestry, který se uskuteční 12. 6. 2019 v rámci mezinárodní konference RECH TO RECOVERY INTERNATIONAL PRAGUE 2019 (pozvánka).

17.04.2019

Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii... , který se koná ve čtvrtek 23. 05. 2019, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro. Edukační seminář radiace.

11.04.2019

Provoz kanceláře ČAS

Provoz kanceláře ČAS bude počátkem dubna omezen na pondělky a středy. Omlouváme se za to a těšíme se na Vás od půlky dubna v normálním režimu!

1.04.2019

Školící akce

Region Praha všechny srdečně zve na svou školící akci (pozvánka), která se uskuteční 25. 4. 2019 v FN Motol.

28.03.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Den sester a předání cen Florence Nightingalové

28.03.2019

V úterý 21. května 2019 v Divadle U Hasičů (Římská 45, Praha 2) se uskuteční slavnostní setkání k příležitosti Dne sester a předání cen Florence Nightingalové. Pozvánku naleznete zde.

Nursing Now

15.03.2019

ČAS a další sesterské organizace se připojují k celosvětové kampani Nursing now. Kampaň má za úkol zviditelnit sestry, ošetřovatelství a přínos sester společnosti. Hlavní patronkou je vévodkyně z Cambridge Kate Midletton. Posílejte nám své návrhy na českého patrona/patronku Nursing now ČR. Patron musí vhodně reprezentovat sestry, mít k nim blízko a být známá osobnost.

5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

15.03.2019

Vážená paní, vážený pane,

přijměte naše pozvání na již 5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres (program), pořádaný divizí Medical Services společnosti Mladá fronta a. s. a pod záštitou České asociace sester, který se bude konat 5.–6. 4. 2019 v hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Garantem kongresu je doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., vedoucí katedry Sexuologie IPVZ, který si pro Vás i letos připravil zajímavý program napříč celým spektrem sexuologie a andrologie. Těšit se můžete na zajímavé přednášky řečníků, kteří Vám v jednotlivých blocích přednesou novinky z těchto oborů.

V rámci kongresu nabízíme možnost zajištění ubytování.

Veškeré informace ke kongresu, objednání ubytování a možnost registrace naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je evidována v centrálním registru ČLK a ohodnocena 8 kredity.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Fotografie z plesu

14.03.2019

Fotografie z plesu naleznete zde.

Výsledky voleb

12.03.2019

Výsledky voleb prezidentky ČAS, do prezidia ČAS a do Revizní a Disciplinární komise najdete níže. Odevzdané hlasy byly následně přepočítány a odsouhlaseny přítomnou právničkou Mgr. Hruškovou z Advokátní kanceláře JUDr. Petr Šustek. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na práci v novém prezidiu!

Volba prezidentky ČAS:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků 105, neplatných 0
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
Z toho platných hlasů pro zvolení prezidentky: 85
Prezidentkou ČAS se stala PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Volba prezidia ČAS:
Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 103, neplatné 2
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
1. Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. (82 hlasů)
2. Mgr. Veronika Hauerová (75 hlasů)
3. Mgr. Renata Tydlačková ( 75 hlasů)
4. Bc. Michaela Kolářová, MBA (71 hlasů)
5. Mgr. Jiří Kabát (70 hlasů)
6. Mgr. Lucie Laurýnová (70 hlasů)
7. Mgr. Dana Vaňková (70 hlasů)
8. Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. (52 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mgr. Jana Pultarová (50 hlasů)

Volba revizní komise: Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 104, neplatný 1
Počet neodevzdaných volebních lístků 0

1. Mgr. Marie Pekařová (89 hlasů)
2. Milena Nociárová (76 hlasů)
3. Bc. Anna Skalická (66 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bc. Pavlína Kožušníková (50 hlasů)


Volba disciplinární komise:
Fórum si zvolilo disciplinární komisi ve složením:
Mgr. Jana Pultarová, Jiří Černoch, Mgr. Nina Műllerová. Předsedkyní byla zvolena Nina Müllerová.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

Volby 2019

7.03.2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové,

volby do prezidia ČAS se budou konat 11. 3. 2019 od 11 do 14 hod v přednáškovém sále IKEMu (Institut klinické a experimentální medicíny) Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 (GPS Loc: 50°1'21.04"N , 14°27'45.43"E).

Těšíme se na kandidáty (kteří budou voleni), delegáty již nominované sekcemi/regiony (kteří budou volit), zástupce právní kanceláře a tisk a ostatní hosty.

S pozdravem
Veronika Di Cara

Dotazník k diplomové práci

4.03.2019

Vážené kolegyně,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká otázky postoje sester k preventivním prohlídkám. Dotazník je určen všem sestrám - ženám, je anonymní a jeho výsledky budou použity ke zpracování diplomové práce Kateřiny Hladíkové.

Nursing Now

27.02.2019

ČAS a další organizace českých sester se připojují k celosvětovému projektu WHO A ICN Nursing Now (leták).

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER