Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

Pandemie COVID-19

Czech Top 100 Diplom 2020

Akce dle regionu či sekce


Nejbližší akce

XXVI. královehradecké ošetřovatelské dny

Region Hradec Králové
10.09.2020 - 11.09.2020

12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví
Informace o akci
Zájemci o pasivní účast se mohou registrovat standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu.

Prezidium
21.09.2020

5. královéhradecký perioperační den

Region Hradec Králové
24.09.2020

Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí "Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí". M. Ueshoiba
Pozvánka
První informace

Sekce perioperačních sester
24.09.2020 - 25.09.2020

KAPACITA NAPLNĚNA
Certifikovaný kurz - Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Pozvánka

Sekce traumatologicko - ortopedická
05.10.2020 - 21.10.2020

10. Svatoanenský laboratorní den

Sekce zdravotních laborantů
22.10.2020

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XXIII.
Pozvánka

Sekce psychiatrická
22.10.2020

XXVII. Konference pneumologické sekce ČAS
Program konference

Sekce pneumologická
31.10.2020

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

XX. Urologický seminář ošetřovatelské péče východočeského regionu

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

Aktuality

Burza práce je znovu aktivní

Část webu s názvem Burza práce byla v minulých několika dnech neaktivní. Vzhledem k velkému množství vkládaných spamů jsme museli provést několik úprav. Ode dneška je burza práce opět aktivní pro vkládání nových inzerátů.

28.07.2020

Dovolená v kanceláři

Od 13.7. je v kanceláři dovolená dva týdny. V případě nutnosti funguje omezeně emailový kontakt. Požadavky na web do 23.7. neomezeně.

12.07.2020

Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester

Vážené členky, vážení členové,
níže naleznete Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester, které jsme odeslali k rukám premiéra ČR.
Stále věříme, že komora má smysl a má sdružovat všechny NLZP. Argumenty naleznete uvnitř dokumentu.
Přejeme Vám pěkné úterý.
Stanovisko ČAS k návrhu zákona

30.06.2020

Obezitologie a bariatrie 2020

Aktualizace
Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2020.
Konference se bude konat 13. 11. 2020 v Praze. Další informace budou následovat.

24.06.2020

12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. "Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“
Konference proběhne 21. 9. 2020 od 9:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.
Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.
Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.
Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: radek.wiltavsky@sakcr.cz. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 30.6.2020.
Informace o akci
Zájemci o pasivní účast se mohou registrovat standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu.

15.06.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Jednání o komoře je v poslanecké sněmovně

12.06.2020

Vážené kolegyně a kolegové, vážené předsedkyně, předsedové, členky a členové ČAS, Dovolujeme si vás informovat, že návrh na vznik komory je v tuto chvíli v PS. Snažíme se neúnavně o komoru pro všechny profese, které jsou momentálně sdruženy v ČAS a uděláme vše pro to, aby se pozměňovacím návrhem změnil nejen název, ale i obsah zákona, komu je komora určena. Velkým zásahem do jednání byl odklon farmaceutických asistentů od ČAS, který prokázal velkou dávku nejednotnosti a tím mnohá jednání o podobě komory zkomplikoval. S pozdravem Prezidium ČAS

Čokoládová radost pro sestry a další NLZP

28.05.2020

Chocotopia je česko-belgická společnost, která vyrábí v Průhonicích vysoce kvalitní čokoládu a další čokoládové produkty a provozuje v Praze v Celetné ulici muzeum čokolády, voskových figurín a sladkostí. Na jaře tohoto roku měla v plánu otevřít nové zážitkové čokoládové centrum právě v Průhonicích. Nyní se jim to podařilo a otevírat budou 1.6..
Společnost chtěla ocenit a potěšit primárně lidi, kteří v uplynulých a dnešních dnech s vypětím všech sil a s podstoupením vyššího rizika bojují proti koronaviru a pomáhají v předních liniích ostatním. Sestry včetně ostatních nelékařských profesí k této skupině zcela jistě patří.
Celých 180 kg čokolády z Chocotopia. Právě tolik sladké energie díky České asociace sester rozdali statečným v první linii v 5 nemocnicích! Máme opravdu velkou radost, že se podařilo nadělit várku čokoládového potěšení tam, kde je nejvíce potřeba.
Navíc nabízí členkám a členům ČAS voucher na 70% slevu na vstupné, která je platná až do konce roku 2020 na návštěvu nového čokoládového zážitkového centra v Průhonicích nebo například čokoládového muzea či Sweet Selfies Studia v centru Prahy! Odkaz na stažení naleznete níže v článku.

Poděkování pana Jiřího z Černošic

27.05.2020

Do kanceláře ČAS byla doručena báseň Modří andělé, která se nám moc líbí, velice nás potěšila a děkujeme za ni moc panu Jiřímu z Černošic.

Doplňkové volby 2020 - Výsledky

22.05.2020

Vážené členky, vážení členové,
v uplynulých dnech jsme vás informovali o přípravě doplňkových voleb do prezidia. Od předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS jsme obdrželi návrhy jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.
V první polovině května proběhly nezbytné administrativní přípravy a přepočet hlasů, které byly za sekce k dispozici. Na podkladě toho byl sestaven seznam oprávněných voličů/voliček, vybraných jednotlivými sekcemi či regiony. Hlasování, které proběhlo ve dnech od 15.5. do 20.5.2020 již bylo ukončeno, zpracováno a protokol s výsledky si můžete přečíst .
Poděkování patří především všem vybraným voličkám a voličům, neboť volební účast byla mimořádná, což je ukázka odpovědného přístupu, s jakým k volbám přistoupili. Velice si toho vážíme a děkujeme.
Současně chceme poděkovat i všem nominovaným kandidátům za jejich práci pro asociaci.
V řadách prezidia tedy vítáme nového člena, kterým je pan Mgr. Mario Pytel. Gratulujeme.
Prezidium je v plném počtu.

Online právní poradenství v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

19.05.2020

Vážené členky, vážení členové,
rádi bychom se na Vás tímto opět obrátili jménem spolku MedLaw z. s. Jsme spolek studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který nabízí bezplatné právní poradenství a vzdělávání v oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

Podpora pro zdravotníky - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v době nouzového stavu

18.05.2020

Vážené sestřičky, vážení zdravotníci,
dovolte nám vyjádřit upřímné poděkování za Vaši laskavost a starostlivost, se kterou pečujete o všechny, kteří v této náročné době potřebují Vaši pomoc.
Dnes, víc než kdy jindy, k vám vzhlížíme s velkou nadějí a obdivem. Velmi si vážíme Vašeho nasazení, odhodlání, vytrvalosti a také velké dávky odvahy, se kterou již týdny držíte nekonečné služby. Bohužel, naděje na zlepšení je ještě vzdálená. Stres narůstá a síly nejsou nekonečné.
Rádi bychom Vám nabídli pomoc a podpořili Vás. Proto jsme pro Vás vytvořili speciální program - Jak zklidnit mysl a zvládat stres v časech pandemie.
Program vychází z principů mindfulness neboli všímavosti. Pokud jste se s mindfulness doposud nesetkali, není to překážkou k využití programu.
Mindfulness nás učí, jak žít tady a teď a netrápit se tím, co bylo nebo bude. Tento přístup Vám přinese vnitřní klid, energii a sílu snáze zvládat těžké životní situace.
Víme, že Váš čas se počítá na vteřiny. Proto si délku cvičení v programu můžete sami volit, od několika vteřin po několik minut.
Pomocníkem při cvičení Vám bude manuál a audionahrávky. Vše je připraveno tak, abyste cvičení zvládli sami bez přímé pomoci lektora.
Pokud byste však naši pomoc potřebovali, jsme Vám rádi k dispozici.
Program je k dispozici www.mindfulness-institut.cz
Přejeme Vám pevné zdraví, klidnou mysl i dostatek sil.
Společně to zvládneme!
Marcela, Jana, Anna, Tým Českého mindfulness institutu
Ing. Marcela Roflíková MBA, Český mindfulness institut

Doplňkové volby 2020

13.05.2020

Příprava doplňkových voleb 2020 započala na začátku dubna vzhledem k rezignaci jedné z členek prezidia. Byli osloveni předsedové sekcí a regionů ČAS o podání návrhů jejich kandidátů.
V poslední době, nejen v době pandemie, ale obecně, při konání voleb v rámci sekcí a regionů, se více z předsedkyň a předsedů uchýlilo ke korespondenční formě, písemně či elektronicky zpracovaným volbám. Je to oficiální, rychlá, pro všechny přístupná a v této době nejvhodnější metoda, kterou jsme zvolili i my pro doplňkové volby do prezidia.

Do konce dubna měli předsedkyně a předsedové možnost poslat nominaci jedné/jednoho kandidátky/kandidáta za sekci/region do prezidia ČAS.
číst dále.

Mezinárodní den sester 2020

12.05.2020

12. května oslavujeme s celým světem Mezinárodní den sester. Tento důležitý den je výročím narození Florence Nightingale a také oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester
Zvláště v této náročné době se ukazuje, jak moc svět sestry potřebuje a nyní, snad víc než kdy dřív, si lidé uvědomují jejich hodnotu a jejich přínos.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.