Volby 2023

Prezident/ka, prezidium, komise

Více informací

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

XII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, pod záštitou KN České Budějovice
Informace a program
Přihlásit se

Sekce perioperačních sester
02.06.2023 - 03.06.2023

II. víkendový seminář - Malá Skála
Pozvánka na akci a program
Přihlašování viz pozvánka

Region Praha
16.06.2023 - 18.06.2023

44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023
Spojením dvou tradičních endoskopických akcí a vzhledem ke konání gastroenterologického kongresu na Slovensku půjde v roce 2023 o největší kongres s gastroenterologickou tématikou na území ČR. Tématem kongresu bude "Multioborová spolupráce v digestivní endoskopii"
Registrace a program na stránkách kongresu

Sekce gastroenterologická a hepatologická
21.06.2023 - 23.06.2023

PŘIDÁN NOVÝ TERMÍN
Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů - podzim 2023
Detail akce

Sekce traumatologicko - ortopedická
02.10.2023 - 21.11.2023

Certifikovaný kurz pro endoskopické sestry - „Specializovaná ošetřovatelská péče při diagnostických a terapeutických metodách v digestivní endoskopii“
Všechny ostatní informace naleznete v pozvánce na akci.

Sekce gastroenterologická a hepatologická
09.10.2023 - 13.10.2023

51th EDTNA/ERCA International Conference
Kidney Care in a challenging world - economic & sustainable implications
Více informací na stránkách kongresu

Sekce nefrologicko - urologická
14.10.2023 - 17.10.2023

certifikovaný kurz MZČR -
Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Chci se přihlásit
Detail kurzu

Sekce managementu
06.11.2023 - 10.11.2023

Aktuality

Letošní ceny Florence Nightingale jsou rozdány

V sobotu večer, 27. 5. 2023, se v Divadle Lucie Bílé konalo slavnostní předávání cen Florence Nightingale u příležitosti letošního Dne sester. Ceny se opět udělovaly ve čtyřech kategoriích.
Cenu za rozvoj ČAS si odnesla Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA ze sekce domácí péče, která se mimo jiné v době covidu významně podílela na shánění a rozvážení potřebných věcí agenturám DP, významně reprezentuje ČAS a účastní se aktivit ve výběrových řízeních nebo v rámci pracovní skupiny při MZ.
Cenu za rozvoj oboru získala Mgr. Naděžda Fojtů ze sekce zdravotních laborantů. Paní magistra celý svůj profesní život zasvětila především zvolenému oboru, ale i pedagogické činnosti, a to jak v pregraduálním, tak i v celoživotním vzdělávání. Podílela se také na vydání učebnice "Základy preparačních technik".
Cenu za rozvoj ošetřovatelství obdržela PhDr. Jana Nekudová ze sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. PhDr. Nekudová vede v NCONZO v Brně pedagogický úsek. V oblasti vzdělávání se podílí na odborné, metodické, pedagogické, výchovné a koncepční činnosti.Ve své práci v oblasti vzdělávání hledá cesty k inovacím, které by vzdělávání posunuly k vyšší kvalitě a co možná největší názornosti.
Poslední, avšak neméně významnou cenu za celoživotní dílo, získala in memoriam Mgr. Ivana Kupečková, MBA, za niž přišla cenu převzít její dcera Kateřina. Paní magistra Kupečková byla členkou regionu Hradec Králové, pracovala mnoho let jako sestra, nejdříve jako řadová sestra, později jako sestra pro intenzivní péči a staniční sestra. Postupně se vypracovala na pozici vrchní sestry Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde pracovala 25 let. Byla mimo jiné členkou Akreditační komise pro posuzování specializačních vzdělávacích programů při MZČR, zajišťovala výukovou činnost ve specializačním studiu ARIP, v bakalářském studiu ošetřovatelství a sanitářském kurzu a měla bohatou přednáškovou činnost.
Příjemný a emocemi nabitý večer byl zakončen krásným představením "Slaměný klobouk".
Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(zleva: syn a dcera Mgr. Kupečkové, MBA, PhDr. Nekudová, Mgr. Krajíčková, MBA, Mgr. Fojtů)

29.05.2023

Studie PEOpLE-C19-EU - prosba o participaci

Pohledy lékařů a sester na postupy paliativní péče a péče na konci života na jednotkách intenzivní péče po éře COVID-19: Průzkumná studie na evropských jednotkách intenzivní péče.
Obracíme se na poskytovatele zdravotní péče, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče a poskytují paliativní péči přijatým pacientům. Vyplnění průzkumu je anonymní a dobrovolné.
Studie PEOpLE-C19-EU byla schválena ESICM. Vyplnění by nemělo trvat déle než 15 minut.
Vyplňte prosím dotazník.
Cílem studie je poskytnout přehled o tom, jak je paliativní péče poskytována na evropských JIP a jaký je dopad na morální "strádání" personálu JIP po éře COVID-19. Zaměřujeme se na popis současných postupů paliativní péče a identifikaci faktorů vedoucích k morálnímu stresu spojenému s poskytováním paliativní péče na evropských JIP.
Předpokládáme, že získané údaje nám pomohou pochopit, jak my, zdravotníci, poskytujeme paliativní péči po pandemii a jaké jsou možné faktory, které ovlivňují morální distres při poskytování paliativní péče. Rádi bychom naše výsledky porovnali s údaji před pandemií. Tyto výsledky mohou přispět k bezpečnějšímu prostředí na evropských jednotkách intenzivní péče.
Srdečně vás zveme k této ideální příležitosti anonymně se zamyslet nad svými zkušenostmi a možnou zátěží spojenou s paliativní péčí na JIP. Pokud chcete výsledky studie obdržet, zašlete prosím e-mail naší kontaktní osobě.
Řídicí výbor zahrnuje: MUDr: Tereza Prokopová - hlavní řešitel (Česká republika), Jan Hudec (Česká republika), Kamil Vrbica (Česká republika), Kateřina Rusínová (Česká republika), Jan Stašek (Česká republika), Andrea Pokorná (Česká republika), Petr Stourač (Česká republika), Jos Latour - konzultant studie (Velká Británie), Jan Malaska - vedoucí výzkumný pracovník (Česká republika).

29.05.2023

Nový termín - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

Traumatologicko - ortopedická sekce pořádá svůj další, velmi žádaný Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů. Termíny jsou na podzim 2023.
Všechny informace naleznete v detailu akce.
Kurz bývá velmi rychle naplněn, tak neváhejte dlouho.

23.05.2023

Certifikovaný kurz MZČR - Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Od 6. do 10. listopadu 2023 se můžete účastnit certifikovaného kurzu MZČR - Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Detail kurzu
Chci se přihlásit

15.05.2023

Den sester -
zveme vás na slavnostní večer a divadelní představení

U příležitosti letošního Dne sester, bychom vás rádi pozvali na večer s předáním cen Florence Nightingale a divadelním představením "Slaměný klobouk", které se uskuteční 27. května (sobota), 2023 v divadle Lucie Bílé, Karlova 186/8, Praha 1.
Podívejte se na pozvánku s programem na toto slavnostní setkání a budeme rádi, když naše pozvání přijmete.
V případě zájmu o vstupenky, jejichž cena je nižší než 50% běžné ceny představení, tedy 300,- postupujte, prosím, následovně:
- vyplňte tento formulář
- zašlete peníze dle pokynů níže na 27033021/0100
- platbu označte specifickým symbolem 222 a do zprávy pro příjemce napište „Divadlo, email, počet vstupenek“ (např. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
- nejpozději do 14 dnů obdržíte vstupenky na Vámi uvedený email
Těšíme se na vás.

14.05.2023

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Mezinárodní den sester 2023

12.05.2023

Dnes je 12. května a jako každý rok si připomínáme narození průkopnice zdravotnického povolání, Florence Nightingale. Připomínáme si ho nejen my, ale celý svět.
Přejeme vám, ať se vám dnešní den vydaří, ať si ho užijete bez ohledu na to, zda budete v práci, nebo s rodinou.
Děkujeme vám za to, že jste!

Konference - "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků"

23.04.2023

V loňském roce jsme Vás zvali na konferenci garantovanou ČAS, pořádanou v IKEM, s názvem "Co dokáže medicína", novinky a zajímavosti. Vzhledem k tomu, že měla velký úspěch, zveme Vás i v letošním roce na konferenci, která volně navazuje a je tentokrát na téma "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků". Konference se uskuteční 23.5.2023, opět v IKEM.
Program je v první části zaměřen na léčbu a hojení ran, v úvodu se podíváme na misi rekonstrukční mikrochirurgie v Etiopii, dále se odborníci zaměří na léčbu antibiotiky, ale také na výživu, jako součást léčby, protože to jsou témata, která je potřeba neustále opakovat a aktualizovat.
V přehledu více oborů opět uvidíme to, co převratného dokáže medicína, hranice, kam jsme se v medicíně dostali, techniku, kterou zdravotníci využívají a jak hranice medicíny stále, až zázračně, posouváme.
Poslední blok je zaměřen nejen na náročnou práci záchranářů, ale i na to, jak mohou nové technologie pomocí virtuální reality připravovat zdravotníky na nebezpečné situace.
Registrace je spuštěna. Pro členy ČAS je cena samozřejmě zvýhodněna.
Podívejte se na celý program a neváhejte se přihlásit.
Těšíme se na Vaši účast.

XXIX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících
v péči o novorozence

12.04.2023

Sekce neonatologická vás zve na XXIX. Celostátní konferenci ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence, která se uskuteční v Congress Hotel Clarion v Českých Budějovicích ve dnech 4. - 5. května 2023.
Prohlédněte si pozvánku a v případě zájmu se můžete rovnou přihlásit.

Dotazník - Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

3.04.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:
EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester
Tento projekt je průřezovou studií, která se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na roli sester při ordinaci léčivých přípravků. Přestože předepisování léčivých přípravků sestrou není v České republice legislativně ošetřeno, rádi bychom Vás požádali o reflexi nad činnostmi, které se k ordinacím léčivých přípravků a managementu této oblasti zdravotní péče vztahují. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi
Podmínky účasti:
Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky. Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 položek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut. Sběr dat probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2023.
Benefity:

Seminář (Ne)důvěra k očkování

27.03.2023

Zveme vás na seminář (Ne)důvěra k očkování. Cílem je představit faktory, které ovlivňují přístup rodičů k očkování dětí (s ohledem na možná specifika ČR v mezinárodním kontextu) a diskutovat postoje váhajících rodičů, jejich zkušenosti a aspekty ovlivňující jejich (ne)důvěru k očkování.
Vzdělávací akce bude věnovat specifickou pozornost i tomu, jakou roli mohou v diskusích o očkování sehrát zdravotníci, zejména PLDD a zdravotní sestry.
Detailakce

II. víkendový seminář - Malá Skála

15.03.2023

Region Praha vás zve na II. víkendový seminář, který se uskuteční od 16. do 18. června 2023 na Malé Skále, v penzionu Jizera. Po loňském úspěchu prvního ročníku je program snad ještě zajímavější. Neváhejte a přihlaste se.
Pozvánka na akci a program

Poděkování

9.03.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za projevenou důvěru, kterou jste prokázali znovuzvolením nejen mě, ale celého prezidia. Věřte, že si toho nesmírně vážíme a je to pro nás hnacím motorem a silou k dalším krokům, které jsou pro naši profesi tak důležité.
Děkujeme vám všem za skvělou spolupráci a těšíme se na další.

V úctě
Martina Šochmanová

Výsledky voleb do prezidia, revizní a disciplinární komise a na post prezidentky

8.03.2023

Martina Šochmanová obhájila post prezidentky ČAS, prezidium zůstává v nezměněné podobě, paní Naděžda Halecká splnila podmínky voleb a stává se tak náhradnicí v případě, že by některý člen / některá členka v průběhu volebního období odstoupil/a.
Revizní komise zůstává ve stejném složení a disciplinární komise se rozrostla o tři nové členky.
Všem zúčastněným i všem zvoleným velmi gratulujeme.
Celková zpráva z voleb