Spolupráce s Florence

Oficiální časopis ČAS

Více informací

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Aktuality

Sekce ARIP vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče

Gratulujeme sekci ARIP ČAS, která v uplynulém týdnu vstoupila do Evropské asociace sester intenzivní péče. Zástupcem byl jmenován člen prezidia a člen ARIP Mgr. Mario Pytel, DiS..
Evropská asociace sester v intenzivní péči (EfCCNa) je síť asociací sester v intenzivní péči v Evropě.
Založena byla v roce 1999 a v současné době (2023) ji tvoří 32 národních členských asociací, které zastupují více než 25 000 evropských sester v intenzivní péči. V roce 2019 během 8. kongresu EfCCNa ve slovinské Lublani oslavila EfCCNa své 20. jubileum za účasti všech zúčastněných členů federace.
Poslání je od jejího vzniku jasné: podporovat spolupráci a rovnost mezi národními asociacemi, které jsou členy v oblasti intenzivní péče, s cílem zlepšit péči o kriticky nemocné pacienty a jejich rodiny.
EfCCNa poskytuje jedinečnou příležitost pro evropské sestry v intenzivní péči, které pracují jako rovnocenní partneři na rozvoji evropské praxe, vzdělávání, řízení a výzkumu v oblasti intenzivní péče.

29.11.2023

Obezitologie a bariatrie 2024

Po úspěšném dalším ročníku konference Obezitologie a bariatrie 2023, která proběhla o víkendu, znají pořadatelé termín ročníku příštího.
Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s raumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester vás srdečně zvou na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2024, která se uskuteční v Táboře ve dnech 21. - 22. 11. 2024.
Pozvánka na akci.

28.11.2023

Nový členský benefit - Kurzy za zvýhodněnou cenu v taneční škole HES

Přinášíme vám společně s taneční školou HES nový členský benefit.
Taneční škola HES patří mezi nejprestižnější a největší taneční školy nejen v Praze, ale i v České republice. Taneční repertoár kurzů je postaven na osnovách SUT (Svaz učitelů tance). Se jménem Hes se pojí dlouholetá rodinná tradice, profesionalita a know-how, řada pedagogických, trenérských, interpretačních i soutěžních úspěchů.
Na parketu vás provedou vynikající učitelé tance a lektoři s uznávaným tanečním vzděláním. Kromě nesporných pedagogických kvalit se škola podílí také na hodnocení tanečních výkonů na různých soutěžích, mladší kolegové na řadě tanečních soutěží také aktivně a se špičkovými výsledky soutěží.
Nyní máte jedinečnou možnost zapsat se do všech kurzů se slevou 300 Kč, která byla vytvořena pouze pro Českou asociaci sester a její členy. Slevu uplatníte přihlášením do kurzu na www.tanecniskola.cz, kde zadáte slevový kód, který naleznete po přihlášení.
Lektoři na vás přenesou taneční nadšení, takže o svých zážitcích budete moci vyprávět i svým přátelům a na plesech rozhodně v koutě stát nebudete. Těšíme se na Vás!

27.11.2023
Celý článek

PRAGOMEDICA forum

Jménem pořadatelů vás zveme na zdravotnickou konferenci PRAGOMEDICA FORUM 2023, která se uskuteční dne 9. 11. 2023 od 10:00 hod v pražských Letňanech - PVA EXPO PRAHA.
PRAGOMEDICA FORUM bude jednodenní odborné setkání významných osobností z oboru zdravotnictví, které nabídne mnoho zajímavých a klíčových témat současnosti a zároveň umožní prezentaci oborových firem, které budou mít zájem o účast na veletrhu PRAGOMEDICA 2024 (podzim 2024) - jediný B2B veletrh svého druhu v České republice (obnoveno po 10 ti leté pauze).
Pokud vás zaujme program konference, můžete si zakoupit vstupenku.

27.10.2023

Stanovisko EFN ke konfliktu Izrael – Gaza
(Říjen 2023)

Opět dochází k tomu, že jsou v konfliktu mezi Izraelem a Gazou dávány v sázku bezpečí a životy zdravotnických profesionálů a zejména sester. Sestry a další zdravotničtí pracovníci musí pracovat v podmínkách, které je ohrožují na životě, mnoho z nich bylo zraněno nebo zabito.
Evropská federace sester je velmi znepokojena tím, v jakých podmínkách a v jakém prostředí tyto sestry pracují a odsuzuje útoky na zdravotnická zařízení. EFN proto žádá všechny strany konfliktu, aby respektovaly mezinárodní princip neutrality při poskytování lékařské a zdravotní péče, dodržovaly a chránily lidská práva, chránily a respektovaly přístup ke zdravotní péči a zajistily bezpečí populace a zdravotnických pracovníků (Ženevská úmluva).
EFN odsuzuje teroristické útoky a požaduje, aby byl urychleně vytvořen bezpečný prostor a bezpečný průchod pro civilisty uvízlé v Gaze. Lidský život musí být respektován bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, etnickou příslušnost nebo profesi.
Pacienti musí mít neomezený přístup ke zdravotní péči. Zdravotnickým profesionálům nesmí být zabraňováno v tom, aby mohli vykonávat své profesionální povinnosti. Jakékoliv aktivity, které jim v tom brání, nebo sankce za poskytování zdravotní péče a ochranu lidských životů odporují mezinárodnímu právu. Přístup ke zdravotní péči je lidské právo. Jakýkoliv útok na zdravotnické pracovníky a jejich pacienty je absolutně neakceptovatelný.
Original - EFN Statement on conflict Israel-Gaza October 2023

25.10.2023

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

XV. konference výukového a publikačního portálu AKUTNĚ. CZ

24.10.2023

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče vás zve na XV. konferenci výukového a publikačního portálu AKUTNĚ. CZ, která se uskuteční 25. 11. 2023 v univerzitním kampusu Bohunice v Brně.
Chci se přihlásit na konferenci.
Pro přihlášení k aktivní účasti v posterové sekci NLZP části, věnované zajímavostem a kazuistikám z anesteziologické, intenzivní, urgentní a přednemocniční péče použijte tento odkaz.

Kurz TARGET – cílená terapie v léčbě nádoru

23.10.2023

Po úspěšném, právě skončeném letošním ročníku chystá VFN ve spolupráci s EONS a ČAS – onkologickou sekcí další Kurz TARGET - cílená terapie v léčbě nádoru. Kurz proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2024 ve II. patře Odboru vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2.
Detail a program akce
Rád/a bych se přihlásil/a.


Vzpomínka na významnou osobnost moderního ošetřovatelství doc. PhDr. Martu Staňkovou, CSc.

13.10.2023

Vážené členky, vážení členové,
letos je to dvacet let od úmrtí paní doc. PhDr. Marty Staňkové, CSc., jedné z nejvýznamnějších osobností českého moderního ošetřovatelství. Všichni ji známe, provázela nás ve svých knihách, svými moudrými výroky, vědomostmi i statečností, jakými prosazovala své názory. „Aby se ošetřovatelství ubíralo žádoucím směrem, bylo vždy potřeba, aby se někdo vzepřel systému své doby a ukázal, že to jde i jinak a především lépe.“
Podařilo se jí docílit toho, aby se ve vzdělávání sester učinily zásadní změny. Její přínos a filosofie, se kterou tak houževnatě prosazovala změny v ošetřovatelství, je nesmazatelný.
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
V předstihu jsme oslovili vás, kolegyně a kolegy, nejen ty, kteří měli tu možnost a čest s ní pracovat, ale i ostatní, co pro vás tato mimořádná osobnost znamená a zde si dovolujeme některé příspěvky uvést.
Podívejte se tedy na celou vzpomínku

Členka prezidia Zuzana Tomášková součástí projektu
"České perinatologické ruce letí do Kambodže"

11.10.2023

Členka prezidia ČAS Zuzana Tomášková je součástí projektu "České perinatologické ruce letí do Kambodže". Tento projekt je veřejným projektem vypsaným Českou rozvojovou agenturou a realizaci zastřešuje nadační fond Vita et Futura. V druhé polovině září Zuzana odjela do kambodžského Phnom Penhu (hlavní město), kde spolu s kambodžskými kolegy pracovala na oddělení jednotky intenzivní péče pro novorozence a dětské pacienty.
Podařilo se jí zmapovat situaci v Národní pediatrické nemocnici na zmiňovaném oddělení a též v nové porodnici. S týmem z tamějšího oddělení se jí podařilo zavést do praxe některé nové standardy péče o dětské pacienty, zjistila, jakou zásadní problematiku je nutné řešit a získala nové informace potřebné k rozvíjení další spolupráce.
Kambodža je velmi chudá země díky čemuž je zdravotní péče odkázána na humanitární podpůrné projekty. Základním problémem je zde nejen chybějící nebo zastaralé přístrojové vybavení (ventilátory, inkubátory nebo obyčejná lůžka pro novorozence), ale chybí i finanční prostředky na zajištění základních pomůcek včetně dostatku desinfekce nebo běžného zdravotnického materiálu, který v naší zemi používáme automaticky bez přemýšlení.
Na odkazech níže se můžete podívat na dva záznamy z TV Nova a ČT1 a prohlédnout si fotogalerii.
Video Studio 6 - ČT1
Video TV Nova

Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023

5.10.2023

Sekce gastroenterologická a hepatologická vás zve na Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023, které se budou konat ve dnech 14. - 15. 11. 2023 v Clarion Congress Hotel Praha. Podrobné informace získáte na stránkách kongresu.
Případně se můžete rovnou registrovat.

I slova léčí - jediná mezioborová konference svého druhu - možnost přihlášení je otevřena

25.09.2023

EDIT:
Mají změny ve společnosti dopad na onkologicky nemocné? To je základní otázka, kterou si jako hlavní téma vybrala připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. Účastníci mohou reflektovat témata, jako jsou roky pandemie, energetická a finanční krize a její dopady na onkologicky nemocné, blízké i všechny pomáhající profese, které se v onkologii pohybují.
Akce proběhne 8. listopadu 2023 v konferenčním centru Green Point na Praze 10. Zváni jsou všichni, koho zajímají psychosociální témata spojená s rakovinou.
Chci se přihlásit.
Poplatek je 300 Kč. Vystavují faktury a potvrzení dle požadavku.
Veškeré dotazy na konferenci na email vzdelavani@amelie-zs.cz

„Konference I slova léčí je již vyhledávanou tradicí. Jsou na ní prezentována poutavá témata se zaměřením na realitu poskytování komplexní onkologické péče s důrazem na psychosociální podporu. To je myšlenka a cíl i v moderní onkologii,“ zve na konferenci MUDr. Alexandra Aschermannová, onkolog Nádorové linky LPR a přednášející na 1. LF UK. „Naplňování myšlenek a cílů však mnohdy vázne z řady důvodů. O těchto okolnostech a osobních zkušenostech se bude na konferenci diskutovat. Zařazení posterů rozšiřuje možnost sdílení poznatků a inspiruje k aktivní účasti na důležitých fórech,“ doplňuje.
Podívat se na program akce.
Chci se podívat na detail akce


Nový benefit pro člen(k)y

21.09.2023

Přinášíme vám společně s Jdu běhat a Rozběháme Česko nový členský benefit.
Projekt Jdu běhat vznikl již v roce 2013. Nabízí běžecké kurzy výhradně pro ženy již od samých začátečnic, které nikdy neběhaly, ale též pro zkušené běžkyně, které by si rády vypilovaly techniku běhu nebo se připravily třeba na půlmaraton nebo se zdokonalily v trailovém běhu. V současné době je Jdu Běhat součástí velké skupiny Rozběháme Česko, z čehož plynou další výhody.
Nyní máte jedinečnou možnost zapsat se do všech kurzů (netýká se kurzů do sluchátek Nauč se uběhnout 5, 10 km) se slevou 500 Kč, která byla vytvořena pouze pro Českou asociaci sester a její členy.
Slevu uplatníte přihlášením do kurzu na www.jdubehat.cz, kde zadáte slevový kód, který naleznete po přihlášení.
Můžete se přihlásit i do již probíhajících kurzů. V této době trénujeme zatím pouze v pražských lokalitách, ale budeme se snažit projekt rozšířit i do jiných měst.
Můžete též využít registrace do projektu Rozběháme Česko na www.rozbehamecesko.cz, kde následně ve svém profilu naleznete slevové kupóny na další kurzy, závody nebo soustředění či nákup sportovního vybavení.
Těšíme se na Vás! Běhu zdar!Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXV.

1.09.2023

EDITOVÁNO
Přidán program akce
Psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice Vás zvou na celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXV.
Konference se bude konat dne 12. 10. 2023 od 10.00 hod. v Divadle Za plotem Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Registrace účastníků začne v 9:00 hod. Předpokládané zakončení v 16:00 hod. Podrobný program bude rozeslán v průběhu září.
Pozvánka na akci
Chci se přihlásit na akci