Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

XX. Urologický seminář ošetřovatelské péče východočeského regionu

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

38. kongres České nefrologické společnosti
Program sester a techniků bude probíhat 9.12.2020
Více informací o kongresu www.kongrescns2020.cz

Sekce nefrologicko - urologická
09.12.2020 - 11.12.2020

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Prague Onco - pozvánka

Sekce traumatologicko - ortopedická
20.01.2021 - 22.01.2021

22. Výroční konference EPUAP 2021 v Praze
Pozvánka na konferenci
Web konference

Prezidium
18.10.2021 - 20.10.2021

Aktuality

Webinář pro iktové sestry

Zítra 24. listopadu 13:00-15:00, se bude živě konat webinář pro iktové sestry. Přednášky budete moci shlédnout i dodatečně, po dobu tří měsíců. Bezplatná registrace před webinářem na stránkách (www.angelswebinar.cz) umožní shlédnutí přednášek živě nebo dodatečně. Neváhejte pozvánku přeposlat kolegyním a kolegům. Plánujeme se také věnovat tématu iktové péče během pandemického období.
Program webináře
REGISTRUJTE SE
Těšíme se na zítřejší setkání!
Iniciativa Angels ve spolupráci s organizačním výborem iktových sester a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP.

23.11.2020

STOP dekubitům - tisková zpráva

V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne dnes, ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19 on-line formou. Záštitu nad akcí převzala ředitelka odboru nelékařských zdravotnických povolání a Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester.
Přečíst si můžete také tiskovou zprávu, kde jsou například mimo jiné shrnuté klíčové body, na které je soustředěná pozornost.
Tisková zpráva STOP dekubitům
Vzkaz prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D.

19.11.2020

Vyjádření soustrasti

Ráda bych jménem České asociace sester vyjádřila upřímnou soustrast všem pozůstalým naší kolegyně z jihlavské nemocnice, která v minulých dnech podlehla nemoci COVID 19. I když jsem ji osobně neznala, velmi mě tato zpráva zasáhla o to víc, že to byla nejen skvělá profesionálka v našem oboru, ale také maminka malé dcery. Podle informací z její domovské nemocnice to byla nebývale ochotná sestra s neutuchajícím zájmem o pacienty a o svůj obor. Byla velmi oblíbená mezi kolegyněmi a jihlavská nemocnice, resp. tamní traumatologie v ní ztrácí právoplatného člena „rodiny“. Ráda bych vyzvala širokou veřejnost, aby nepodceňovala platná ochranná opatření proti šíření COVID 19, a tím nám, zdravotníkům, pomáhala pečovat o pacienty a chránit personál nemocnic.
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS

18.11.2020

Hokejisté pomohou a podpoří projekt pomahamesestrickam.cz

Hokejisté národního týmu ukazují, že kromě vytříbených hokejových kvalit mají i dobré srdce. Přesto, že většina z nich hraje v zahraničních soutěžích, rozhodli se na dálku podpořit všechny sestry a zdravotníky, kteří v České republice bojují s koronavirem v první linii. Část svého honoráře z finské Karjaly totiž věnují na transparentní účet projektu pomahamesestrickam.cz.
Děkujeme moc, každé pomoci si velmi vážíme.
Video se zdravicí a prosbou na Youtube
Více také v článku

4.11.2020

Prezidium v době coronavirové

Stejně tak, jako v první vlně, pracuje prezidium v dlouhých směnách ve zdravotnictví a k tomu se, doslova v plné polní, věnuje zlepšování pracovních podmínek zdravotníků. Opět pro vás prezidium připravuje benefity, pomoc psychologickou i právní, níže v novinkách opět najdete kontakt na linku pomoci a mnoho dalších aktivit. Na přiložených fotografiích člen prezidia Mgr. Mario Pytel, DiS., který se mimo své práce na ARO v Brně přímo podílí na budování a zařizování polní nemocnice v Letňanech jako člen týmu, všeobecná sestra se specializací pro intenzivní péči pro zdravotnické zabezpečení vojenských jednotek NATO na území České republiky a v zahraničních misích.

27.10.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Linka kolegiální podpory

21.10.2020

Připomínáme, že je stále dostupná nepřetržitá telefonická podpora v rámci Linky kolegiální pomoci, určené zdravotnickým pracovníkům. V tuto chvíli považujeme za velmi důležité znovu o její existenci informovat.

(publikováno 2. 4. 2020)
Do provozu byla uvedena Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou peer pomoc zdravotnickým pracovníkům. Z pověření MZČR ji kompletně zajišťují peeři a psychologové. K dispozici je nonstop.
(Po prokliku obrázku naleznete více detailů)

Světový den STOP dekubitům

21.10.2020

Blíží se 19. listopad, Světový den STOP dekubitům a my Vám nabízíme letáky pro využití ve zdravotnických zařízeních. Dále připomínáme doporučení EPUAP - Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami, které je v této době opět aktuální a může pomoci zmírnit otlaky v obličeji zdravotnických pracovníků, kteří musí používat dlouhodobě ochranné masky.
Leták STOP dekubitům web
Leták STOP dekubitům tisk
Prevence poškození kůže při užívání OOP - aktualizace

Výzva - aktivity v rámci kampaně Nursing Now

19.10.2020

V rámci kampaně NN byla ke zviditelnění významu sester po celé České republice vykonána řada aktivit. Za to všem, kteří se na nich podíleli, patří velké poděkování. Veškeré vykonané aktivity však prozatím nebyly hromadně nijak shromážděny, proto bych to ráda učinila já a poskytla tak o nich ucelený přehled. Pokud jste Vy sami vykonali některé aktivity spojené s kampaní NN, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím emailu. Velmi mě potěší, pokud tuto informaci budete rovněž sdílet s vedením, managementem Vaší nemocnice (staničními, vrchními, hlavními sestrami, anebo i náměstky, náměstkyněmi ošetřovatelské péče), aby i oni měli možnost se k činnostem spojených s NN v ČR vyjádřit.
Všechny aktivity, které Vás napadnou (které jste v rámci svých pracovišť vykonali), mi prosím zasílejte nejpozději do 8.11.2020 (email: nursingnowcr@gmail.com). Požadavky na zpracování jsou uvedeny v odkazu níže. Ráda bych, aby tento přehled byl za celou ČR komplexní, jasný a dal možnost všem se k těmto aktivitám vyjádřit, ocenit sám sebe, své pracoviště, organizaci, oddělení,...
Všem Vám upřímně přeji mnoho spokojených pacientů, ale i spokojenost Vás samotných, ať už v profesním, či osobním životě.
Mgr. Daniela Bartoníčková, koordinátorka kampaně Nursing Now ČR
Požadavky na zpracování

XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny

17.10.2020

Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhly v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové. Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci i s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové.
Hlavními tématy kongresu byly Ošetřovatelství 21. století – odkaz Florence Nightingale (v návaznosti na WHO vyhlášený Rok sester a porodních asistentek), péče o pacienta s infekčním onemocněním, na intenzivní péči, s i.v. vstupy, s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
Tisková zpráva z akce

ONLINE KONGRES - Obezitologie a bariatrie 2020

16.10.2020

S ohledem na prohlášení MZČR a vlády ČR, které je platné od 5. 10. 2020, se kongres „Obezitologie a bariatrie 2020“ uskuteční ve virtuální podobě.
Termín konání online konference je 13.11.2020.
Registrujte se prosím na tomto webu.
Pokyny pro sledování on-line konference a vyzvednutí certifikátu obdržíte na Vaši emailovou adresu.

ZRUŠENÍ Akce: XXVII. Konference pneumologické sekce

15.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší pneumologická sekce svou XXVII. Konferenci pneumologické sekce ČAS, která se měla konat 31.10.2020 v Praze.
Program konference

ZRUŠENÍ Akce: 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

14.10.2020

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření infekce Covid – 19 v České republice a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 5. října 2020, rozhodli pořadatel a organizátor 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020, s platnosti od 9. října 2020 následovně:
1. Původně plánovaný termín konání 8.národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 2020 (19. – 20. listopadu 2020) se ruší (aktuální informace na webu).
2. Současně oznamujeme, že 8.národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP se bude konat v novém náhradním termínu 19. – 20. listopadu 2021 na stejném místě v Konferenčním centru CITY v Praze za stejných podmínek. (aktuální informace na příští rok).

ZRUŠENÍ Akce: 8. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové

11.10.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé ČR ruší výbor Sekce chirurgických oborů ČAS odbornou konferenci 5. listopadu 2020 v Praze v ÚVN.
Současně rušíme i všechny další akce naplánované do konce roku 2020.
Kontaktní osoba - Mgr. Iva Otradovcová – sekce.chir.oboru@gmail.com
Mgr. Iva Otradovcová, Předsedkyně Sekce chirurgických oborů
Zrušení akce