Spolupráce s Florence

Oficiální časopis ČAS

Více informací

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Aktuality

Knižní tip - Pánevní dno a léčba pohybem

Pánevní dno a léčba pohybem
Aktivní řešení inkontinence a sestupu autorka: Hurtíková Ida
Kniha ze zdravotnického oboru fyzioterapie je primárně určena laické veřejnosti. Cílovou skupinou jsou ženy po traumatickém porodu, pro které může být cvičení první volbou řešení obtíží inkontinence moči, stolice nebo sestupu pánevních orgánů. Kniha ale nabízí i pomoc ženám, které chtějí otěhotnět a cvičení je pro ně důležitou prevencí případných uvedených obtíží. Využijí ji i ženy, které prodělaly urogynekologickou operaci a cvičení zvolí jako sekundární prevenci opětovného zhoršení stavu.
V knize jsou zařazeny i osobní zkušenosti pacientek a pohled lékaře-urogynekologa. Autorka sepsala kromě praktické části, plné ukázek cvičení s bohatou obrazovou dokumentací, i obecnou část, ve které vysvětluje základní pojmy z anatomie a fyziologie pánevního dna.
Cena: 299 Kč, Stran: 104, ISBN: ISBN: 978-80-271-3462-5

23.02.2024

XIII. Kongres perioperačních sester

Sekce perioperačních sester vás srdečně zve na XIII. Kongres perioperačních sester, který se bude konat 31.5. - 1.6. v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci.
Motto letošního ročníku je „Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“ John Powell
Podrobnější informace naleznete v I. oznámení, případně se můžete rovnou přihlásit.

20.02.2024

Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická

Narodila se v roce 1951 a od dětství si přála být zdravotní sestrou. Ze zdravotních důvodů to ale nebylo možné, tak si vybrala obor zdravotní laborant, který ukončila v roce 1970 maturitou.
V roce 1992 ukončila specializační studium Laboratorní metody v lékařské imunologii a v roce 2002 Management v ošetřovatelství. V letech 2004–2007 studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní laborant.
Své poznatky, znalosti a dovednosti uplatňovala ve své práci ve FN Motol na pracovištích Oddělení klinické biochemie a Ústavu imunologie.
To vše také předávala dále mladým generacím, studentkám, studentům a mladým kolegyním a kolegům. Podílela se na výuce studentů bakalářského studia a vyššího odborného studia zdravotních laborantů v oblasti imunologických vyšetřovacích metod jak po stránce teoretické, tak i praktické. Byla školitelkou specializačního vzdělávání pro zdravotní laboranty oboru Alergologie a klinická imunologie, školila laboratorní praxi nastupující absolventy.
Reprezentovala Českou asociaci sester na mnoha veřejných akcích především v době, kdy vykonávala funkci viceprezidentky ČAS, byla dlouholetou členkou Prezidia ČAS, členkou výboru zdravotních laborantů ČAS, předsedkyní profesní organizace zdravotních laborantů, dále členkou Akreditační komise MZ ČR, členkou kreditní komise ČAS a předsedkyní sekce zdravotních laborantů ČAS.
Členky této sekce, její kolegyně a spolupracovnice na ni vzpomínají takto: "ANIČKA – byla zakládající členkou ČAS sekce zdravotních laborantů. Čas rychle uběhl, kdy jsme se s naší kolegyní Aničkou, v roce 1991, poprvé setkaly při ustavující schůzi ČAS sekce zdravotních laborantů.
V té době nás bylo pouze pár, ale díky naší neúnavné aktivitě se naše řady stále rozšiřovaly. Po celá ta léta, od založení naší sekce, se Anička podílela významnou měrou na veškeré práci nejenom ve výboru sekce zdravotních laborantů, ale aktivně pracovala i v prezidiu ČAS, a sice jako statutární zástupkyně prezidentky ČAS, a současně i jako předsedkyně Kreditní komise při prezidiu ČAS. Neúnavně pracovala v sekci zdravotních laborantů, kdy byla námi například delegována pro dohodovací řízení na MZ ČR ohledně zlepšení pracovních i platových podmínek laboratorních pracovníků. Také se účastnila i různých nekonečných jednání na MZ ČR, zejména v otázkách vzdělávání laborantů. I po skončení aktivní práce v prezidiu ČAS, byla nadále stálou členkou Akreditační komise pro obor imunologie a alergologie při MZ ČR. Anička se nevěnovala jenom odborné práci pro ČAS, ale členky brala i jako svoji rozšířenou rodinu, pro kterou organizovala nesčetně zahraničních zájezdů do zdravotnických zařízení po celé Evropě, kde byla možnost získávat nové zkušenosti a navazovat mnohá nová přátelství.
Nejen za svoji práci, ale i za velmi vřelý a otevřený vztah ke svým kolegyním a kolegům laborantům, ale i všem členkám ČAS z jiných odborných sekcí, byla navržena a také oceněna, za svoji celoživotní práci cenou Florence Nightingalové.
Aničko, budeš nám moc a moc chybět……"

_______________________________________________________
Ona sama v rozhovorech mluvila o lásce k profesi a velké lásce ke své rodině.

Věříme, že zůstane v mnoha srdcích lidí,
které svou prací a vědomostmi obohatila.

16.02.2024

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše kolegyně a vážená osobnost ČAS,
paní Bc. Anička Skalická

Někteří lidé v nás zanechají viditelnou a trvalou stopu. Někteří lidé zůstanou v povědomí lidí, jako představitelé své profese, které zůstanou věrni celý život. Taková byla i paní Bc. Anička Skalická, naše dlouholetá členka, výrazná tvář a duše České asociace sester, jejíž představitelkou byla od roku 1991 a kde pracovala v prezidiu i v sekci zdravotních laborantů. V rozhovorech mluvila o lásce k profesi a velké lásce ke své rodině. O své profesi vždy hovořila jako o správně vybraném oboru, který se snažila celý život propagovat, své zkušenosti předávat dál, aktivně se zapojovala do práce mnoha výborů a společností. Věříme, že zůstane v mnoha srdcích lidí, které svou prací a vědomostmi obohatila.
Čest její památce
O této významné osobnosti České asociace sester připravujeme nekrolog

13.02.2024

Knižní tip - Kazuistiky z ošetřovatelství v pediatrii

Kazuistiky z ošetřovatelství v pediatrii
Ondriová Iveta, Hudáková Zuzana, Cinová Jana
Publikace reflektuje potřeby studentů nelékařských oborů v klinickém prostředí pediatrie. Uvádí návrhy případových studií/kazuistik se zaměřením na vybrané klinické diagnózy u dětského pacienta a atributy ošetřovatelské péče v pediatrii. Kazuistika, jako jedna v současnosti z nejčastějších využívaných vyučovacích metod, poskytuje prostor pro efektivní simulaci jedinečnosti specifických případů i případů typických s následným řešením ošetřovatelských problémů, které v konečném důsledku přinášejí návrhy a doporučení pro zkvalitnění ošetřovatelské péče.
Zpracování publikace v uvedené podobě je významným přínosem pro studenty nelékařských oborů, kteří svou vyšší erudovaností budou schopni efektivněji a na kvalitativně vyšší úrovni poskytovat ošetřovatelskou péči v pediatrii.
Cena: 279,-Kč, stran: 144, ISBN: ISBN: 978-80-271-3684-1, vydáno: 2024

30.01.2024

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Novinky v péči o diabetika

28.01.2024

Diabetologická sekce ČAS si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Novinky v péči o diabetika.
Konference se bude konat 23. února 2024 na Novotného Lávce (budova ČSVTS) v Praze.
Akce je určena pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky s profesním zájmem o problematiku diabetu.

Konferenční poplatky:
člen ČDS nebo člen ČAS……….0 Kč
ostatní…………………………….300 Kč

Předběžný program konference
Registrace na konferenci

Knižní tipy

26.01.2024

Jedním z našich dlouhodobých partnerů a podporovatelů je i nakladatelství GRADA.
„GRADA Publishing je nakladatelství pro každého čtenáře, jeho práci, zdraví i zábavu.“
Na trhu si toto nakladatelství drží vedoucí pozici v oblasti nových trendů, vydává největší množství odborných titulů a nabízí nejširší okruh žánrů pro čtenáře všech zájmů. A my jsme rádi, že je zrovna toto nakladatelství naším partnerem.
Abyste z tohoto partnerství mohli těžit především vy, naše členky a členové, budeme vám, mimo jiné, přinášet každý měsíc knižní tipy a novinky, které budou nejen z oblasti odborné, ale také volnočasové. První tři tipy zřejmě potěší zejména ty, které a kteří pracují v oblasti chirurgie.

Ošetřovatelství v chirurgii I a Ošetřovatelství v chirurgii II autorky Lenky Slezákové a kolektivu vychází již ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie.
Kniha splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou v předmětu ošetřovatelství v klinických oborech a je doplněna obrazovou přílohou a množství kreseb a schémat v textu.

Za titulem Ošetřovatelská péče v chirurgii, který je určen zejména pro bakalářské a magisterské studium, stojí autorky Eva Janíková a Renáta Zeleníková.
Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními.
Více informací o titulech

12. ročník reprezentačního plesu "Sestry na sál"

25.01.2024

Aktualizováno:
Na 12. ročníku reprezentačního plesu sester se setkají sestry, lékaři a plesoví nadšenci. V průběhu plesu proběhne soutěž Sestra sympatie, kterou zvolí porota složená z významných osobností nejen z oblasti zdravotnictví. Současně účastníci plesu rozhodnou svým hlasem o tom, která z finalistek získá titul Sestra sympatie plesu. Ples proběhne ve spolupráci s Českou asociací sester.
Pro členky a členy ČAS jsou vstupenky samozřejmě se slevou.
Chci vstupenky s 33% slevou. Slevu získáte tak, že po výběru místa zadáte do pole "Slevový kód", své členské číslo.

Hrdé perioperační sestry - naše budoucnost

19.01.2024

Sekce perioperačních sester pořádá k evropskému dni perioperačního ošetřovatelství pod záštitou managementu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze v seminární místnosti nemocnice dne 16.2.2024 konferenci na téma "Hrdé perioperační sestry - naše budoucnost"
Detail a program akce
Chci se přihlásit.

KURZ - Osobní rozvoj, profesionální komunikace a trestněprávní prevence

18.01.2024

Prague international business school vás zve na kurz, jehož je ČAS odborným garantem. Kurz s názvem Osobní rozvoj, profesionální komunikace a trestněprávní prevence je veden praktickou interaktivní formou a zabývá osobním rozvojem, budováním efektivních návyků, rozvojem vztahů a psychohygienou.
Kurz vysvětluje, jak profesionálně pracovat s lidmi, aby se rozvíjeli a dosahovali svých i týmových cílů. Objasňuje proč je důležité ovládat umění konstruktivní a efektivní komunikace a jak na to a zaměřuje se na vysvětlení trestněprávních vztahů mezi orgány činnými v trestním řízení a lékařským a nelékařským personálem nemocnic.
Důraz bude kladen na základní činnosti PČR jako jsou výslechy, ohledání činu, domovní prohlídky, vyžadování písemností a informací apod. Probrány budou bezpečnostní rizika ze strany agresivních pacientů a dalších forem násilných útoků. Zdůrazněny budou preventivní aktivity a systém reakce na tyto útoky.
Kurz se bude konat v hotel Krystal, José Martího 2, Praha 6 v pěti různých termínech, které naleznete v informacích ke kurzu níže.
Chci vidět: Informace ke kurzu

Chci vidět: Přihlašovací formulář


Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nej

26.12.2023

Upřímnou soustrast

22.12.2023

Někdy se život zastaví nepochopitelnou hrůzou.
Upřímnou soustrast všem rodinám a přátelům obětí brutální střelby v Praze.
Jsme s vámi, myslíme na vás.
Děkujeme policii, všem složkám IZS a všem zdravotníkům, kteří se podíleli na záchraně zraněných a ohrožených lidí.

Sekce ARIP vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče

29.11.2023

Gratulujeme sekci ARIP ČAS, která v uplynulém týdnu vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče. Zástupcem byl jmenován člen prezidia a člen ARIP Mgr. Mario Pytel, DiS..
Evropská asociace sester v intenzivní péči (EfCCNa) je síť asociací sester v intenzivní péči v Evropě.
Založena byla v roce 1999 a v současné době (2023) ji tvoří 32 národních členských asociací, které zastupují více než 25 000 evropských sester v intenzivní péči. V roce 2019 během 8. kongresu EfCCNa ve slovinské Lublani oslavila EfCCNa své 20. jubileum za účasti všech zúčastněných členů federace.
Poslání je od jejího vzniku jasné: podporovat spolupráci a rovnost mezi národními asociacemi, které jsou členy v oblasti intenzivní péče, s cílem zlepšit péči o kriticky nemocné pacienty a jejich rodiny.
EfCCNa poskytuje jedinečnou příležitost pro evropské sestry v intenzivní péči, které pracují jako rovnocenní partneři na rozvoji evropské praxe, vzdělávání, řízení a výzkumu v oblasti intenzivní péče.