Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Detail kurzu

Sekce traumatologicko - ortopedická
22.03.2021 - 14.04.2021

XXVII. Pražské chirurgické dny
Chirurgický kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny"
Registrace, aktivní účast, informace
Pozvánka na akci

Sekce traumatologicko - ortopedická
13.05.2021 - 14.05.2021

X. Kongres perioperačních sester
Detail akce
I. oznámení

  • Nové formy vzdělávání
  • Změna myšlení – zlepšování kvality naší práce
  • Bezpečnost práce nejen v perioperační péči
  • Spolupráce operačních sálů s oddělením sterilizace a firmami
  • Hygiena a nové poznatky po COVIDU 19
  • Interaktivní blok

Sekce perioperačních sester
03.06.2021 - 04.06.2021

22. Výroční konference EPUAP 2021 v Praze
Pozvánka na konferenci
Web konference

Prezidium
18.10.2021 - 20.10.2021

Aktuality

Prague Onco 2021 - virtuálně
Registrujte se do 14. 1. 2021

Traumatologicko - ortopedická sekce si vás dovoluje pozvat na 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat virtuálně 20. - 22. 1. 2021 kdekoliv, odkud se připojíte.
Registrujte se na www.pragueonco.cz do 14. ledna 2021.
Finální program - Prague Onco 2021
Prague Onco - pozvánka

12.01.2021

X. Kongres perioperačních sester

Sekce perioperačních sester si vás dovoluje pozvat na X. Kongres perioperačních sester, který se bude konat 3. - 4. 6. 2021 v hotelu Voroněž v Brně.
Tématy budou:
- Nové formy vzdělávání
- Změna myšlení – zlepšování kvality naší práce
- Bezpečnost práce nejen v perioperační péči
- Spolupráce operačních sálů s oddělením sterilizace a firmami
- Hygiena a nové poznatky po COVIDU 19
- Interaktivní blok
Chci se přihlásit
Detail akce
I. oznámení

11.01.2021

Novinky v sekci Domácí péče - nové výkony a očkování proti Covid-19

V sekci domácí péče najdete nové výkony pro odbornost 925 s platností od 1. 1. 2021 a také informace k očkování proti Covid-19, včetně přehledu krajských koordinátorů.

10.01.2021

Veřejná sbírka „Pomáháme sestřičkám“ končí

Prezidium České asociace sester rozhodlo k 31.12.2020 o ukončení veřejné sbírky na pomoc sestřičkám a ostatním zdravotníkům. Sbírka byla zahájena 27.3.2020 ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou na podporu sester a ostatních zdravotníků jako projev úcty a uznání za jejich nasazení v boji s Covid nákazou. Vybrané prostředky budou použity jako příspěvek na ozdravný pobyt, nebo poukaz na relaxační proceduru pro zdravotníky, kteří poskytovali pomoc v krizovém období.
V průběhu měsíce ledna bude vše administrativně zpracováno a bude aktivována komise, která rozhodne o rozdělení prostředků. Po datu 27.1.2021, tedy přesně po deseti měsících, bude vše oficiálně uzavřeno a ukončeno, k tomuto datu veřejná sbírka oficiálně končí. Vybrané prostředky budou poté rozděleny.

30.12.2020

Krásné svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku

24.12.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Volby do výboru Traumatologicko-ortopedické sekce -
dnes do půlnoci

21.12.2020

Dovolujeme si připomenout členkám a členům Traumatologicko-ortopedické sekce, že do výboru můžete volit ještě dnes, 21. 12. 2020, a to až do půlnoci.
Podrobné informace máte v emailech, které vám přišly.
V případě absence těchto informací nás neváhejte během dne kontaktovat na tomto emailu pozadavky.web.cas@gmail.com.
Každému z kandidátů můžete dát jeden hlas.
Správa webu ČAS

Sbírka FTV Prima - "Sestřičky sestřičkám"

20.12.2020

Česká asociace sester, z.s. je v posledních týdnech spojována a dotazována na kampaň "Sestřičky sestřičkám" TV Prima. Česká asociace sester, z.s. si váží každé nabízené pomoci, která je zacílena na zdravotníky a jejich rodiny, neboť to vnímáme jako uznání, poděkování a podporu za náročnou práci v nelehké době pandemie v letošním roce a tak podpořila i aktivitu TV Prima na pomoc sestřičkám. Nejsme však schopni reagovat, odpovídat a už vůbec ne rozhodovat o zacílení této pomoci. Je to výhradně akce TV Prima a je plně v její kompetenci, jakým klíčem sbírku rozdělí.

Dohoda s ministrem zdravotnictví
doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D.

19.12.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
prezidentka ČAS, Martina Šochmanová, se včera osobně setkala s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. Tématem jejich setkání byla především nadměrná pracovní zátěž sester v současné epidemiologické situaci ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Předmětem debaty byla také klíčová role sester při antigenním testování občanů, které nyní probíhá a bude probíhat i v době vánočních svátků a nového roku. Paní prezidentka požádala pana ministra o možnost úpravy provozní doby testovacích center.
Pan ministr si plně uvědomuje nadměrnou zátěž, která je v souvislosti s testováním kladena především na sestry a ostatní nelékaře. V případě, že nemocnice nebudou schopny v daném období z objektivních důvodů naplnit doporučenou kapacitu, ujistil pan ministr paní prezidentku, že je zde možnost obrátit se na své lokální plátce (pojišťovny) a dohodnout se na úpravě provozní doby ve svátečních dnech tak, aby bylo zajištěno maximum možné testovací kapacity bez neadekvátního přetížení personálu. Paní prezidentka naopak ujistila pana ministra, že si uvědomuje význam a důležitost antigenního testování, že tedy nebude této možnosti zneužito.

Viceprezidentka Lenka Kalábová v Událostech komentářích na ČT24
Téma: Testování začíná

16.12.2020

Začalo bezplatné plošné testování a zájem lidí byl a je veliký. Jak zvládají lékaři a sestry ten nápor? V Událostech komentářích se Michal Kubal ptal ředitele ostravské fakultní nemocnice Jiřího Havrlanta a Lenky Kalábové, viceprezidentky ČAS.
"Mám trochu obavu, že vyměníme takový ten klid rodin, kdy si budou moct krásně cinknout bez respirátoru za čas zdravotníků, kteří s tou rodinou nebudou moct být vůbec ani s tím respirátorem" říká Lenka Kalábová.
"Víte, od rána nám na prezidiu zvonily telefony a chodily emaily, ve kterých byla prosba, “Prosím vás, řekněte veřejnosti, že to nezvládáme, řekněte našim představitelům, že za nás slíbili něco, co nejsme schopni splnit. Řekněte lidem, ať na nás aspoň nejsou zlí.“ Protože ono to v podstatě vypadalo tak, aspoň my máme ten pocit, že za nás a bez nás kdosi slíbil."
"Lékaři mají svoji nezastupitelnou úlohu, ale v tuhletu chvíli ta tíže padne především na sestry, na laboratoře, na ten personál třeba i administrativní, který tam bude."
Celý rozhovor si můžete poslechnout v pořadu Události komentáře - od 36:36 do 54:18.

Příručka - Prevence a léčba dekubitů

8.12.2020

Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide 2019 - Prevence a léčba dekubitů
Stručná příručka přináší přehled doporučení a doporučení pro dobrou praxi obsažených v plné verzi Klinického doporučeného postupu (International Clinical Practice Guideline, "Mezinárodní klinický doporučený postup", vydání z r. 2019). Plná verze klinického doporučeného postupu obsahuje navíc podrobný rozbor důkazů, na jejichž základě doporučení a doporučení pro dobrou praxi vznikla. Zabývá se také důležitými otázkami ohledně implementace doporučení do praxe a uvádí tak jednotlivé body této stručné příručky do širších souvislostí. Stručná příručka má sloužit vytíženým zdravotnickým pracovníkům jako pomůcka k rychlému vyhledání informací při péči o pacienty.
Prevence a léčba dekubitů - příručka

Možnost shlédnutí webináře pro iktové sestry

30.11.2020

Jsme rádi, a děkujeme vám, kteří jste si našli čas zúčastnit se webináře v tak vytíženém období a pevně věříme, že se vám výběr a obsah přednášek líbil. Webináře se zúčastnilo 118 osob, převážně sester. Jsme si jisti, že počet ještě poroste, protože pořád máte možnost zhlednutí kompletního webináře po registraci v průběhu tří měsíců zde.
Abychom naše událostí mohli neustále zlepšovat, tak bychom Vás rádi požádali o zpětnou vazbu formou anonymního online dotazníku, jehož vyplnění nezabere víc než dvě minuty. Dotazník můžete vyplnit pomocí odkazu zde nebo použitím QR kódu níže.

Webinář pro iktové sestry

23.11.2020

Zítra 24. listopadu 13:00-15:00, se bude živě konat webinář pro iktové sestry. Přednášky budete moci shlédnout i dodatečně, po dobu tří měsíců. Bezplatná registrace před webinářem na stránkách (www.angelswebinar.cz) umožní shlédnutí přednášek živě nebo dodatečně. Neváhejte pozvánku přeposlat kolegyním a kolegům. Plánujeme se také věnovat tématu iktové péče během pandemického období.
Program webináře
REGISTRUJTE SE
Těšíme se na zítřejší setkání!
Iniciativa Angels ve spolupráci s organizačním výborem iktových sester a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP.

STOP dekubitům - tisková zpráva

19.11.2020

V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne dnes, ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19 on-line formou. Záštitu nad akcí převzala ředitelka odboru nelékařských zdravotnických povolání a Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester.
Přečíst si můžete také tiskovou zprávu, kde jsou například mimo jiné shrnuté klíčové body, na které je soustředěná pozornost.
Tisková zpráva STOP dekubitům
Vzkaz prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D.