Sbírka byla ukončena

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020 Informace k pandemii

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

X. Kongres perioperačních sester
Detail akce
I. oznámení

  • Nové formy vzdělávání
  • Změna myšlení – zlepšování kvality naší práce
  • Bezpečnost práce nejen v perioperační péči
  • Spolupráce operačních sálů s oddělením sterilizace a firmami
  • Hygiena a nové poznatky po COVIDU 19
  • Interaktivní blok

Sekce perioperačních sester
03.06.2021 - 04.06.2021

Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Detail kurzu

Sekce traumatologicko - ortopedická
04.10.2021 - 26.10.2021

22. Výroční konference EPUAP 2021 v Praze
Pozvánka na konferenci
Web konference

Prezidium
18.10.2021 - 20.10.2021

XXVII. Pražské chirurgické dny
Chirurgický kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny"
Registrace, aktivní účast, informace
Pozvánka na akci

Sekce traumatologicko - ortopedická
04.11.2021 - 05.11.2021

Aktuality

ZRUŠENÍ Akce: XXVII. Konference sester -
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

Z důvodu epidemiologické situace, která stále podobným akcím nepřeje, je zrušena akce XXVII. Konference sester - Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi, která se měla konat 15. 5. 2021.
O případném novém termínu vás budeme včas informovat.
Pneumologická sekce

5.05.2021

Webinář Aesculap Akademie - Neklidný pacient na JIP

Webinář se uskuteční 4.5.2021 od 14:00 prostřednictvím aplikace MS Teams.
Cílem webináře je společně sdílet možné příčiny neklidu pacienta na jednotce intenzivní péče. Zároveň chceme pomoci hledat správné a bezpečné postupy, jak pečovat o neklidné pacienty v náročné, každodenní praxi. Webinář pořádá pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie (www.bezpecnostpersonalu.cz).
Pokyny pro přihlášení jsou uvedeny přiložené pozvánce, účast na akci je bezplatná.
Pozvánka

2.05.2021

Online sněm předsedkyň a předsedů ČAS

Ve čtvrtek, 22. 4., se konal pravidelný sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Vzhledem k epidemiologické situaci se tento sněm konal online.
Probráno bylo hospodaření a vyúčtování, fungování kanceláře, webu a komunikace směrem ke členkám a členům, přiblížena byla situace kolem veřejné sbírky "Pomáháme sestřičkám" a komory NLZP.
Přehled své činnosti prezentovaly i některé sekce a regiony.
Děkujeme všem za účast.
(prezidium:
stojící zleva Bc. Michaela Kolářová, MBA, Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M., Mgr. Renata Tydlačková, Mgr. Mario Pytel, DiS., u stolu z leva Mgr. Veronika Hauerová, Mgr. Dana Vaňková, PhDr. Martina Šochmanová, MBA,
kancelář: Mgr. Lenka Klímová, MBA)

22.04.2021

Prestižní ocenění pro sestry - cena Františka Kriegla

Cenu Františka Kriegla pro roky 2020 a 2021, která nese jméno statečného lékaře, se porota rozhodla udělit symbolicky všem zdravotním sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii Covidu-19.
Nejsou samy, stejně obětavě jako ony čelí největší zdravotní kalamitě nejnovějších světových dějin i lékaři, záchranáři, sociální pracovníci, zaměstnanci nemocnic, dobrovolníci a vědci pracující na nových vakcínách a léčivech.
Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy. Svou službu vykonávají neokázale, laskavě a bez ohledu na to, že samy se během pandemie mohly stát obětí Covidu-19 stejně jako ti, o které pečují, že mnohokrát zůstávají u lůžek pacientů na úkor času, který ukrádají svým vlastním rodinám. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i dík.
Cenu symbolicky převezme prezidentka České asociace sester, Martina Šochmanová. "Jsem velmi potěšena touto úžasnou zprávou a skvělým oceněním. Velmi si vážím toho, že jsem byla vybrána, abych tuto cenu za všechny sestry převzala. Mám z toho za ně obrovskou radost, protože si to všechny opravdu zaslouží."

Tisková zpráva

13.04.2021

Začalo rozdělování veřejné sbírky k projektu "Pomáháme sestřičkám"

Veřejná sbírka k projektu „Pomáháme sestřičkám“ se konala deset měsíců ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a dala možnost široké veřejnosti podpořit a poděkovat zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v rámci boje proti Covid-19.
Vybrané prostředky musí být, dle zadání účelu sbírky, využity na ozdravný pobyt a poukaz na relaxační proceduru pro zdravotníky, kteří poskytují pomoc v krizovém období. Vybrána byla společnost Slevomat, která má nejširší nabídku jak v pestrosti, tak i v dosahu v rámci celé České republiky.
Poukazy, každý v nominální hodnotě 2.000 Kč, které si paní prezidentka Martina Šochmanová v pondělí převzala, budou rozdělovány v následujících týdnech.

8.04.2021

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Fakulta zdravotnických studií posiluje svoji spolupráci s ČAS

7.04.2021

V březnu proběhlo velmi inspirativní a povzbudivé on-line setkání výboru s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou. Očkování, podpora zdravotníků, možnost pomoci kraji a společné aktivity ČAS a Plzeňského kraje – to byla hlavní témata diskuze. Projednávali také například možnosti oslavy Mezinárodního dne sester a ocenění za jejich nasazení v dnešní “covidové” době.
Nedlouho poté se setkaly členky výboru Regionu plzeňského se zástupcem vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických pracovníků, děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukášem Štichem. Představily organizaci, její cíle a aktivity nejen celé Asociace, ale hlavně Regionu plzeňského. „Spolupráci s ČAS, Regionem plzeňským vnímám jako významnou příležitost dalšího dílčího propojení naší fakulty s praxí. Rozvojový potenciál spatřuji především v transferu znalostí a společných projektů, stejně jako sdílení best practice za účelem rozvoje našich studentů a posilování jejich pozice jakožto budoucích absolventů na trhu práce,“ uvedl ke spolupráci děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.
Chci si přečíst celý článek - zdroj textu
Zdroj: plzen.cz

Poděkování od Zdeňka Štybara

28.03.2021

"Chtěl bych vám poděkovat za všechno, za to, co pro nás děláte. Určitě to máte hodně náročný a už toho musíte mít plný zuby.", říká Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v kategorii Elite, který se od roku 2012 věnuje naplno silniční cykllistice a například v roce 2015 dokázal vyhrát 6. etapu Tour de France do Le Havru a stát se tak po čtrnácti letech druhým českým cyklistou, kterému se tento triumf podařil. Podle řady lidí je Tour de France hodně těžký a náročný závod. Podle Zdeňka Štybara by, v porovnání se zátěží v nemocnicích, kterou prožíváte, pro vás byla Tour de France sranda.
Poslechněte si poděkování přímo od něj. Věříme, že vás to potěší.
Shlédnout video

XXVII. Pražské chirurgické dny

25.03.2021

Na listopad 2021 byly přeloženy XXVII. Pražské chirurgické dny - kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny". Konat se budou 4. - 5. 11. 2021, v konferenčním centru CITY v Praze.
Detaily ohledně registrace, aktivní účasti a další informace naleznete na stránkách kongresu.
Pozvánka na akci

Březen, měsícem tulipánů

24.03.2021

Věděli jste, že existuje Tulipánový měsíc? Letos již po deváté takový přichází díky spolku Amelie a začal právě 1. března.
Přináší pestrou nabídku aktivit pro širokou veřejnost i v tomto roce.
Zapojit se může každý. A na co je možné se těšit?
- Jako každý rok bude možné po celý březen zakoupit tulipány on-line, poslat je blízkým a zároveň 30% podpořit bezplatné služby Amelie na tulipanovymesic.cz/benefice
- K poslechu nabídli pro onkologicky nemocné i jejich blízké herci divadla Pod Palmovkou nahrané pohádky, povídky a další dílka. Poslechnout si je bezplatně je možné na tulipanovymesic.cz/palmovka
- V nabídce jsou i velmi zajímavé online přednášky: Psychická první pomoc v období akutní krize nebo Jak na lepší spánek či Život v přesahu Anny Hogenové. Více na tulipanovymesic.cz/akce
Všechny akce jsou zdarma a chtějí poukázat na potřebu podpory v nemoci, na psychosociální potřeby, které bývají opomíjeny, ale i na prostou možnost pomoci někomu, kdo je v těžké životní situaci kvůli nemoci své nebo svého blízkého. Proto se pořádají i různé akce na onkologických odděleních, lůžkách a ambulancích a to včetně výzdoby, pro kterou připravila svá dílka veřejnost.
„Chceme nemocným nabídnout přímou podporu nejen od nás, kdo se tím celoročně zabýváme, ale i od lidí mimo. Záleží nám na tom, aby lidé v nemoci nezůstávali sami a díky veřejnosti se to každoročně daří. A je třeba říci, že se zapojují dobrovolníci, školy, zdravotníci i jednotlivce a neformální skupiny. Těm všem patří dík.“ dodává ředitelka Amelie, z.s. Michaela Čadková Svejkovská.
Tulipánový měsíc končí 31. 3., ale podporovat spolek Amelie můžete kdykoliv během roku.
Protože vážná nemoc není jen Covid-19.

Děti fandí zdravotníkům

23.03.2021

Podpory není nikdy dost. A ta od dětí, které to v dnešní době také nemají úplně jednoduché, potěší dvakrát.
Moc rádi sdílíme projekt, který má potěšit zdravotníky na všech frontách, zahřát u srdce a dát vědět, že na ně stále někdo myslí.
"Vytvořili jsme projekt, kde děti pro zdravotníky kreslí obrázky na jejich podporu, které by jim v této těžké době mohly udělat alespoň trochu radosti a zároveň i umožnily dětem, jako jedné z nejvíce postižených skupin, pochopit kdo i za ně a jejich návrat do škol bojuje v první linii," říká Jan Stříteský.
Obrázky jsou k vidění ve skupině "Děti fandí zdravotníkům / Kids support medical staff", která je volně přístupná pro každého.
V plánu je také on-line galerie, která bude sdílena se všemi zdravotníky s poděkováním pro ně.
Když najdete chvilku, potěšte se výtvory malých výtvarnic a výtvarníků.

Autor: Filip, zdroj: FB Skupina "Děti fandí zdravotníkům / Kids support medical staff"

Jste borci! říkají studenti a učitelé Česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci

18.03.2021

Dobrých zpráv je málo, společnost paralyzována, děti prakticky rok na distanční výuce...
Studenti a učitelé Česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci spolu s neziskovou organizací Chermon vytvořili hudební klip, v němž vyjadřují solidaritu s vámi, zdravotníky.
Vyjadřují to, jak vás vidí, to, že "Jste borci!"
"Chceme alespoň malým, milým gestem povzbudit vás zdravotníky, kteří už dlouho nesete největší tíhu, v současné době naprosto extrémní. Bylo pro nás velkou radostí na něčem takovém pracovat, studentům to vlilo nový elán do žil. Rádi bychom povzbudili všechny zdravotníky, myslíme na vás. Od mladých to jistě potěší dvojnásob.", říká Jarmila Beková.
Videoklip je součástí sbírky na Donio - pro Fakultní nemocnici Olomouc, která v jejich kraji nese největší zátěž péče (nejen) o covidové pacienty a bude určena na "zvířecí psychoterapii" pro pacienty i zdravotníky. Detail sbírky - donio/UsmevZdravotnikum
Díky za taková gesta, díky vám, tvůrci - to i vy jste borci.
#UsmevZdravotnikum

Chci shlédnout video

Podporujeme INICIATIVU ZDRAVOTNÍKŮ - DŮVĚŘUJTE NÁM!

11.03.2021

Původně zamýšlený protest zdravotníků na Václaváku samozřejmě neproběhne. Tato iniciativa vznikla jako reakce na nezodpovědné demonstrace, které proběhly uplynulý víkend v Praze. Jejím cílem není zorganizovat obdobnou akci na náměstí, ale lidem připomenout, že zdravotníci dělají vše pro záchranu lidských životů a návrat k normálu. Zároveň chceme zdravotníkům ukázat, že naprostá většina lidí důvěřuje jim, nikoliv příspěvkům dezinformátorů. Chceme podpořit všechny zdravotníky, aby s lidmi více mluvili a sdíleli své zkušenosti z nemocnic, nebo své odborné znalosti.
Cíle iniciativy směrem k veřejnosti:
1. Milí spoluobčané, jsme v tom s vámi. I my zdravotníci jsme už unavení ze současné krize a všemožných omezení. Taktéž nás nebaví nosit respirátory a ochranné pomůcky, ale přesto je na sobě máme 12-24h denně, abychom chránili své i vaše zdraví. Prosíme vás, noste je taky!
2. Milí spoluobčané, my máme taky chuť protestovat proti vládě. Taky bychom chtěli jít na náměstí říct svůj názor, ale víme, že shromažďování lidí je jedním z hlavních faktorů šíření viru. Prosíme vás, nechoďte na hromadné akce a vyhýbejte se větším skupinám lidí.
3. Milí spoluobčané, důvěřujte nám. Toto je stěžejní část této iniciativy. Nevěřte pseudoodborníkům, kteří zpochybňují vakcíny, nebo ze sebe dělají experty na experimentální léky (např. ivermektin). Věřte nám zdravotníkům, že vám podáváme všechny dostupné léky, které vám můžou pomoct. Nejlepším lékem, který nyní máme, je jednoznačně vakcína, tak se prosím běžte očkovat hned, jak to pro vás bude možné.
Cíle iniciativy směrem k zdravotníkům:
1. Drazí zdravotníci v první linii, mluvte! Podělte se s veřejností o tom, co prožíváte v nemocnicích, sdílejte fotky i příběhy. Pokud totiž zdravotníci mlčí, dezinformátoři vyhrávají.
2. Drazí zdravotníci, vzdělávejte! Nejste-li v první linii, najděte si trochu času a edukujte veřejnost o významu očkování, prezentujte lidskou formou vědecké články, nebo dávejte rady jak se vyhnout psychickým a fyzickým následkům covidu, nebo i homeofficu.
3. Drazí zdravotníci, vydržte! Obrovské množství lidí vám za vaši práci děkuje, věří vám a pomáhá vám tím, že dodržují opatření. Nevzdávejte se prosím.
Cíle iniciativy směrem k vládě, justicii a policii:
1. Vážená vládo, pomozte nám a zajistěte očkování pro všechny občany v co nejkratší době.
2. Vážená policie, zastavte porušování protiepidemických pravidel. Doba, kdy stačili napomenutí je dávno pryč. Nedovolte, aby opět běhali tisíce lidí v rámci demonstrací po městech, zatímco nemocnicím docházejí poslední lůžka.
3. Vážená justicie, trestejte šíření poplašných zpráv (zejména na sociálních sítích) a úmyslné šíření nového koronaviru a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.
Chcete-li kromě výše zmíněných bodů symbolicky podpořit zdravotníky? V tom případě namísto tleskání na balkónech si (nejenom) 12. 3. nakreslete malé srdíčko na svůj respirátor, na znamení vzájemného respektu, spolupráce a odhodlání zvládnou tuto koronavirovou krizi společně. Děkujeme.
#DuverujiZdravotnikum

3. exkluzivní koncert - DNES - přístupový PIN a link

7.03.2021

Jak jsme vás již informovali, dnes, v neděli 7.3.2021 od 20:00 se bude konat již třetí online exkluzivní koncert, tentokrát s Vojtou Dykem, Ondřejem Pivcem a jejich prvním albem D.Y.K.. Koncert vám přináší Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester a má být podporou v tomto vyčerpávajícím boji.
Koncert bude vysílán na uzavřeném odkazu www.generaliceskalive.cz/.
PIN pro přihlášení je 070321.
Pokud jste minule nestihli koncert Moniky Absolonové a klavíristy Onřeje Hájka, nebo byste si jej rádi poslechli ještě jednou, můžete si jej pustit na stejném odkazu pod přihlašovacím PINem 112112.
Přejeme vám příjemný hudební zážitek a krásný zbytek neděle.