Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

ZRUŠENO
XXVII. Konference pneumologické sekce ČAS
Program konference

Sekce pneumologická
31.10.2020

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

XX. Urologický seminář ošetřovatelské péče východočeského regionu

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

ZRUŠENO!
8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce.
Zrušení akce - oznámení

Sekce chirurgických oborů
05.11.2020

ONLINE!
OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2020
Celostátní konferenci pořádá Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester.

Sekce traumatologicko - ortopedická
13.11.2020

ZRUŠENO
8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, ČLS JEP
Aktuální informace

Sekce traumatologicko - ortopedická
19.11.2020 - 20.11.2020

ZRUŠENO
Vzhledem k nepříznivé situaci týkající se výskytu COVID 19 a k opatřením, která z této situace vyplývají, jsme se rozhodli zrušit III.Multidisciplinární nefrologicko-urologický kongres
1. oznámení

Sekce nefrologicko - urologická
19.11.2020 - 20.11.2020

ZRUŠENO
Když se sejdou obory V. - volby do výboru sekce ZL

Sekce zdravotních laborantů
20.11.2020

38. kongres České nefrologické společnosti
Program sester a techniků bude probíhat 9.12.2020
Více informací o kongresu www.kongrescns2020.cz

Sekce nefrologicko - urologická
09.12.2020 - 11.12.2020

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Prague Onco - pozvánka

Sekce traumatologicko - ortopedická
20.01.2021 - 22.01.2021

Aktuality

Linka kolegiální podpory

Připomínáme, že je stále dostupná nepřetržitá telefonická podpora v rámci Linky kolegiální pomoci, určené zdravotnickým pracovníkům. V tuto chvíli považujeme za velmi důležité znovu o její existenci informovat.

(publikováno 2. 4. 2020)
Do provozu byla uvedena Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou peer pomoc zdravotnickým pracovníkům. Z pověření MZČR ji kompletně zajišťují peeři a psychologové. K dispozici je nonstop.
(Po prokliku obrázku naleznete více detailů)

21.10.2020

Světový den STOP dekubitům

Blíží se 19. listopad, Světový den STOP dekubitům a my Vám nabízíme letáky pro využití ve zdravotnických zařízeních. Dále připomínáme doporučení EPUAP - Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami, které je v této době opět aktuální a může pomoci zmírnit otlaky v obličeji zdravotnických pracovníků, kteří musí používat dlouhodobě ochranné masky.
Leták STOP dekubitům web
Leták STOP dekubitům tisk
Prevence poškození kůže při užívání OOP - aktualizace

21.10.2020

Výzva - aktivity v rámci kampaně Nursing Now

V rámci kampaně NN byla ke zviditelnění významu sester po celé České republice vykonána řada aktivit. Za to všem, kteří se na nich podíleli, patří velké poděkování. Veškeré vykonané aktivity však prozatím nebyly hromadně nijak shromážděny, proto bych to ráda učinila já a poskytla tak o nich ucelený přehled. Pokud jste Vy sami vykonali některé aktivity spojené s kampaní NN, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím emailu. Velmi mě potěší, pokud tuto informaci budete rovněž sdílet s vedením, managementem Vaší nemocnice (staničními, vrchními, hlavními sestrami, anebo i náměstky, náměstkyněmi ošetřovatelské péče), aby i oni měli možnost se k činnostem spojených s NN v ČR vyjádřit.
Všechny aktivity, které Vás napadnou (které jste v rámci svých pracovišť vykonali), mi prosím zasílejte nejpozději do 8.11.2020 (email: nursingnowcr@gmail.com). Požadavky na zpracování jsou uvedeny v odkazu níže. Ráda bych, aby tento přehled byl za celou ČR komplexní, jasný a dal možnost všem se k těmto aktivitám vyjádřit, ocenit sám sebe, své pracoviště, organizaci, oddělení,...
Všem Vám upřímně přeji mnoho spokojených pacientů, ale i spokojenost Vás samotných, ať už v profesním, či osobním životě.
Mgr. Daniela Bartoníčková, koordinátorka kampaně Nursing Now ČR
Požadavky na zpracování

19.10.2020

XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny

Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhly v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové. Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci i s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové.
Hlavními tématy kongresu byly Ošetřovatelství 21. století – odkaz Florence Nightingale (v návaznosti na WHO vyhlášený Rok sester a porodních asistentek), péče o pacienta s infekčním onemocněním, na intenzivní péči, s i.v. vstupy, s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
Tisková zpráva z akce

17.10.2020

ONLINE KONGRES - Obezitologie a bariatrie 2020

S ohledem na prohlášení MZČR a vlády ČR, které je platné od 5. 10. 2020, se kongres „Obezitologie a bariatrie 2020“ uskuteční ve virtuální podobě.
Termín konání online konference je 13.11.2020.
Registrujte se prosím na tomto webu.
Pokyny pro sledování on-line konference a vyzvednutí certifikátu obdržíte na Vaši emailovou adresu.

16.10.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

ZRUŠENÍ Akce: XXVII. Konference pneumologické sekce

15.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší pneumologická sekce svou XXVII. Konferenci pneumologické sekce ČAS, která se měla konat 31.10.2020 v Praze.
Program konference

ZRUŠENÍ Akce: 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

14.10.2020

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření infekce Covid – 19 v České republice a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 5. října 2020, rozhodli pořadatel a organizátor 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020, s platnosti od 9. října 2020 následovně:
1. Původně plánovaný termín konání 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020 (19. – 20. listopadu 2020) se ruší (aktuální informace na webu).
2. Současně oznamujeme, že 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP se bude konat v novém náhradním termínu 19. – 20. listopadu 2021 na stejném místě v Konferenčním centru CITY v Praze za stejných podmínek. (aktuální informace na příští rok).

ZRUŠENÍ Akce: 8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové

11.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší výbor Sekce chirurgických oborů ČAS odbornou konferenci 5. listopadu 2020 v Praze v ÚVN.
Současně rušíme i všechny další akce naplánované do konce roku 2020.
Kontaktní osoba - Mgr. Iva Otradovcová – sekce.chir.oboru@gmail.com
Mgr. Iva Otradovcová, Předsedkyně Sekce chirurgických oborů
Zrušení akce

Sestra roku 2019

2.10.2020

Slavnostní předání ocenění 20. ročníku soutěže Sestra roku, kterou každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 30. září 2020 v Kině Lucerna v Praze. Novinkou vyhlášení výsledků bylo, že se poprvé uskutečnilo i prostřednictvím streamovací služby přes online prostředí. Galavečer moderoval Libor Bouček, v programu vystoupilo hudební uskupení Prague Film Orchestra Sexteto.
Tato tradiční událost je koncipována jako poděkování sestrám a dalším NLZP za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad prestižní soutěží tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.
Ocenění Sestra roku bylo uděleno ve dvou kategoriích:
Sestra v managementu a vzdělávání. V této kategorii soutěží sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.
Vítězkou soutěže v této kategorii se stala Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z Fakultní nemocnice Hradec Králové.
„Ocenění nepatří jen mně, ale všem sestrám, které ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zajišťují péči o pacienty a kterým chci za jejich každodenní náročnou práci poděkovat. Zároveň to vnímám jako velkou prestiž pro Českou asociaci sester,“ uvedla k ocenění Mgr. Vaňková, která je zároveň členkou prezidia ČAS.
Sestra v přímé ošetřovatelské péči, kterou vyhrála Veronika Petrášová, dětská sestra z oddělení neonatologie, Fakultní nemocnice Ostrava. Veronika Petrášová vyhrála také ocenění "Sestra mého srdce", pro které hlasovala široká veřejnost.
Udělena byla mimořádná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství a to paní Bronislavě Kunové, úsekové sestře z Domova seniorů Břeclav.

Všem oceněným gratulujeme a přeje moc a moc energie a síly do další práce.
Tisková zpráva s detaily a vítězi na dalších místech.

ONLINE KONGRES - Budějovice kazuistické - digital experience

30.09.2020

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení zdravotníci - nelékaři, dovolujeme si vás pozvat na on-line kongres vysílaný z Českých Budějovic - VII. ročník Budějovic Kazuistických. Jedná se o tradiční kongres, který představuje ve formě kazuistik to nejzajímavější, co se především v jihočeském zdravotnictví za uplynulý rok odehrálo. Vybrat si můžete jak nelékařské, tak i lékařské přednášky. Aktuální vývoj situace ohledně C-19 nás donutil ke změně formátu. Rušíme klasický formát kongresu, místo klasického prezentování před auditoriem bude probíhat video přenos živě online. Naší hlavní motivací je kongres uspořádat a přinést Vám tak sdělení prezentujících ve stejně hodnotné formě, jako kdybychom se sešli fyzicky, COVIDu navzdory. Tedy si doma či na pracovišti otevřete webový prohlížeč a sledujete prezentace v plně profesionálním provedení, streamované ze 2 studií současně na 2 kanálech, on line. Po registraci Vám přijde od středy 1.10. odkaz na online stream, který začíná živě ve čtvrtek 1.10. od 8:00.
Registrace pro pasivní účast ZDARMA je otevřena on-line na webu kongresu a na tomto odkazu - Budějovice kazuistické. Zachováme vydávání certifikátů pro registrované diváky, budou zaslány elektronicky po kongresu na maily registrovaných. Níže naleznete aktualizovaný program konference a vše podstatné najdete na Budějovice kazuistické
Program

66. Výroční konference ČUS ČLS JEP

29.09.2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,
v reakci na současnou zhoršující se epidemiologickou situaci a platná omezení pro konání hromadných akcí nad 500 osob rozhodl Výbor České urologické společnosti ČLS JEP, že se 66. výroční konference ČUS uskuteční v distanční on-line podobě.
Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale převážily jednak obavy z možných důsledků eventuálního výskytu onemocnění COVID-19 mezi účastníky kongresu, což by okamžitě znamenalo karanténu pro převážnou část urologů v ČR se všemi důsledky pro fungování zdravotní péče v našem oboru, ale i obavy z vážných ekonomických dopadů pro naši společnost, které by s sebou neslo eventuální zrušení akce těsně před datem konání (vysoké stornopoplatky za nájem kongresových prostorů, AV techniky, cateringu atd.).
Toto rozhodnutí nás staví do zcela neznámé situace, kterou ale vnímáme jako příležitost oprostit se od zaběhnutých schémat a pokusit se vytvořit zcela nový, moderní a interaktivní formát konference, který by v mnoha ohledech mohl být zajímavější, než její dosavadní pojetí.
Podrobné informace naleznete v odkazech níže.
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, prezident ČUS ČLS JEP
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prezident 66. výroční konference ČUS ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., vědecký sekretář 66. výroční konference ČUS ČLS JEP
Pozvánka a detailní informace
Program

Galavečer Sestra roku 2019

23.09.2020

Kvůli mimořádnému stavu, spojeného s pandemií Covid-19, bylo potřeba přistoupit k několika změnám v souvislosti s organizací galavečera Sestra roku 2019, který proběhne 30.9.2020.
Bohužel Vám musíme oznámit, že bude bez diváků přítomných v kinosále Lucerna. Na místě se setkají jen členové poroty a ocenění. Lístky, které jste obdrželi jsou tudíž bohužel neplatné.
Celý galavečer ale můžete sledovat online a to na tomto linku, galavečer začne v 20:00 hodin.
Moc nás celá situace mrzí, ale věříme, že i tak s námi zažijete hezký večer z pohodlí domova.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den. Mgr. Renáta Klimentová, Event specialist

ZRUŠENÍ Akce: 10. Svatoanenský laboratorní den

16.09.2020

Vzhledem k vyvíjejcí se situaci s nákazou COVID 19 byla akce, plánovaná na 22. 10. 2020 ve FN u sv. Anny Brno, zrušena.