Platební údaje

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí do měsíce po obdržení výzvy k platbě.

Při platbě členských poplatků je nutné uvádět správnou částku a správný variabilní symbol – vaše evidenční číslo, není možné bez tohoto čísla poznat, čí to byla platba. Pak může nastat situace, že jste vyřazeni z databáze pro nesprávnou částku nebo špatně uvedený nebo neuvedený variabilní symbol.

Bankovní spojení:
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 1
číslo účtu: 27033021/0100
specifický symbol: 888
variabilní symbol: vaše evidenční číslo ČAS

Výše členských příspěvků ČAS

 • všichni členové:
  • příspěvek je splatný po přihlášení a pak vždy za následující kalendářní rok.
 • pracující – za první dvě sekce / regiony, dále za každou další sekci nebo region:
  • 500 Kč / rok,
 • nepracující důchodci, členové na mateřské / rodičovské dovolené, studenti denního studia:
  • 200 Kč / rok, za první dvě sekce / regiony,
  • 500 Kč / rok, za každou další sekci nebo region,

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER