Mezinárodní den sester

12. května 2021

Více informací

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020 Informace k pandemii

Benefity pro členy

Benefity Informace k benefitům

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

Odborná konference regionu Praha
Pozvánka a program konference

Region Praha
18.09.2021

„Když se sejdou obory V“
Program konference a přihlášení

Sekce zdravotních laborantů
24.09.2021

X. Kongres perioperačních sester
Detail akce
I. oznámení - kongres

  • Nové formy vzdělávání
  • Změna myšlení – zlepšování kvality naší práce
  • Bezpečnost práce nejen v perioperační péči
  • Spolupráce operačních sálů s oddělením sterilizace a firmami
  • Hygiena a nové poznatky po COVIDU 19
  • Interaktivní blok

Sekce perioperačních sester
01.10.2021 - 02.10.2021

XXVII. Konference sester na téma:
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi
Program

Sekce pneumologická
02.10.2021

Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Detail kurzu

Sekce traumatologicko - ortopedická
04.10.2021 - 26.10.2021

Brodovy dny 2021 - 9. edukační symposium České nefrologické společnosti
Přihlásit se na akci

Sekce nefrologicko - urologická
07.10.2021 - 08.10.2021

22. Výroční konference EPUAP 2021 v Praze
Pozvánka na konferenci
Web konference

Prezidium
18.10.2021 - 20.10.2021

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXIII.
Pozvánka na akci
Program konference

Sekce psychiatrická
21.10.2021

XXVII. Pražské chirurgické dny
Chirurgický kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny"
Registrace, aktivní účast, informace
Pozvánka na akci

Sekce traumatologicko - ortopedická
04.11.2021 - 05.11.2021

Obezitologie a bariatrie 2021 - celostátní konference
První oznámení

Sekce traumatologicko - ortopedická
25.11.2021 - 26.11.2021

Aktuality

XXVII. Pražské chirurgické dny

Aktualizováno
Na listopad 2021 byly přeloženy XXVII. Pražské chirurgické dny - kongres s mezinárodní účastí - "Jiráskovy dny". Konat se budou 4. - 5. 11. 2021, v konferenčním centru CITY v Praze.
Detaily ohledně registrace, aktivní účasti a další informace naleznete na stránkách kongresu.
Pozvánka na akci

16.09.2021

Prague Onco 2022

Traumatologicko - ortopedická sekce si vás dovoluje pozvat na 13. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které se bude konat 26. - 28. 1. 2021 v Clarion Congress Hotel Prague****.
Registrace bude spuštěna 1. října 2021 na www.pragueonco.cz
Annonce
Informace k sesterské sekci konference

15.09.2021

Ondřej Brzobohatý v divadle

Máme novinku ohledně chystaného předání cen Florence Nightingale a divadelního představení v divadle U Hasičů.
Poděkovat zdravotnicím a zdravotníkům přijde Ondřej Brzobohatý a děkovat bude hudebně.
Vstupenky jsou stále k dispozici, ale rychle mizí.
Pokud byste měli zájem, níže najdete, jak vstupenky zakoupit.
1) Nákup vstupenek je možný platbou na účet 27033021/0100 (cena jedné vstupenky je 250,-)
2) Platbu označte specifickým symbolem 222
3) Do zprávy pro příjemce napište Divadlo, email, počet vstupenek (př. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
4) Na Vámi uvedený email následně, s odstupem času, (nikoli obratem) obdržíte vstupenky
Stále platí, že není možný prodej lístků na konkrétní řadu, či sedadlo.
Jako na každé kulturní akci i my budeme u vstupu kontrolovat testy a certifikáty o očkování proti Covid-19.
V případě, že by z epidemiologických důvodů měla být akce zrušena, budou vám peníze za vstupenky vráceny.

9.09.2021

S hlubokým zármutkem v srdci...

Milé kolegyně a kolegové,
chtěla bych vám všem sdělit smutnou zprávu. Po dlouhé nemoci zemřela dne 2. září, naše kolegyně a přítelkyně Mgr. Ivana Kupečková, MBA. Téměř celý svůj profesní život pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na všech pozicích všeobecné sestry. Po vystudování specializace v oboru Intenzivní péče působila jako sestra specialistka. V posledních 25 letech zastávala pozici vrchní sestry KARIM a působila tak dlouho, pokud jí to její zdravotní stav umožňoval.

Byla mimořádná ve své profesi a přímá v jednání s lidmi. Ti, kteří ji dobře znali, se shodovali, že usilovala o pozitivní změny, a když o nich bylo rozhodnuto, zapojovala se a měla tah na branku. Celoživotně se vzdělávala ve svém oboru, aby dostála stále rostoucím požadavkům kladeným na vrchní sestru. Získala titul Bc. studiem LF UK HK v oboru ošetřovatelství, titul Mgr. studiem na Fakultě humanitních studií UK Praha v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a titul MBA.

Intenzivně pracovala ve prospěch kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Byla garantem výuky specializace ARIP, členka atestační komise ARIP, členka Akreditační komise pro posuzování specializačních vzdělávacích programů při MZ ČR, věnovala se výukové činnosti ve specializačním studiu ARIP a sanitář. Mimoto působila jako auditorka ve zdravotnictví. V roce 2009 jí udělil děkan LF UK Hradec Králové spolu s ředitelem FN Hradec Králové Blechovu cenu za práci v projektu MZ ČR „Standardizace péče v ošetřovatelství a porodní asistenci“ a za autorství statí v periodickém sborníku „Osobní rádce zdravotní sestry“.

Iva Kupečková ale našla ještě mnoho sil a chuti zapojit se do ošetřovatelského hnutí, které po revoluci chytilo nový vítr a nastolilo řadu úkolů a spoustu práce. Iva Kupečková byla zakládající členkou České asociace sester (ČAS) a zakládající členkou ČAS Region Hradec Králové. Po dvě volební období byla aktivní členkou prezidia ČAS, dlouholetou předsedkyní sekce ARIP v ČAS a Členkou Akreditační komise při MZ ČR. Na těchto postech zanechala hluboké stopy své nezištné práce. Přednášela na ošetřovatelských akcích, získala spoustu přátel z celé republiky a navázala i množství pracovních kontaktů. V tomto smyslu se stávala pojmem, známou a oblíbenou sestrou.

Iva Kupečková odešla předčasně. Před ní by mohlo být ještě mnoho výzev, kterých by se chopila. Její odchod nesmírně zarmoutil nejen nás, sestry, ale i rodinu, kde mohla ještě dlouho plnit mateřskou a babičkovskou roli.

Bude nám všem chybět.
Za Českou asociaci sester
Růžena Wagnerová
Iva Dvořáčková
prezidium ČAS
Ivana Kupečková - parte

4.09.2021

Dovolená v kanceláři

Od 23.8. je v kanceláři dva týdny dovolená. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web lze posílat neomezeně.

22.08.2021

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Pozvánka do divadla

13.08.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
zveme vás na odložené divadelní představení, které bylo původně plánované na květen ke Dni Sester. Představení se bude konat 10. 9. 2021 v Divadle u Hasičů. Vzhledem k tomu, že nedokážeme odhadnout jaká epidemiologická opatření bude nutné dodržet v září letošního roku, rozhodli jsme se, že do prodeje uvolníme prozatím jen polovinu vstupenek, abychom v případě potřeby dodrželi 50% naplnění sálu. Z tohoto důvodu nebude možný prodej lístků na konkrétní řadu, či sedadlo.
Pozvánka do divadla
Jak vstupenky koupit?
1) Nákup vstupenek je možný platbou na účet 27033021/0100 (cena jedné vstupenky je 250,-)
2) Platbu označte specifickým symbolem 222
3) Do zprávy pro příjemce napište Divadlo, email, počet vstupenek (př. Divadlo, eva.p@email.cz, 10ks)
4) Na Vámi uvedený email následně, s odstupem času, (nikoli obratem) obdržíte vstupenky
Velmi se těšíme na osobní setkání.
Vaše prezidium.

2. Angels webinář pro sestry

2.08.2021

Po úspěšném prvním ročníku se Iniciativa Angels společně se sesterským organizačním výborem rozhodli uskutečnit 2. webinář pro sestry, který proběhne 8. září od 13 do 15 hodin živě, nebo s dodatečnou možností shlédnutí po dobu tří měsíců. Vše co je potřeba provést, je bezplatná registrace na stránkách akce. Budeme rádi, když se zmíníte svým kolegyním a kolegům. Program je opravdu bohatý.

Brodovy dny 2021

27.07.2021

Nefrologicko - urologická sekce vás srdečně zve na 9. edukační symposium České nefrologické společnosti s názvem Brodovy dny 2021.
Symposium se bude konat 7. a 8. 10. 2021 v Českých Budějovicích v Clarion Congres Hotelu. Detailní informace a možnost přihlášení na akci naleznete na stránkách symposia.

Biskupové ocenili na Velehradě významné osobnosti

7.07.2021

Po slavnostní poutní mši svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života.
Mezi oceněnými byla i Česká asociace sester, jako zástupce všech nelékařských zdravotnických povolání. Pamětní medaili České biskupské konference převzala viceprezidentka asociace Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LL.M..
Ocenění je výrazem poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi exponované době.
Zdroj: cirkev.cz

Byl zahájen projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19)

25.06.2021

Projekt PEOpLE-C19 cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v České republice, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. Projekt vznikl ve spolupráci Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno a I. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy Praha a je oficiálně registrován na ClinicalTrials.gov (NCT04910243).
Hlavním cílem projektu je popsat zkušenosti z praxe poskytování paliativní péče, včetně rozhodování v závěru života v době pandemie. Dalším cílem je analyzovat možné faktory, které byly pro zdravotnické pracovníky zdrojem stresu. Výsledky budou sloužit k podpoře vhodných edukačních aktivit a rovněž dalšího výzkumu v oblasti paliativní péče v kontextu poskytování intenzivní péče. Projekt je podpořen MZ ČR, odbornými lékařskými společnostmi (např. ČSARIM, ČSIM aj.) i nelékařskými profesními společnosti (ČAS, UNIPA, CKPA aj.) a asociacemi vzdělavatelů (např. AVVNZP), které nejen udělily odbornou záštitu projektu, ale zároveň napomohou ve zprostředkování a distribuci odkazu k elektronickému dotazníku k cílové populaci výzkumu (lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům v ČR, kteří v době pandemie pracovali na intenzivní péči). Budeme rádi, pokud dotazník rovněž vyplníte, pokud jste v době pandemie pracovali v intenzivní péči, anebo budete sdílet odkaz na dotazník zde.
Členové projektového týmu PEOpLE-19

XXVII. Konference sester

15.06.2021

Pneumologická sekce vás srdečně zve na XXVII. konferenci sester na téma:
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi
Konference se uskuteční 2. 10. 2021 od 10:00 do 15:00 v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
Program konference

Společnost Smartwings vám děkuje!

10.06.2021

"Už více než rok všichni zdravotníci bojují s pandemií koronaviru. Dennodenně vynakládali a vynakládají obrovské úsilí, aby zachránili lidské životy. Zaslouží si ocenění, poděkování a odpočinek.
Především díky jejich nasazení se nyní můžeme postupně navracet k normálnímu životu, ke kterému patří i cestování. To jim jako letecká společnost chceme s blížícím se létem usnadnit.
Každý zdravotník může v těchto dnech využít slevu 1 000 Kč při rezervaci zpáteční letenky na jakýkoli z našich pravidelných letů. Výběr destinace ani termínu není omezen, slevu je možné uplatnit v případě všech více než 50 linek, které z České republiky provozujeme.
Věříme, že tímto krokem podpoříme ty, kteří si to nejvíce zaslouží.
Za celou společnost Smartwings: děkujeme!"
Všechny informace k probíhající nabídce najdete na stránce společnosti Smartwings.

Poděkování od Fakultní nemocnice Plzeň

29.05.2021

Vážená paní prezidentko,
dovolte mi touto cestou poděkovat Vám a České asociaci sester za věnování 483 dárkových poukazů Slevomat v hodnotě 2000 Kč našim zdravotním sestrám pečujícím o pacienty s onemocněním COVID 19.
V této době, kdy celá společnost čelí koronavirové pandemii, si velice vážíme Vašeho rozhodnutí podpořit tímto darem naši fakultní nemocnici v boji s onemocněním COVID 19 ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a. s..
Ještě jednou Vám upřímně děkuji a přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v profesním i osobním životě a České asociaci sester mnoho úspěchů v naplňování všech stanovených cílů v oblasti ošetřovatelství. S úctou
MUDr. Václav Šimánek, Ph. D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Celý dopis