Léčba závislosti na tabáku

JNavštivte stránky společnosti

Více informací

 

Nejbližší akce

Certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
04.03.2019 - 26.03.2019

1. ročník workshopu pro nelékařské zdravotní pracovníky (pozvánka)

Region jihomoravský
28.03.2019

Certifikovaný kurz Péče o stomika (pozvánka) - KAPACITA NAPLNĚNA

Sekce traumatologicko - ortopedická
01.04.2019 - 24.04.2019

XIII. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Region Hradec Králové
01.04.2019

Brodovy dny 2019 - 8. edukační sympózium České nefrologické společnosti v Olomouci (www.brodovydny2019.cz)

Sekce nefrologicko - urologická
04.04.2019 - 05.04.2019

X. mikrobiologický den (program, přihláška)

Sekce zdravotních laborantů
04.04.2019

Brněnské onkologické dny - 33. ročník pro nelékařské pracovníky (www.onkologickedny.cz)

Sekce zdravotních laborantů
10.04.2019 - 12.04.2019

7. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce (pozvánka, program, přihláška)

Sekce chirurgických oborů
11.04.2019

Mockocvična - aukce je ve spolupráci se sekcí dermatovenerologickou (pozvánka)

Region jihomoravský
11.04.2019

Multioborová péče o pacienta – novinky

Sekce zdravotních laborantů
16.04.2019

Aktuality

Nursing Now

ČAS a další sesterské organizace se připojují k celosvětové kampani Nursing now. Kampaň má za úkol zviditelnit sestry, ošetřovatelství a přínos sester společnosti. Hlavní patronkou je vévodkyně z Cambridge Kate Midletton. Posílejte nám své návrhy na českého patrona/patronku Nursing now ČR. Patron musí vhodně reprezentovat sestry, mít k nim blízko a být známá osobnost.

15.03.2019

5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

Vážená paní, vážený pane,

přijměte naše pozvání na již 5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres (program), pořádaný divizí Medical Services společnosti Mladá fronta a. s. a pod záštitou České asociace sester, který se bude konat 5.–6. 4. 2019 v hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Garantem kongresu je doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., vedoucí katedry Sexuologie IPVZ, který si pro Vás i letos připravil zajímavý program napříč celým spektrem sexuologie a andrologie. Těšit se můžete na zajímavé přednášky řečníků, kteří Vám v jednotlivých blocích přednesou novinky z těchto oborů.

V rámci kongresu nabízíme možnost zajištění ubytování.

Veškeré informace ke kongresu, objednání ubytování a možnost registrace naleznete na oficiálních stránkách zde.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je evidována v centrálním registru ČLK a ohodnocena 8 kredity.

Budeme se těšit na Vaši účast.

15.03.2019

Fotografie z plesu

Fotografie z plesu naleznete zde.

14.03.2019

Výsledky voleb

Výsledky voleb prezidentky ČAS, do prezidia ČAS a do Revizní a Disciplinární komise najdete níže. Odevzdané hlasy byly následně přepočítány a odsouhlaseny přítomnou právničkou Mgr. Hruškovou z Advokátní kanceláře JUDr. Petr Šustek. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na práci v novém prezidiu!

Volba prezidentky ČAS:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků 105, neplatných 0
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
Z toho platných hlasů pro zvolení prezidentky: 85
Prezidentkou ČAS se stala PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Volba prezidia ČAS:
Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 103, neplatné 2
Počet neodevzdaných volebních lístků 0
1. Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. (82 hlasů)
2. Mgr. Veronika Hauerová (75 hlasů)
3. Mgr. Renata Tydlačková ( 75 hlasů)
4. Bc. Michaela Kolářová, MBA (71 hlasů)
5. Mgr. Jiří Kabát (70 hlasů)
6. Mgr. Lucie Laurýnová (70 hlasů)
7. Mgr. Dana Vaňková (70 hlasů)
8. Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. (52 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mgr. Jana Pultarová (50 hlasů)

Volba revizní komise: Počet odevzdaných volebních lístků 105, platných 104, neplatný 1
Počet neodevzdaných volebních lístků 0

1. Mgr. Marie Pekařová (89 hlasů)
2. Milena Nociárová (76 hlasů)
3. Bc. Anna Skalická (66 hlasů)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bc. Pavlína Kožušníková (50 hlasů)


Volba disciplinární komise:
Fórum si zvolilo disciplinární komisi ve složením:
Mgr. Jana Pultarová, Jiří Černoch, Mgr. Nina Műllerová. Předsedkyní byla zvolena Nina Müllerová.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

12.03.2019

Volby 2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové,

volby do prezidia ČAS se budou konat 11. 3. 2019 od 11 do 14 hod v přednáškovém sále IKEMu (Institut klinické a experimentální medicíny) Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 (GPS Loc: 50°1'21.04"N , 14°27'45.43"E).

Těšíme se na kandidáty (kteří budou voleni), delegáty již nominované sekcemi/regiony (kteří budou volit), zástupce právní kanceláře a tisk a ostatní hosty.

S pozdravem
Veronika Di Cara

7.03.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Dotazník k diplomové práci

4.03.2019

Vážené kolegyně,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká otázky postoje sester k preventivním prohlídkám. Dotazník je určen všem sestrám - ženám, je anonymní a jeho výsledky budou použity ke zpracování diplomové práce Kateřiny Hladíkové.

Nursing Now

27.02.2019

ČAS a další organizace českých sester se připojují k celosvětovému projektu WHO A ICN Nursing Now (leták).

Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

22.02.2019

Dne 18. 5. 2019 se v Kinosále FN Motol uskutečně konference Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi (program). K účasti na konferenci se, prosím, přihlašujte před Domácí akce - Sekce pneumologická.

Dotazník k tématu eutanázie

21.02.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si obrátit se na vás s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k tématu eutanázie, který naleznete zde.

Anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje

20.02.2019

Dne 18. 2. 2019 ČAS obdržela anonymní dopis od sester z Olomouckého kraje. Z tohoto dopisu vyplývá, že sestrám, které pracují ve směnném provozu, nebudou navýšeny jejich platy. ČAS dnes na základě výzvy ministra zdravotnictví dopis předala na ředitelce ONP Mgr. Alici Strnadové, MBA. ČAS chce tímto krokem informovat MZ ČR o neplnění slibu ohledně navyšování platů a mezd.

Certifikovaný kurz Péče o stomika

18.02.2019

Sekce traumatologicko-ortopedická váš srdečně zve na certifikovaný kurz Péče o stomika. Více informací naleznete zde.

Kancelář ČAS - dovolená

18.02.2019

Kancelář ČAS bude od 25. 2. do 1. 3. 2019 z důvodu dovolené uzavřena.

Navždy nás opustila Květa Musilová

15.02.2019

S lítosti oznamujeme, že nás v požehnaném věku 92 let opustila dlouholetá členka ČASu, paní Květa Musilová. Čest její památce.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER