Projekt Nursing Now ČR

Chceme zvýšit prestiž profese sester

Více informací

 

Nejbližší akce

Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí - www.diakonicka-akademie.cz

Prezidium
23.05.2019 - 13.01.2020

XXV. královehradecké ošetřovatelské dny - Péče o pacienta se stomií napříč obory, individualizovaná péče o pacienta, kazuistiky z oboru ošetřovatelství, vzdělávání
Možnost přihlášení
Pozvánka

Region Hradec Králové
12.09.2019 - 13.09.2019

4. královéhradecký perioperační den
Přihlášení
4.perioperden

Region Hradec Králové
19.09.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
19.09.2019

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí
Pozvánka na konferenci

Sekce pediatrická
21.09.2019

Celostátní konference ZL
Program

Sekce zdravotních laborantů
26.09.2019

Certifikovaný kurz Péče o stomika - podzimní termíny (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
30.09.2019 - 30.10.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
03.10.2019

,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“
Pozvánka s detaily

Region moravskoslezský
04.10.2019 - 06.10.2019

„7. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové“
Předběžný program

Pozvánka
Pozvánka - detail
Přihláška

Sekce chirurgických oborů
04.10.2019 - 05.10.2019

Aktuality

IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s LF Masarykovy univerzity v Brně a Českou asociací sester si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Sympozium se bude konat 8. listopadu 2019 v hotelu Voroněž v Brně od 9:00 do 17.00. Odbornou garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.. Podívejte se na podrobný program a oznámení.
Announcement in english

22.08.2019

XXVII. Celostátní konference kardiochirurgické sekce

Dovolujeme si vás pozvat na XXVII. Celostátní konferenci kardiochirurgické sekce, která se bude konat 22. listopadu 2019 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Pro bližší informace můžete shlédnout pozvánku a pro přihlášení si stáhněte přihlášku.
Těšíme se na vaši účast.

21.08.2019

Diskuze o nové formě organizace pro nelékařské profese

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno a další zdravotnické profese.
V současné době se stále mluví a píše o našem úsilí prosadit stavovskou organizaci, která by hájila zájmy nelékařského zdravotnického personálu.
Vše je pravda, návrh je podán, avšak, snad pro jednoduchost věci samé, je v médiích uváděno pouze úsilí sester a komoru pro sestry. Chceme vás proto ujistit, že bojujeme za všechny další nelékařské profese, které by komora sdružovala. Jedná se o profese, které v současnosti ČAS zastřešuje, ale i další, které by měly zájem nás podpořit a být komorou zastřešeny. Dále vás chceme ujistit, že členství by povinné nebylo, povinnost by byla se registrovat, neboť do současné doby neexistují přesné statistiky o počtu nelékařů v naší republice.
Věřte, že jsme organizace, která hájí zájmy všech nelékařských profesí. Prosíme o vaši podporu a důvěru v naše kroky.
Vaše Česká asociace sester, vaše prezidium
Chceme vlastní komoru, oznámily zdravotní sestřičky.

12.08.2019

IV. Relaxační víkend

Výbor Moravskoslezského regionu ČAS pořádá pro členy regionu ve dnech 4. - 6. 10. 2019 ,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“ v hotelu Lázně Kostelec. Závazné přihlášky je potřeba zaslat do 30.8.. Přečtěte si, prosím, více detailů.

11.08.2019

Podle MZ už sestry neodcházejí tolik, jako dříve

Prezidium České asociace sester, v tomto případě zástupkyně prezidia Mgr. Renata Tydlačková, reaguje na vyjádření MZ a dotazy novinářů k otázce počtu sester v republice a jejich odcházení na jiná pracoviště či do jiných zařízení, kde mohou prohlubovat svůj zájem o specializace a další odborné vzdělávání.
Podívejte se na celou reportáž.

1.08.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

6. podzimní pracovní den

31.07.2019

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na 6. podzimní pracovní den. Pozvání přijali MUDr. Radkin Honzák, CSc., Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc., PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D..
Konat se bude 3. 12. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11 v Praze.
Pozvánka
Možnost přihlašování k aktivní účasti

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

15.07.2019

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti, současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.
Přečíst celou zprávu...

Evropská federace studentů ošetřovatelství
se sejde v říjnu 2019 v Aténách

2.07.2019

Evropská federace studentů ošetřovatelství se sejde v říjnu 2019 v Aténách. A co čeští studenti ošetřovatelství? S nápady se hlaste u předsedy studentské sekce ČAS.
Request for support for European Nursing Students Association

Obezitologie a bariatrie 2019

2.07.2019

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2019. V případě zájmu si prohlédněte program a detaily k přihlašování.

IV. Sympozium dekubity
Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

24.06.2019

Česká spolešnost pro léčbu rány si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium dekubity, které se uskuteční 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž. Pozváni jsou též zahraniční řečníci Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland) a Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom).
V případě zájmu si můžete prohlédnout první oznámení a můžete se zaregistrovat.

Nová sekce ČAS

22.06.2019

Od dnešního dne se můžete přihlásit do nové sekce ČAS! V Multioborové sekci jsou vítáni kolegové se zájmem o komunikaci a informace napříč obory. Více o sekci a její činnosti najdete na tomto odkazu.

Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku
Kompetentní sestra 21. století

6.06.2019

Spojená akreditační komise se spolu s ČAS podílí jako aplikační garant na projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, realizovaného Univerzitou Pardubice.
Problematika kompetencí a vzdělávání zdravotnických pracovníků je nedílnou součástí akreditačních standardů SAK a akreditovaná pracoviště mají s řešenou problematikou širší zkušenost. Z uvedeného důvodu si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí projektu.
Zde můžete dotazník vyplnit.
Prosíme Vás o vyplnění (zabere cca 10 minut a poslouží dobré věci), a to nejpozději do 16. června 2019, kdy bude dotazník uzavřen.
Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. Váš názor nás zajímá. Výstupy z projektu budou rovněž předány Ministerstvu zdravotnictví.

Nursing Now v Česku má své patrony

2.06.2019

Patrony kampaně NursingNow v Česku se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana Zagorová.

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek (předseda POUZP), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky).

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER