Spolupráce s Florence

Oficiální časopis ČAS

Více informací

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Aktuality

14. ročník soutěže - Sestra sympatie 2024

Staňte se další "Sestrou sympatie" na 13. reprezentačním plese sester – Sestry na sál!
dne 7. 3. 2025.
Registrace běží od 1. června až do 30. října 2024. Následně bude probíhat tvorba medailonků od přihlášených soutěžících a pak bude spuštěno hlasovací kolo, kdy veřejnost přímo na webových stránkách bude hlasovat o postupu 12 soutěžících do finále, které již tradičně bude součástí plesu Sestry na Sál! na Žofíně v Praze.
Registrace do soutěže běží na webových stránkách soutěže a stejně tak tam jsou k nahlédnutí jak kompletní pravidla, tak i podrobný harmonogram soutěže a informace i z minulých ročníků, které mohou váhajícím zájemkyním pomoci s rozhodnutím se do soutěže přihlásit.
Podmínky pro přihlášení do soutěže jsou: soutěžící musí být žena, která spadá pod zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a zároveň má buď české občanství nebo pracuje v této profesi v České republice alespoň 3 roky (k poslednímu dni možné registrace do soutěže). Zároveň tuto profesi bude vykonávat i po celou dobu konání soutěže. Nesmí být účastnicí finálových kol v minulých ročnících. Zároveň absolutně nesmí být spojena s jakýmikoliv materiály, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
Anonce k soutěži.

12.06.2024

Knižní tip - Management kvality a rizik perioperační péče

Kniha Management kvality a rizik perioperační péče autorů J. Jedličkové, K. Opálkové, T. Svobody a E. Mičudové obsahuje základy managementu všeobecně, management v ošetřovatelství a management kvality v ošetřovatelské perioperační péči na operačním sále pro zajištění bezpečnosti operovaného pacienta.
Jsou rozebrána rizika ve zdravotnickém zařízení a rizika v perioperační péči, včetně skrytých rizikových faktorů na operačním sále. S riziky na pracovišti úzce souvisí i vznik mimořádných událostí, jejich řešení a následné vyhodnocení. Část publikace je zaměřená i na preventivní opatření v perioperační péči. To vše úzce souvisí s certifikací a akreditací pracoviště a s chováním všech pracovníků na sále.
Publikace je určená všem perioperačním sestrám, studentům perioperačního ošetřovatelství i lékařství a lékařům, chirurgům, kteří přicházejí na operační sál.
Cena: 329 Kč, Stran: 144, ISBN: 978-80-271-3461-8

20.05.2024

Knižní tip - Přehled anatomie a fyziologie člověka

Publikace Přehled anatomie a fyziologie člověka – pro nelékařské a zdravotnické obory autorky Lady Stuchlé - podává přehled orgánových soustav lidského těla jak z anatomického, tak z fyziologického hlediska a je vhodná jako základní učebnice pro spektrum studentů studijních oborů vyšších odborných škol zdravotnických.
Obsahem kapitol jsou jednotlivé orgánové soustavy lidského těla, jejichž struktura vždy zahrnuje vstupní anatomické poznámky odpovídající středoškolské úrovni učiva, anatomickou část a fyziologickou část s hlubším zpracováním dané orgánové soustavy. Systematicky prezentované poznatky kladou důraz také na latinskou terminologii s případnými řeckými ekvivalenty. Text je průběžně doplňován schematickými obrázky, grafy a přehlednými tabulkami.
Cena: 399 Kč, Stran: 176, ISBN: 978-80-271-2903-4

14.05.2024

Mezinárodní den sester 2024

Dnes je 12. května.
Den, kdy se před více než dvěma sty lety narodila průkopnice zdravotnického povolání,
Florence Nightingale. Mezinárodní den sester, který slaví celý svět.
Děkujeme vám všem za vaši práci. Nejen sestrám.
Děkujeme vám, všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
S vámi jsme tým, bez vás bychom nebyli úplní a naši pacienti spokojení. Děkujeme.

12.05.2024

Setkali jsme se, užili jsme si báječný večer a rozdali ceny Florence Nightingale

Úterní večer, 7. 5. 2024, setkání v Divadle Lucie Bílé, slavnostní předávání cen Florence Nightingale u příležitosti letošního Dne sester. Slavnostního večera se zúčastnilo mnoho významných osobností, mezi nimi například poslankyně PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR, Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, nebo zástupce slovenské komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
Ceny se, jako každý rok, udělovaly ve čtyřech kategoriích.
Cenu za celoživotní dílo, si letos odnesla Bc. Jitka Nováková, kterou nominoval region Hradec Králové. Od roku 1989 pracuje jako dětská sestra na Dětské klinice FN Hradec Králové. Nejdříve jako sestra v třísměnném provozu, poté jako staniční sestra a od roku 2006 jako vrchní sestra. V roce 2023 ukončila svoji činnost na pozici vrchní sestry Dětské kliniky a nadále působí na poloviční úvazek jako pracující důchodkyně na oddělení matek téže kliniky. Je dlouholetou, zakládající, aktivní členkou ČAS – region HK a působí i v Neonalogické sekci. Od roku 2016 pracuje ve výboru ČAS – region HK. V rámci svého profesního života dětské sestry se podílela na výuce bakalářek ošetřovatelství v pediatrii a v sanitářském kurzu. Je velmi lidská a chápající a to nejen ve vztahu k pacientům, ale i ke kolegyním a kolegům v multidisciplinárním zdravotnickém týmu. Její region k nominaci vedly její životní a profesní zkušenosti, které se promítají do rozhodování v oboru ošetřovatelství, ale i do úrovně další spolupráce. Všichni oceňují, že je otevřená, spolehlivá a vždy věcně komunikující.
Cenu za rozvoj ČAS si odnesla PhDr.Jana Hocková, ze sekce ARIP. Na své první pracoviště, na resuscitační oddělení pro dospělé, nastoupila hned po škole, v osmdesátých letech, práci tam si zamilovala a vrátila se na něj i po mateřské dovolené. O necelé dvě dekády později z ní již byla sestra školitelka a o něco později se stala i staniční sestrou. V průběhu své praxe absolvovala řadu odborných specializovaných kurzů, vystudovala i vysokou školu a dosáhla na tituly PhDr., PhD. a MHA. V posledních letech, kdy ve FN Motol vznikl tým interventů a peearů, se dovzdělala i v této oblasti a stala se členkou skupin, poskytujících psychosociální intervenční pomoc potřebným.
Cenu za rozvoj ošetřovatelství obdržela Bc. Dana Špidlenová, jež byla u zrodu samostatného Neonatologického oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni v roce 1996, tehdy ještě jako staniční sestra. Plzeňská neonatologie se velice rychle rozvíjela jak technicky, tak personálně. Po odborné stránce vychovala a ovlivnila celé generace sester, které se na oddělení rády vrací po mateřských dovolených a zůstávají často až do důchodového věku. Během její éry vrchní sestry byla postavena a zařízena úplně nová budova, kde sídlí perinatologické centrum Plzeňského kraje. Svými organizačními schopnostmi a zkušenostmi Dana významně ovlivnila jeho podobu a fungování. Dále je nutné připomenout podíl na vzniku Centra vývojové péče, dobrou spolupráci s lékaři, tvorbu neonatologických ošetřovatelských postupů a organizaci neonatologických dnů. Vždy se snažila být spravedlivá, lidská a nestranná ke svým podřízeným. Na její funkci vrchní sestry šlo snadno navázat, předávala ji svědomitě a s láskou. Velkým úkolem bude, udržet ji na stejně dobré úrovni, říká současná vrchní sestra Neonatologického oddělení.
Cenu za rozvoj oboru získala Mgr. Světlana Jeřábková, ze sekce chirurgických oborů, jež je ředitelkou Rehabilitačního ústavu v Ústí nad Orlicí, který vede od roku 2019. Po absolutoriu v roce 1984 nastoupila do FNHK do směnného provozu lůžkového oddělení. Během let sbírala zkušenosti na různých odděleních, v roce 1993 nastoupila na ARO jako sestra u lůžka a zůstala dalších deset let, poté se stala staniční sestrou a o dalších několik let později manažerkou operačních sálů. V roce 2012 získala titul Mgr. Na všech pozicích se vždy zasazuje pro zavádění nových postupů a principů. Umí si zdůvodnit, obhájit a prosadit "vše nové" ve prospěch pacientů i personálu. Pořádá množství vzdělávacích akcí na různá témata a podporuje komplexní vzdělávání svých podřízených.
Příjemný, milý a krásnými setkáními nabitý večer byl zakončen vtipným představením "Dokud nás milenky nerozdělí", ve kterém excelovala Veronika Freimanová s Vladimírem Kratinou i dalšími herci.
Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(zleva: Mgr. Světlana Jeřábková, PhDr.Jana Hocková, Bc. Dana Špidlenová, Bc. Jitka Nováková)

9.05.2024

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Soutěž o knihy z nakladatelství GRADA

2.05.2024

U příležitosti blížícího se Mezinárodního dne sester 12. května jsme si pro Vás s naším partnerem nakladatelstvím GRADA připravili anketní soutěž.
Do soutěžního formuláře nám, prosím, odpovězte na otázku "Život ve zdravotnictví bez nelékařských zdravotnických pracovnic/pracovníků by byl jako..." .
Vylosujeme 5 z vás a jako dárek obdržíte buď knihu Angiologie pro sestry nebo Kožní trhliny. Plus navíc ke každé knize přidá GRADA knihu Buď v Pogodě s podepsáním autorky.
Soutěž trvá od 2. 5. do 20. 5. 2024
Těšíme se na vaše odpovědi.


Pravidla soutěže

1. Česko-Slovenská neonatologická konference

24.04.2024

Neonatologická sekce vás srdečně zve na 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 11. – 12. 10. 2024 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.
Péče o novorozence není jen záležitostí neonatologie, ale též ostatních oborů, jako jsou je například perinatologie a porodnictví. Mezioborová spolupráce je velmi důležitá a i my cítíme potřebu ji podpořit naší konferencí. V prvním ročníku se chceme zaměřit hlavně na témata z porodnictví a neonatologie, která nás společně propojují. Můžete se těšit na přednášející z České republiky i Slovenska - jak na lékaře, tak na zástupce ošetřovatelské profese.
Odborný program bude připraven ve spolupráci s neonatologickou sekcí České asociace sester a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Konference profesně cílí na dětské a všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře a další neonatologické profese.

Pozvánka na akci

Chci se: registrovat na akci

IKEM konference "Co dokáže medicína v rukách zdravotníků"

10.04.2024

V loňském i předloňském roce jsme Vás zvali na konferenci garantovanou Českou asociací sester, pořádanou v IKEM, s názvem "Co dokáže medicína".
Vzhledem k tomu, že oba ročníky měly velký úspěch, zveme Vás i v letošním roce na další pokračování a nová mimořádně zajímavá témata.
Konference se bude konat dne 14.5.2024, opět v IKEM, v kongresovém sále, v 5. patře hlavní budovy.
V úvodu programu se opět podíváme na misi, tentokrát válečnou, dále se odborníci zaměří na virová onemocnění. Velmi si vážíme toho, že pozvání přijali dva páni profesoři, odborníci, kteří jsou oceňováni za popularizaci vědy.
V přehledu více oborů opět uvidíme to, co převratného dokáže medicína, novinky a zajímavosti z různých pracovišť, techniku, kterou zdravotníci využívají, ale i to, jak vysoce odbornou péči lze aplikovat v domácím prostředí.
Poslední blok byl v minulých ročnících zaměřen na náročnou práci záchranářů, letos jsme se zaměřili na sdělování závažných zpráv, práci interventů a paliativního týmu.

Odkaz na registraci je již zveřejněn a registrace spuštěna.
Pro členy ČAS je cena pouze 200,-Kč.
Celý program a možnost přihlášení

Dnes o čtvrtinu levnější knihy na eshopu Grada

2.04.2024

Nakladatelství GRADA má dnes, 3.4. na eshopu Happy hours a 25% slevu na vše.
Že si také potřebujete doplnit knihovnu ;-) ?

Veselé Velikonoce

29.03.2024

Prosba o vyplnění dotazníku - Přiměřenost orgánové podpory a etické klima v intenzivní péči

28.03.2024

Od projektu DISPROPRICUS – který zkoumal vnímání přiměřenosti poskytované orgánové podpory našim pacientům a etické klima na jednotkách intenzivní péče – uběhlo letos deset let . Dovolujeme si na vás obrátit s prodlevou dekády a zjistit, zda a jak se změnily naše postoje, jakou cestou jdeme jako odborná komunita a jaké je aktuálně vnímané etické klima na našich pracovištích.
Prosíme o vyplnění dotazníku, který je identický s projektem DISPROPRICUS. Projekt byl schválený Etickou komisí Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno (LF MU) a cílí na všechny z vás, kteří pracujete na jednotkách intenzivní péče v pozici sestry nebo lékaře. Jeho autoři jsou pracovníci a studenti z LF MU Brno a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou součástí iniciativy RIPE-ICU ( web )
Hlavním cílem projektu je zjistit úroveň vnímané přiměřenosti orgánové podpory a etické klima v intenzivní péči. Na základě získaných výsledků chceme navrhnout opatření, která by mohla vést ke jeho lepšení a ke snížení poskytování nepřiměřeně poskytované orgánové podpory.
Dotazník je vyplňován prostřednictvím interaktivního formuláře a jeho vyplnění nezabere více jak 10-15 minut.

Další informace k projektu

Efektivní hojení ran jako komplex faktorů -
Kongres pro sestry DP

27.03.2024

Zveme všechny sestry pracující v domácí péči na kongres "Efektivní hojení ran jako komplex faktorů"
Kongres se koná v pátek 14.6.2024 od 9.30 hod v příjemném prostředí kongresového sálu nemocnice IKEM v Praze. Termín jsme vybrali v pátek, abyste mohli využít cestu do Prahy k její prohlídce a odpočinku.
Akce je akreditovaná ČAS. Účastnický poplatek 500Kč je pro členy a členky ČAS zvýhodněn na 300Kč.
Během kongresu budou pro Vás připraveny ukázky atraktivního oblečení pro sestry, které vyrábí firma Clinitex a mobilní pomůcky pro pacienty firmy EGO Zlín.
U stolků v předsálí najdete ukázky produktů firem Aveflor (výrobce Akutolu), Batist (výrobce obvazového materiálu), BIOMEDICA (výrobce Framykoinu), Bioline (výrobce Enterosgelu), Contipro (výrobce Hyiodine), HARTMANN (výrobce HydroClean® a HydroTac® ), NanoMedical (výrobce náplastí s chitosanem), NewWaterMeaning (výrobce gelů a oplachů na hojení ran DebriEcaSan), Viacell (výrobce náplastí a lékárniček).

Chci se podívat: na stránky kongresu.
Chci se: registrovat na akci.

Český transplantační kongres 2024

27.03.2024

Český transplantační kongres 2024
4. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
3. edukační symposium České transplantační společnosti

Odborný obsah kongresu, který se bude konat 24. - 27. 4. ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony je tradičně zaměřen na problematiku transplantační medicíny z různých pohledů jednotlivých odborností. Jedná se o témata naší každodenní praxe, témata výzkumná i o zamyšlení nad současným stavem a budoucností transplantací. Toto setkání nabízí nejen prezentaci odborných témat, ale i možnost diskuzí, jak v rámci oficiálního programu, tak i formou neformální výměny názorů z různých perspektiv.
Kromě bloků postgraduálních přednášek zvaných řečníků bude dán dostatek prostoru pro volná sdělení, která budou vybírána z nejlepších abstraktů. Součástí programu je také blok Mladých transplantologů.
Významnou část programu budou tvořit sdělení sester, která budou představena v několika blocích.
Nepostradatelnou součástí všech transplantačních programů je práce klinických koordinátorů/koordinátorek, jejichž sdělení budou zaměřena na koncepci a úskalí koordinace transplantací.
Transplantační medicína je více než jiné obory založena na multidisciplinární spolupráci, a právě takováto setkání mohou přispět k vzájemnému porozumění a výměně důležitých informací. Proto jsme rádi, že se na plánovaném kongrese setkají zástupci různých transplantačních center a různých odborností.

Chci se: podívat na program.
Chci se: registrovat na akci.