Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

XIV. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Region Hradec Králové
04.06.2020

V. odborná konference nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem „ Z oboru do oboru“
Pozvánka a program

Region Motol - Praha
25.06.2020

XXVI. královehradecké ošetřovatelské dny

Region Hradec Králové
10.09.2020 - 11.09.2020

Výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů
Detaily konference
České sympozium se uskuteční 24. září 2020, od 13:15 do 16:30
Termín pro zasílání abstraktů prodloužen do 6. května 2020
Termín pro včasnou registraci za sníženou cenu prodloužen do 15. července 2020

Prezidium
23.09.2020 - 25.09.2020

5. královéhradecký perioperační den

Region Hradec Králové
24.09.2020

Celostátní konference zdravotních laborantů

Sekce zdravotních laborantů
24.09.2020

Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí "Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí". M. Ueshoiba
Pozvánka
První informace

Sekce perioperačních sester
24.09.2020 - 25.09.2020

Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Pozvánka

Sekce traumatologicko - ortopedická
05.10.2020 - 21.10.2020

10. Svatoanenský laboratorní den

Sekce zdravotních laborantů
22.10.2020

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

Aktuality

Čokoládová radost pro sestry a další NLZP

Chocotopia je česko-belgická společnost, která vyrábí v Průhonicích vysoce kvalitní čokoládu a další čokoládové produkty a provozuje v Praze v Celetné ulici muzeum čokolády, voskových figurín a sladkostí. Na jaře tohoto roku měla v plánu otevřít nové zážitkové čokoládové centrum právě v Průhonicích. Nyní se jim to podařilo a otevírat budou 1.6..
Společnost chtěla ocenit a potěšit primárně lidi, kteří v uplynulých a dnešních dnech s vypětím všech sil a s podstoupením vyššího rizika bojují proti koronaviru a pomáhají v předních liniích ostatním. Sestry včetně ostatních nelékařských profesí k této skupině zcela jistě patří.
Celých 180 kg čokolády z Chocotopia. Právě tolik sladké energie díky České asociace sester rozdali statečným v první linii v 5 nemocnicích! Máme opravdu velkou radost, že se podařilo nadělit várku čokoládového potěšení tam, kde je nejvíce potřeba.
Navíc nabízí členkám a členům ČAS voucher na 70% slevu na vstupné, která je platná až do konce roku 2020 na návštěvu nového čokoládového zážitkového centra v Průhonicích nebo například čokoládového muzea či Sweet Selfies Studia v centru Prahy! Odkaz na stažení naleznete níže v článku.

28.05.2020
Celý článek

Poděkování pana Jiřího z Černošic

Do kanceláře ČAS byla doručena báseň Modří andělé, která se nám moc líbí, velice nás potěšila a děkujeme za ni moc panu Jiřímu z Černošic.

27.05.2020

Doplňkové volby 2020 - Výsledky

Vážené členky, vážení členové,
v uplynulých dnech jsme vás informovali o přípravě doplňkových voleb do prezidia. Od předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS jsme obdrželi návrhy jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.
V první polovině května proběhly nezbytné administrativní přípravy a přepočet hlasů, které byly za sekce k dispozici. Na podkladě toho byl sestaven seznam oprávněných voličů/voliček, vybraných jednotlivými sekcemi či regiony. Hlasování, které proběhlo ve dnech od 15.5. do 20.5.2020 již bylo ukončeno, zpracováno a protokol s výsledky si můžete přečíst .
Poděkování patří především všem vybraným voličkám a voličům, neboť volební účast byla mimořádná, což je ukázka odpovědného přístupu, s jakým k volbám přistoupili. Velice si toho vážíme a děkujeme.
Současně chceme poděkovat i všem nominovaným kandidátům za jejich práci pro asociaci.
V řadách prezidia tedy vítáme nového člena, kterým je pan Mgr. Mario Pytel. Gratulujeme.
Prezidium je v plném počtu.

22.05.2020

Online právní poradenství v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vážené členky, vážení členové,
rádi bychom se na Vás tímto opět obrátili jménem spolku MedLaw z. s. Jsme spolek studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který nabízí bezplatné právní poradenství a vzdělávání v oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

19.05.2020
Celý článek

Podpora pro zdravotníky - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v době nouzového stavu

Vážené sestřičky, vážení zdravotníci,
dovolte nám vyjádřit upřímné poděkování za Vaši laskavost a starostlivost, se kterou pečujete o všechny, kteří v této náročné době potřebují Vaši pomoc.
Dnes, víc než kdy jindy, k vám vzhlížíme s velkou nadějí a obdivem. Velmi si vážíme Vašeho nasazení, odhodlání, vytrvalosti a také velké dávky odvahy, se kterou již týdny držíte nekonečné služby. Bohužel, naděje na zlepšení je ještě vzdálená. Stres narůstá a síly nejsou nekonečné.
Rádi bychom Vám nabídli pomoc a podpořili Vás. Proto jsme pro Vás vytvořili speciální program - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v časech pandemie.
Program vychází z principů mindfulness neboli všímavosti. Pokud jste se s mindfulness doposud nesetkali, není to překážkou k využití programu.
Mindfulness nás učí, jak žít tady a teď a netrápit se tím, co bylo nebo bude. Tento přístup Vám přinese vnitřní klid, energii a sílu snáze zvládat těžké životní situace.
Víme, že Váš čas se počítá na vteřiny. Proto si délku cvičení v programu můžete sami volit, od několika vteřin po několik minut.
Pomocníkem při cvičení Vám bude manuál a audionahrávky. Vše je připraveno tak, abyste cvičení zvládli sami bez přímé pomoci lektora.
Pokud byste však naši pomoc potřebovali, jsme Vám rádi k dispozici.
Program je k dispozici www.mindfulness-institut.cz
Přejeme Vám pevné zdraví, klidnou mysl i dostatek sil.
Společně to zvládneme!
Marcela, Jana, Anna, Tým Českého mindfulness institutu
Ing. Marcela Roflíková MBA, Český mindfulness institut

18.05.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Doplňkové volby 2020

13.05.2020

Příprava doplňkových voleb 2020 započala na začátku dubna vzhledem k rezignaci jedné z členek prezidia. Byli osloveni předsedové sekcí a regionů ČAS o podání návrhů jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.

Do konce dubna měli předsedkyně a předsedové možnost poslat nominaci jedné/jednoho kandidátky/kandidáta za sekci/region do prezidia ČAS.
číst dále. Celý článek

Mezinárodní den sester 2020

12.05.2020

12. května oslavujeme s celým světem Mezinárodní den sester. Tento důležitý den je výročím narození Florence Nightingale a také oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester
Zvláště v této náročné době se ukazuje, jak moc svět sestry potřebuje a nyní, snad víc než kdy dřív, si lidé uvědomují jejich hodnotu a jejich přínos.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.
Celý článek

Obdivovaná firma CZECH TOP 100
Hrdinové boje s koronavirem

12.05.2020

Když někdo ocení vaši práci, člověka to potěší. Dostali jsme úžasné ocenění od Czech Top 100. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že je naše neúnavná práce vidět. Děkujeme Czech Top 100, ale děkujeme i vám, protože bez vás by ČAS nebyl tím, čím je.
Není to jen ocenění asociace, ale je to ocenění všech nelékařských zdravotnických pracovníků. Všech, kteří neúnavně bojují s Covid-19, jejichž práce je touto pandemií zasažena ať už přímo nebo nepřímo.
Děkujeme! Celý článek

Unikátní benefit pouze pro členy a členky ČAS
Pojištění pro pečující o nemocné s diagnózou COVID-19

29.04.2020

Náročná péče o pacienty při pandemii COVID-19 spočívá především na vás, zdravotnickém personálu. Proto jsme spolu s Generali Českou pojišťovnou připravili pro sestry a ostatní nelékařský zdravotnický personál zajišťující plynulý chod zdravotnických zařízení speciální benefit v podobě životního pojištění.
Pojištění poskytuje Generali Česká pojišťovna a pojistné hradí Česká asociace sester, tedy vy za něj nic neplatíte.
PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO? Pro všechny evidované členy České asociace sester vykonávající v zaměstnaneckém nebo jiném poměru jakékoli povolání ve zdravotnických zařízeních.
Detail benefitního krytí Celý článek

Prevence dekubitů u zdravotnických pracovníků v souvislosti s užíváním OOP

28.04.2020

Cílem tohoto dokumentu je upozornit na rostoucí obavy ze vzniku poškození kůže souvisejících s použitím osobních ochranných prostředků a shrnutí preventivních a léčebných opatření uvedených poškození kůže. Opakované ověření správného nasazení ochranných pomůcek by mělo napomoci k prevenci a léčbě poranění a nemělo by narušit účinnost a bezpečnost použití uvedených prostředků. Celý dokument k přečtení - Prevence poškození kůže při užívání OOP Celý článek

Nabídka ochranných prostředků pro pandemii Covid-19

27.04.2020

Přicházejí nám nabídky od různých společností, které nabízejí ochranné prostředky pro zdravotníky. Na odkazu níže najdete přehled všech, kteří se nám ozvali.
Jedná se o nabídku obličejových štítů, roušek, respirátorů a desinfekcí.
Přehled doplňujeme tak, jak nám nabídky přicházejí.
Přehled OOP Celý článek

V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace
ZMĚNA termínu
sekce perioperačních sester č.73

20.04.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je nám líto, ale vzhledem k současné pandemii onemocnění COVID-19 jsme nuceni přesunout konání V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, kterou letos pořádáme spolu s IX. Kongresem perioperačních sester, z termínu 4. - 5. června 2020 na nový termín 24. – 25. září 2020.
I když jsme do poslední chvíle doufali, že akci bude možné uspořádat v plánovaném termínu, rozhodli jsme se vzhledem k vývoji situace pro její přesunutí na konec září. Předpokládáme, že v tomto období bude situace již stabilizována a konference proběhne bez překážek a omezení. Na podzimní termín se nám podařilo zajistit stejné místo konání akce (Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), rezervovány jsou i hotely a loď na společenský večer. Podmínky konference zůstávají tedy nezměněny.
Vzhledem k nově stanovenému termínu prosíme všechny zájemce o účast vč. aktivních účastníků o opětovné přihlášení v přihlášce. Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2020. Více informací najdete na webových stránkách akce.
Přejeme Vám v této náročné době především pevné zdraví a hodně síly. Těšíme na setkání s Vámi na podzim a pevně věříme, že se budete moci konference zúčastnit a poznat tak Ústí nad Labem a údolí Labe trošku jinak, než jste byli doposud byli zvyklí.
Organizační výbor kongresu
Přikládám první informaci a upoutávku.
Pozvánka
První informace
J. Jedličková Celý článek

Výzva k upuštění od nepoctivého jednání

17.04.2020

Vážené členky a členové,
níže v odkazu naleznete dopis, který byl doručen k rukám paní Bc. Aleny Šindelářové, předsedkyně zapsaného spolku ČKFA.
Přejeme Vám pěkný den.
Dopis_vyjádření Celý článek